archive-dk.com » DK » B » BECHTEREW.DK

Total: 380

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bestyrelsen - Morbus Bechterew
  Firmamedlemsskaber Samarbejdspartnere Konsulent Øvelsesprogrammer Links Brochurer Kontakt os Bestyrelsen Karin Skrydstrup Formand Borgmester Fischers Vej 5A 1 3 2000 Frederiksberg 23 88 32 66 skryd1 gmail com Ernst Munk Johansen Næstformand Åvej 8 Dale 3060 Tikøb 25 10 60 49 ernst johansen tdcadsl dk Bent Andersen Kasserer Ottingvej 103 2860 Søborg 60 97 26 60 bent a teliamail dk Stig Winther Nielsen Sekretær Tinggårdslunden 36 4030 Tune 20 52 30

  Original URL path: http://bechterew.dk/88-bestyrelsen.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Aktiviteter/møder - Morbus Bechterew
  kl 16 30 18 00 Overlæge Ole Majgaard mødte frisk og veloplagt op til mødet med de over 60 fremmødte MB ere fra Hovedstaden Ole fortalte både nye som gamle MB ere om diagnose af MB og om hvor hurtigt man i dag er i stand til at diagnosticere i forhold til før i tiden Han kom også ind på emnet biosimilær medicin samt nye typer biologisk medicin som vi

  Original URL path: http://bechterew.dk/81-aktivitetermoeder.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Varmtvandstræning - Morbus Bechterew
  Vestjylland Østjylland Vejle Ribe Sønderjylland Fyn Vestsjælland Hovedstaden Bestyrelsen Aktiviteter møder Varmtvandstræning Rådgivning Generalforsamling Arkiv Vedtægter Opslagstavlen Sjælland Syd Debat MB bladet Arv og testamente Firmamedlemsskaber Samarbejdspartnere Konsulent Øvelsesprogrammer Links Brochurer Kontakt os Varmtvandstræning Gigtskolen i Hovedstaden http www gigtskolen

  Original URL path: http://bechterew.dk/82-varmtvandstraening.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Rådgivning - Morbus Bechterew
  Vestjylland Østjylland Vejle Ribe Sønderjylland Fyn Vestsjælland Hovedstaden Bestyrelsen Aktiviteter møder Varmtvandstræning Rådgivning Generalforsamling Arkiv Vedtægter Opslagstavlen Sjælland Syd Debat MB bladet Arv og testamente Firmamedlemsskaber Samarbejdspartnere Konsulent Øvelsesprogrammer Links Brochurer Kontakt os Rådgivning Udover bestyrelsesmedlemmerne er du velkommen til at kontakte de nedenstående Merete Sejer Hansen tlf 28 92 07 78 om almene sygdomsspørgsmål Sussi Louise Zimmermann tlf 23 23 25 48 bedst 16 17 30 sussi ruc dk

