archive-dk.com » DK » B » BOLIGAFTEN.DK

Total: 831

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Fælles arbejdsdage
  Beløbet kr 225 er allerede på vores betaling hos PBS og står registret som boligafgift men det kan da ikke være en boliafgigt når det er forudbetaling for manglende deltagelse på fælles arbejdsdage Jeg troede at det klart skulle fremgå af vedtægterne at der skulle betales et beløb ved manglende deltagelse i vedtagne fælles arbejdsdage og evt kunne kunne opkræves som et gebyr Svar Kære Stig Det er min opfattelse

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?ID=876&PID=1383&Action=1&NewsId=2228¤tPage=26 (2015-08-06)
  Open archived version from archive


 • Boligbrevkasse - andelsbolig
  2011 Ikke informeret om stand af andelslejl 06 05 2011 Ulovligt bad 06 05 2011 Brugsret til lejlighed 06 05 2011 Sko i trappeopgang 04 05 2011 Salg af andel uden mægler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Brevkasse/Andelsbolig.aspx?PID=1383&Action=0¤tPage=27&Printerfriendly=2 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Ikke informeret om stand af andelslejl.
  som nu har forurenet jorden omkring og under bygningen Alt i alt skal der nu bruges 1 1 1 5 mio kr til renovering af bygningen for at lejlighederne kommer i beboelig stand hvoraf de fleste af disse ting er beskrevet i mødereferater helt tilbage fra 1995 som ting der har skullet gøres men at der ikke har været råd til papirer som vi ikke så inden vi købte vores andele Valuarvurderingen siger at lejlighederne pt er 500 000 værd som også er prisen vi har betalt men ejendomsmægler siger at de er usælgelige selv ved 50 afslag så nu er vi stavnsbundet til vores lejligheder og kan se frem til en større huslejestigning pga renoveringen Mit spørgsmål er så om vi kan gøre tidligere ejere økonomisk ansvarlige da INGEN af os ville have købt vores andel hvis vi havde vidst hvor dårlig stand hele bygningen er i Svar Kære spørger På baggrund af din beskrivelse er der for mig at se ingen tvivl om at køberne af andelene bør søge rådgivning med henblik på en helt konkret vurdering af mulighederne for at gøre krav gældende mod sælgerne af andelene Det ser alvorligt ud og sælgerne har desuden ifølge din

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?ID=876&PID=1383&Action=1&NewsId=2219¤tPage=27 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Ulovligt bad
  købsaftale kan jeg se at der er bygge bruseniche i 2002 Der er hverken vådrumsisolering eller anden vådrumssikring Der er fliser på gulvet som ca går 5 10 cm op ad væggen Jeg mener at Lovgivningen fra 2001 foreskriver at der skal være fliser på til 230 cm samt at der skal foretage vådrumssikring Kan jeg i det hele taget benytte brusenichen Kan jeg gøre krav mod sælger da udarbejdelsen ikke opfylder de lovmæssige krav Mvh Thore Svar Kære Thore Hvis din murermester har ret og dit badeværelse ikke er indrettet i overensstemmelse med forskrifterne vil du efter omstændighederne kunne rejse krav mod sælger af andelslejligheden Du bør søge rådgivning fra en advokat da et eventuelt krav mod sælger skal vurderes i forhold til de faktiske forhold omkring badeværelset herunder nødvendige udbedringsforanstaltninger og omkostninger Det kan også have betydning for kravet hvornår og af hvem badeværelset er indrettet Under en eventuel sag skal forholdene belyses yderligere ved syn og skøn men det er vigtigt at indhente et foreløbigt grundlag for en vurdering af kravet f eks i form af et skriftligt tilbud fra din murermester Jeg går ud fra at du med tilstandsrapporten mener den vurdering der ofte indhentes af

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?ID=876&PID=1383&Action=1&NewsId=2217¤tPage=27 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Brugsret til lejlighed
  lyder Når nu andelsforeningen egentlig ejer vores andel og vi blot har købt brugsretten til en bestemt lejlighed kan man så tvinge dem til at købe den tilbage og eventuelt udleje til erhverv når nu boligen pt er ubeboelig læs livsfarlig eller er problemet vores eget På forhånd tak for hjælpen Helena Svar Kære Helena I kan ikke kræve at boligforeningen tilbagekøber jeres andel Det er det jeres egen risiko

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?ID=876&PID=1383&Action=1&NewsId=2216¤tPage=27 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Sko i trappeopgang
  2011 Sko i trappeopgang Spørgsmål Der er lige kommet en vedtægtsændring i vores forening som giver bestyrelsen lov til at fjerne genstande deriblandt også sko som står på trappen Kan det virkelig være rigtigt at jeg ikke må have mine sko støvler stående på min måtte uden de spærrer vejen mm for andre beboere med venlig hilsen Maria Svar Kære spørger Som udgangspunkt er en sådan bestemmelse lovlig og medlemmerne er forpligtet til at følge den Imidlertid kan man ikke blot smide de ting der måtte forefindes på trappen ud Bestyrelsen har pligt til at opbevare tingene på betryggende vis og give ejeren passende mulighed for at generhverve sine ting mod betaling for de udgifter opbevaringen måtte have medført Vi er klar ovre i den mere kuriøse afdeling Det er klart at der ikke må anbringes sko og lignende som kan vi vejen når man bevæger sig op og ned ad trappen Mere tvivlsomt er det om det er også skal være forbudt at anbringe sko og lign på f eks dørmåtten som du omtaler Hvis du kommer ud for at dine sko eller andet bliver fjernet må du hurtigst muligt rette henvendelse til bestyrelsen og kræve at få det

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?ID=876&PID=1383&Action=1&NewsId=2215¤tPage=27 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Salg af andel uden mægler
  at jeg skal sælge min andelsbolig uden en mægler Hvilke regler er det jeg skal følge Og hvordan er det med udarbejdelse af en kontrakt Kan i måske lige hjælpe mig med det mvh valdi Svar Kære Valdi Du skal følge de regler der er fastsat af foreningen og disse vil normalt fremgå af jeres vedtægter Derudover skal du være opmærksom på bestemmelserne i Lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber 5 overdragelsessummen og 6 materiale der skal udleveres til køber hvilket normalt også vil fremgå af boligforeningens vedtægter Beregning af prisen for andelen skal ifølge loven fremgå af en note til foreningens årsregnskab I nogle tilfælde skal der på foreningens foranledning udarbejdes en vurdering over forbedringer og eventuelle mangler i lejligheden der under alle omstændigheder skal indgå i prissætningen Nogle boligforeninger fastsætter desuden at der skal indhentes et el tjek og i nogle tilfælde skal dette suppleres med et VVS tjek Vær opmærksom på om der er venteliste i foreningen idet lejligheden i så fald skal tilbydes personerne på ventelisten Du bør under alle omstændigheder kontakte foreningens bestyrelse De kan sikkert give dig en grundig vejledning I nogle boligforeninger er der ligefrem en hjemmeside hvoraf overdragelsesproceduren fremgår I langt de

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?ID=876&PID=1383&Action=1&NewsId=2213¤tPage=27 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Salg efter blot tre måneder
  god pris men er nu her blot 3 mdr efter blevet tilbudt en pris som er meget højere end det jeg selv gav Mit spørgsmål går derfor om jeg allerede efter 3 mdr må sælge min andel igen uden at skulle betale skat af overskuddet Mvh Jonas Svar Kære Jonas Ejendomsavancebeskatningsloven fastsætter i 8 stk 4 følgende uddrag Fortjeneste ved afståelse af andelsbeviser og lignende værdipapirer der er forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed i en ejendom med flere beboelseslejligheder medregnes ikke ved opgørelsen af skattepligtig indkomst efter aktieavancebeskatningsloven hvis lejligheden har tjent til bolig for ejeren af værdipapiret eller dennes husstand i en del af eller hele den periode hvori denne har ejet værdipapiret og hvor betingelserne for at kunne afstå værdipapiret skattefrit efter nærværende stykke har været opfyldt En af betingelserne er altså at du har beboet lejligheden Det er efter min opfattelse en nærliggende formodning at skattemyndigheden ikke vil finde betingelsen for opfyldt i dit tilfælde Bevisbyrden er din og den kan i øvrigt løftes på mange andre måder end blot ved at betragte ejertidslængden Du har mulighed for at modtage et bindende svar fra SKAT så du kan disponere herefter Se f eks http www skat

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?ID=876&PID=1383&Action=1&NewsId=2208¤tPage=28 (2015-08-06)
  Open archived version from archive •