archive-dk.com » DK » B » BECHTEREW.DK

Total: 380

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rådgivning - Morbus Bechterew
  14 00 Rådgivningens vigtigste opgave er at hjælpe gigtramte både personligt og socialt Patient til Patient på Aalborg Sygehus I Patient til Patient Butikken på Aalborg sygehus kan du få vejledning hvis du har spørgsmål vedrørende morbus Bechterew Butikken drives af frivillige fra patientforeninger i Nordjylland ligesom der er tilknyttet en socialrådgiver fra Aalborg sygehus Alle patientforeninger i Region Nordjylland er repræsenteret i Patient til Patient Butikken Patient til Patient

  Original URL path: http://bechterew.dk/91_raadgivning.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Arkiv - Morbus Bechterew
  Generalforsamling 2010 Referat Generalforsamling 2009 Aktivitets kalender 2014 17 2 2014 Bowling i Løvvangens Bowlingcenter Nørresundby Aktivitets kalender 2013 12 10 2013 8 6 2013 Foredrag med Oliver Hendricks fra Gråsten Gigthospital Nye Steategier til behandling af Rygsøjlegigt Hvor fører vejen hen Rundvisning på Skagen Gigt og Rygcenter 19 3 2013 Generalforsamling og Foredraget Uden Humor Går Det Ikke med Mogens A Aastrup 18 2 2013 Bowling i Løvvangens Bowlingcenter Nørresundby Aktivitets kalender 2012 7 10 2012 Søndags tur til Dansk Saltcenter i Mariager med Brunch og bad i Det Døde Hav 14 3 2012 Generalforsamling og foredrag med Socialrådgiver Anne Michelsen fra Aalborg Sygehus 16 2 2012 Bowling i Løvvangens Bowlingcenter Nørresundby Aktivitets kalender 2011 6 11 2011 Søndags Brunch og Aqua Spa på Hotel Viking Aqua Spa og Wellness Resort i Sæby 24 5 2011 Deltagelse i Torvedag på Aalborg Sygehus Syd i Auditoriet 6 4 2011 Generalforsamling 6 4 2011 F oredrag ved Kostvejleder Hanna Sofia Larsen 15 2 2011 Bowling i Løvvangens Bowlingcenter Nørresundby Aktivitetskalender 2010 25 10 2010 Fælles træningsaften med instruktion og rundvisning af 2 Fysioterapeuter i Fysio Fitness i Holbergsgade Aalborg 19 6 2010 Minigolf i Aalborg Minigolf Klub i Nørresundby Aflyst pga

  Original URL path: http://bechterew.dk/94_arkiv.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Vedtægter - Morbus Bechterew
  en generalforsamling skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før afholdelsen Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst inde holde følgende punkter 1 Valg af dirigent 2 Beretning fra formanden 3 Forelæggelse af godkendt og revideret regnskab for det seneste regnskabsår 4 Indkomne forslag 5 Vedtagelse af kontingent for det kommende regnskabsår 6 Valg til bestyrelsen 7 Valg af suppleanter til bestyrelsen 8 Valg af revisor samt revisorsuppleant 9 Eventuelt Fra generalforsamlingen udfærdiges et referat som efterfølgende underskrives af dirigenten og snarest muligt fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne Generalforsamlingens referat offentliggøres i bladet og eller på landsdelsforeningens hjemmeside Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning med mindre dirigenten eller mindst 1 3 af de fremmødte medlemmer af landsdelsforeninger forlanger skriftlig afstemning jvf dog 9 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et medlem Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal jvf dog 9 og 10 vedrørende vedtægtsændringer og foreningens evt opløsning Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsens flertal eller repræsentanter der svarer til mindst en tredjedel af landsdelsforeningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af dagsorden Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter kravets fremsættelse 6 Bestyrelse Landsdelsforeningen ledes af en bestyrelse der ved simpelt flertal vælges på generalforsamlingen og består af en formand næstformand og tre bestyrelsesmedlemmer Hvert bestyrelsesmedlem fungerer i to år På lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer På ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer Der kan vælges indtil 2 suppleanter til bestyrelsen hvert for 1 år ad gangen Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder og arbejde dog uden stemmeret Genvalg kan finde sted Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med en formand næstformand kasserer og sekretær Bestyrelsen leder foreningen og handler på foreningens vegne i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger Bestyrelsesmøde skal afholdes når mindst to bestyrelses medlemmer kræver det Bestyrelsen kan lade konsulenter tilknytte Landsdelsforeningen lige som

  Original URL path: http://bechterew.dk/170_vedtaegter.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Kredsens historie - Morbus Bechterew
  Jon Erlendsson daværende 1 reservelæge på Reumatologisk Fysiurgisk Afdeling Aalborg Sygehus Kredsen var den anden lokalkreds i Danmark Københavnskredsen blev stiftet i 1974 Jon Erlendsson var allerede på dette tidspunkt i gang med at undersøge mulighederne for at benytte bassinet på Aalborg Sygehus Syd om aftenen I august 1984 skrev Aalborg Stiftstidende at Nordjyllands Amt havde bevilget 10 000 kr til badebehandling Behandlingen fandt sted i bassinet på Aalborg Sygehus

  Original URL path: http://bechterew.dk/96_kredsens-historie.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Generalfors. 2014 - Morbus Bechterew
  foredrag onsdag den 2 4 2014 kl 19 00 Sted Ældresagens lokaler Torvet 5 Nørresundby 9400 Nørresundby Kære medlem Du inviteres hermed til en spændende aften i selskab med MB Nordjylland Først får vi lejlighed til at høre et spændende foredrag af Hans Peter Tams og efterfølgende fortsætter vi med vores årlige generalforsamling Som lille dreng måtte Hans Peter Tams sammen med sin mor og søskende bryde op fra deres krigshærgede hjem i Polen for at søge mod Sønderjylland På Ostbahnhoff i Berlin blev de 6 børn skilt fra deres mor som blev udtaget til tvangsarbejde Alene søgte den lille flok op mod deres udgangspunkt Sønderjylland En fantastisk fortælling om mødet med nazismens veltilrettelagte tyranni og ikke mindst om menneskenes forbløffende overlevelseskraft Arrangementet er gratis og der vil være kaffe og kage Vi håber rigtig mange vil møde op Ægtefælle samlever er velkommen til foredraget Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne Generalforsamlingen foregår lige efter foredraget Dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Formandens beretning 3 Regnskab og budget 4 Indkomne forslag 5 Valg til bestyrelsen På valg er Egon Quist Spanggaard modtager genvalg Claus Larsen modtager ikke genvalg 6 Valg af suppleanter Jette Mølgaard modtager genvalg Susanne Hansen

  Original URL path: http://bechterew.dk/178_generalfors-2014.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Ref.Generalf. 2013 - Morbus Bechterew
  endnu engang tak for husly I år har vi fået plads på Torvedagen som er d 29 maj 2013 Vi har været inviteret til at holde foredrag på Sygeplejerskolen og Fysioterapeutskolen Vi har afholdt 3 arrangementer siden sidst D 7 oktober 2012 var vi til brunch og saltbad hos Dansk Salt i Mariager D 7 november 2012 holdt vi foredrag med coach og MB er Tina Grønborg D 18 februar 2013 var der bowlingaften Tillykke til Egon Fra Landsdelsforening Nordjylland deltog 4 i Landsmødet i Aarhus Jeg vil gerne takke bestyrelsen for indsatsen i det forløbne år I HB har vi afholdt et weekendmøde samt et møde efter formandsmødet d 2 februar 2013 MB var sammen med De Autoimmune repræsenteret på Folkemødet på Bornholm Arvesagen er nu afsluttet og der er oprettet en fond som foreningen kan søge midler fra Bestyrelsen er som altid interesseret i at høre hvilke arrangementer medlemmerne har lyst til at deltage i Henrik Møller Formand Beretning godkendt 3 Regnskab og budget Egon gennemgik regnskabet der blev godkendt 4 Indkomne forslag Ingen modtaget 5 Valg til bestyrelsen På valg var Henrik Møller modtog genvalg Lisbeth Rieshøj Amos modtog ikke genvalg Margit Quist Spanggaard modtog genvalg Kandidat

  Original URL path: http://bechterew.dk/200_refgeneralf-2013.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Ref. Generalf. 2012 - Morbus Bechterew
  afholdt 2 bestyrelsesmøder De har som tidligere været afholdt hos Margit og Egon lørdag eller søndag formiddag endnu engang tak for husly I 2011 fik vi plads på Torvedagen som fandt sted d 24 maj 2011 Undertegnede var på pladsen i forhallen på Sygehus Syd Der var mange besøgende og bolsjerne gik som varmt brød D 1 september 2011 var undertegnede inviteret til at holde et lille indlæg på Sygeplejeskolen Vi har vanen tro afholdt 2 arrangementer siden sidst D 6 november 2011 var vi til en wellness dag på Hotel Viking i Sæby 24 medlemmer deltog D 16 februar 2012 var der bowling aften 18 medlemmer deltog Landsdelsforening Nordjylland deltog ikke i Landmødet i Havnsø Jeg vil gerne takke bestyrelsen for indsatsen i det forløbne år I Hovedbestyrelsen har vi afholdt et weekend møde samt et møde efter formandsmødet d 19 februar 2012 MB var sammen med De Autoimmune repræsenteret på Folkemødet på Bornholm Det store lige i øjeblikket er vores arvesag som skal være afsluttet i skifteretten inden d 9 april 2012 Økonomien er trængt lige i øjeblikket da der ikke har været så store indtægter på annoncesalg i bladet som vi havde regnet med Der er blevet afholdt et kursus for nydiagnosticerede med stor succes Det har I kunne læse om i MB bladet tidligere Bestyrelsen er som altid interesseret i at høre hvilke arrangementer medlemmerne har lyst til at deltage i Henrik Møller Formand Beretning godkendt 3 Regnskab og budget Regnskabet godkendt 4 Indkomne forslag Ingen modtaget 5 Valg til bestyrelsen På valg var Egon Quist Spanggaard modtog genvalg Claus Larsen modtog genvalg Begge blev genvalgt 6 Valg af suppleanter På valg var Jette Mølgaard modtog genvalg Susanne Hansen modtog genvalg Begge blev genvalgt Henrik påpegede at der gerne må være flere suppleanter så folk skal

  Original URL path: http://bechterew.dk/203_ref-generalf-2012.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Ref. Generalf. 2011 - Morbus Bechterew
  Dagen før arrangementet fik vi så tildelt en plads på grund af afbud men vi måtte takke nej da det ikke var muligt at samle folk med så kort varsel I år har vi fået plads og Torvedagen er d 24 maj fra kl 11 til 16 Det foregår på Aalborg Sygehus Syd i Auditoriet Vi har afholdt 3 arrangementer siden sidst D 9 juni 2010 holdt psykolog Margrethe Hald et foredrag om Stress og kronisk sygdom D 19 juni 2010 blev minigolf aflyst da der ingen tilmeldinger var D 25 oktober 2010 holdt vi fælles træningsaften specielt for MB ere i FysioFitness i Aalborg med kyndig instruktion fra to fysioterapeuter Bestyrelsen har med Claus som primus motor forsøgt at stable et fællestræningshold på benene Dette er ikke lykkedes pga manglende tilmeldinger D 15 februar 2011 var der bowling og i år vandt Hans læs Jette J Landsdelsforening Nordjylland deltog med 5 personer ved Landsmødet i Middelfart Jeg vil gerne takke bestyrelsen for indsatsen i det forløbne år I HB har vi afholdt et weekend møde hvor jeg deltog Der er blevet gjort et stort stykke arbejde for at få det nye blad op på skinnerne og det er lykkedes fuldt ud Ros til de der har gjort det muligt Der er også søgt og bevilget Tips Lottomidler til et kursus for nydiagnosticerede MB ere Claus har meldt sig fra Nordjylland som assistance til dette Bestyrelsen er som altid interesseret i at høre hvilke arrangementer medlemmerne har lyst til at deltage i Beretning godkendt 3 Regnskab og budget Regnskabet godkendt 4 Indkomne forslag Ingen modtaget 5 Valg til bestyrelsen På valg var Lisbeth Rieshøj Amos modtog genvalg Margit Quist Spanggaard modtog genvalg Henrik Møller modtog genvalg Alle blev genvalgt 6 Valg af suppleanter På valg var Jette Mølkær Jensen modtog

  Original URL path: http://bechterew.dk/182_ref-generalf-2011.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive •