archive-dk.com » DK » A » AALBORGHUS.DK

Total: 139

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Strategi for Eliteidræt - Aalborghus Gymnasium
  ved Team Danmark Vicerektor Grethe Andersen er behjælpelig med flytning af eksamener udsættelser af større opgaver samt afleveringer i hverdagen ii den enkelte elev følges tæt af klassens coach og studievejleder Steen Refsgaard Olsen Dette gælder både skolegang og den idrætslige karriere Der drøftes emner som morgentræning fravær trivsel fagligt niveau supplerende undervisning forældrekontakt mm Steen er ligeledes idrætslærer for klasserne og har dermed ugentlig kontakt med alle elever iii eleverne trænes i at varetage den dobbelte karriere dvs ugeplanlægning optimal brug af nøglepersoner mm Eleverne skal med andre ord deltage i det interne kursus Life Skills der gennemføres hvert skoleår Kurset der tager tre timer indeholder et oplæg samt et efterfølgende gruppearbejde om Life Skills Vi har tidligere haft besøg af badmintonspilleren Christinna Pedersen iv eleverne får kendskab til og anvender en buddy ordning En buddy er en studiekammerat der hjælper eliteidrætseleven med at tage noter indsamle materialer mm hvis udøveren er forhindret grundet træningslejre eller turneringer Det foreslås at buddy ordningen tages i brug i starten af 1 g oktober og at læreren i høj grad er en medspiller i sammensætningen af disse grupper eller par Det er optimalt at eleverne har en buddy som denne ikke deler idrætsgren med da de i så fald kan risikere at være forhindret på de samme tidspunkter Fremadrettet vil vi styrke denne målsætning ved at v skolen tilbyder brug af Lektier Online som giver eleverne mulighed for lektiehjælp om aftenen og i weekenden Eliteidrætseleverne har sjældent mulighed for at gå i skolens almindelige lektieværksted hvorfor dette tilbud har ekstra værdi for dem Eleverne opfordres endvidere til at gøre brug af hjemmesiden www frividen dk som er en gratis portal med videoundervisning med opgaveløsninger samt teori Portalen er specielt relevant for de naturvidenskabelige fag vi eliteidrætsklasserne på længere sigt gør brug af e bøger så de kan tilgå deres materiale fra alle steder i verden fx under træningslejre og turneringer 4 At der skabes en god kontakt til eliteidrætselevens trænere og ledere således der opnås en indbyrdes forståelse for elevens dobbeltkarriere Kontakten til klubtrænere og ledere er vigtig for at elevernes hverdag kan fungere godt For at sikre en indbyrdes forståelse for elevens dobbelte karriere i kontaktes relevante trænere ledere jævnligt Under disse samtaler tages der initiativer for at støtte eleven hvis fx fraværet bliver for stort der opstår skader hos eleven eleven skal deltage i vigtige idrætsmesterskaber eller andre ting af vigtighed for elevens dobbelte karriere 5 At styrke og udvikle samarbejdet med relevante samarbejdspartnere Herunder Sønderbroskolen Elitesport Aalborg Team Danmark eliteidraetsgymnasier dk og EAS Dual Career For at sikre høj kvalitet samt udvikling af Aalborghus Eliteidræt er det afgørende at samarbejdet med relevante interessenter vedholdes og styrkes Dette gøres ved at i deltage i årsmødet for eliteidraetsgymnasier dk Her arbejdes der målrettet med relevante udfordringer forbundet med eliteidrætselevernes dobbelte karriere Dette være sig træning af Life Skills sammenhæng mellem klub gymnasium og kommune virtuel undervisning mm ii opretholde et godt og formaliseret samarbejde med Team Danmark ift sportslig godkendelse bevilling

  Original URL path: http://aalborghus.dk/officielt/strategi-for-eliteidraet/ (2016-01-01)
  Open archived version from archive


 • Fastholdelse og fravær på Aalborghus Gymnasium
  Evalueringsstrategi Grøn energi Ferieoversigt Arrangementskalender ABC find det her Til censorer Til tidligere elever In English Fastholdelsesstrategi Du er her Aalborghus Officielt Fastholdelsesstrategi For at sikre faglig udvikling og relevante studiekompentencer forventer vi at alle elever er til stede til undervisningen og afleverer deres opgaver til tiden Retningslinjer for fastholdelse og fravær Det er gymnasiets holdning at elevernes tilstedeværelse og aktive deltagelse i undervisningen er essentielle for at sikre udvikling af både faglighed og relevante studiekompetencer Derfor forventer vi at eleverne er til stede til al undervisning og afleverer alle opgaver rettidigt Skulle en elev være forhindret i at deltage i undervisning føres årsagen straks i Lectio under Fraværsårsager til den givne blok I ganske særlige tilfælde ved skolerelaterede aktiviteter godskrives fravær men derudover findes der ingen godkendte fraværsgrunde Ved længerevarende eller gentagende sygdom kan gymnasiet bede om en lægeerklæring Det er elevens ansvar at fremskaffe en sådan Både fysisk og skriftligt fravær overvåges løbende af de fraværsansvarlige uddannelsesledere og eventuelle sanktioner træder i kraft hvis det skønnes nødvendigt Mundtlig advarsel Skriftlig advarsel Aflæggelse af eksamen i et eller flere af de fag der afsluttes på det pågældende klassetrin Fratagelse af retten til at gå til eksamen i et eller flere fag Inddragelse af SU Bortvisning Udsmidning Det er i alle tilfælde rektors og uddannelsesledernes vurdering hvilke tiltag der er nødvendige for at hjælpe eleven til størst mulighed for gennemførsel af uddannelsen Aalborghus dk Søg på sitet Search for Ny elev Om Aalborghus En god studiestart Stx eller hf Optagelse Sådan ansøger du Brobygning Introkurser Åbent hus i januar Stx Formålsparagraffer Valgfag Om stx Studielivet på stx Vejen til huen Grundforløbet Studieretningsfag Obligatoriske fag AT SRP Evaluering og eksamen Fag på stx Hf Om hf Hf bekendtgørelsen Studielivet på hf Din vej til huen Obligatoriske fag Valgfag SSO Eksamen Fag

  Original URL path: http://aalborghus.dk/officielt/fastholdelsesstrategi/ (2016-01-01)
  Open archived version from archive

 • Undervisningsmiljø på Aalborghus Gymnasium
  tidligere elever In English Undervisningsmiljø Du er her Aalborghus Officielt Undervisningsmiljø Vores elevers trivsel er vigtig for os og vi foretager en større undersøgelse af trivslen blandt eleverne hvert andet år og laver forbedringer ud fra resultaterne Undersøgelser af elevtrivsel Det er vigtigt at evaluere hvordan vores elever trives på skolen og i samarbejde med Ennova evaluerer vi det hvert andet år Eleverne udfylder et omfattende spørgeskema og Ennova udarbejder en rapport på baggrund af besvarelserne Rapporten er både på skole og klasseniveau hvilket sikrer et bredt nuanceret grundlag for os i vores fremadrettede arbejde med at sikre og forbedre elevtrivslen På baggrund af den seneste rapport har vi bl a indrettet flere arbejdsområder til eleverne skiftet en del af vores møblement samt forbedret kantineområdet Vi har også sat yderligere fokus på elevdemokratiet bl a via indførsel af en elevrådsdag Hent elevtrivselsundersøgelse fra 2014 Aalborghus dk Søg på sitet Search for Ny elev Om Aalborghus En god studiestart Stx eller hf Optagelse Sådan ansøger du Brobygning Introkurser Åbent hus i januar Stx Formålsparagraffer Valgfag Om stx Studielivet på stx Vejen til huen Grundforløbet Studieretningsfag Obligatoriske fag AT SRP Evaluering og eksamen Fag på stx Hf Om hf Hf bekendtgørelsen Studielivet

  Original URL path: http://aalborghus.dk/officielt/undervisningsmiljo/ (2016-01-01)
  Open archived version from archive

 • Arbejdsmiljø på Aalborghus Gymnasium
  2012 Bestyrelsesreferater Karakterstatistik m m Evalueringsstrategi Grøn energi Ferieoversigt Arrangementskalender ABC find det her Til censorer Til tidligere elever In English Arbejdsmiljø Du er her Aalborghus Officielt Arbejdsmiljø Alle politikker der har indflydelse på skolens arbejdsmiljø evalueres og justeres løbende på baggrund af vores arbejdsmiljøudvalgs anbefalinger Arbejdsmiljø på Aalborghus Gymnasium Mindst hvert tredje år gennemføres APV undersøgelser for alle personalegrupper Den efterfølgende opfølgning foregår i et samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne så der kan reageres hurtigt og konstruktivt på evt problemområder Netop et godt internt samarbejde vurderer vi er vigtigt for at sikre et godt arbejdsmiljø for alle og undersøgelserne giver et godt grundlag for at det sker Arbejdsmiljøudvalget sikrer på baggrund af APV undersøgelserne interne henvendelser og opsøgende arbejde at der foregår en løbende indsats på området Aalborghus dk Søg på sitet Search for Ny elev Om Aalborghus En god studiestart Stx eller hf Optagelse Sådan ansøger du Brobygning Introkurser Åbent hus i januar Stx Formålsparagraffer Valgfag Om stx Studielivet på stx Vejen til huen Grundforløbet Studieretningsfag Obligatoriske fag AT SRP Evaluering og eksamen Fag på stx Hf Om hf Hf bekendtgørelsen Studielivet på hf Din vej til huen Obligatoriske fag Valgfag SSO Eksamen Fag på hf Formålsparagraffer Aalborghusliv

  Original URL path: http://aalborghus.dk/officielt/arbejdsmiljo/ (2016-01-01)
  Open archived version from archive

 • Regler og politkker på Aalborghus Gymnasium
  I vores daglige arbejde forholder vi os til en række regler politikker og retningslinjer for både at sikre hinanden og sikre at Aalborghus forbliver en god skole Generelle love og regler På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du hente alle de love og regler der generelt gør sig gældende for gymnasiale uddannelser i Danmark Siden linker direkte til aktuelle og ajourførte love og regler fra statens juridiske onlinesystem Retsinformation Egne regler politikker og retningslinjer Foruden de helt generelle love og regler som du kan hente ovenfor kan du her se en liste over egne og mere specifikke retningslinjer og politikker som vi følger i det daglige Listen er et udvalg af regler og politikker som kunne have ekstern interesse Alle skolens politikker er at finde på vores intranet First Class Alle politikker og retningslinjer er udarbejdet af skolens MedarbejderIndflydelsesOrgan MIO D Dataregistrering E Efteruddannelsespolitik K Konflikthåndtering M MedarbejderIndflydelsesOrgan MIO aftale for O Omsorgsberedskab S Seniorpolitik Studie og ordensregler T Trivselspolitik V Voldspolitik Aalborghus dk Søg på sitet Search for Ny elev Om Aalborghus En god studiestart Stx eller hf Optagelse Sådan ansøger du Brobygning Introkurser Åbent hus i januar Stx Formålsparagraffer Valgfag Om stx Studielivet på stx Vejen til huen Grundforløbet Studieretningsfag

  Original URL path: http://aalborghus.dk/officielt/regler-og-politikker/ (2016-01-01)
  Open archived version from archive

 • Vedtægter for Aalborghus Gymnasium
  Kapitel 3 Bestyrelsens opgaver og ansvar 7 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen Stk 2 Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab Stk 3 Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt 8 Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift herunder for forvaltningen af de statslige tilskud Stk 2 Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler 9 Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål Inden for dette formål og under de vilkår der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét Stk 2 Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i 21 stk 3 og 4 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m v Stk 3 Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn 10 Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen jf dog 14 stk 3 Stk 2 Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn og ansættelsesvilkår herunder om pensionsforhold for det personale der er ansat ved institutionen 11 Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af 42 stk 3 2 pkt og 43 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m v Stk 2 Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor Kapitel 4 Bestyrelsens arbejde 12 Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer jf 4 stk 2 nr 1 sin formand og næstformand Stk 2 Formanden og i dennes fravær næstformanden indkalder til og leder bestyrelsens møder Der afholdes mindst 4 møder årligt Møde skal endvidere afholdes når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom Stk 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed jf dog stk 4 I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende Stk 4 Til beslutning om ændring af vedtægten om køb salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves at mindst 2 3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor Stk 5 Bestyrelsens beslutninger optages i et referat der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer Et bestyrelsesmedlem der ikke er enig i bestyrelsens beslutning har ret til at få sin mening ført til referat Stk 6 Bestyrelsens mødemateriale herunder dagsordener og referater skal gøres offentligt tilgængelige Sager dokumenter eller oplysninger der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt må dog ikke offentliggøres Alle personsager og sager hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere kan undtages for offentliggørelsen hvis det pga sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt 13 Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriets fastsatte regler herom Stk 2

  Original URL path: http://aalborghus.dk/officielt/vedtaegter/ (2016-01-01)
  Open archived version from archive

 • Aalborghus Gymnasiums forretningsorden
  for behandling af tilbagevendende emner Rektor udsender inden hvert møde en dagsorden til medlemmerne ledsaget af skriftligt materiale som skal behandles på bestyrelsesmødet Forslag til dagsorden drøftes med formanden inden udsendelse til bestyrelsesmedlemmerne Et bestyrelsesmedlem kan foranledige punkter sat på den skriftlige dagsorden Punktet skal meddeles til formanden og rektor senest 7 dage før det fastsatte bestyrelsesmøde Stk 2 Bestyrelsens møder ledes af formanden Stk 3 Der skal holdes mindst 4 møder årligt Møde skal endvidere afholdes når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom formanden indkalder i så fald til møde hurtigst muligt og senest inden 15 dage Stk 4 Formanden skal sørge for at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne Stk 5 Såfremt afholdelse af bestyrelsesmøde ikke kan udskydes uden væsentlig ulempe for institutionen kan bestyrelsen undtagelsesvis træffe beslutning ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag Stk 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme afgørende Stk 7 Til beslutning om ændring af vedtægten om køb salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræver at mindst 2 3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor 5 Bestyrelsesmøder har følgende faste punkter på dagsordenen til hvert møde Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde Skolens økonomi Eventuel beslutning om hvilken information der skal videregives til institutionens medarbejdere og andre samt hvorledes dette skal ske Andre punkter som rektor eller bestyrelsen prioriterer og ønsker behandlet evt i en afgrænset periode hvor indsatsområdet er særligt i fokus Stk 2 Mødeplanen og eller et årshjul for møderne skal sikre at der sker opfølgning på de af bestyrelsens besluttede strategier resultatkontrakten planer interne og eksterne evalueringer rapporter om institutionens likviditet aktivitetsudvikling finansieringsforhold pengestrømme mv Stk 3 Mødeplan og eller årshjul skal ligeledes sikre procedurer for bestyrelsens stillingtagen til skolens administration økonomiadministration herunder intern revision organisering og løn og personalepolitik 5 Beslutningsreferat 6 Bestyrelsens beslutninger optages i et referat der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af rektor Tilsvarende gælder for beslutninger der træffes ved afholdelse af telefonmøde eller på skriftligt grundlag Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor herunder væsentlige oplysninger som ikke fremgår af det skriftlige materiale hvortil der henvises i referatet Stk 2 Er et bestyrelsesmedlem eller rektor ikke enig i bestyrelsens beslutning har vedkommende ret til at få sin mening ført til referat 6 Offentlighed 7 Bestyrelsens mødemateriale herunder dagsordener og referater skal gøres offentligt tilgængelige Sager dokumenter eller oplysninger der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt må dog ikke offentliggøres Alle personsager og sager hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere kan undtages for offentliggørelsen hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt Stk 2 I sager af fortrolig karakter har medlemmer tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens regler 7 Mødepligt og habilitet 8 Medlemmerne har pligt til at deltage i

  Original URL path: http://aalborghus.dk/officielt/forretningsorden/ (2016-01-01)
  Open archived version from archive

 • Resultatlønskontrakter - Aalborghus Gymnasium
  Seniorpolitik Studie og ordensregler Trivselspolitik Voldspolitik Vedtægter Forretningsorden Resultatlønskontrakter Kontrakt 2015 2016 Kontrakt 2014 2015 Kontrakt 2013 2014 Kontrakt 2012 2013 Kontrakt 2011 2012 Bestyrelsesreferater Karakterstatistik m m Evalueringsstrategi Grøn energi Ferieoversigt Arrangementskalender ABC find det her Til censorer Til tidligere elever In English Resultatlønskontrakter Du er her Aalborghus Officielt Resultatlønskontrakter Rektors resultatlønskontrakt fastsættes årligt af bestyrelsen og skal bl a skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets mål og resultater Vil du vide mere om bestyrelsen på Aalborghus Gymnasium Mød dem her Se rektors resultatlønskontrakter Resultatlønskontrakt 2015 2016 Resultatlønskontrakt 2014 2015 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2012 2013 Resultatlønskontrakt 2011 2012 Øvrige bestyrelsesdokumenter Vedtægter Forretningsorden Bestyrelsesreferater Aalborghus dk Søg på sitet Search for Ny elev Om Aalborghus En god studiestart Stx eller hf Optagelse Sådan ansøger du Brobygning Introkurser Åbent hus i januar Stx Formålsparagraffer Valgfag Om stx Studielivet på stx Vejen til huen Grundforløbet Studieretningsfag Obligatoriske fag AT SRP Evaluering og eksamen Fag på stx Hf Om hf Hf bekendtgørelsen Studielivet på hf Din vej til huen Obligatoriske fag Valgfag SSO Eksamen Fag på hf Formålsparagraffer Aalborghusliv Sundhed og idræt Kunst og musik Internationalt liv Talenthold Vejledning og støtte Fester og fredagscaféer Bliv tutor Naturvidenskabsfestival Operation Dagsværk Projekt Frivillig Mød

  Original URL path: http://aalborghus.dk/officielt/resultatloenskontrakter/ (2016-01-01)
  Open archived version from archive •