archive-dk.com » DK » B » BORNHOLMSBIAVL.DK

Total: 52

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vedtægter | Bornholms Biavlerforening
  interesser kan af bestyrelsen ekskluderes Eksklusioner kan af begge parter ankes til afgørelse på en generalforsamling 5 Generalforsamling Stk 1 Afholdelse Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af februar måned Regnskabsåret går fra 1 2 31 1 stk 2 Stemmeret Hvert medlem kan på generalforsamlingen stemme med 1 stemme stk 3 Indvarsling Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage før dens afholdelse med foreløbig dagorden endelig dagsorden med indkomne forslag udsendes 7 dage før stk 4 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller når 3 4 af medlemmerne forlanger det generalforsamling afholdes senest 30 dage efter med 14 dages varsel stk 5 Dagsorden Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af regnskab Forslag fra medlemmerne Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år herunder kontingentfastsættelse Valgforbund jfr DBF s vedtægter 7 Valg af bestyrelse og suppleant Valg af revisor Eventuelt stk 6 Afstemninger Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed undtagen vedtægtsændringer og opløsning Afstemninger afholdes skriftligt blot én af de tilstedeværende medlemmer forlanger det stk 7 Kontakt til Danmarks Biavlerforening Formanden er at betragte som det direkte forbindelsesled mellem Danmarks Biavlerforening og Bornholms Biavlerforening Kassereren har ansvaret for det økonomiske mellemværende mellem Danmarks Biavlerforening og Bornholms Biavlerforening stk 8 Vedtægtsændringer Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves at mindst 2 3 af de afgivne stemmer er for ændringen på to af hinanden følgende generalforsamlinger der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum stk 9 Opløsning Bornholms Biavlerforening kan opløses når det med 2 3 af de afgivne stemmer vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger der afholdes med mindst 1 måneds mellemrum Eventuelle midler ved foreningens opløsning tilfalder Danmarks Biavlerforening stk 10 Forslag Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen 6 Bestyrelsen stk 1 Bestyrelsen Bestyrelsen består af 5 medlemmer

  Original URL path: http://www.bornholmsbiavl.dk/?page_id=16 (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Generalforsamlingsreferater | Bornholms Biavlerforening
  af dirigent Annette Møller blev valgt Generalforsamlingen var rettidig varslet Bestyrelsens beretning ved Karin True Godkendt Fremlæggelse af regnskabet Kristian Thøgersen Regnskabet blev godkendt Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år herunder kontingentfastsættelse Bestyrelsens planer for 2014 Tirsdagsmøder Melstedgård Rovfuglemarked Sensorik og honnigkvalitet Bestyrelsen foreslår uændret lokalkontingent på 150 kr Godkendt Forslag fra medlemmerne Der er ikke fremkommet nogen forslag fra medlemmerne Bestyrelsen har følgende forslag skal godkendes for 2 gang 3 Medlemskab ændres fra følgende 3 Medlemskab som medlem kan optages enhver der har interesse for foreningens formål Til følgende 3 Medlemskab Stk 1 Som medlem kan optages enhver der har interesse for foreningens formål Stk 2 som medlem af Bornholms Biavlerforening kan optages enhver der opfylder 3 stk 1 til et af generalforsamlingen fastsat kontingent Stk 3 ethvert medlem af Bornholms Biavlerforening der ønsker at blive valgt eller stemme ved generalforsamlingen skal ud over lokal medlemskab af Bornholms Biavlerforening være medlem af Danmarks Biavlerforening Dette blev vedtaget Valg til bestyrelsen ifølge vedtægterne skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år på denne generalforsamling Følgende er på valg Karin True er på valg ønsker ikke genvalg blev erstattet af Poul Erik Kristoffersen Bjarne Westerdahl er på valg modtog genvalg Bestyrelsessuppleant Nancy Kofoed er på valg modtog genvalg Valgt for et år Revisor Vælges for 2 år Bertil Ekstrøm er på valg modtog genvalg Revisor suppleant vælges for 1 år Flemming Schou er på valg og blev genvalgt Der blev vendt flere emner Skolebigård Facebook Apiterapi Karins gård som fælles slyngerum Agerhønselaug Der var mødt 19 medlemmer til generalforsamligen der blev serveret kaffe og Kristians kringle Generalforsamlingen 2013 referat Generalforsamling i Bornholms Biavlerforening tirsdag d 23 februar 2013 kl 19 00 på Kannikegård Aakirkeby Dagsorden 1 Valg af dirigent Frantz Bøving blev valgt til dirigent 2 Bestyrelsens beretning Karin aflagde beretning og der var enkelte kommentarer til denne 3 Fremlæggelse af regnskab Christian Thøgersen aflagde regnskab Regnskabet blev godkendt efter enkelte spørgsmål til nogle poster og med en uddybende kommentar fra Karin vedr udgifterne til formandsmøder og generalforsamling i Danmarks Biavlerforening 4 Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år herunder kontingentfastsættelse a Bestyrelsen fremlægger planer for aktivitetsplan for foråret 2013 der blev fremlagt en oversigt over de planer bestyrelsen har for aktiviteter for 2013 Herunder besøg af SKAT Fødevarestyrelsen møde med Per Kryger møde med de lokale biinspektører vedr det centrale Bigårdsregister og andre aktuelle temaer ønske om møde om markedsføring og afsætning samt almindelige temaaftener i medlemmernes bigårde Der blev stillet forslag om at bede de nye biavlere stille bigårde til rådighed hvor en erfaring biavler kunne være ansvarlig for temaet Der erplanlagt begynderkurser og generalforsamlingen ønskede at der blev afholdt separate praktiske møder for begyndere da der var behov for forskellige drøftelser for begyndere og erfarne biavlere Taget til efterretning Der blev drøftet ønske om skolebigård og lokale til aktiviteter om vinteren Vi kan bruge medborgerhuset i Hasle men der afsøges muligheder midt på øen først Ole vil prøve at få en afklaring om vi kan

  Original URL path: http://www.bornholmsbiavl.dk/?page_id=18 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Bestyrelsens beretninger | Bornholms Biavlerforening
  for den danske natur Dette var en god lejlighed til at ytre sig da det er dem der laver love og vedtægter på dette område En chance for at tale biernes og biavlernes sag og give opfordringen om at købe den danske honning istedet for den der er importeret fra udlandet Dyrernes dag En dag med mange besøgende hvor flertallet var meget intresseret i at høre om bien og hvordan honningen produceres Havedag på Strabo Et velbesøgt arrangement med god dialog selvom biboden var lidt afsides placeret Rovfuglecenteret dette var en succes Der var smagsprøver på flydende honning Dette tiltrak mange nysgerrige der fik mulighed for at høre mere om bier og hvordan man producerer honning Jagt og fiskedag på Hammeren En dag med godt vejr og mange besøgende Æblets dag på Melstdgård var i Oktober Der var mange besøgende på standen der var interesseret i at høre mere om bier Og dette gav anledning til en snak om bier som nyttedyr og om at honning ikke bare er honning men et produkt der følger årstiden Vi skal kunne præsentere os som forening på en synlig måde så publikum ikke er i tvivl om hvem vi er og hvad det er vi står for Vi skal blive bedre til at fortælle at vores bornholmske honning er et unikt produkt der adskiller sig fra brugse honningen det er lidt sjovere når afsætningen af honningen glider af sig selv Finn har tilbudt genoptryk af den lille lågetikette Bornholmsk honning naturligvis hvis der er interesse for det På hjemmesiden er lavet en liste over de biavlere der har gårdsalg Giv besked hvis du vil på listen Afslutning Vi ser frem til et spændende år hvor nytænkning og positive initiativer er hjertelig velkommen Og vi ønsker alle en god honninghøst Bestyrelsens beretning for 2013 Året der gik Vinteren 2013 var lang og kold og foråret kom meget pludseligt alt sprang ud på en gang Bierne sad i klynge den ene uge og var i gang den næste uge Vi har indtryk af at der var store forskelle i vinterdødelighed alt afhængigt af hvor på øen man havde sin bigård placeret ved kysterne var der knap så stor dødelighed som inde midt på øen Trods den hårde start på bisæsonen er det vores indtryk at udvintringen generelt forløb OK og at en lang og varm sommer har givet de fleste en nogenlunde honninghøst Begynderkursus Årets begynderkursus blev aflyst pga meget få interesserede vi håber I alle vil hjælpe med at reklamere for Begynderkursus 2014 så vi i år kan få tiltrukket flere potentielle nye medlemmer Det er nødvendigt at få tiltrukket nogle flere yngre biavlere hvis vi skal kunne opretholde antallet af bi familier på øen og antallet af medlemmer i Bornholms Biavlerforening Tirsdagsmøderne Der har hen over forår sommer og efterår været arrangeret temamøder over årets gang i bigården Og der har været rigtig mange engagerede deltagere til alle møderne Vi har været i besøg i mange forskellige bigårde store som små og fået

  Original URL path: http://www.bornholmsbiavl.dk/?page_id=20 (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Bliv Biavler | Bornholms Biavlerforening
  sikre metode November 2015 Om foreningen Bestyrelsen Vedtægter Generalforsamlingsreferater Bestyrelsens beretninger Bliv Biavler Søg efter Bliv Biavler Drømmer du om et par bistader i baghaven egen honning på bordet bestøvning af havens træer og buske og en hobby hvor hele familien kan være med så vil Bornholms Biavlerforening hjælpe dig igang med at få drømmen opfyldt Bornholms Biavlerforening en god start Tag på kursus i Biavl Inden du går igang med at investere i bistader dragt slynge m m og kom til Bornholms Biavlerforenings arrangementer og få en fornemmelse af hvilket udstyr der skal til og hvordan bierne skal passes Årets begynderkursus er i gang vi holder kursus igen i foråret 2016 Både nye og garvede biavlere mødes i sæsonen hver 14 dag hos forskellige biavlere Her kan du se forskellige måder at drive biavl på og forskelligt udstyr Vi tilbyder også en følordning hvor du første sæson kan følge med en erfaren biavler ud i bigården og få lov at drage dine erfaringer med hoved og hænderne nede i bistadet Bier og udstyr Der er sket en stor og positiv udvikling inden for biavlsudstyr i de sidste år Udstyr som er langt nemmere at håndtere lettere og sundere for

  Original URL path: http://www.bornholmsbiavl.dk/?page_id=6 (2015-11-26)
  Open archived version from archive •