archive-dk.com » DK » B » BECHTEREW.DK

Total: 380

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Varmtvandstræning - Morbus Bechterew
  Sønderjylland Fyn Vestsjælland Hovedstaden Sjælland Syd Bestyrelsen Aktiviteter møder Varmtvandstræning Generalforsamling Arkiv Vedtægter Debat MB bladet Arv og testamente Firmamedlemsskaber Samarbejdspartnere Konsulent Øvelsesprogrammer Links Brochurer Kontakt os Varmtvandstræning Varmtvandstræning foregår hver tirsdag aften fra kl 18 50 i Birkebjergparken i

  Original URL path: http://bechterew.dk/154_varmtvandstraening.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Generalforsamling - Morbus Bechterew
  19 marts Hvad er MB Behandling Om foreningen Landsdelsforeninger Nordjylland Midt Vestjylland Østjylland Vejle Ribe Sønderjylland Fyn Vestsjælland Hovedstaden Sjælland Syd Bestyrelsen Aktiviteter møder Varmtvandstræning Generalforsamling Arkiv Vedtægter Debat MB bladet Arv og testamente Firmamedlemsskaber Samarbejdspartnere Konsulent Øvelsesprogrammer Links Brochurer

  Original URL path: http://bechterew.dk/156_generalforsamling.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Arkiv - Morbus Bechterew
  for almindeligt medlemskab eftersom vi fremover skal sende 25 pr medlem til landsforeningen 5 Indkomne forslag 6 Valg til bestyrelsen P å valg er Susanne Pedersen og Birgitte Poulsen 7 Valg af suppleanter p å valg er Finn Nielsen Jan Dechau og John Jensen 8 Valg af revisor og revisorsuppleant P å valg som revisor er Flemming Gryning Svend K Nielsen er p å valg som revisorsuppleant 9 Evt Hilsen Bestyrelsen H å ber vi ses den 31 marts skulle du v æ re forhindret h ø rer bestyrelsen gerne fra dig alligevel hvis du har emner ideer eller ø nsker til ting vi kan lave i foreningsregi Bestyrelse jan 2014 storstroem bechterew dk Susanne Pedersen formand Valn ø ddeparken 8 4690 Haslev 5631 6118 Leif Thorkildsen kasserer Pilevej 14 4733 Tappern ø je 5596 0399 Svend C Dahl n æ stfmd Kalbyrisvej 113 4700 N æ stved 5572 0983 Britta P Laursen Rugkrogvej 19 4250 Fuglebjerg 6025 6553 Birgitte Poulsen Bag Bakkerne 29B 4700 N æ stved 5545 3685 Finn Nielsen Postboks 12 4700 N æ stved suppl Jan Dechau Skolevej 14 st th 4720 Pr æ st ø suppl John Jensen Kildedalsvej 4 Fensmark suppl Referat Generalforsamling 2014 Susanne bød velkommen 1 Svend K Nielsen blev valgt til dirigent 2 Formandens beretning Svend og Birgitte var vores delegerede ved Landsforeningens 40 års Jubilæum Landsmøde 2013 Iflg Landsforeningen er vi for indeværende år gået ned i medlemstal Det har ændret sig Vi har i alt tilfælde fået nye indmeldelser her på det sidste Vi havde sommerudflugt til Middelaldercenteret i Nyk F En rigtig god og spændende tur men vi burde kunne samle nogle flere Fra Vestsjællandskredsen var der 2 og fra os var vi en 10 12 stk Vi har dog tænkt at forsætte med disse sommerudflugter i år går turen til Skjoldenæsholm d 31 aug Så prøvede vi som noget nyt nemlig at lave en aften på Futura hvor vi bare skulle mødes og snakke med hinanden Det var en succes som vi godt kan finde på at gentage og så håbe på at endnu flere får lyst at være med Året har også båret præg af at vi her d 3 og 4 maj skal være værter ved Landsmødet Det har krævet noget planlægning men har bestemt også været sjovt indtil videre I den forbindelse vil jeg lige nævne at vores landsdelforening har 20 års jubilæum i år Vi har medlemmer som har været med hele vejen endog enkelte som har været aktive i alle årene Birgitte og jeg har været til årets formandsmøde og det er altid godt at hører hvad de andre laver og hvad der er på vej fra Landsforeningen Bland andet har HB forslag til ændring af kontingent betaling 3 Leif gennemgik regnskabet for 2013 der viste en beholdning på 22 046 kr for foreningen og 9 586kr for træningsgruppen Regnskabet blev godkendt enstemmigt 4 Budgetteres med 30 696 kr i indtægter og udgifter 15 625kr Kontingent for 2015 foreslås forhøjet til 175 kr årligt Budget og kontingentforslag vedtoges enstemmigt 5 Vi blev orienteret om HB forslag om at kontingentet skulle indbetales til Landsforeningen Så kunne det komme over Betalings service Landsforeningen ville så betale landsdelene tilbage for de medlemmer de har Det skulle lette det administrative for alle parter 6 Susanne og Birgitte var på valg og blev genvalgt 7 Som suppleanter blev Finn Nielsen blev genvalgt som nygenvalgt blev Helle Døssing og Thomas Kristensen 8 Revisor og revisorsuppleant fortsætter Ref Birgitte Den 2 april 2014 Mandag d 18 marts 2013 kl 19 på Hovedbiblioteket i Næstved Kvægtorvet 4 6 KVICKLY indgangen Bemærk at dørene til biblioteket lukker kl 19 00 Ved forsinkelse kan der ringes 2425 0842 Foredrag m socialrådgiver Susanne Pedersen Forud for selve generalforsamlingen vil jeg jeres formand gøre brug af min viden fra mit faglige virke og forsøge på bedste vis at give en gennem gang af fleksjobs og pensionsreformen Som altid når der kommer større ændringer er det positivt for nogen medens andre kan risikerer at opleve det som en forringelse hvilket jeg selvfølgelig ikke håber gælder for nogen af jer Vi skal tale om fleksjob Der er nye time og aflønningsregler Vi skal tale om førtidspension Udgangspunktet er at der ikke er pension til personer under 40 år Vi skal tale merudgifter til personer med funktionsnedsættelse Selve generalforsamlingen forventes at starte kl 20 30 Vanen tro er der kaffe og ostemadder Og så er det tid for betaling af kontingent Beløbet er kr 150 årligt og kr 100 for støttemedlemsskab Beløbet skal du indbetale på foreningens konto i Den Danske Bank Reg nr 1551 kontonummer 3544370 HUSK at påføre dit navn Bestyrelsen vil være meget glade hvis I vil betale hurtigt og i god tid inden generalforsamlingen Vi bruger meget tid på at sende rykkere ud ringe til skyldnere etc Generalforsamling 2013 Dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Formandens beretning 3 Fremlæggelse af godkendt og revideret regnskab for 2012 4 Vedtagelse af budget for 2014 og fastsættelse af kontingent 5 Indkomne forslag 6 Valg til bestyrelsen På valg er Svend Dahl Leif Thorkildsen og Britta Laursen 7 Valg af suppleanter På valg er Finn Nielsen og John Jensen 8 Valg af revisor og revisorsuppleant På valg som revisor er Flemming Gryning Svend K Nielsen er på valg som revisorsuppleant 9 Evt Hilsen Bestyrelsen Håber vi ses den 18 marts Skulle du være forhindret hører bestyrelsen gerne fra dig alligevel hvis du har emner ideer eller ønsker til ting vi kan lave i foreningsregi Referat af Generalforsamling af 18 marts 2013 Førtidspension og fleksjob nye regler v Susanne Pedersen Helbredskriterier 16 For at få bevilget førtidspension skal man have en varig nedsættelse af arbejdsevnen i en sådan grad at man ikke kan forsørge sig selv hverken ved arbejde på almindelige vilkår ved særlig hensyntagen på arbejdspladsen eller ved fleksjob Sagsbehandling 30 Et kommunalt rehabiliteringsteam indstiller afgørelser om førtidspension og fleksjob til byrådet efter en forudgående undersøgelse af den koordinerende sagsbehandler Sagsbehandleren udarbejder forslag til en rehabiliteringsplan der

  Original URL path: http://bechterew.dk/157_arkiv.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive

 • Vedtægter - Morbus Bechterew
  eller næstformand senest 2 uger før generalforsamling Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg punkter 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Beretning fra bestyrelsen 4 Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for det seneste regnskabsår 5 Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår 6 Indkomne forslag 7 Valg til bestyrelsen 8 Valg af suppleanter til bestyrelsen 9 Valg af revisor og revisorsuppleant 10 Eventuelt Der udfærdiges et referat fra generalforsamlingen Referatet underskrives af dirigenten og formanden Referatet fremsendes til landsforeningen senest 4 uger efter generalforsamlingen sammen med det godkendte og reviderede regnskab Alle afstemninger foretages ved håndsoprækning med mindre dirigenten eller mindst 1 3 af de fremmødte medlemmer af landsdelsforeningen forlanger skriftlig afstemning jf dog 11 vedrørende vedtægtsændringer Der kan stemmes ved fuldmagt Fuldmagten skal være givet skriftlig Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal jf dog 11 og 12 vedr vedtægtsændringer og foreningens evt opløsning Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsens flertal eller mindst 1 3 af landelsforeningens medlemmer skriftligt kræver indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Begæringen skal være med angivelse af dagsorden Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 efter kravets Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravets fremsættelse Referat af den ekstraordinære generalforsamling udfærdiges og fremsendes som ved den ordinær generalforsamling 6 Bestyrelse Landelsforenningen ledes af en bestyrelse der vælges på generalforsamlingen ved et simpelt flertal Bestyrelsen består af formand næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer og indtil videre 3 suppleanter Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år således at 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter vælges i lige årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges i ulige årstal Genvalg kan finde sted Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder før valgperioden er udløbet indtræder en suppleant i bestyrelsen med stemmeret i resten af valgperioden Suppleanter indtræder i bestyrelsen efter acciennitet Hvis en suppleant udtræder før valgperioden er udløbet vælges der en ny suppleant for resterende del af valgperioden på den førstkommende generalforsamling Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv Bestyrelsen leder landsdelsforening og handler på foreningens vegne i overensstemmmelse med vedtægterne og generalforsamlingerns beslutninger Bestyrelsesmøde skal afholdes når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det Bestyrelsen kan tilknytte konsulenter til foreningen ligesom den kan nesætte udvalg og arbejdsgrupper med deltagelse af personer der ikke nødvendigvis er medlemmer af foreningen Bestyrelsen er anvarlig for foreningens midler som indsættes i pengeinstitut i foreningens navn Større beløb til senere anvendelse anbringes i stats eller realkreditobligationer Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for at der hvert år til generalforsamlingen foreligger et fyldestgørende og retsvisende regnskab for det foregående regnskabsår Regnskab skal revideres af foreningens revisor 7 Regnskabsår Landsdelsforeningens regnskabsår følger kalenderåret 8 Medlemskontigent Landsforeningen opkræver medlemkontingentet der er vedtaget på landsmødet Medlemskontingtet vedtages opdelt med andel til landsdelsforeningerne samt en andel til landsforeningen Vedrørende indmeldelse i kontingentetåret Indmeldelse 01 01 30 06 Betales fuldt kontigent for et helt år Indmeldelse 01 07 31 10 Betales kontingent pr måned Indmeldelse 01 11 31 12 Betales kontigent fra efterfølgende år Landsforeningen fremsender landsdelsforeningernes andel af medlemskontingentet til landsdelforeningerne jf landforeningens vedtægter 9 Budget Der fremlægges og godkendes budget

  Original URL path: http://bechterew.dk/158_vedtaegter.htm (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • 9 Kodeord igen Manglende indtastning Ugyldig indtastning Tilladte tegn a z 0 9 Fornavn Manglende indtastning Ugyldig indtastning Tilladte tegn a z 0 9 Efternavn Manglende indtastning Ugyldig indtastning Tilladte tegn a z 0 9 Adresse Manglende indtastning Ugyldig indtastning Tilladte tegn a z 0 9 Postnr Manglende indtastning Ugyldig indtastning Tilladte tegn a z 0 9 By Manglende indtastning Ugyldig indtastning Tilladte tegn a z 0 9 Land Manglende

  Original URL path: http://bechterew.dk/data/danaforum/Register.aspx (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • 1 råd til medicin og sarkoidose Oprettet af Guest d 10 Februar 2015 18 00 10 Februar 2015 18 00 af Guest 1 regnbuehindebetændelse behandling Oprettet af Peisen d 10 December 2014 19 14 10 December 2014 19 14 af Peisen 1 Oprettet af Torben d 17 November 2014 20 15 17 November 2014 20 15 af Torben 1 Oprettet af Birgit d 29 Oktober 2014 08 27 29 Oktober

  Original URL path: http://bechterew.dk/data/danaforum/Forum.aspx?fid=4 (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • af JCB 2 Vederlagsfri Fysioterapi Oprettet af Kayway d 21 Marts 2014 15 53 21 Marts 2014 15 53 af Kayway 1 Trist Oprettet af Guest d 22 Februar 2014 19 23 05 Marts 2014 12 07 af Kirhar65 4 Diæt uden stivelse Oprettet af ThomasW d 18 Februar 2014 21 09 28 Februar 2014 00 36 af ThomasW 4 Oprettet af Jens Jørgen Hansen d 20 Februar 2014 22

  Original URL path: http://bechterew.dk/data/danaforum/Forum.aspx?fid=4&page=2 (2016-02-06)
  Open archived version from archive


 • Monja 1 Oprettet af bigmum d 18 Januar 2013 12 26 18 Januar 2013 12 26 af bigmum 1 MB Morbus Bechterew Oprettet af Lifeplus d 12 November 2012 17 04 28 November 2012 01 49 af Lifeplus 3 Humira og forkølelse Oprettet af Marlene d 26 Marts 2012 18 11 08 Oktober 2012 23 32 af palle skov 2 Oprettet af karina d 24 September 2012 09 22 24

  Original URL path: http://bechterew.dk/data/danaforum/Forum.aspx?fid=4&page=3 (2016-02-06)
  Open archived version from archive •