archive-dk.com » DK » B » BOLIGAFTEN.DK

Total: 831

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Danske BOLIGadvokaters sekretariat
  Presse Bolighandel dk Login din bolighandel Forside Om Danske BOLIGadvokater Sekretariat Bestyrelse Etiske regler Sekretariat Vedtægter Bliv medlem Find boligadvokat Er du boligkøber Er du boligsælger Er du andelsboligkøber Download advokatforbehold Sekretariat Danske BOLIGadvokaters sekretariat har åbent alle hverdage fra 9 00 16 30 Fredag dog til kl 16 00 Danske BOLIGadvokater Vesterbrogade 32 1620 København V Tlf 70 20 97 90 Fax 33 43 70 01 mail danskeboligadvokater dk

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Om%20Danske%20BOLIGadvokater/Sekretariat.aspx (2015-08-06)
  Open archived version from archive


 • Danske BOLIGadvokater - Vedtægter
  eller lovgivningen i øvrigt kan bestyrelsen fastsætte betingelser for medlemsfirmaets fortsatte medlemskab Bestrider et medlem at betingelserne for eksklusion er til stede afgøres dette ved voldgift Voldgiftsretten sammensættes af en advokat udpeget af bestyrelsen en advokat udpeget af klageren og en opmand udpeget af formanden for Den danske Dommerforening Opmanden skal være byretsdommer Hvis et medlem indbringer eksklusionsbeslutningen for voldgiftsretten inden 14 dage efter eksklusionsmeddelelsens afgivelse ved at indsende begæring om voldgift til foreningens sekretariat har klagen opsættende virkning 4 Administration hjemsted og tegning Foreningens administration og drift af dens hjemmesider varetages af foreningens sekretariat som ligeledes bistår med administration praktisk tilrettelæggelse af markedsføring m v Bestyrelsen er berettiget til at etablere en samarbejdsaftale med en ekstern leverandør om foreningens administration og drift Foreningen har hjemsted i København Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem 5 Konceptkontrol Foreningens medlemmer er forpligtet til at undergive sig konceptkontrol efter regler som fastlægges af foreningens bestyrelse Omkostningerne ved konceptkontrol betales af foreningen Dog forbeholder foreningen sig ret til at opkræve et af bestyrelsen fastsat gebyr hvis medlemmet aflyser et planlagt besøg senere end 5 hverdage før besøget skulle have været afholdt eller hvis medlemmet på anden måde vanskeliggør konceptkontrollen Kontrollen med at det enkelte medlem overholder konceptet og de etiske regler udøves af et særligt udvalg bestående af højst 3 bestyrelsesmedlemmer samt et medlem udpeget af Forbrugerrådet Udvalget afgiver indstilling til bestyrelsen om sanktion efter 3 6 Efteruddannelse Foreningens medlemmer er forpligtet til for egen regning at følge efteruddannelse hvis omfang og indhold fastlægges af bestyrelsen 7 Bestyrelse Bestyrelsen består af 6 8 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer Bestyrelsen konstituerer sig selv med formandskab og andre funktioner Bestyrelsen kan i perioden mellem 2 generalforsamlinger efter egen beslutning etablere aftale om yderligere bestyrelsesmedlemmer enten eksterne eller fra medlemskredsen for en nærmere aftalt periode og med eller uden stemmeret Disse bestyrelsesmedlemmer kan dog max udgøre 2 stemmer Bestyrelsen kan ligeledes beslutte at de af bestyrelsen udpegede medlemmer honoreres med et af bestyrelsen nærmere fastsat honorar 8 Generalforsamling Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til generalforsamling der holdes hvert år inden 1 juni Generalforsamlingen indkaldes ved brev til medlemmerne pr post eller elektronisk på den til sekretariatet anmeldte adresse Indkaldelsen skal ske mindst 4 uger før generalforsamlingen På generalforsamlingen orienterer bestyrelsen om det forgangne års aktiviteter og planerne for det kommende års aktiviteter samt giver en orientering om den økonomiske situation for foreningen Dagsorden for generalforsamling der sendes pr post eller elektronisk til alle medlemmer mindst 4 uger før generalforsamlingen skal omfatte følgende 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning 3 Aflæggelse af regnskab 4 Forelæggelse af budget for det kommende år Fastsættelse af kontingent Fastsættelse af evt ekstraordinært markedsføringsbidrag 5 Valg af 6 8 medlemmer til bestyrelsen 6 Valg af revisor og revisorsuppleant 7 Indkomne forslag 8 Eventuelt Valget til bestyrelsen gælder for 1 år ad gangen Genvalg kan finde sted Et medlem der har fungeret i 6 år kan ikke vælges på ny førend der er forløbet 1 år efter fratræden

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Om%20Danske%20BOLIGadvokater/Vedt%C3%A6gter.aspx (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Bestyrelse - Danske BOLIGadvokater
  krav hvad angår løbende efteruddannelse inden for boligjura at modtage auditbesøg fra foreningen med henblik på kontrol af at foreningens koncepter og etiske regler følges Et medlemskab omfatter blandt andet Adgang til relevante og aktuelle kurser til særdeles fordelagtig medlemspris gælder også kollegaer i samme firma Nyhedsmails løbende af faglig og markedsmæssig karakter Adgang til professionelt vurderingsværktøj som kan anvendes ifm såvel køber som sælgerrådgivning Omtale og markedsføring af medlemmet

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Om%20Danske%20BOLIGadvokater/Bliv%20medlem.aspx (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Køberrådgivning - Brug Certificeret Dansk BOLIGadvokat
  certificeret Dansk BOLIGadvokat er en uafhængig rådgiver som varetager dine interesser En BOLIGadvokat må ikke modtage provision fra realkreditinstitutter banker og forsikringsselskaber o l Du kan derfor stole på at BOLIGadvokatens rådgivning er uafhængig BOLIGadvokaten vil altid tage udgangspunkt i din konkrete situation og varetage dine specifikke interesser bedst muligt Sådan har det været siden foreningens grundlæggelse og sådan er det stadig Den gang blev der fastsat særlige etiske regler som Advokatrådet og Forbrugerrådet blev enige om Det betyder at alle advokater der er medlem af Danske BOLIGadvokater skal overholde de etiske regler og hele tiden deltage i undervisning om køb og salg af fast ejendom Danske BOLIGadvokater gennemfører løbende tilsyn med at foreningens medlemmer overholder de etiske regler og anvender de koncepter foreningen har godkendt BOLIGadvokater der ikke overholder foreningens etiske regler og eller koncepter bliver ekskluderet af foreningen og mister dermed retten til at anvende betegnelsen Certificeret BOLIGadvokat Når du henvender dig til en BOLIGadvokat kan du også være sikker på at du får en fast pris på BOLIGadvokatens honorar inden du går i gang med din bolighandel Ofte indgår der mere end 150 sider i en bolighandel Selv det mest uskyldigt udseende standarddokument kan indeholde farer og faldgruber og du skal leve med konsekvenserne i mange år Derfor er gennemførelsen af en bolighandel ikke for amatører Når du bruger BOLIGadvokat aftales det naturligvis præcist hvilken bistand du ønsker og hvad det koster De fleste boligkøbere har imidlertid behov for den samlede rådgivningspakke Det betyder at BOLIGadvokaten gennemgår alle handlens dokumenter og sikrer dig de bedst mulige købsvilkår BOLIGadvokaten ser bl a nøje på de forbehold og ansvarsfraskrivelser som sælger har skrevet ind i købsaftalen BOLIGadvokaten ser også på hvilke forpligtelser byrder og servitutter der er pålagt ejendommen Rådgivning i forbindelse med tilstandsrapport energimærke jordforurening og tegning af

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Brug%20BOLIGadvokat.aspx?Printerfriendly=2 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Køberrådgivning - Brug Certificeret Dansk BOLIGadvokat
  certificeret Dansk BOLIGadvokat er en uafhængig rådgiver som varetager dine interesser En BOLIGadvokat må ikke modtage provision fra realkreditinstitutter banker og forsikringsselskaber o l Du kan derfor stole på at BOLIGadvokatens rådgivning er uafhængig BOLIGadvokaten vil altid tage udgangspunkt i din konkrete situation og varetage dine specifikke interesser bedst muligt Sådan har det været siden foreningens grundlæggelse og sådan er det stadig Den gang blev der fastsat særlige etiske regler som Advokatrådet og Forbrugerrådet blev enige om Det betyder at alle advokater der er medlem af Danske BOLIGadvokater skal overholde de etiske regler og hele tiden deltage i undervisning om køb og salg af fast ejendom Danske BOLIGadvokater gennemfører løbende tilsyn med at foreningens medlemmer overholder de etiske regler og anvender de koncepter foreningen har godkendt BOLIGadvokater der ikke overholder foreningens etiske regler og eller koncepter bliver ekskluderet af foreningen og mister dermed retten til at anvende betegnelsen Certificeret BOLIGadvokat Når du henvender dig til en BOLIGadvokat kan du også være sikker på at du får en fast pris på BOLIGadvokatens honorar inden du går i gang med din bolighandel Ofte indgår der mere end 150 sider i en bolighandel Selv det mest uskyldigt udseende standarddokument kan indeholde farer og faldgruber og du skal leve med konsekvenserne i mange år Derfor er gennemførelsen af en bolighandel ikke for amatører Når du bruger BOLIGadvokat aftales det naturligvis præcist hvilken bistand du ønsker og hvad det koster De fleste boligkøbere har imidlertid behov for den samlede rådgivningspakke Det betyder at BOLIGadvokaten gennemgår alle handlens dokumenter og sikrer dig de bedst mulige købsvilkår BOLIGadvokaten ser bl a nøje på de forbehold og ansvarsfraskrivelser som sælger har skrevet ind i købsaftalen BOLIGadvokaten ser også på hvilke forpligtelser byrder og servitutter der er pålagt ejendommen Rådgivning i forbindelse med tilstandsrapport energimærke jordforurening og tegning af

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?id=868 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Advokatforbehold i købsaftalen - spørg BOLIGadvokaten
  så sørg for at få indføjet et advokatforbehold i købsaftalen Advokatforbeholdet er ikke automatisk med i købsaftalen Du skal derfor selv sørge for at advokatforbeholdet skrives ind i købsaftalen Normalt er et advokatforbehold tidsbegrænset til 3 5 hverdage men BOLIGadvokaten kan undervejs bede om mere tid til at gennemgå aftalen Et advokatforbehold skal skrives ind i selve købsaftalen og bør formuleres således Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den dato kl 16 Ved at anvende et advokatforbehold får du tid til at rådføre dig med din BOLIGadvokat om købet selvom du allerede har skrevet under Og du kan stadig nå at fortryde gratis BOLIGadvokaten kan herefter inden for den aftalte frist gennemgå alle papirerne og vurdere om der er forhold eller vilkår som bør undersøges nærmere eller forhandles Beslutter du herefter at du alligevel ikke ønsker at købe koster det dig ikke andet end BOLIGadvokatens salær Hvis både du og sælger har skrevet under og du ikke har fået tilføjet et advokatforbehold kan du kun komme ud af handlen ved at bruge den lovbestemte fortrydelsesret Du skal i givet fald betale en

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Tag%20et%20advokat%C2%ADforbehold.aspx?Printerfriendly=2 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Advokatforbehold i købsaftalen - spørg BOLIGadvokaten
  så sørg for at få indføjet et advokatforbehold i købsaftalen Advokatforbeholdet er ikke automatisk med i købsaftalen Du skal derfor selv sørge for at advokatforbeholdet skrives ind i købsaftalen Normalt er et advokatforbehold tidsbegrænset til 3 5 hverdage men BOLIGadvokaten kan undervejs bede om mere tid til at gennemgå aftalen Et advokatforbehold skal skrives ind i selve købsaftalen og bør formuleres således Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den dato kl 16 Ved at anvende et advokatforbehold får du tid til at rådføre dig med din BOLIGadvokat om købet selvom du allerede har skrevet under Og du kan stadig nå at fortryde gratis BOLIGadvokaten kan herefter inden for den aftalte frist gennemgå alle papirerne og vurdere om der er forhold eller vilkår som bør undersøges nærmere eller forhandles Beslutter du herefter at du alligevel ikke ønsker at købe koster det dig ikke andet end BOLIGadvokatens salær Hvis både du og sælger har skrevet under og du ikke har fået tilføjet et advokatforbehold kan du kun komme ud af handlen ved at bruge den lovbestemte fortrydelsesret Du skal i givet fald betale en

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?id=866 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Download advokatforbehold
  A Z Brevkasse Find BOLIGaften Presse Bolighandel dk Login din bolighandel Forside Tag et advokat forbehold Download advokatforbehold Download advokatforbehold Find boligadvokat Er du boligkøber Er du boligsælger Download advokatforbehold Adokatforbehold til download Du kan downloade advokatforbeholdet nedenfor Du kan også sende en sms med ADVOKAT til 1220 alm sms takst og få advokatforbeholdet sendt til din mobiltelefon så du altid har det lige ved hånden Download advokatforbehold Vesterbrogade 32

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Tag%20et%20advokat%C2%ADforbehold/Download%20advokatforbehold.aspx (2015-08-06)
  Open archived version from archive •