  Original URL path: http://bechterew.dk/83-raadgivning.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Generalforsamling - Morbus Bechterew
  suppleanter til bestyrelsen og her blev Bjarne Rosenbjerg og Christian Brøgger enstemmigt valgt Tak og velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen Punkt 8 Valg af revisor samt revisor suppleant Otto Jakobsen blev enstemmigt genvalgt som revisor og Jens Grøndahl blev enstemmigt genvalgt som revisor suppleant Punkt 9 Eventuelt Bestyrelsen blev rost for sit arbejde Det blev kommenteret at de sociale arrangementer er rigtig gode dem skal vi holde fast i Karin foreslog at et kommende medlemsarrangement kunne være Tai Chi det er en oplevelse at prøve Et medlem spurgte ind til emnet Fradrags berettigede gaver til foreningen Karin fortalte at vi er ca halvvejs i antallet af gaver der skal til for at MB hovedforeningen kan blive godkendt til at modtage fradrags berettigede gaver Der har stået en annonce om det i MB bladet fra december side 16 Denne kan ses sidst i referatet Dirigenten og formanden takkede forsamlingen for god ro og orden Hovedstadens generalforsamling onsdag den 13 marts 2013 Charlottehaven Østerbro København 1 Valg af dirigent Heidi Mikkelsen bød velkommen til de 44 fremmødte medlemmer og på bestyrelsens vegne foreslog Heidi Otto Jakobsen som dirigent Otto blev enstemmigt valgt og takkede for valget samt konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt og korrekt indkaldt og dermed lovlig 2 Beretning fra formanden Otto gav herefter ordet til Heidi Mikkelsen som aflagde bestyrelsens beretning Beretning generalforsamling onsdag d 13 marts 2013 Bestyrelsesarbejdet Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling I efteråret 2012 har vi haft et socialt arrangement med bowling og spisning Det blev afholdt i Valby der var 16 deltagere Der var som sidst også denne gang præmier til de bedste i blandt os Det var en rigtig hyggelig aften også for de af os der ikke er specielt gode til at bowle Humøret og stemningen var god og der blev også lidt tid til at dele erfaringer med enkelte nye medlemmer I juni blev der afholdt medlemsmøde hos Handicare i Glostrup der står for tilpasning og indretning af handicapbiler 18 medlemmer deltog og fik gode idéer og råd med hjem Landsmødet blev afholdt i weekenden 12 13 maj i Århus i samarbejde med landsdelsforening Østjylland Deltagelse i messer Bestyrelsen har igen i årets løb været med på forskellige messer med en stand sammen med de øvrige patientforeninger som danner De Autoimmune Sund Livsstils Messen i Øksnehallen og årets Health Rehabmesse i Bellacenteret Susanne har sammen med De Autoimmune deltaget i andet Folkemøde på Bornholm Deltog igen sammen med Henrik Møller fra Nordjylland Denne gang var der mere fokus på standen og der kom politikere over og prøvede gigtdragten Susanne har desuden været på Danfoss Universe og der blandt andet prøvet at blive sminket som en psoriasis patient Danfoss afholdt i samarbejde med Abbott og de autoimmune en weekend med fokus på kroppen Nyt fra landsforeningen Der afholdes landsmøde d 4 5 maj 2013 Da foreningen jo har 40 års jubilæum i år vil der blive holdt en reception i forbindelse med landsmødet Økonomien i landsforeningen er som sidste

  Original URL path: http://bechterew.dk/84-generalforsamling.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Arkiv - Morbus Bechterew
  var ikke helt så raskt til bens som hendes jævnaldrende Men at Mr Bechterew som Pia lidt humoristisk kaldte sygdommen først gav sig rigtig til kende da hun var først i 20 erne og som typisk for mange af os slår vi det hen med at det bare er ondt i ryggen som jo er en folkesygdom Hun fortalte også at hun faktisk fik stillet diagnosen 3 gange men også at man 2 gange ændrede denne igen inden hun fik den endelige diagnose ganske kort ført hendes rygoprettende operation Selv da hun fik konstateret regnbuehindebetændelse og endda flere gange efter hinanden var der ingen klokker der ringede hos diverse læge hun havde kontakt med Sygdommen begyndte efterhånden at præge hendes liv med træthed svært ved at lave hårdt fysisk arbejde som havearbejde m m og tiltagende krumhed og stivhed i ryggen Hun klarede dog sin politiske karriere men træning som alle rådede hende til uden dog at kunne stille en endelig diagnose blev der ikke rigtig plads til Noget af det som var sværest for Pia at acceptere psykisk var at hendes ryg blev mere og mere stiv og krum og det er ikke specielt befordrende for ens velvære at skulle købe nyt tøj når det uanset hvad altid har et forkert snit i forhold til en krum ryg Den rygoprettende operation Pia gennemgik på Rigshospitalet var en meget stor og hård omgang og det efterfølgende lange forløb hvor hun måtte gå med korset var ikke nogen god oplevelse og specielt ikke fordi hun jo var en meget offentlig person og korsettet ikke kunne skjules Men da først dette var et overstået kapitel så kom belønningen Der er jo intet som kan give selvtilliden og velværet et spark opad som når man kan købe færdigsyet tøj som bare sidder perfekt for mange af os kvinder og ja vel også for mænd Hendes rygoprettende operation har selvfølgelig ikke kurreret hendes MB og i dag får hun biologisk medicin og træner ved at svømme flere km om ugen for at holde sygdommen i skak Under sin fortælling om sit liv med MB viste Pia os røntgenbilleder taget kort før hendes operation og efter operationen Med den viden man har i dag er det ret fantastisk at hendes MB ikke blev opdaget lang tid før for billedet af hendes rygsøjle lige inden operationen viste så tydeligt meget kraftige forkalkninger af ryghvirvlerne Efter en kort pause var der tid til spørgsmål fra deltagerne og spørgelysten var meget stor Pia besvarede velvilligt alle de spørgsmål hun kunne nå men da vi kun havde mødelokalet i et begrænset tidsrum var Heidi desværre nød til at runde mødet af med en stor tak til Pia Christmas Møller for på så humoristisk og interessant en måde at fortælle om sit liv med Mr Bechterew Bechterew i bordhøjde hvad er MB for en størrelse fra mødet den 9 marts 2010 ved Charlotte Egsmose overlæge klinisk lektor Reumatologisk afdeling Frederiksberg Hospital Torben Jørgensen bød velkommen til Charlotte Egsmose og de

  Original URL path: http://bechterew.dk/85-arkiv.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Vedtægter - Morbus Bechterew
  følgende punkter 1 Valg af dirigent 2 Beretning fra formanden 3 Forelæggelse af godkendt og revideret regnskab for det seneste regnskabsår 4 Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende regnskabsår 5 Indkomne forslag 6 Valg til bestyrelsen 7 Valg af suppleanter til bestyrelsen 8 Valg af revisor samt revisorsuppleant 9 Eventuelt Fra generalforsamlingen udfærdiges et referat som underskrives af dirigenten og snarest muligt sendes til landsforeningen sammen med det godkendte og reviderede regnskab Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning med mindre dirigenten eller mindst 1 3 af de fremmødte medlemmer af landsdelsforeningen forlanger skriftlig afstemning jfr dog 9 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et medlem Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal jfr dog 9 og 10 vedr vedtægtsændringer og foreningens evt opløsning Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsens flertal eller repræsentanter der svarer til mindst en tredjedel af landsdelsforeningens medlemmer skriftlig fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter kravets fremsættelse Referat af den ekstraordinære generalforsamling udfærdiges og fremsendes som ved en ordinær generalforsamling 6 Bestyrelse Landsdelsforeningen ledes af en bestyrelse der efter simpelt flertal vælges på generalforsamlingen og består af en formand næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer Hvert bestyrelsesmedlem fungerer i to år På lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer På ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer Genvalg kan finde sted Der kan vælges indtil 2 suppleanter til bestyrelsen hver for 1 år af gangen Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv Bestyrelsen leder foreningen og handler på foreningens vegne i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsesmøde skal afholdes når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det Bestyrelsen kan lade konsulenter tilknytte foreningen ligesom den kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper med deltagelse af personer der ikke nødvendigvis er medlemmer af foreningen Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler som indsættes i pengeinstitut i foreningens

  Original URL path: http://bechterew.dk/86-vedtaegter.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Opslagstavlen - Morbus Bechterew
  dk 25 11 2015 12 04 34 Foredrag om kroniske smerter mestringsstrategier personlig vækst træning smertevidenskab meditation og bevidst nærvær med fysioterapeut Se www annafranciere dk Ring 23397757 Marianne Valentin mariannvalentin gmail com 25 11 2015 11 09 29 Jeg tillader mig at spørge om denne forening stadig eksisterer for jeg synes ikke det ser ud til at der sker så meget her Mvh Marianne Valentin Dorte Trolle dortebtrolle gmail com 10 02 2015 17 49 31 Et godt råd Brug anti skridmåtten under skærebraddet Klip et stykke antiskrid på 5x5 cm og btug dte til genstridige pålægspakker eller til kapsler Venlig hilsen Dorte Trolle Susanne Gøttske s goettske eriksminde dk 16 09 2014 07 58 02 Jeg savner et referat af generalforsamlingen i marts 2014 Sidste ref er fra 2013 og meget er jo sket siden da Jens Grøndahl jens grondahl gmail com 02 02 2014 22 41 23 Kontingenter er ikke ajourført på hjemmesiden Det kan give problemer ved nytilmelding anne 06 07 2012 10 54 40 hej en pårørende gruppe kunne være en rigtig god ide mange h Mathias Graul m graul hotmail com 23 02 2012 14 10 01 Hej jeg fik diagnosticeret MB sidst i

  Original URL path: http://bechterew.dk/180-opslagstavlen.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive