archive-dk.com » DK » B » BOLIGAFTEN.DK

Total: 831

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ny offentlig vurdering snart?
  for alle andelsboliger og vil det i givet fald have konsekvenser med det samme Venlig hilsen Nicole Svar Kære Nicole Den ordinære vurdering af andelsboliger finder sted i lige år altså næste gang 2012 Jeg er bange for at det overstiger min ringe kunnen at forudsige niveauet på dette tidlige tidspunkt I øvrigt kan ejendomsvurderingen få betydning får ejendomsskat m v som igen kan påvirkes fra politisk hold Der er

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?ID=876&PID=1383&Action=1&NewsId=2081¤tPage=31 (2015-08-06)
  Open archived version from archive


 • Forehold for prisstigning ved overdragelse af andel
  overdragelsesaftalen der tager højde for en evt ny andelskrone dvs vi skal efter købet er indgået evt give flere penge for lejligheden Kan han det Han skal først flytter først efter den årlige generalsamling har fundet sted Svar Kære spørger Ja det kan sælger faktisk godt selvom det kan forekomme besynderligt Den herskende opfattelse i retspraksis har siden ca 2008 vist at sådanne reguleringsklausuler er gyldige Hvis der i købsaftalen

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?ID=876&PID=1383&Action=1&NewsId=2075¤tPage=31 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Boligbrevkasse - andelsbolig
  med andelssalg 27 09 2010 Hæfter ekskluderet andelshaver for husleje 27 09 2010 Kan udenlandsdansker købe andelslejlighed til mor 27 09 2010 Bopælspligt i andel jeg ikke kan få solgt 13 09 2010 Ikke informeret om gældsbrev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Brevkasse/Andelsbolig.aspx?PID=1383&Action=0¤tPage=32&Printerfriendly=2 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Tvist i forbindelse med andelssalg
  gruppe mere Jeg er dog af den opfattelse at det er et spørgsmål om at installationerne er lovlige men ikke nødvendigvis gearet til at kunne trække flere moderne husholdningsmaskiner på samme tid Desuden har køber i et strømudtag fundet stofledning selvom der i salgsopstillingen var skrevet nye elinstallationer da jeg fik lavet ny el i lejligheden tilbage i 2006 hvilket jeg har faktura på Jeg har forhørt mig hos installatøren der har udarbejdet attesten og der er heller intet ulovligt i at der forefindes stofledning i installationerne Derfor mener jeg heller ikke at køber kan gøre krav på erstatning her Hvordan vil I mene jeg står hvis det kommer så vidt at der bliver tale om en retssag De bedste hilsner Troels Svar Kære Troels Der gælder den hovedregel at såfremt køber anfægter vurderingen af en andelsbolig skal han anlægge retssag herom senest 6 måneder efter overtagelsesdagen I modsat fald fortaber han sin ret til at gøre disse mangler gældende Undtagelsen hertil er at visse sager om mangler ved andelsboliger omfattes af andre forældelsesregler der som udgangspunkt er 3 år Ud fra din beskrivelse kan jeg ikke vurdere med sikkerhed om den ene eller anden frist skal anvendes Under alle omstændigheder er det købers bevisbyrde at der foreligger ulovlige installationer og dette kræver at køber iværksætter syn og skøn Dette kan enten gøres i forbindelse med at køber anlægger retssag eller køber kan iværksætte såkaldt udenretligt syn og skøn hvor retten fører tilsyn med skønsforretningen men uden anlæggelse af retssag Det vil herefter være indholdet af skønsrapporten der er afgørende for om køber opgiver sit krav eller vælger at anlægge retssag Ud fra din beskrivelse er det sandsynligt at du står fornuftigt i en skønssag men det tør jeg ikke udtale mig yderligere om Jeg tvivler dog på at nogen

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?ID=876&PID=1383&Action=1&NewsId=2068¤tPage=32 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Hæfter ekskluderet andelshaver for husleje?
  ekskluderet andelshaver for husleje Spørgsmål Hæfter en ekskluderet andelshaver for boligafgift og varme indtil en ny køber har overtaget andelen I vedtægterne for den pågældende andelsboligforening står der at et medlem hæfter med sit indskud for forpligtelser der vedrører foreningen indtil en ny andelshaver er godkendt og har overtaget boligen Men en ekskluderet andelshaver mister jo med omgående virkning både medlemskab og brugsret til boligen I denne sag er der gået 5 måneder fra den tidligere ejer blev ekskluderet og indtil en nye ejer flyttede ind Den ekskluderede andelshaver fraflyttede boligen umiddelbart efter eksklusionen boligen har altså stået tom Andelen blev solgt af bestyrelsen ved eksklusionssalg dvs uden om fogeden dvs ikke som tvangsunderhåndssalg Har andelsboligforeningen ret til at fradrage boligafgift og varme for de 5 måneder i afregningen Jeg er ufyldestgjort panthaver i andelen Svar Kære Ena Normalt hæfter et ekskluderet medlem af en andelsboligforening for boligafgift m v efter eksklusionen jf normalvedtægten Så vidt jeg kan bedømme ud fra oplysningerne gælder dette også i jeres forening Bestyrelsen har pligt til at iværksætte salg bedst muligt men den ekskluderede andelshaver hæfter for udgifter i salgsperioden Derfor har boligforeningen ret til at fradrage udgifterne boligafgift varme m v men må

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?ID=876&PID=1383&Action=1&NewsId=2058¤tPage=32 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Kan udenlandsdansker købe andelslejlighed til mor?
  gammel saa jeg vil meget gerne koebe en andelslejlighed til hende Jeg har et par spoergsmaal 1 Kan jeg det 2 Kan jeg eje boligen men baade mor og jeg bor der naar jeg kommer paa besog til Danmark 3 Hvad med betaling af lejligheden Jeg betaler allerede skat af min loen i USA saa hvis jeg gerne vil koebe en lejlighed i DK kan jeg bare betale kontant fra USA 4 En mulighed kunne maaske vaere at baade min mors navn og mit navn er paa koebs kontrakten Tak for hjaelpen Robin Svar Kære Robin Det er en betingelse for erhvervelse af fast ejendom herunder andelsbolig i Danmark at bopælskravet er opfyldt dvs at personer der ikke har bopæl i Danmark og som ej heller tidligere har haft bopæl her i landet i et tidsrum af i alt 5 år kan kun med justitsministerens tilladelse erhverve adkomst på fast ejendom her i landet Dette gælder uanset om du er dansk statsborger Hvis du skal og kan købe lejligheden skal du i alle tilfælde indhente tilladelse fra boligforeningens bestyrelse da en andelshaver som udgangspunkt skal bebo lejligheden Der er i så fald intet til hinder for at du bor i

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?ID=876&PID=1383&Action=1&NewsId=2059¤tPage=32 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Bopælspligt i andel jeg ikke kan få solgt
  andelsforeningen til et hus som jeg har købt sammen med kæresten Jeg ejer altså stadig væk min andelslejlighed men bor der ikke Andelen er stadig aktivt til salg hos en ejendomsmægler til en realistisk pris I min andelsforenings vedtægter står der at der er bopælspligt i andelsforeningen Bestyrelsen i andelsforeningen har nu sendt mig et brev om at de minder mig om at der er bopælspligt i foreningen hvorfor jeg ikke må bo i mit hus men skal bo i andelsforeningen De truer med at ekskludere mig Har de ret til det Endvidere er der regler om at vi i andelsforeningen ikke må fremleje vores lejligheder Hvordan skal ordet fremleje forstås Har man lov til at låne lejligheden ud hvis man ikke tager penge for det Eller betragtes et udlån som det samme som at fremleje Håber I kan hjælpe mig idet jeg ikke har lyst til at blive ekskluderet Svar Kære Irene Bopælspligten er sædvanlig og har som primært formål at hindre at uønskede elementer tager ophold i andelsboligforeningen Man vil med andre ord ikke risikere at folk erhverver en andelsbolig blot som spekulation og efterfølgende lejer lejligheden ud Fremleje betyder i denne forbindelse det samme som udlejning altså at du lader en anden bo i lejligheden mod betaling Udlån vil teknisk set ikke være leje men det vil stadig være i strid med vedtægten Hvis du bliver ekskluderet har du pligt til at sælge og fraflytte hvilket du jo allerede er i fuld gang med så jeg har svært ved at forstå andelsboligforeningens formål med at varsle en eksklusion Hvis eksklusionen gennemføres må du omgående kontakte en boligadvokat der kan bistå dig i en eventuel boligretssag Jeg vurderer det som tvivlsomt om eksklusionen vil blive opretholdt i denne situation idet der foreligger klart formildende omstændigheder Derudover bør du

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?ID=876&PID=1383&Action=1&NewsId=2054¤tPage=32 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Ikke informeret om gældsbrev
  at der skulle underskrives et gældsbrev eller betales et beløb kontant for den udover det beløb jeg havde betalt Hvis jeg ingen af delene vil bliver jeg ekskluderet af foreningen Kan de det Svar Kære Nikole Er du sikker på at forholdet ikke er omtalt i de papirer du har fået udleveret ved købet Hvis man har glemt at oplyse dig om den pågældende udgift da du købte kan du

  Original URL path: http://www.boligaften.dk/Default.aspx?ID=876&PID=1383&Action=1&NewsId=2049¤tPage=32 (2015-08-06)
  Open archived version from archive •