archive-dk.com » DK » B » BOLIGAFTEN.DK

Total: 831

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forbedringer i andel
  Nu hvor jeg skal have vurderet andelslejligheden har jeg fået at vide at jeg kun får vurderet det jeg har kvittering på Jeg har kvittering på vvs og el Men ellers har jeg lavet det meste selv Kan det være rigtig at man ikke for noget for de timer man selv har brugt Hvor jeg havde andelslejlighed før fik jeg 144 00 kr for hver time vh dragan Svar Kære

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?ID=876&PID=1383&Action=1&NewsId=2367¤tPage=22 (2015-08-06)
  Open archived version from archive


 • Må jeg købe andel?
  erstatning er beskyttet efter aktivlovens 14 stk 3 Beskyttelsen indebærer at kontanthjælpen ikke påvirkes af at du får udbetalt en sådan erstatning Ud fra et almindelig surrogatsynspunkt er det min vurdering at du godt må købe en andelslejlighed for pengene men det forudsætter at du kan dokumentere at lejligheden erhverves for de midler du har modtaget som erstatning Hvis du både anvender erstatningsmidler og andre midler f eks lånte penge

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?ID=876&PID=1383&Action=1&NewsId=2366¤tPage=22 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Stavnsbundet
  andelsforeninger der har det svært i disse tider da foreningen kun er fra 2005 og derfor har en del dyre lån og dyre huslejer Det gør vores andelsforening uatraktiv for mulige køber og det gør folk i vores forening er mere eller mindre stavnsbundet her Mit spørgsmål er nu om det er muligt at lave forening til en ejer bolig i stedet og om det ville kunne svare sig Tak fordi der er sådan en væg til at stille spørgsmål Venlig hilsen Camilla Svar Kære Camilla I vil møde flere forhindringer på jeres vej Eksempelvis er der i ejerlejlighedsloven et forbud mod at en andelsboligforening udstykker til ejerlejligheder Udstykning af en ejendom opført før 1 juli 1966 kan i øvrigt kun undtagelsesvist udstykkes og i hvert fald ikke hvis den indeholder 12 boliger I Andelsboligforeningsloven er der omvendt et forbud imod at en andelsboligforening erhverver en ejendom der inden for de sidste 5 år har været ejet af en anden andelsboligforening hvilket ellers måske ville kunne give en mulighed Jeres muligheder for at ændre på forholdene er så vidt jeg kan se yderst begrænset men det kan naturligvis ikke udelukkes at I ved forhandling med de respektive panthavere eventuelt kan

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?ID=876&PID=1383&Action=1&NewsId=2364¤tPage=22 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Tagterrasse
  ville have adgang til tagterrassen Mit spørgsmål er 1 Skal jeg købe de 6 10 km2 tag og i tilfælde af dette er det så den gældende kvmpris i andelsboligforeningen der gælder 2 Kan andelsboligforeningen forlange husleje af tagterrassen når denne er færdigbygget Svar Det er foreningen der beslutter om du kan få råderet over den pågældende tagterrasse samt vilkårene herfor Jeg går ikke ud fra at forholdet er omtakt

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?ID=876&PID=1383&Action=1&NewsId=2362¤tPage=22 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Boligbrevkasse - andelsbolig
  Andelsbolig 20 12 2011 Udlændings mulighed for at eje andel 08 12 2011 Boligareal 05 12 2011 Ulovlige el installationer 17 11 2011 Energimærkning i andel 17 11 2011 Skimmelsvamp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Brevkasse/Andelsbolig.aspx?PID=1383&Action=0¤tPage=23&Printerfriendly=2 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Udlændings mulighed for at eje andel
  vores andelsbevis og i givet fald hvordan Hun har opholdt sig i Danmark i mere end 5 år men gennem forskellige opholdstilladelser herunder studie og greencard Mit ønske er at hun opnår samme rettigheder i forhold til boligen som jeg har nu og uden for andelsforeningen også de økonomiske forpligtelser i forhold til lån for en god ordens skyld kan I måske også opridse reglerne for udenlandske statsborgere fra ikke EU EØS lande med mindre end 5 års ophold til evt andre interesserede Svar Kære spørger Andelsboliger sidestilles med ejerboliger i henseende til udlændinges erhvervelse heraf Da din samleverske kommer fra et ikke EU EØS land kræves der med andre ord enten 5 års ophold eller særlig tilladelse fra Justitsministeriet Da hun har opholdt sig mere end 5 år er hun efter min vurdering berettiget til at blive påført andelsbeviset som medejer Dog kræver det naturligvis samtykke fra andelsboligforeningen og du må også tænke på at hun dermed får tilført et aktiv af antagelig betydelig værdi som efter al sandsynlig er skattepligtigt Strengt taget bør der derfor oprettes en egentlig købsaftale mellem jer hvorefter hun køber din halvdel til en aftalt sum som i øvrigt ikke må overstige den bogførte

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?ID=876&PID=1383&Action=1&NewsId=2349¤tPage=23 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Boligareal
  86m2 Når vi måler lejligheden op er der indvendig kun 67 8 m2 Hvor kan man få oplyst det korrekte areal man køber Svar Kære spørger Ud fra de oplysninger du har skrevet vurderer jeg at du har fået oplyst det såkaldte BBR areal Dette stammer fra Bygnings og Boligregistret Dette er et kommunalt bygningsregister der føres ved alle kommuner Registret indeholder bl a oplysninger om de enkelte bygningers såkaldte bruttoetageareal Bruttoetagearealet indeholder imidlertid mere end lejlighedens rene areal dvs fællesarealer vægge trapper repos m v Med andre ord er BBR aralet betydeligt større end selve boligarealet og dette vil givet føre til at visse købere føler sig snydt Modsætningen til BBR arealet er det tinglyste areal som er mere dækkende for selve lejlighedens areal Dog indgår lejlighedens adgangsarealer heri Spørgsmålet er herefter om mægleren må nøjes med at annoncere BBR arealet som er større og derfor også alt andet lige vil gøre lejligheden mere attraktiv for en køber Ved salg af ejerlejligheder har mægleren pligt til at annoncere begge arealer Det fremgår af den såkaldte formidligsbekendtgørelse 14 Desværre gælder bestemmelsen ikke andelslejligheder og jeg må derfor vurdere at mægleren ikke har pligt til at annoncere det tinglyste areal Man

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?ID=876&PID=1383&Action=1&NewsId=2344¤tPage=23 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Ulovlige el-installationer
  50 000 hertil Herefter har jeg igen på opfordring fra administrator og forening fået et tilbud på lovliggørelse af el installationerne fra foreningens faste el installatør Tilbuddet er på 26 250 hvilket jeg har meddelt sælger at jeg mener bør gives som afslag i andelsprisen eftersom det af overdragelsesaftalen fremgår at sælger erklærer at lejlighedens installationer er i funktionsdygtig og lovlig stand samt desuden klart fremgår af foreningens vedtægter at el installationerne skal være lovlige før salg kan finde sted Sælger nægter imidlertid at give dette nedslag med henvisning til at det ville være en forbedring som i givet fald skulle lægges oveni andelsprisen og har oven i købet stillet mig et civilt søgsmål i udsigt hvis jeg ikke inden for en uge meddeler administrator at hele det tilbageholdte beløb skal frigives Det finder jeg ikke rimeligt men hvad er mine muligheder Mange venlige hilsner Svar Kære Situationen er ofte reguleret i vedtægterne for den pågældende boligforening Det er den i dit tilfælde og du har gjort det helt rigtige Hvis installationerne er ulovlige påhviler det sælger at lovliggøre dem Du skal ikke være bange for et sagsanlæg fra sælger Derimod skal du være opmærksom på at vedtægterne ofte foreskriver

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?ID=876&PID=1383&Action=1&NewsId=2340¤tPage=23 (2015-08-06)
  Open archived version from archive •