archive-dk.com » DK » A » AALBORGBIAVL.DK

Total: 178

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 404 Page Not Found
  Aktiviteter Kurser Nyhedsbreve 2015 April August November 2014 April August November 2013 April August November 2012 April August November 2011 April August November Foredrag Galleri Varroa Sæsonstart 2011 Sæsonstart 2014 Honningaften Honningbedømmelser Honningbedømmelse 2015 Honningbedømmelse 2014 Honningbedømmelse 2013 Honningbedømmelse 2012 Honning dyst 2014 Besøg hos Ommersyssel Besøg af Ivan Nielsen Besøg hos Ivan Nielsen Videoteket Stadepladsen Bestyrelsen Vedtægter Generalforsamlinger Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2011 Bestyrelse

  Original URL path: http://www.aalborgbiavl.dk/aalborg/index.php?option=com_content&view=article&id=3 (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Forsiden
  1 kr I foreningens arkiv findes et gammelt dokument fra 1893 hvor 4 biavlere låner den dengang fyrstelige sum af 150 kroner i Aalborg Bys og Omegns Sparekasse til etablering af en skolebigård Lånet var uopsigeligt i 3 år Dokumentet viser også at det dengang var meget sværere at låne penge end i dag De 4 interessenter blev bundet økonomisk på hænder og fødder indtil lånet var betalt Skolebigården skulle baseres på de moderne trugstader Timelønnen for en cementarbejder var i 1898 24 27 øre og omregner man til nutidig niveau svarer lånet til ca 60 000 kr i dag Salg af honning skulle betale afdrag og renter Én af de 4 biavlere påtog sig pasningen af staderne og fik herfor 2 glas honning pr stade pr år Foreningen arbejdede ihærdigt på at finde en egnet plads til skolebigården og den 25 februar 1894 kunne foreningen sende ansøgning til Aalborg Byråd Allerede den 6 marts samme år svarer byrådet og giver tilladelse til at placere skolerbigården i Sennepshaven Sennepshaven findes ikke i dag men lå hvor HUSET i Hasserisgade i dag ligger Man fik rådighed over et areal på 360 kvadrat alen og fornyelse af lejemålet skulle ske hvert år Hvad lejemålet kostede fremgår ikke af de gamle og gulnede papirer Indvielsen af skolebigården blev holdt i april 1894 og blev Danmarks første skolebigård Læs artikel fra indvielsen i medlemsbladet BIAVL Originalbilledet findes på Aalborg Stadsarkiv og viser Danmarks første skolebigård som blev indviet i april måned 1894 Billedet viser nyskabelsen indenfor biavl Trugstader Samme år som indvielsen af skolebigården fandt sted udsendte bestyrelsen brev til alle medlemmer der lyder Som det er Dem bekendt har en anonym Giver for nylig skænket et beløb på 100 kr til et Fond hvis renter skal benyttes til fremme af biavlen i Aalborg Amt Da der imidlertid er knyttet den betingelse til gaven at den ikke må anvendes før det påtænkte fond har nået en størrelse af 1000 kr tillader man sig at rette en ærbødig opfordring til Dem om ved et bidrag at hjælpe til at fondet kan komme til at virke efter sin bestemmelse Enhver gave i dette øjemed modtages med tak af bestyrelsen af Aalborg Biavlerforening de 100 kr svarer til omkring 40 000 kr i dag Der findes ingen forhandlingsprotokol fra den tid og ej heller noget papir der fortæller om fonden kom op at stå og om fondens efterfølgende virke til fremme af biavlen men vi efterkommere som biavlere må da sige tak til de fremsynede biavlere som i slutningen af forrige århundrede satte skub i udviklingen af biavlen Fra Sennepshaven bliver skolebigården i 1909 flyttet til Mølleparkvej Den nøjagtige placering er usikker men det menes at være på den grund hvor senere den såkaldte arbejdsanstalt kom til at ligge og hvor nu Aalborg Psykiatriske Sygehus ligger I 1950 flytter skolebigården igen og Grundlovsdag 1950 kunne foreningen indvie en ny skolebigård på Mølleparkvej overfor Aalborg Zoo Ikke mindre end 86 medlemmer deltog i indvielsen Senere på sommeren flyttede man 3 familier på lyng hvilket ikke blev den store succes idet de hver kun gav ca 5 kg lynghonning Denne flytning på lyng har dog sikkert givet en god erfaring om denne specielle gren af biavlen Økonomien bag skolebigården skrantede så man i 1951 måtte udstede 81 aktier a 10 kr Skolebigården blev også udsat for vandalisme flere gange og i 1964 var ødelæggelserne så store at man besluttede at flytte skolebigården til en ny plads i Gl Hasseris Senere samme år blev 3 stader flyttet til St Restrup Skov hvor foreningens kasserer havde sin bigård I 1968 beslutter bestyrelsen at afvikle sælge skolebigårdens stader og bifamilier Medlemstallet var da dalet til 87 og nåede i 1972 ned på 80 medlemmer Efter ingen fast skolebigård at have hvor undervisning var lagt decentralt ud til flere af foreningens medlemmer fik foreningen i 1988 tilladelse af Aalborg Kommune til at etablere skolebigård i Naturskolen ved Poulstrup sø og bestyrelsen bevilgede 2000 kr til køb af nyt materiel og stader Bestyrelsen fik også forhandlet sig til en brugt skurvogn til opbevaring af materiel som blev opstillet ved Naturskolen Ved indvielsen modtog foreningen som gave fra biavler snedkermester og bi materiel forhandler Henning Thorup Haverslev 1 nyt trugstade med magasinkasser og rammer i rammemålet 12x10 Det følgende vinterhalvår holdt Henning Thorup i HUSETs snedkerværksted kursus i at bygge et trugstade og da det var færdigt skænkede Henning stadet til skole bigården I 1985 henvendte en ung naturvejleder og dengang næsten ukendt Esben Buch sig til et par bestyrelsesmedlemmer idet han ønskede at få nogle bifamilier Det skulle være rare og flinke bier lagde han vægt på Bestyrelsesmedlemmerne skaffede ham bierne og lærte ham at blive biavler Under denne vejledning kom man til at tale om hvor godt det ville være med en skolebigård Det tror jeg kan klares var det positive svar Esben Buch holdt ord og skolebigården ved Naturskolen Poulstrup Sø blev en realitet Nogle år efter havde kommunen overtaget Lundby Hedehus og mon ikke Espen Buch også havde en finger med i at Aalborg Bf kunne overtage dette velegnede hus og have til mødested og skolebigård Esben startede med at få GULE BIER og de var virkelig flinke og rare I en del år havde foreningen en årlig aftenudflugt til et sted i Aalborgs nærområde hvor Esben førte selskabet rundt og fortalte om stedets fauna På én af disse ture fortalte Esben at han var blevet stukket af én af sine bier og dommen var faldet omgående Dronningen blev straks klemt Han ville ikke finde sig i at blive stukket I 1993 blev skolebigården flyttet til haven ved Lundby Hedehus og har ligget her lige siden Fra starten stod staderne mellem de gamle frugttræer i den nedlagte have men i 2007 blev staderne flyttet så de kom til at stå i en række i kanten af haven og den tilstødende mark hvor de får mere sol og varme De gamle trugstader blev skiftet til 4 nye trugstader fabrikeret og købt af Henning Thorup samt 4 opstab lingsstader Siden 1993 har Lundby Hedehus været ramme om foreningens ugentlige tirsdagsmøder og undervisning i sommerhalvåret I 2002 blev der oprettet en forsøgs skolebigård i Sæderupskoven som ligger i Lundby Krat s sydlige del Fra Tuborg Fonden havde foreningen fået bevilget et beløb til at købe 2 sæt opstablingsstader i rammemål LANDSROTH og med PVC tavler Hoffmannsrammer Begge nyskabelser i biavlen som foreningen ville afprøve Konklusionen af arbejdet med forsøgsstaderne var at PVC rammer ikke er sagen og det var besværligt med 2 rammemål Langstroth er et fortræffeligt ramme system men nok mere velegnet for en større biavler De 2 stader blev solgt og var med til at betale udvidelsen til 4 opstablingsstader i 12x10 I vinteren 2004 05 havde vi en voldsom storm som væltede de store træer i Sæderupskoven og det var et frygteligt syn der mødte den daværende formand da han efter stormen ville se til familierne Skovens træer lå mejet ned og var nærmest ufremkommelig Men midt i den væltede skov fandt de staderne aldeles urørte Ingen træer havde ramt dem Og bierne levede i bedste velgående Problemet var mere at få dem ud af den væltede skov Der måtte fremstilles en båre til at bære klatre med staderne ét efter ét ud af skoven og de blev midlertidig placeret ved Lundby Hedehus Til skolebigårdsarbejde hører et grundkursus Begynderkursus som afholdes i vinterhalvåret og fortsætter med praktik i skolebigården I 1990 erne har det den kendte biavler Henning Støve Skovstrup der holdt disse kurser for foreningerne i Himmerland og de blev holdt i Naturskolens lokaler som ligger i kanten af Rold Skov ved Skørping I 1999 blev kurset holdt af Helge Støve Øst Himmerlands Bf og formændene Ole Mølgaard Aalborg B f og Poul Erik Sølgaard Øst Himmerlands B f og det blev holdt i de respektive skolebigårde Helge Støve var imidlertid blevet syg og døde i 2000 Helge Støve var en utrolig dygtig biavler Han holdt hvert år kursus i avl og var én af de få der mestrede at insiminere Da Varroa miden invaderede Danmark begyndte Helge en intensiv avl af dronninger som kunne holde Varroaerne borte men han dødedesværre inden resultatet af den intensive avl gavresultater Helge Støve var ved sin død nået langt i avlsarbejdet Én af sine medarbejdere Christian Henriksen Lemvig overtog Helges avlsarbejde og førte det videre Han døde desværre i 2011 og var da tæt ved målet De sidste år før hans død kom flere avlsdronninger til Aalborg og deres afkom har netop vist den evne at holde sig fri eller næsten fri for Varroa mider Vor egen Kjeld Skygge Andersen påtog sig at holde kurset i foråret 2000 og det blev holdt i Naturskolen i kanten af Rold Skov ved Skørping I 2001 blev kurset henlagt til Gistrup Skole og igen med Kjeld Skygge Andersen som kursusleder og de følgende 3 år blev kurset holdt i Gistrup Skole hvorefter kurset blev flyttet til Vejgård Bibliotek hvor det stadig holdes og med Kjeld Skygge som en eminent dygtig biavlslærer Kurset er nærmest blevet et tilløbskursus idet det de senere år har haft et årligt deltagerantal på over 30 deltagere Derfør blev kurserne gennemført med 8 15 deltagere Et år endog aflyst på grund af manglende tilmelding Samme år 2001 ansøgte foreningen SPAR NORD FONDEN om midler til køb en Power Point Fremviser m lyd og fik den bevilget Gennem årene har fremviserapparatet været flittigt brugt ved foredrag og intern undervisning Utallige er de gange John Svarres undervisningsfilm og BIERNES BY blevet vist men også udenlandske film er vist Under 1 verdenskrig steg medlemstallet i DbF til 17 000 medlemmer Fra i 1901 kun at være ca 1 700 medlemmer steg det jævnt til 1913 hvor det var oppe på 7 400 medlemmer Og så op til ca 17 000 medlemmer under 1 verdenskrig Grunden var at der blev indført sukkerrationering DbF havde forhandlet sig frem til at alle biavlere kunne købe 15 pund sukker til hver bifamilie Så det var attraktivt at have bier Efter krigen faldt medlemstallet da også igen og kom ned på ca 10 000 medlemmer Gennem trediverne stiger medlemstallet langsomt igen Fra biavlerside havde man i dette årti stort problem med kunsthonning men i 1933 udsendte Justitsministeriet et cirkulære der fastslog hvad der måtte sælges med betegnelsen Honning og et lovbeskyttet fællesmærke blev indregistreret og dette danner stadig basis for etiketten vi kender med honning fra egen bigård Da 2 Verdenskrig starter indføres der igen rationerinsmærker for sukker og så steg biavlerinteressen igen og medlemstallet i DbF når i 1944 op over 30 000 medlemmer I Aalborg Amt var der registreret 1 277 medlemmer Der fortælles om mange finurlige omgåelser så den enkelte biavler havde flere bifamilier end sandt var Men efter at rationeringsmærkerne efter krigen ophørte faldt medlemstallet igen I Aalborg Bf var medlemstallet omkring år 1960 på 120 medlemmer Faldende over de næste år til i 1964 at være på 100 medlemmer Tilbage til 1961 var en ung politibetjent Kristian Koldsø blevet valgt som suppleant til bestyrelsen og allerede i 1962 blev Kristian Koldsø formand og han skabte en ny æra for Aalborg Bf Kristian Koldsø blev uddannet i Politiet og ansat ved Aalborg Politi umiddelbart før 2 verdenskrig og blev udstationeret i Lille Vildmose hvor der var en lille nærpolitistation med 2 politibetjente formentlig for at holde de omkring 1200 tørvebisser som gravede i Portlandsmosen i ørerne Da tyskerne i 1943 over en nat anholdt og internerede vort politi glemte tyskerne de 2 politibetjente i Lille Vildmose og Kristian Koldsø nåede at gå under jorden og gemte sig i Vestjylland resten af krigen Men under sin tid i Vildmosen var Kristian Koldsø blevet interesseret i biavlen og han oprettede flere bigårde i mosen Efter tyskernes kapitulation vendte Koldsø tilbage og blev genansat ved politiet i Aalborg og fortsatte med at have sine bigårde i Vildmosen Årligt havde Aalborg Bf sin sommerudflugt til dette vidunderlige område Kristian Koldsø ledede foreningen i en del år sammen med foreningens kasserer cigarmager Knud Mortensen som havde sine bier dels i baghaven på Gl Hasserisvej dels i St Restrup skov Medlemstallet svingede i disse år på 80 90 medlemmer Knud Mortensen var tidligere aktiv frihedskæmper og var med i flere skudvekslinger med tyskerne I 1943 brændte jorden under ham og han måtte flygte til Sverige frihedskæmperne blev samlet på et loft i en gård tæt ved én af de små havne nord for Frederikshavn Den nat hvor overfarten skulle foregå blev det et slemt stormvejr med sne og slud Sammen med nogle smørdritler til svenskerne blev flygtningene stuvet ned i lasten men Knud Mortensen nægtede og fik da lov til at blive på dækket Bølgerne var meterhøje og søerne væltede ind over den lille fiskerbåd Efter nogen tids sejlads blev båden pludselig oplyst af en kraftig projektør Tyskerne havde opsporet dem Skipperen lagde roret skarpt om og fortsatte mellem de høje bølger at sejle i store sving med den tyske båd i kølvandet Alt imens skipperen roligt passede sit ror og pulsede på snadden Knud Mortensen følte de skulle opgive men skipperen fortsatte med flygte Det virkede håbløst men skipperen beroligede Knud med at om få minutter var jagten ovre Og ganske rigtigt Pludselig slukkede tyskerne projektøren og fjernede sig Senere da smørdritler og frihedskæmperne var i svensk sikkerhed tog Knud mod til sig og spurgte skipperen hvorfor tyskerne opgav Jo på det tidspunkt havde jeg nået og drejet ind i et minefelt Mon ikke Knud Mortensens hjerte tog et par ekstra slag Én af de første der nåede tilbage efter befrielsesdagen fra Sverige var Knud Mortensen Historien fortalt af Svend Kongsbak I 1974 havde foreningen 100 års fødselsdag og foreningen holdt en stor fødselsdagsfest 4 marts på Ungdomsgården Kornblomstvej Op gennem 70 erne kom der spændinger og uenighed mellem og indenfor Danmarks Biavlerforening Uenigheden gjaldt særligt fordeling af EU tilskud hvor DbF ville have alle pengene til foreningens konsulentarbejde medens mange foreninger landet over deriblandt Aalborg Bf ønskede EU tilskuddet fordelt ud til hver enkelt biavler At DbF samtidig havde en rapkæftet formand lærer Alfred Nissen gjorde ikke uenigheden og tonen bedre På et repræsentantskabsmøde i DbF som blev holdt i Løkken i 1977 blamerede denne formand nærmest Aalborgs foreningsledere Mange foreninger i Danmark fandt da at nu måtte det være slut og efter mange sonderinger gik Kristian Koldsø i gang med at samle tilslutning til en ny landsforening Den 3 september 1977 blev i Nyborg Danske Biavleres Landsforening DbL startet Første formand for DbL blev Kristian Koldsø Denne landsforening er stadig aktiv og bl andet Arden Omegns Bf er medlem heraf Samtidig med starten af DbL som Aalborg Bf blev en del af blev vor forening udmeldt af DbF I den nye landsforening startede Kristian Koldsø med både at være formand og kasserer men efter et par år blev formandsposten overtaget af en anden af initiativtagerne Tage Kristensen Auning Kristian Koldsø varetog kassererposten til repræsentantskabsmødet i 1982 I Aalborg Bf fungerede Kristian Koldsø som formand til generalforsamlingen i 1979 hvor formandsposten blev overtaget af Knud Mortensen som havde været foreningens kasserer gennem flere år Foreningen var som tidligere omtalt meget aktiv i denne periode Bl andet indkøbte foreningen i 1974 20 000 honningdåser til videresalg til foreningens medlemmer I 1976 blev en gros prisen på honning sat op til 9 25 moms I 1980 blev Aalborg Bf inviteret til at komme med en udstillingstand til den årlige fjerkræudstilling i Vadum hvor foreningen også måtte sælge sin honning og i de følgende mange år deltog man på denne årlige udstilling med en stand hvor der blev solgt honning og også hvervet biavlere Tilsvarende deltog foreningen på den årlige Fugleud stilling som fra starten blev holdt i Aalborg Hallen og senere i dyrskuehallen i Skalborg Også på Aalborg Amts Dyrskue deltog man sammen med Østhimmerlands Bf i nogle år og hvortil tidligere omtalte Henning Thorup byggede et udstillingshus som et bistade i kæmpe størrelse hvorfra der også blev solgt honning I 1998 deltog man også denne gang sammen med Østhimmerlands Bf med en større udstillingsstand på FOOD FAIR og havde standen stående i Kildeparken På generalforsamlingen i 1982 blev en yngre bankbestyrer Jørgen Brinkmann Vodskov indvalgt i foreningens bestyrelse og han kom i mange år til at præge foreningen I 1985 blev Jørgen Brinkmann valgt til foreningens formand og allerede 16 sep tember 1985 sendte han på vegne af bestyrelsen en ansøgning til Danmarks Biavlerforening om genoptagelse Årsagen var at der nu i DbL var en hæftig uro og strid Striden kan tydeligt mærkes i et indlæg fra redaktøren i DbL s medlemsblad Et farvel til læserne På grund af en tillidskrise mellem på den ene side formanden og i særdeleshed næstformanden og på den anden side undertegnede redaktør og udgiver der gennem de sidste syv år har arbejdet bladet og dermed foreningen op til den position der indtil nu har været gældende trækker jeg mig nu helt ud af ethvert samarbejde med Danske Biavleres Landsforening som jeg ikke længere kan betragte som et troværdigt alternativ til Danmarks Biavlerforening en afskedssalut af format Af bestyrelsesreferater i Aalborg Bf kan læses at striden blev drøftet gentagne gange Danmarks Biavlerforening melder tilbage 19 januar 1986 og byder Aalborg Bf velkommen tilbage Efter endelig godkendelse på en efterfølgende generalforsamling sender bestyrelses udmeldelse til DbL I en sober tone således at der ikke brændes broer bag sig Generalforsamlingen vedtager endvidere at det står hvert enkelt medlem frit hvilken landsforening man ønsker sig medlem af I Aalborg området var der 2 biavlerforeninger Aalborg Nørresundby Omegns Bf og Aalborg Omegns Bf De blev på en generalforsamling 23 september 1987 slået sammen og fik navnet Aalborg Biavlerforening som den har heddet siden Foreningen fik samtidig nye vedtægter I 1994 var der igen tale om sammenlægning Nu var det Øst Himmerlands Bf der ønskede optagelse i Aalborg Bf På generalforsamlingen 13 9 1994 blev ændringer til foreningens vedtægter godkendt så Aalborg Bf var klar til optagelsen Men på målstregen fortrød Øst Himmerlands Bf og sammenlægningen blev ikke til noget Denne

  Original URL path: http://www.aalborgbiavl.dk/22-historie/GET (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Aalborg Biavlerforening
  August November 2012 April August November 2011 April August November Foredrag Galleri Varroa Sæsonstart 2011 Sæsonstart 2014 Honningaften Honningbedømmelser Honningbedømmelse 2015 Honningbedømmelse 2014 Honningbedømmelse 2013 Honningbedømmelse 2012 Honning dyst 2014 Besøg hos Ommersyssel Besøg af Ivan Nielsen Besøg hos Ivan Nielsen Videoteket Stadepladsen Bestyrelsen Vedtægter Generalforsamlinger Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2011 Bestyrelse Udvalg Links Kalender Registrerings kontrol For at komme videre til registrering skal du

  Original URL path: http://www.aalborgbiavl.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=48 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Skyldner Dokument
  Aktiviteter Kurser Nyhedsbreve 2015 April August November 2014 April August November 2013 April August November 2012 April August November 2011 April August November Foredrag Galleri Varroa Sæsonstart 2011 Sæsonstart 2014 Honningaften Honningbedømmelser Honningbedømmelse 2015 Honningbedømmelse 2014 Honningbedømmelse 2013 Honningbedømmelse 2012 Honning dyst 2014 Besøg hos Ommersyssel Besøg af Ivan Nielsen Besøg hos Ivan Nielsen Videoteket Stadepladsen Bestyrelsen Vedtægter Generalforsamlinger Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2011 Bestyrelse

  Original URL path: http://www.aalborgbiavl.dk/forsiden/foreningens-historie/22-historie/72-skyldner-dokument (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Historie
