archive-dk.com » DK » B » BYGNINGSREGLEMENTET.DK

Total: 962

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 7.4 Vand- og afløbsinstallationer - BR15
  01 2007 01 02 2008 01 04 2006 31 12 2006 01 01 2006 31 12 2006 15 04 2005 31 12 2005 01 02 2005 14 04 2005 01 12 2004 31 01 2005 01 06 2004 30 11 2004 20 05 2003 31 05 2004 01 03 2002 19 05 2003 01 10 2001 28 02 2002 01 02 2001 30 09 2001 15 09 1998 31 01

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/brs98_11_id374/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • 7.5 Vandinstallationer, generelt - BR15
  09 2001 15 09 1998 31 01 2001 Til forrige side Print denne og underliggende sider 7 5 Vandinstallationer generelt 01 01 2007 01 02 2008 Regler og vejledningstekst Bestemmelse Vejledning 7 5 1 Vandinstallationer skal dimensioneres og udføres så der opnås en tilfredsstillende vandforsyning ved de enkelte tapsteder under hensyntagen til forsyningsforholdene og til installationens og bygningens anvendelse 7 5 2 Koldt vand skal ved samtlige tapsteder i fysisk kemisk og bakteriologisk henseende opfylde de krav der fremgår af Miljø og Energiministeriets bekendtgørelse nr 871 af 21 september 2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Der skal være en passende koldtvandstemperatur uden besværende ventetid Bestemmelsen gælder ikke for anlæg der er omfattet af 7 4 8 7 5 3 Til sikring af vandforsyningsanlægget imod forurening der strømmer tilbage i drikkevandsinstallationen skal der monteres en tilbagestrømningssikring på fordelingsledningen efter jordledningens indføring i ejendommen og inden afgrening til anden ledning 7 5 3 og 7 5 4 I drikkevandsinstallationer afpasses foranstaltninger til sikring mod tilbagestrømning af behandlet vand efter det behandlede vands sundhedsfarlighed og installationernes art og brug Der henvises til DS EN 1717 Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer 7 5 4 Vandinstallationer skal udformes så behandlet vand og vand der er tappet ved et tapsted ikke kan strømme tilbage til drikkevandsinstallationen 7 5 5 Hvor installationer for drikkevand kan komme i berøring med sundhedsskadelige stoffer skal installationerne udformes på en sådan måde at der opnås sikkerhed mod indtrængen af sådanne stoffer i drikkevandsinstallationen ved korrosion eller diffusion så der ikke kan opstå sundhedsfare 7 5 6 Vandinstallationer skal udformes så unødvendigt vandforbrug herunder vandspild undgås 7 5 7 Vandinstallationer skal udformes så generende overstrømninger fra varmtvands til koldtvandsinstallationen ikke kan forekomme 7 5 8 Vandinstallationer skal udformes så forbruget af varmt og koldt vand kan måles 7 5

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/brs98_11_id375/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 7.6 Vandinstallationer, varmt vand - BR15
  28 02 2002 01 02 2001 30 09 2001 15 09 1998 31 01 2001 Til forrige side Print denne og underliggende sider 7 6 Vandinstallationer varmt vand 01 01 2007 01 02 2008 Regler og vejledningstekst Bestemmelse Vejledning 7 6 1 Vandinstallationer skal udformes så de kan fungere med mindst mulig risiko for bakterievækst 7 6 2 Anlæg til produktion af varmt brugsvand skal under hensyntagen til varmtvandstapstedernes antal

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/brs98_11_id376/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 7.7 Vandinstallationer, oversvømmelse - BR15
  01 03 2002 19 05 2003 01 10 2001 28 02 2002 01 02 2001 30 09 2001 15 09 1998 31 01 2001 Til forrige side Print denne og underliggende sider 7 7 Vandinstallationer oversvømmelse 01 01 2007 01 02 2008 Regler og vejledningstekst Bestemmelse Vejledning 7 7 1 Vandinstallationer skal udformes så der er betryggende sikkerhed mod udstrømning eller udsivning af vand der kan medføre skader på bygninger

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/brs98_11_id599/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 7.8 Vandinstallationer, materialer, komponenter og udførelse - BR15
  2004 20 05 2003 31 05 2004 01 03 2002 19 05 2003 01 10 2001 28 02 2002 01 02 2001 30 09 2001 15 09 1998 31 01 2001 Til forrige side Print denne og underliggende sider 7 8 Vandinstallationer materialer komponenter og udførelse 01 01 2007 01 02 2008 Regler og vejledningstekst Bestemmelse Vejledning 7 8 1 Vandinstallationer skal udformes af materialer der ikke afgiver sundhedsfarlige stoffer

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/brs98_11_id600/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 7.9 Afløbsinstallationer, generelt - BR15
  2006 01 01 2006 31 12 2006 15 04 2005 31 12 2005 01 02 2005 14 04 2005 01 12 2004 31 01 2005 01 06 2004 30 11 2004 20 05 2003 31 05 2004 01 03 2002 19 05 2003 01 10 2001 28 02 2002 01 02 2001 30 09 2001 15 09 1998 31 01 2001 Til forrige side Print denne og underliggende sider 7 9 Afløbsinstallationer generelt 01 01 2007 01 02 2008 Regler og vejledningstekst Bestemmelse Vejledning 7 9 1 Enhver lokalitet og installationsgenstand med vandinstallation med aftapning skal forsynes med passende afløbsmulighed 7 9 2 Afløb for regnvand skal udføres hvor nedsivning eller vandansamling kan medføre risiko for bygninger eller bygningsdele eller andre ulemper f eks gener for trafik 7 9 2 Der henvises til afsnit 11 3 1 vedr tagvand 7 9 3 Afløbsinstallationer skal dimensioneres og udføres så der opnås en tilfredsstillende bortledning af det tilførte afløbsvand under hensyntagen til tilslutningsforholdene og omgivelserne samt til installationens grundens og bygningens forudsatte anvendelse 7 9 3 Spildevand afledes i forhold til tilløbet så der ikke forårsages oversvømmelse ved normal benyttelse af installationerne Regnvand bortledes uden at forårsage oversvømmelse ved den dimensionsgivende regnintensitet

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/brs98_11_id601/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 7.10 Afløbsinstallationer, materialer, komponenter og udførelse - BR15
  01 02 2005 14 04 2005 01 12 2004 31 01 2005 01 06 2004 30 11 2004 20 05 2003 31 05 2004 01 03 2002 19 05 2003 01 10 2001 28 02 2002 01 02 2001 30 09 2001 15 09 1998 31 01 2001 Til forrige side Print denne og underliggende sider 7 10 Afløbsinstallationer materialer komponenter og udførelse 01 01 2007 01 02 2008 Regler og vejledningstekst Bestemmelse Vejledning 7 10 1 Afløbsinstallationer og hovedafløbssystem må ikke tilføres stoffer der kan skade eller forringe funktionen af hovedafløbssystem renseanlæg eller recipient 7 10 1 Kommunalbestyrelsen kan stille krav til det afløbsvand der tilføres hovedafløbsledninger Stoffer der kan skade eller forringe funktionen af afløbssystemer renseanlæg eller recipienter tilbageholdes i udskillere eller neutraliseres 7 10 2 Dæksler og afdækninger skal være udformet placeret og fastholdt på en sådan måde at der er tilstrækkelig sikkerhed mod ulykker have en styrke så de kan modstå de påvirkninger som de udsættes for være monteret så de belastninger der påføres ikke skader afløbsinstallationerne 7 10 3 Ved risiko for opstemning i hovedafløbssystemet skal afløbsinstallationer udformes så opstemningen ikke kan medføre skadelig oversvømmelse 7 10 4 Afløbsinstallationer skal udformes så der ikke sker

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/brs98_11_id602/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 7.11 Renovationsanlæg - BR15
  09 2001 15 09 1998 31 01 2001 Til forrige side Print denne og underliggende sider 7 11 Renovationsanlæg 01 01 2007 01 02 2008 Regler og vejledningstekst Bestemmelse Vejledning 7 11 1 Renovationsanlæg skal udføres sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt og med størst mulig hensyntagen til genbrugsfremmende affaldssystemer 7 11 1 Der henvises til Arbejdstilsynets anvisning nr 4 1 0 1 93 om manuel håndtering og transport af dagrenovation og

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/brs98_11_id603/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive •