archive-dk.com » DK » A » AALBORGBIAVL.DK

Total: 178

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forsiden
  1 kr I foreningens arkiv findes et gammelt dokument fra 1893 hvor 4 biavlere låner den dengang fyrstelige sum af 150 kroner i Aalborg Bys og Omegns Sparekasse til etablering af en skolebigård Lånet var uopsigeligt i 3 år Dokumentet viser også at det dengang var meget sværere at låne penge end i dag De 4 interessenter blev bundet økonomisk på hænder og fødder indtil lånet var betalt Skolebigården skulle baseres på de moderne trugstader Timelønnen for en cementarbejder var i 1898 24 27 øre og omregner man til nutidig niveau svarer lånet til ca 60 000 kr i dag Salg af honning skulle betale afdrag og renter Én af de 4 biavlere påtog sig pasningen af staderne og fik herfor 2 glas honning pr stade pr år Foreningen arbejdede ihærdigt på at finde en egnet plads til skolebigården og den 25 februar 1894 kunne foreningen sende ansøgning til Aalborg Byråd Allerede den 6 marts samme år svarer byrådet og giver tilladelse til at placere skolerbigården i Sennepshaven Sennepshaven findes ikke i dag men lå hvor HUSET i Hasserisgade i dag ligger Man fik rådighed over et areal på 360 kvadrat alen og fornyelse af lejemålet skulle ske hvert år Hvad lejemålet kostede fremgår ikke af de gamle og gulnede papirer Indvielsen af skolebigården blev holdt i april 1894 og blev Danmarks første skolebigård Læs artikel fra indvielsen i medlemsbladet BIAVL Originalbilledet findes på Aalborg Stadsarkiv og viser Danmarks første skolebigård som blev indviet i april måned 1894 Billedet viser nyskabelsen indenfor biavl Trugstader Samme år som indvielsen af skolebigården fandt sted udsendte bestyrelsen brev til alle medlemmer der lyder Som det er Dem bekendt har en anonym Giver for nylig skænket et beløb på 100 kr til et Fond hvis renter skal benyttes til fremme af biavlen i Aalborg Amt Da der imidlertid er knyttet den betingelse til gaven at den ikke må anvendes før det påtænkte fond har nået en størrelse af 1000 kr tillader man sig at rette en ærbødig opfordring til Dem om ved et bidrag at hjælpe til at fondet kan komme til at virke efter sin bestemmelse Enhver gave i dette øjemed modtages med tak af bestyrelsen af Aalborg Biavlerforening de 100 kr svarer til omkring 40 000 kr i dag Der findes ingen forhandlingsprotokol fra den tid og ej heller noget papir der fortæller om fonden kom op at stå og om fondens efterfølgende virke til fremme af biavlen men vi efterkommere som biavlere må da sige tak til de fremsynede biavlere som i slutningen af forrige århundrede satte skub i udviklingen af biavlen Fra Sennepshaven bliver skolebigården i 1909 flyttet til Mølleparkvej Den nøjagtige placering er usikker men det menes at være på den grund hvor senere den såkaldte arbejdsanstalt kom til at ligge og hvor nu Aalborg Psykiatriske Sygehus ligger I 1950 flytter skolebigården igen og Grundlovsdag 1950 kunne foreningen indvie en ny skolebigård på Mølleparkvej overfor Aalborg Zoo Ikke mindre end 86 medlemmer deltog i indvielsen Senere på sommeren flyttede man 3 familier på lyng hvilket ikke blev den store succes idet de hver kun gav ca 5 kg lynghonning Denne flytning på lyng har dog sikkert givet en god erfaring om denne specielle gren af biavlen Økonomien bag skolebigården skrantede så man i 1951 måtte udstede 81 aktier a 10 kr Skolebigården blev også udsat for vandalisme flere gange og i 1964 var ødelæggelserne så store at man besluttede at flytte skolebigården til en ny plads i Gl Hasseris Senere samme år blev 3 stader flyttet til St Restrup Skov hvor foreningens kasserer havde sin bigård I 1968 beslutter bestyrelsen at afvikle sælge skolebigårdens stader og bifamilier Medlemstallet var da dalet til 87 og nåede i 1972 ned på 80 medlemmer Efter ingen fast skolebigård at have hvor undervisning var lagt decentralt ud til flere af foreningens medlemmer fik foreningen i 1988 tilladelse af Aalborg Kommune til at etablere skolebigård i Naturskolen ved Poulstrup sø og bestyrelsen bevilgede 2000 kr til køb af nyt materiel og stader Bestyrelsen fik også forhandlet sig til en brugt skurvogn til opbevaring af materiel som blev opstillet ved Naturskolen Ved indvielsen modtog foreningen som gave fra biavler snedkermester og bi materiel forhandler Henning Thorup Haverslev 1 nyt trugstade med magasinkasser og rammer i rammemålet 12x10 Det følgende vinterhalvår holdt Henning Thorup i HUSETs snedkerværksted kursus i at bygge et trugstade og da det var færdigt skænkede Henning stadet til skole bigården I 1985 henvendte en ung naturvejleder og dengang næsten ukendt Esben Buch sig til et par bestyrelsesmedlemmer idet han ønskede at få nogle bifamilier Det skulle være rare og flinke bier lagde han vægt på Bestyrelsesmedlemmerne skaffede ham bierne og lærte ham at blive biavler Under denne vejledning kom man til at tale om hvor godt det ville være med en skolebigård Det tror jeg kan klares var det positive svar Esben Buch holdt ord og skolebigården ved Naturskolen Poulstrup Sø blev en realitet Nogle år efter havde kommunen overtaget Lundby Hedehus og mon ikke Espen Buch også havde en finger med i at Aalborg Bf kunne overtage dette velegnede hus og have til mødested og skolebigård Esben startede med at få GULE BIER og de var virkelig flinke og rare I en del år havde foreningen en årlig aftenudflugt til et sted i Aalborgs nærområde hvor Esben førte selskabet rundt og fortalte om stedets fauna På én af disse ture fortalte Esben at han var blevet stukket af én af sine bier og dommen var faldet omgående Dronningen blev straks klemt Han ville ikke finde sig i at blive stukket I 1993 blev skolebigården flyttet til haven ved Lundby Hedehus og har ligget her lige siden Fra starten stod staderne mellem de gamle frugttræer i den nedlagte have men i 2007 blev staderne flyttet så de kom til at stå i en række i kanten af haven og den tilstødende mark hvor de får mere sol og varme De gamle trugstader blev skiftet til 4 nye trugstader fabrikeret og købt af Henning Thorup samt 4 opstab lingsstader Siden 1993 har Lundby Hedehus været ramme om foreningens ugentlige tirsdagsmøder og undervisning i sommerhalvåret I 2002 blev der oprettet en forsøgs skolebigård i Sæderupskoven som ligger i Lundby Krat s sydlige del Fra Tuborg Fonden havde foreningen fået bevilget et beløb til at købe 2 sæt opstablingsstader i rammemål LANDSROTH og med PVC tavler Hoffmannsrammer Begge nyskabelser i biavlen som foreningen ville afprøve Konklusionen af arbejdet med forsøgsstaderne var at PVC rammer ikke er sagen og det var besværligt med 2 rammemål Langstroth er et fortræffeligt ramme system men nok mere velegnet for en større biavler De 2 stader blev solgt og var med til at betale udvidelsen til 4 opstablingsstader i 12x10 I vinteren 2004 05 havde vi en voldsom storm som væltede de store træer i Sæderupskoven og det var et frygteligt syn der mødte den daværende formand da han efter stormen ville se til familierne Skovens træer lå mejet ned og var nærmest ufremkommelig Men midt i den væltede skov fandt de staderne aldeles urørte Ingen træer havde ramt dem Og bierne levede i bedste velgående Problemet var mere at få dem ud af den væltede skov Der måtte fremstilles en båre til at bære klatre med staderne ét efter ét ud af skoven og de blev midlertidig placeret ved Lundby Hedehus Til skolebigårdsarbejde hører et grundkursus Begynderkursus som afholdes i vinterhalvåret og fortsætter med praktik i skolebigården I 1990 erne har det den kendte biavler Henning Støve Skovstrup der holdt disse kurser for foreningerne i Himmerland og de blev holdt i Naturskolens lokaler som ligger i kanten af Rold Skov ved Skørping I 1999 blev kurset holdt af Helge Støve Øst Himmerlands Bf og formændene Ole Mølgaard Aalborg B f og Poul Erik Sølgaard Øst Himmerlands B f og det blev holdt i de respektive skolebigårde Helge Støve var imidlertid blevet syg og døde i 2000 Helge Støve var en utrolig dygtig biavler Han holdt hvert år kursus i avl og var én af de få der mestrede at insiminere Da Varroa miden invaderede Danmark begyndte Helge en intensiv avl af dronninger som kunne holde Varroaerne borte men han dødedesværre inden resultatet af den intensive avl gavresultater Helge Støve var ved sin død nået langt i avlsarbejdet Én af sine medarbejdere Christian Henriksen Lemvig overtog Helges avlsarbejde og førte det videre Han døde desværre i 2011 og var da tæt ved målet De sidste år før hans død kom flere avlsdronninger til Aalborg og deres afkom har netop vist den evne at holde sig fri eller næsten fri for Varroa mider Vor egen Kjeld Skygge Andersen påtog sig at holde kurset i foråret 2000 og det blev holdt i Naturskolen i kanten af Rold Skov ved Skørping I 2001 blev kurset henlagt til Gistrup Skole og igen med Kjeld Skygge Andersen som kursusleder og de følgende 3 år blev kurset holdt i Gistrup Skole hvorefter kurset blev flyttet til Vejgård Bibliotek hvor det stadig holdes og med Kjeld Skygge som en eminent dygtig biavlslærer Kurset er nærmest blevet et tilløbskursus idet det de senere år har haft et årligt deltagerantal på over 30 deltagere Derfør blev kurserne gennemført med 8 15 deltagere Et år endog aflyst på grund af manglende tilmelding Samme år 2001 ansøgte foreningen SPAR NORD FONDEN om midler til køb en Power Point Fremviser m lyd og fik den bevilget Gennem årene har fremviserapparatet været flittigt brugt ved foredrag og intern undervisning Utallige er de gange John Svarres undervisningsfilm og BIERNES BY blevet vist men også udenlandske film er vist Under 1 verdenskrig steg medlemstallet i DbF til 17 000 medlemmer Fra i 1901 kun at være ca 1 700 medlemmer steg det jævnt til 1913 hvor det var oppe på 7 400 medlemmer Og så op til ca 17 000 medlemmer under 1 verdenskrig Grunden var at der blev indført sukkerrationering DbF havde forhandlet sig frem til at alle biavlere kunne købe 15 pund sukker til hver bifamilie Så det var attraktivt at have bier Efter krigen faldt medlemstallet da også igen og kom ned på ca 10 000 medlemmer Gennem trediverne stiger medlemstallet langsomt igen Fra biavlerside havde man i dette årti stort problem med kunsthonning men i 1933 udsendte Justitsministeriet et cirkulære der fastslog hvad der måtte sælges med betegnelsen Honning og et lovbeskyttet fællesmærke blev indregistreret og dette danner stadig basis for etiketten vi kender med honning fra egen bigård Da 2 Verdenskrig starter indføres der igen rationerinsmærker for sukker og så steg biavlerinteressen igen og medlemstallet i DbF når i 1944 op over 30 000 medlemmer I Aalborg Amt var der registreret 1 277 medlemmer Der fortælles om mange finurlige omgåelser så den enkelte biavler havde flere bifamilier end sandt var Men efter at rationeringsmærkerne efter krigen ophørte faldt medlemstallet igen I Aalborg Bf var medlemstallet omkring år 1960 på 120 medlemmer Faldende over de næste år til i 1964 at være på 100 medlemmer Tilbage til 1961 var en ung politibetjent Kristian Koldsø blevet valgt som suppleant til bestyrelsen og allerede i 1962 blev Kristian Koldsø formand og han skabte en ny æra for Aalborg Bf Kristian Koldsø blev uddannet i Politiet og ansat ved Aalborg Politi umiddelbart før 2 verdenskrig og blev udstationeret i Lille Vildmose hvor der var en lille nærpolitistation med 2 politibetjente formentlig for at holde de omkring 1200 tørvebisser som gravede i Portlandsmosen i ørerne Da tyskerne i 1943 over en nat anholdt og internerede vort politi glemte tyskerne de 2 politibetjente i Lille Vildmose og Kristian Koldsø nåede at gå under jorden og gemte sig i Vestjylland resten af krigen Men under sin tid i Vildmosen var Kristian Koldsø blevet interesseret i biavlen og han oprettede flere bigårde i mosen Efter tyskernes kapitulation vendte Koldsø tilbage og blev genansat ved politiet i Aalborg og fortsatte med at have sine bigårde i Vildmosen Årligt havde Aalborg Bf sin sommerudflugt til dette vidunderlige område Kristian Koldsø ledede foreningen i en del år sammen med foreningens kasserer cigarmager Knud Mortensen som havde sine bier dels i baghaven på Gl Hasserisvej dels i St Restrup skov Medlemstallet svingede i disse år på 80 90 medlemmer Knud Mortensen var tidligere aktiv frihedskæmper og var med i flere skudvekslinger med tyskerne I 1943 brændte jorden under ham og han måtte flygte til Sverige frihedskæmperne blev samlet på et loft i en gård tæt ved én af de små havne nord for Frederikshavn Den nat hvor overfarten skulle foregå blev det et slemt stormvejr med sne og slud Sammen med nogle smørdritler til svenskerne blev flygtningene stuvet ned i lasten men Knud Mortensen nægtede og fik da lov til at blive på dækket Bølgerne var meterhøje og søerne væltede ind over den lille fiskerbåd Efter nogen tids sejlads blev båden pludselig oplyst af en kraftig projektør Tyskerne havde opsporet dem Skipperen lagde roret skarpt om og fortsatte mellem de høje bølger at sejle i store sving med den tyske båd i kølvandet Alt imens skipperen roligt passede sit ror og pulsede på snadden Knud Mortensen følte de skulle opgive men skipperen fortsatte med flygte Det virkede håbløst men skipperen beroligede Knud med at om få minutter var jagten ovre Og ganske rigtigt Pludselig slukkede tyskerne projektøren og fjernede sig Senere da smørdritler og frihedskæmperne var i svensk sikkerhed tog Knud mod til sig og spurgte skipperen hvorfor tyskerne opgav Jo på det tidspunkt havde jeg nået og drejet ind i et minefelt Mon ikke Knud Mortensens hjerte tog et par ekstra slag Én af de første der nåede tilbage efter befrielsesdagen fra Sverige var Knud Mortensen Historien fortalt af Svend Kongsbak I 1974 havde foreningen 100 års fødselsdag og foreningen holdt en stor fødselsdagsfest 4 marts på Ungdomsgården Kornblomstvej Op gennem 70 erne kom der spændinger og uenighed mellem og indenfor Danmarks Biavlerforening Uenigheden gjaldt særligt fordeling af EU tilskud hvor DbF ville have alle pengene til foreningens konsulentarbejde medens mange foreninger landet over deriblandt Aalborg Bf ønskede EU tilskuddet fordelt ud til hver enkelt biavler At DbF samtidig havde en rapkæftet formand lærer Alfred Nissen gjorde ikke uenigheden og tonen bedre På et repræsentantskabsmøde i DbF som blev holdt i Løkken i 1977 blamerede denne formand nærmest Aalborgs foreningsledere Mange foreninger i Danmark fandt da at nu måtte det være slut og efter mange sonderinger gik Kristian Koldsø i gang med at samle tilslutning til en ny landsforening Den 3 september 1977 blev i Nyborg Danske Biavleres Landsforening DbL startet Første formand for DbL blev Kristian Koldsø Denne landsforening er stadig aktiv og bl andet Arden Omegns Bf er medlem heraf Samtidig med starten af DbL som Aalborg Bf blev en del af blev vor forening udmeldt af DbF I den nye landsforening startede Kristian Koldsø med både at være formand og kasserer men efter et par år blev formandsposten overtaget af en anden af initiativtagerne Tage Kristensen Auning Kristian Koldsø varetog kassererposten til repræsentantskabsmødet i 1982 I Aalborg Bf fungerede Kristian Koldsø som formand til generalforsamlingen i 1979 hvor formandsposten blev overtaget af Knud Mortensen som havde været foreningens kasserer gennem flere år Foreningen var som tidligere omtalt meget aktiv i denne periode Bl andet indkøbte foreningen i 1974 20 000 honningdåser til videresalg til foreningens medlemmer I 1976 blev en gros prisen på honning sat op til 9 25 moms I 1980 blev Aalborg Bf inviteret til at komme med en udstillingstand til den årlige fjerkræudstilling i Vadum hvor foreningen også måtte sælge sin honning og i de følgende mange år deltog man på denne årlige udstilling med en stand hvor der blev solgt honning og også hvervet biavlere Tilsvarende deltog foreningen på den årlige Fugleud stilling som fra starten blev holdt i Aalborg Hallen og senere i dyrskuehallen i Skalborg Også på Aalborg Amts Dyrskue deltog man sammen med Østhimmerlands Bf i nogle år og hvortil tidligere omtalte Henning Thorup byggede et udstillingshus som et bistade i kæmpe størrelse hvorfra der også blev solgt honning I 1998 deltog man også denne gang sammen med Østhimmerlands Bf med en større udstillingsstand på FOOD FAIR og havde standen stående i Kildeparken På generalforsamlingen i 1982 blev en yngre bankbestyrer Jørgen Brinkmann Vodskov indvalgt i foreningens bestyrelse og han kom i mange år til at præge foreningen I 1985 blev Jørgen Brinkmann valgt til foreningens formand og allerede 16 sep tember 1985 sendte han på vegne af bestyrelsen en ansøgning til Danmarks Biavlerforening om genoptagelse Årsagen var at der nu i DbL var en hæftig uro og strid Striden kan tydeligt mærkes i et indlæg fra redaktøren i DbL s medlemsblad Et farvel til læserne På grund af en tillidskrise mellem på den ene side formanden og i særdeleshed næstformanden og på den anden side undertegnede redaktør og udgiver der gennem de sidste syv år har arbejdet bladet og dermed foreningen op til den position der indtil nu har været gældende trækker jeg mig nu helt ud af ethvert samarbejde med Danske Biavleres Landsforening som jeg ikke længere kan betragte som et troværdigt alternativ til Danmarks Biavlerforening en afskedssalut af format Af bestyrelsesreferater i Aalborg Bf kan læses at striden blev drøftet gentagne gange Danmarks Biavlerforening melder tilbage 19 januar 1986 og byder Aalborg Bf velkommen tilbage Efter endelig godkendelse på en efterfølgende generalforsamling sender bestyrelses udmeldelse til DbL I en sober tone således at der ikke brændes broer bag sig Generalforsamlingen vedtager endvidere at det står hvert enkelt medlem frit hvilken landsforening man ønsker sig medlem af I Aalborg området var der 2 biavlerforeninger Aalborg Nørresundby Omegns Bf og Aalborg Omegns Bf De blev på en generalforsamling 23 september 1987 slået sammen og fik navnet Aalborg Biavlerforening som den har heddet siden Foreningen fik samtidig nye vedtægter I 1994 var der igen tale om sammenlægning Nu var det Øst Himmerlands Bf der ønskede optagelse i Aalborg Bf På generalforsamlingen 13 9 1994 blev ændringer til foreningens vedtægter godkendt så Aalborg Bf var klar til optagelsen Men på målstregen fortrød Øst Himmerlands Bf og sammenlægningen blev ikke til noget Denne

  Original URL path: http://www.aalborgbiavl.dk/22-historie (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Forsiden
  lærestof omkring området ligesom han henvendte sig til forskellige forskere på området Under sin søgen blev han bekendt med at en professor i Paris havde arbejdet med biernes antibiotika produktion og han fik kontakt med en sagkyndig cand scient lektor P O Jensen Køge og han fandt professor Remy Chauvins undersøgelser som var udgivet i bogform og som fandtes på Den kongelige Veterinær Landbohøjskole men kun på fransk Lektor P O Jensen var franskkyndig og gav sig i gang med at studere den franske professors undersøgelser og konklusioner Den franske professors undersøgelser viste at bierne producerer 6 former for antibiotika hvoraf 3 er virksomme overfor vi mennesker Inden jeg gennemgår de 6 former for antibiotika eller rettere de tre som vi mennesker kan bruge vil jeg lade Lund Aagaard med egne ord fortælle endnu en helbredelse af sig selv Hen på sommeren 1967 fik jeg en smertefuld øjenkatar hvor jeg søgte læge et par gange Jeg fik et par små flasker med pipette men uanset at jeg ganske nøje fulgte recepten blev irritationen i øjnene kun værre Er det ikke forståeligt at når den ene dag går med den anden uden at irritationen hører op så kommer det punkt hvor man foretager sig noget Jeg gjorde det i hvert fald Knuste en mindre portion tørret harpiks limstof og tilsatte en ganske lille halvvarm vandportion hvorved jeg fik en let gullig væske som jeg filtrerede et par gange gennem en Melitta kaffepose Jeg sugede væsken op i en pipette og dryppede først mit ene øje Det sved en del men ikke værre end jeg kunne tåle det Først efter 2 timers forløb vovede jeg at dryppe det andet øje der også sved men ikke ubehageligt Næste morgen fejlede mine øjne ikke noget og det viste sig hurtigt at tilstanden holdt Øjnene var ikke på nogen måde påvirket af de dråber der var dryppet i begge øjne Jeg husker at jeg var meget begejstret over dette forsøg men at min kone nærmest betragtede mig som et menneske der var ligeglad med mig selv og familien for ikke at sige det så tydeligt at jeg måtte fejle noget men det var jo netop hvad jeg ikke gjorde 3 Biernes produktion af 6 former for antibiotika De 6 former for antibiotika som professor Chauvin fandt er Harpiks limstoffet PROPOLIS Honning Dronningefoderet GELE ROYALE Pollen lagret i tavlerne Biernes overflade og munddele Voks Og disse 6 former antibiotika er den faktiske årsag til at bierne har kunnet bestå i de mange millioner år uden at ændre sig synderligt Ingen sygdom har kunnet påvirke og forandre deres kroppe Det forunderlige er at biernes antistoffer samlet virker 100 dræbende på mikroberne og bakterierne og det gør opdagelsen endnu større idet de hidtil anvendte former for antibiotika ikke har haft denne evne Bakterier og virus bliver efterhånden resistente mod industriel antibiotika og derfor i mange tilfælde virkningsløse Selv i dag oplever vi at gentagen antibiotikabehandling danner resistens og vi hører stadig om problemerne fra svineavlen I radioavisen fortalte man midt i januar i år om at fra lægestanden i U S A forlød det at Resistente bakterier er og vil blive nutidens største lægelige fare Det enestående er at biernes natur antibiotika ikke danner resistens Af disse 6 former antibiotika er der særligt 3 som vi biavlere kan benytte os af 4 Honningen Honningen indeholder bakteriedræbende enzymer Svage men alligevel så kraftige at forsøg med at pode den slemme Tyfus bakterie i Honning viser at alle Tyfus bakterier er dræbt indenfor eet døgn Disse enzymer tåler ikke en opvarmning over 40 grader Og det er én af grundene til at honning aldrig på opvarmes og om nødvendigt kun under 40 gr Jeg ved godt at for at få flydende honning til at holde sig flydende må honningproducenterne kortvarig opvarme honningen til over 40 gr men da denne honning for det meste anvendes i madlavningen betyder det ikke noget at enzymerne er dræbte Jeg tror alle her i salen kender honnings helbredende evne men lad mig lige fremhæve én som måske ikke alle ved nemlig honning til sårbehandling Honning renser hæmmer eller dræber bakterier og fremmer sårhelingen og det er kendt af lægerne og på mange hospitaler og eksterne behandlere Kristeligt Dagblad havde 25 August 2012 en stor artikel om honning som sårplejer og de fortæller at i de senere år er honning som helende middel flyttet ind på flere af landets hospitaler Senest i Region Hovedstaden hvor man for nylig har gjort honning til en fast del af behandlingsprodukterne Derudover afsluttede sygeplejerskerne fra Mændenes Hjem på Vesterbro i København sidste år et sårprojekt om honningens helende egenskaber og honning bruges nu i 95 af behandlingerne Der foreligger også gode resultater med brug af honning til heling af kræft sår Den videnskabelige forklaring på honnings effekt som bakteriedræber er samspillet mellem Osmotisk effekt som ligger i honningens høje sukkerindhold hvori de færreste bakterier kan leve i Det er samme forhold man udnytter når man sylter med sukker Selv i fortyndet grad har honningen en meget høj effekt i modsætning til fortyndet almindelig sukker Surhedsgraden i honning ligger på omkring 4 og skyldes flere organiske syrer Først og fremmest gluconolacton og gluconsyre som dannes i honningen ud fra glukose Brintoverilte findes ganske vist i ringe mængde i moden honning Først når honningen fortyndes det kan være fortynding gennem spyt i munden eller væskende sår begynder enzymet at fungere og der dannes brintoverilte og derfor er honning mere effektivt og længere virkende antiseptisk end ren brintoverilte Ren brintoverilte ned spaltes hurtigt med en kortvarig effekt til følge I honning produceres brintoverilte løbende og man får en varig effekt Men mængden af brintoverilte bliver ikke så stor at det skader sårhelingen Der findes også andre faktorer som ligger i at der kan være forskellige plantestoffer i honningen der er bakteriehæmmende og samspillet mellem dem giver også effekt Tilbage til brintoverilten skal det derfor huskes at hvis du har en dårlig hals og vil tage en skefuld honning så skal du lade den langsom opløse i munden og synke over nogen tid For at få brintoverilten i honningen til at fungere optimalt sammen med honningens enzymer skal den blandes med dit spyt Senere når jeg fortæller om Propolis s helbredende virkning indvordes er det samme tilfældet nemlig kombinationen mellem spyt og Propolis 5 Gelee Royale Gelee Royale er den fodersaft som arbejderbierne danner i deres fodersaftkirtler og som bruges til at made bilarverne med De larver som skal blive til arbejderbier får dog også andre typer foder honning og pollen medens de larver som skal blive til bidronninger udelukkende fodres med Gelee Royale I løbet af de første 5 levedage er dronninge larvens vægt forøget 2000 gange Hun er færdigudviklet efter 16 dage til sammenligning med arbejderbien der først er udvokset når de er 21 dage gamle og vedbliver at være små og sterile Dronningen er klar til at lægge æg 16 dage efter at hun er klækket og lægger derefter ca 2000 æg om dagen i yngleperioden resten af sit liv De 2000 æg vejer samlet det samme som selve dronningen Gelee Royale indeholder et naturligt desinficerende middel der modsvarer Penicillin og er samtidig svampedræbende Man mener at det har til formål at tilintetgøre de mikrober som eventuelt måtte angribe de nyudklæggede larver mens de endnu er ubevægelige og afhængige af fodersaften Det er for eks endnu ikke konstateret at en dronningelarve er blevet syg af for eks Ondartet Bipest som jo er en frygtet larvepest og dette skyldes sikkert det desinficerende middel der findes i Gelee Royale samt at bipest smitter gennem den honning som arbejderbi larverne fodres med Dronningelarverne fodres som bekendt ikke med honning men udelukkende med Gelee Royale Der er i årenes løb gennemført næsten utallige undersøgelser af Gelee Royale for at finde dets indhold og sammensætning men uden resultat Man kender det kemiske indhold men har ikke fundet årsagen til Gelee Royale s vidunderlige effekt Man må formode at det er fodringen med absolut ren Gelee Royale der gør at larven udvikler sig til en frugtbar hun som dagligt i yngelperioden lægger så mange æg som i vægt svarer til dronningens vægt I sin voksne tilværelse bliver dronningen fodret med en blanding af Gelee Royale og honning Gelee Royale er blevet tilskrevet mange helbredende og kosmetiske egenskaber Hvem har ikke hørt historien om Paven og dr Adenauer der fik Gelee Royage for at blive forynget I Kina skal der foregå en systematisk produktion af Gelee Royale som eksporteres til hele verden til brug i helsekost og cremer Lad os vende tilbage til K Lund Aagaards undersøgelser og høre hvad han selv beretter om forsøg med Gelee Royale I årene l957 59 var Lund Aagaard i gang med at udvide sin bigård og i dette arbejde fik han en del overskydende dronningeceller De blev pillet ud af tavlerne og cellerne blev opbevaret i køleskab Da der var et antal celler i køleskabet blev larverne forsigtigt pillet ud og fodersaften suget og pillet ud og blandet i årets sidste slyngning Efter lagringen i køleskabet viste det sig at den ellers hvide fodersaft var blevet lyserød Slyngningen gav 32 pund og der blev blandet 2 gram Gelee Royale i honningen pr pund Altså omkring 64 gram Og det er ganske mange dronningeceller idet der kun kan ca høstes ca 1 4 gram pr celle Lund Aagaard var meget optaget af denne blanding og fortalte vidt og bredt om sit overnaturligt produkt og han kom i kontakt med en feriegæst der var ældre og havde besvær med vandladningen Denne overtalte Lund Aagaard til at sælge sig 10 bægre af vidunderhonningen Efter nogen tid fik Lund Aagaard en opringning fra kunden som absolut ville købe resten af partiet og han fortalte at efter at have taget honningen med Gelee Royale havde han slet ikke haft besvær med vandladningen Vil du prøve at producere Gelee Royal skal du pille dronningecellen ud når dronningelarven er ca 4 dage gammel når dronningecellen er lukket og forsigtigt fjerne larven Den hvide fodersaft der er tilbage i cellen er Gelee Royale og suges ud og kan spises direkte og smager bittert I Kina frysetørrer man fodersaften til man har en større portion og eksporteres i frysetørret stand I køleskabet kan den kun holde sig nogle få dage medens den i fryseren kan holde sig længere Men forskere understreger at frisk Gelee Royale er meget mere effektivt end de frysetørrede præparater Som omtalt bliver der ca ¼ gram ud af hver celle Det er særlige fedtsyrer i Gelee Royale der er stærkt bakteriehæmmende Det har en effekt der modsvarer ¼ af penicillins mod visse bakterier Det indeholder også svampedræbende stoffer og frisk Gelee Royale kan dræbe visse tumor celler Men det kan vi biavlere ikke rigtig bruge til noget Folk som har spist Gelee Royale fortæller at de meget hurtigt følte en generel veltilpashed og at de mærkede et styrket immunforsvar I kosmetik tilskrives Gelee Royale en foryngende og stimulerende effekt på huden Det afsluttende afsnit i en lærebog om Pollen Propolis og Gelee Royale hvor forskningsresultatet på mus og rotter samt enkelte forsøg på mennesker beskrives slutter med En dag vil forskerne måske finde nøglen til alle Gelee Royales mysterier så vi kan få at vide præcis hvordan det virker på mennesker Sammenfattende er at Gelee Royale har vist sig gavnligt i mange vidtforskellige sammenhænge Såsom fødevare som styrkende middel til at forstærke følelsen af velvære og som adaptogen Adoptogen er et naturligt stof der får de menneskelige organismer til at øge sin resistens mod sygdom Adaptogen reparerer ubalancer og svigt i kroppen og øger kroppens modstandskraft og udholdenhed Rosenrod ekstrakt og Koreansk Ginseng har denne evne Lund Aagaard havde imidlertid fået meget travlt med produktion og levering af Propolis at han ikke fik tid til at arbejde videre med forsøg med Gelee Royale Jeg har søgt forskellige steder og ikke fundet nogen der har erfaring med Geele Royale Så det er op til jer at forsøge jer Det er et helt ufarligt stof så der er ingen fare på nogen måde Skulle du få lyst til at prøve du kunne måske ønske dig at din kone havde godt af det skal du vide at der skal bruges en del Gelee Royale 5 gram Gelee Royale honning om dagen i 1 år bliver til ca 4 bægre Med 2 gram Gelee Royale pr bæger skal der bruges 8 gram i alt til et årsforbrug Hver dronningeceller giver ca ¼ gram og det betyder at et årsforbrug af Gelee Royale honning kræver ikke mindre end 32 dronningeceller 6 Propolis Navnet Propolis er græsk og betyder frit oversat forsvar foran en by Propolis er biernes vigtigste forsvarsmiddel mod bakterier svampe og virus Det er et klæbrigt materiale som bierne indsamler fra forskellige planter og træer Det er ren og skær det vi kender som harpiks På planter og træer beskyttet harpiksen mod svampe bakterier virus som kunne finde på at ødelægge knopperne eller insekter og dyr som ville æde knopperne Bierne blander harpiksen med spyt og når bien når hjem i stadet også ned voks Bierne placerer Propolis omkring stadets indgang og tætter alle sprækker i stadet med den klæbrige substans For os der har trugstader kitter bierne drækbrædderne sammen og har vi ikke fået dækbrædderne lagt tæt så fylder bierne sprækken ud med Propolis I opstablingsstaderne er det den hullede plasticplade under stadets låg hvor bierne kitter hullerne til med Propolis Dronningegitrene lægger de også Propolis på Ikke kun på gitteret men i høj grad langs dets sider Det er særligt i foråret hvor harpiksen er blød på træer og planter at bierne henter harpiksen og omdanner den til Propolis Kombinationen af harpiks som af naturen er skabt til at beskytte planternes knopper og biens mundsekret som er skabt til at beskytte bien samt biernes voks har i de mange millioner af år fungeret som en effektiv beskyttelse mod sygdomme Jeg har tidligere omtalt Lund Aagaards studier af bistadet Han fortæller at han et år fandt en død mus i stadet som bierne havde balsameret med Propolis Popolis en havde holdt musen velbevaret og uden råd selv om den havde ligget i stadet i flere måneder Propolis er et meget gammelt lægemiddel Kendt og anvendt i årtusinder I Ægypten ved man fra de velbevarede udgravninger at propolis og honning blev brugt ved balsamering men det anses også sandsynligt at Propolis blev brugt ved operationer Man har mumiefund hvor den opererede levede i mange år efter en trepanering åbning af hjerneskallen og hvor der er brugt Propolis til at lukke såret og holde infektionen borte I Koranen er Propolis også nævnt I vers 69 står oversat fra arabisk Din herre Allah talte med inspiration til bien idet han sagde Byg jeres huse i bjergene og i træerne og af de materialer med hvilke mennesker bygger skjul for jer Der vil så af jeres maver fremstilles en væske af forskellig farve hvori der vitterligt findes en medicin for mennesker Se heri findes et tegn for mennesker der søger sandheden Fra arabisk side er det påstået at medicin for mennesker er identisk med kit harpikse Propolis som har været anvendt i århundreder i de arabiske lande Det er også almindeligt kendt at i Inkariget før spanierne i begyndelsen af 1600 tallet ødelagde landet at man her anvendte harpikse fra træer og buske mod infektioner og ledsagende feber Naturmennesket har intuitivt vidst hvor man kunne hente harpikslimstoffet og at det kunne helbrede bestemte sygdomme Stoffet er omtalt i utallige lægeskrifter helt op til slutningen af 1800 tallet men falder så ud uvidst Ordbøger fra starten af 1900 tallet fortæller at Propolis er bivoks Og det er jo en forvanskning da stoffet intet har med bivoks at gøre Derfor er Lund Aagårds opdagelser også mere en genopdagelse I Lund Aagaards optegnelser findes der et afsnit som jeg synes I skal høre og jeg citerer Sidst på efteråret 1970 fik jeg en bullen finger som efter gammeldags recept badede i opløst sæbevand 2 på hinanden følgende dage med det resultat at fingeren den tredje dag så ud til at være så betændt og skrækindbydende at der kun var lægebehandling tilbage Jeg besluttede mig til inden lægebesøg at prøve stoffet også i et sådant håbløst tilfælde Det skete en aften hvor jeg anvendte ca 20 gram tørret Propolis som jeg findelte så godt som muligt og tilsatte vand i 35 40 graders varme lige nok til at jeg kunne placere fingeren i den noget grødede masse Således sad jeg vel 40 minutter hvorefter jeg uden at vaske fingeren af viklede den ind i gaze Næste morgen var fingerens stærke bullenhed og rødme totalt forsvundet og fingeren føltes normal og selv ømheden var uden betydning Selv min skeptiske kone der er så indgroet med sygeplejerskens grundlæggende opfattelse af sygdomsbehandling måtte indrømme at der forelå en behandlingseffekt uden sidestykke Lund Aagaard var meget optaget af Propolis fantastiske evner og fortalte herom i den lokale biavlerforening og senere i et større biavlerforum i Hillerød i efteråret 1970 og dette møde satte en del i gang Dagspressen fik fat i Lund Aagaards opdagelser og det løb landet rundt Og i Biavlerbladet kom der også en artikel om hans opdagelser I løbet af kort tid blev han nærmest væltet af telefonopkald fra mennesker som led af vidt forskellige sygdomme og som bad om at få tilsendt en portion Propolis Pludselig meldte EKSTRABLADET sig Det viste sig at bladet gennem nogen tid i kulissen havde fulgt Lund Aagaards arbejde og havde selv foretaget studier på Propolis og nu var de klar til en artikelserie hvis Lund Aagaard ville samarbejde med bladet Han følte sig presset til at sige ja Ekstrabladet artikler medførte hurtigt at den daglige post kom op på 3 400 breve en enkelt mandag endda over 700 breve Og bønfaldende breve kom nærmest i stakkevis I hans store rapport dækkende fra 15 april til 1 juli 1972 fortæller han at have modtaget 15 000 breve og skriver Hvad får mennesker til at skrive ofte lange breve og til i

  Original URL path: http://www.aalborgbiavl.dk/23-foredrag (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Forsiden
  Skygge Andersen Seneste tilmelding er den 23 februar 2016 til instruktøren Kurset er gratis for Dbf medlemmer af Aalborg Biavlerforening øvrige kan deltage for den beskedne pris af 400 kr Tirsdag den 19 april kl 19 00 starter vi den nye sæson i skolebigården November 2014 Orientering fra Aalborg Biavlerforening Så er det tid til orientering fra Aalborg Biavlerforening Sommeren er forbi og det er tid til vinterens aktiviteter Det første arrangement har allerede fundet sted idet vi har afholdt den årlige honningbedømmelse på Food College i Aalborg Det var som sædvanlig en god aften med god mad fra skolens store køkken og hyggeligt samvær mellem de fremmødte medlemmer Resultatet af konkurrencen blev som følger 1 Johannes Svaneborg 98 3 point 2 Vagn Søgaard 98 0 point 3 Peer Nielsen 97 6 point 4 Jørgen Bendtsen 97 0 point 5 Knud Poulsen 95 0 point Også i år kan vi glæde os over at nye biavlere er med i toppen dejligt at se De fem vindere deltager i konkurrencen med Arden og Østhimmerland B F i januar 2015 se nedenfor Husk vores hjemmeside www aalborgbiavl dk hvor alle forhold om foreningens aktiviteter og kontaktoplysninger vil være opdateret hele tiden På hjemmesiden vil det også være muligt at optage indlæg annoncer og fotos fra medlemmerne Bidrag sendes til bestyrelsen Program for vinteren 2014 2015 Interesserede fra andre foreninger er som altid meget velkomne til foredragene Torsdag den 8 januar afholdes den sædvanlige honningkonkurrence mellem vores forening og naboforeningerne i Arden og Østhimmerland Konkurrencen finder sted kl 19 00 i Kulturhuset Bluhmesgade 19 9510 Arden Der serveres kaffe og kage Prisen vil være 40 kr pr person Tirsdag den 20 januar kl 19 00 i lokale 1 på Vejgård Bibliotek F oredrag v Jens Sproegel Hjørring Jens Sproegel er nyvalgt hovedbestyrelsesmedlem og biavler Der serveres kaffe og kage Prisen vil være 40 kr pr person Tirsdag den 24 marts kl 19 00 i lokale 1 på Vejgaard Bibliotek Foredrag v Anders Peter Blæsild Min Biavl Anders Peter Blæsild er dronningeavler og har i 2014 skrevet månedens arbejde i Tidsskrift for Biavl Pris inklusive kaffe og kage 40kr Begynderkurset 2015 starter den 3 marts kl 19 00 og afvikles med 4 teoriaftner på Vejgård Bibliotek lokale 1 De efterfølgende teoriaftner afholdes den 10 og 17 marts samt den 31 marts Den 7 april foregår undervisningen i skolebigården og den 14 april aflægges der besøg hos en materielforhandler Har du kendskab til personer der eventuelt har lyst til at blive biavler kan du henvise vedkommende til foreningens hjemmeside Kurset forestås som sædvanligt af Keld Skygge Andersen Seneste tilmelding er den 23 februar 2015 til instruktøren Kurset er gratis for medlemmer af Aalborg Biavlerforening øvrige kan deltage for den beskedne pris af 400 kr Tirsdag den 21 april kl 19 00 starter vi den nye sæson i skolebigården Orientering fra Aalborg Biavlerforening April 2015 Efter en våd og mild vinter er foråret på vej og i Aalborg Biavlerforening glæder vi os alle til at komme

  Original URL path: http://www.aalborgbiavl.dk/25-nyhedsbreve (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Aalborg Biavlerforening
  April August November 2013 April August November 2012 April August November 2011 April August November Foredrag Galleri Varroa Sæsonstart 2011 Sæsonstart 2014 Honningaften Honningbedømmelser Honningbedømmelse 2015 Honningbedømmelse 2014 Honningbedømmelse 2013 Honningbedømmelse 2012 Honning dyst 2014 Besøg hos Ommersyssel Besøg af Ivan Nielsen Besøg hos Ivan Nielsen Videoteket Stadepladsen Bestyrelsen Vedtægter Generalforsamlinger Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2011 Bestyrelse Udvalg Links Kalender Brugernavn Adgangskode Husk mig Log

  Original URL path: http://www.aalborgbiavl.dk/component/users/?view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5hYWxib3JnYmlhdmwuZGsva2FsZW5kZXIvR0VU (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Biernes antistoffer
  2014 April August November 2013 April August November 2012 April August November 2011 April August November Foredrag Galleri Varroa Sæsonstart 2011 Sæsonstart 2014 Honningaften Honningbedømmelser Honningbedømmelse 2015 Honningbedømmelse 2014 Honningbedømmelse 2013 Honningbedømmelse 2012 Honning dyst 2014 Besøg hos Ommersyssel Besøg af Ivan Nielsen Besøg hos Ivan Nielsen Videoteket Stadepladsen Bestyrelsen Vedtægter Generalforsamlinger Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2011 Bestyrelse Udvalg Links Kalender Biernes antistoffer 1 Biernes historie og produktion af antibiotika 2 K Lund Aagaard og hans opdagelser 3 Biernes produktion af 6 former for antibiotika 4 Honningen 5 Gelee Royale 6 Propolis 7 Behandlingsforslag 8 Nedsmeltning og ophør Alle sider Side 1 ud af 9 Biernes antistoffer Uddrag fra Jørgen Henriksens foredrag på Vejgaard Bibliotek tirsdag den 12 3 13 Foredraget er holdt på basis af Rapport vedr forsøgsordning med biernes Harpikslimstof PROPOLIS for perioden 1 8 1971 1 7 1972 K Lund Aagaard og med citater herfra samt fra bøgerne Honning samt Pollen Propolis og Gele Royale fra serien SUNDHED VELVÆRE fra forlaget Hovedland Endvidere er facts fra Særnummer af tidsskrift for biavl APITHERAPI Behandlingsforslagene afsnit 7 er fra førnævnte rapport og hverken Aalborg Biavlerforening eller foredragsholder kan tage ansvar herfor Brug af Propolis

  Original URL path: http://www.aalborgbiavl.dk/23-foredrag/56-biernes-antistoffer (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Videoteket
  Honning snaps Sennep Marmelade Syltetøj Aronia marmelade Forsøg Skadedyr Stadekort Røgpusteren Refraktometer Skolebigården Varroa Vejret nu Lån af Honningslynge Aktiviteter Kurser Nyhedsbreve 2015 April August November 2014 April August November 2013 April August November 2012 April August November 2011 April August November Foredrag Galleri Varroa Sæsonstart 2011 Sæsonstart 2014 Honningaften Honningbedømmelser Honningbedømmelse 2015 Honningbedømmelse 2014 Honningbedømmelse 2013 Honningbedømmelse 2012 Honning dyst 2014 Besøg hos Ommersyssel Besøg af Ivan Nielsen Besøg hos Ivan Nielsen Videoteket Stadepladsen Bestyrelsen Vedtægter Generalforsamlinger Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2011 Bestyrelse Udvalg Links Kalender 2 flotte danske video er af Tommi Vest Larsen Johan og Aage 1 Johan og Aage 2 Brug af dronefratagningen Nostalgisk halmkubebiavl fra Tyskland Som man også kan lære en masse af For aring r Forberedelser til sv aelig rmningen Hoved Sv aelig rmperioden Eftersv aelig rmperioden Sommerens arbejde Efter aring rets arbejde Honningh oslash sten H oslash st af voks Bienen Ein Volk und seine Königin 1 2 3 Diverse film The Waggle Dance of the Honeybee Hvordan jeg tegner en Bi Bi eksperten Niels Segalt Varroa der generer en Bi Årets farve Login Form Brugernavn Adgangskode Husk mig Glemt din adgangskode Glemt dit brugernavn STØT VORES

  Original URL path: http://www.aalborgbiavl.dk/2-uncategorised/60-video (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Honningbedømmelse 2013
  Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2013 Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2011 Bestyrelse Udvalg Links Kalender Resultatet af konkurrencen 2013 1 Niels Ørnbøl 98 5 point 2 Ebbe Pedersen 97 9 point 3 Anders Bo Nielsen 97 1 point 4 Albert Schütze 96 7 point 5 Bente og Mikael Wolffbrandt 96 4 point Albert Schütze Ebbe Pedersen Anders Bo Nielsen Bente og Mikael Wolffbrandt Niels Ørnbøl Årets honningbedømmelse i Aalborg Biavlerforening fandt som vanligt sted på Food College i Rørdal Dommerne var vores egen Flemming Rukjær plus 2 eksterne dommere Ole og Kirsten Knudsen De kom på hårdt arbejde med at bedømme de mange fine honninger Poul Erik Knudsen Kjeld Skygge og Elin Knudsen I ventetiden fortalte Elin og Poul Erik Knudsen fra Rold Skov om deres spændende brug af honning og andre biprodukter og der var ikke mangel på smagsprøver Smagsprøver på honningprodukterne Elin fortalte inspirerende om honninger tilsat forskellige smagsstoffer såsom appelsinsaft nødder og chokolade der var lækre hudplejeprodukter tilsat honning og en såkaldt morgenstarter med ingefær De forskellige vine som blev omtalt Derefter fortalte Poul Erik om sin vinproduktion som både er vin på druer fra en dansk vingård og honningbaseret såsom mjød mv der var god afsætning på

  Original URL path: http://www.aalborgbiavl.dk/14-galleri/78-honningbedommelse-2013 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Biernes antistoffer
  opdagelser 3 Biernes produktion af 6 former for antibiotika 4 Honningen 5 Gelee Royale 6 Propolis 7 Behandlingsforslag 8 Nedsmeltning og ophør Alle sider Side 2 ud af 9 1 Biernes historie og produktion af antibiotika Gennem mange mange år har videnskaben vidst at der har været honningbier på kloden i mindst 40 50 millioner år Og det helt utrolige er at bierne efter de mange millioner år i det hele store er som bierne i dag Man har fundet bier i rav i kullag og gennem kulstof 14 analyse har forskere fastslået biernes alder Biens betydning for planteverdenen er enorm og derfor kan man ane et af naturens undere idet netop bien har været et af naturens undere fordi netop bien har været i hvert fald én af de hjælpere for livets bestående der har fået lov til at bestå fra tidernes morgen som sig selv Først i 1950 erne fandt videnskabsmænd i Frankrig grunden til at bierne har været skånet mod en udviklingsproces der ellers er overgået så godt som alle levende væsener her på jorden I 1950 erne gennemførte den franske professor Remy Chauvin et videnskabeligt arbejde med at finde bakteriekulturer der snylter på insekterne Rutinemæssigt blev også honningbierne strøget laboratorieundersøgt og det forunderlige viste sig at bier som eneste insekt ikke havde bakteriekulturer i og på sig Forsøgene med bierne måtte gøre om flere gange inden man blev klar over at der var noget ganske særligt ved bien som andre insekter ikke havde bakterier eller virus på sig Forsøgene viste med stor tydelighed at man stod over for en stor opdagelse og ikke mindst den omstændighed at videnskabsmændene verden over søgte efter former for antibiotika der kunne erstatte penicillinet og sulfapræparater var medvirkende til at spændingen var stor i laboratorierne i Paris Et intensivt laboratoriearbejde startede

  Original URL path: http://www.aalborgbiavl.dk/23-foredrag/56-biernes-antistoffer?showall=&start=1 (2015-11-26)
  Open archived version from archive