  Biavl og derved paa en let Maade komme over alle de mange større eller mindre Vanskeligheder som fremkommer og et Sted hvor Biavlerne kan samles til Møde og Diskussion Det viser sig også at alle de Foreninger der har en saadan centralt beliggende Bigaard til Samlingssted gaar fremad og at de med Tiden faar uddannet en Mængde dygtige Biavlere der hver i sine Omgivelser kan virke til Fremme af Biavlssagen Aalborg Amts BF er ogsaa et Bevis i den Retning thi medens Foreningen for en Del Aar tilbage knapt talte en Snes Medlemmer der for største Delen drev Biavlen uden System saa er Forholdet siden den fik fast Samlingssted i Aalborg blevet betydelig forandret idet Foreningen nu tæller 66 Tidsskrifts holdere foruden omtrent 80 Kreds medlemmer og at denne Fremgang ikke alene skyldes enkelte Mænds Arbejde men at det mindst lige saa meget maa søges i at Biavlerne har et fast Samlingssted paa et centralt Punkt i Foreningen er vi aldeles sikkre paa Gartner Falck Aalborg der i nogle aar var Præsident for DBF havde i en Have han havde lejet bygget sig en Bipavillon med Plads til en Snes Bistader som stode paa Hylder langs Pavillonens Vægge Da falck døde i 1894 købte Aalborg Amts BF Pavillonen med bier og Inventarium for 400 Kr I de første 2 Aar efter at Foreningen havde faaet dette Samlingssted blev der hver Lørdag fra Midten af Maj til ind i September afholdt et Møde paa 2 Timer fra Kl 1 3 Eftermiddag men i de senere aar er der kun afholdt Møde hver anden Lørdag i Sommerhalvaaret Paa disse Møder gives der praktisk Vejledning i de forskellige Arbejder ved Biavlen samt mundtlig Vejledning der i Reglen har givet Anledning til en frugtbringende Diskussion De mødendes Antal har været noget forskelligt enkelte Gange

  Original URL path: http://www.aalborgbiavl.dk/forsiden/foreningens-historie/22-historie/46-historie (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Historie
  Biavl og derved paa en let Maade komme over alle de mange større eller mindre Vanskeligheder som fremkommer og et Sted hvor Biavlerne kan samles til Møde og Diskussion Det viser sig også at alle de Foreninger der har en saadan centralt beliggende Bigaard til Samlingssted gaar fremad og at de med Tiden faar uddannet en Mængde dygtige Biavlere der hver i sine Omgivelser kan virke til Fremme af Biavlssagen Aalborg Amts BF er ogsaa et Bevis i den Retning thi medens Foreningen for en Del Aar tilbage knapt talte en Snes Medlemmer der for største Delen drev Biavlen uden System saa er Forholdet siden den fik fast Samlingssted i Aalborg blevet betydelig forandret idet Foreningen nu tæller 66 Tidsskrifts holdere foruden omtrent 80 Kreds medlemmer og at denne Fremgang ikke alene skyldes enkelte Mænds Arbejde men at det mindst lige saa meget maa søges i at Biavlerne har et fast Samlingssted paa et centralt Punkt i Foreningen er vi aldeles sikkre paa Gartner Falck Aalborg der i nogle aar var Præsident for DBF havde i en Have han havde lejet bygget sig en Bipavillon med Plads til en Snes Bistader som stode paa Hylder langs Pavillonens Vægge Da falck døde i 1894 købte Aalborg Amts BF Pavillonen med bier og Inventarium for 400 Kr I de første 2 Aar efter at Foreningen havde faaet dette Samlingssted blev der hver Lørdag fra Midten af Maj til ind i September afholdt et Møde paa 2 Timer fra Kl 1 3 Eftermiddag men i de senere aar er der kun afholdt Møde hver anden Lørdag i Sommerhalvaaret Paa disse Møder gives der praktisk Vejledning i de forskellige Arbejder ved Biavlen samt mundtlig Vejledning der i Reglen har givet Anledning til en frugtbringende Diskussion De mødendes Antal har været noget forskelligt enkelte Gange

  Original URL path: http://www.aalborgbiavl.dk/forsiden/foreningens-historie?id=46 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Historie
  Biavl og derved paa en let Maade komme over alle de mange større eller mindre Vanskeligheder som fremkommer og et Sted hvor Biavlerne kan samles til Møde og Diskussion Det viser sig også at alle de Foreninger der har en saadan centralt beliggende Bigaard til Samlingssted gaar fremad og at de med Tiden faar uddannet en Mængde dygtige Biavlere der hver i sine Omgivelser kan virke til Fremme af Biavlssagen Aalborg Amts BF er ogsaa et Bevis i den Retning thi medens Foreningen for en Del Aar tilbage knapt talte en Snes Medlemmer der for største Delen drev Biavlen uden System saa er Forholdet siden den fik fast Samlingssted i Aalborg blevet betydelig forandret idet Foreningen nu tæller 66 Tidsskrifts holdere foruden omtrent 80 Kreds medlemmer og at denne Fremgang ikke alene skyldes enkelte Mænds Arbejde men at det mindst lige saa meget maa søges i at Biavlerne har et fast Samlingssted paa et centralt Punkt i Foreningen er vi aldeles sikkre paa Gartner Falck Aalborg der i nogle aar var Præsident for DBF havde i en Have han havde lejet bygget sig en Bipavillon med Plads til en Snes Bistader som stode paa Hylder langs Pavillonens Vægge Da falck døde i 1894 købte Aalborg Amts BF Pavillonen med bier og Inventarium for 400 Kr I de første 2 Aar efter at Foreningen havde faaet dette Samlingssted blev der hver Lørdag fra Midten af Maj til ind i September afholdt et Møde paa 2 Timer fra Kl 1 3 Eftermiddag men i de senere aar er der kun afholdt Møde hver anden Lørdag i Sommerhalvaaret Paa disse Møder gives der praktisk Vejledning i de forskellige Arbejder ved Biavlen samt mundtlig Vejledning der i Reglen har givet Anledning til en frugtbringende Diskussion De mødendes Antal har været noget forskelligt enkelte Gange

  Original URL path: http://www.aalborgbiavl.dk/forsiden/bisvaerm?id=46 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Historie
  Biavl og derved paa en let Maade komme over alle de mange større eller mindre Vanskeligheder som fremkommer og et Sted hvor Biavlerne kan samles til Møde og Diskussion Det viser sig også at alle de Foreninger der har en saadan centralt beliggende Bigaard til Samlingssted gaar fremad og at de med Tiden faar uddannet en Mængde dygtige Biavlere der hver i sine Omgivelser kan virke til Fremme af Biavlssagen Aalborg Amts BF er ogsaa et Bevis i den Retning thi medens Foreningen for en Del Aar tilbage knapt talte en Snes Medlemmer der for største Delen drev Biavlen uden System saa er Forholdet siden den fik fast Samlingssted i Aalborg blevet betydelig forandret idet Foreningen nu tæller 66 Tidsskrifts holdere foruden omtrent 80 Kreds medlemmer og at denne Fremgang ikke alene skyldes enkelte Mænds Arbejde men at det mindst lige saa meget maa søges i at Biavlerne har et fast Samlingssted paa et centralt Punkt i Foreningen er vi aldeles sikkre paa Gartner Falck Aalborg der i nogle aar var Præsident for DBF havde i en Have han havde lejet bygget sig en Bipavillon med Plads til en Snes Bistader som stode paa Hylder langs Pavillonens Vægge Da falck døde i 1894 købte Aalborg Amts BF Pavillonen med bier og Inventarium for 400 Kr I de første 2 Aar efter at Foreningen havde faaet dette Samlingssted blev der hver Lørdag fra Midten af Maj til ind i September afholdt et Møde paa 2 Timer fra Kl 1 3 Eftermiddag men i de senere aar er der kun afholdt Møde hver anden Lørdag i Sommerhalvaaret Paa disse Møder gives der praktisk Vejledning i de forskellige Arbejder ved Biavlen samt mundtlig Vejledning der i Reglen har givet Anledning til en frugtbringende Diskussion De mødendes Antal har været noget forskelligt enkelte Gange

  Original URL path: http://www.aalborgbiavl.dk/bigarden?id=46 (2015-11-26)
  Open archived version from archive •