archive-dk.com » DK » B » BYGNINGSREGLEMENTET.DK

Total: 962

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 9.1 Generelt - BR15
  03 2002 19 05 2003 01 10 2001 28 02 2002 01 02 2001 30 09 2001 15 09 1998 31 01 2001 Til forrige side Print denne og underliggende sider 9 1 Generelt 01 01 2007 01 02 2008 Regler og vejledningstekst Bestemmelse Vejledning 9 1 1 For dobbelthuse rækkehuse kædehuse gruppehuse og lignende former for helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse gælder bestemmelserne i afsnit 1 8 og de

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/brs98_11_id384/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • 9.2 Det ubebyggede areal - BR15
  04 2005 31 12 2005 01 02 2005 14 04 2005 01 12 2004 31 01 2005 01 06 2004 30 11 2004 20 05 2003 31 05 2004 01 03 2002 19 05 2003 01 10 2001 28 02 2002 01 02 2001 30 09 2001 15 09 1998 31 01 2001 Til forrige side Print denne og underliggende sider 9 2 Det ubebyggede areal 01 01 2007 01

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/brs98_11_id385/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 9.3 Bebyggelsens højder og afstande, supplerende bestemmelser til afsnit 2.8 og 2.9 - BR15
  og 2 9 01 01 2007 01 02 2008 Regler og vejledningstekst Bestemmelse Vejledning 9 3 1 Ingen del af de sammenbyggede enfamiliehuse må være højere end 0 4 x afstanden til andre bygninger inden for samme bebyggelse Denne bestemmelse gælder ikke imellem huse der bygges sammen Er bygningerne af forskellig højde beregnes mindsteafstanden i forhold til den højeste af bygningerne uanset opførelsestidspunktet Mindsteafstanden kan dog beregnes ud fra højden af laveste bygning hvis denne er et garageanlæg en varmecentral en butiksbygning eller lignende bygning uden beboelsesrum Kommunalbestyrelsen kan godkende mindre afstand når begge de modstående ydervægge ikke har vinduer til beboelsesrum eller køkken I ældre byområder med overvejende sluttet bebyggelse fastsættes højden af kommunalbestyrelsen 9 3 1 For sammenbyggede enfamiliehuse begrænses højden af et højdegrænseplan 0 4 x afstanden til andre bygninger Gavlen og en del af tagfladen samt visse mindre bygningsdele kan ligesom ved de andre skrå højdegrænseplaner føres op herover se afsnit 2 8 og 2 9 Se tegning 23 Normalt beregnes mindsteafstanden i forhold til den højeste af bygningerne dog med visse undtagelser for bygninger uden beboelsesrum Bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for at tilpasse bygningshøjder til eksisterende bebyggelse ved udfyldning af huller i husrækker og lignende

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/brs98_11_id435/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 9.4 Adgansforhold, supplerende bestemmelser til afsnit 3.2 - BR15
  2004 31 01 2005 01 06 2004 30 11 2004 20 05 2003 31 05 2004 01 03 2002 19 05 2003 01 10 2001 28 02 2002 01 02 2001 30 09 2001 15 09 1998 31 01 2001 Til forrige side Print denne og underliggende sider 9 4 Adgansforhold supplerende bestemmelser til afsnit 3 2 01 01 2007 01 02 2008 Regler og vejledningstekst Bestemmelse Vejledning 9 4

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/brs98_11_id387/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 9.5 Værn, supplerende bestemmelser til afsnit 3.3 - BR15
  01 12 2004 31 01 2005 01 06 2004 30 11 2004 20 05 2003 31 05 2004 01 03 2002 19 05 2003 01 10 2001 28 02 2002 01 02 2001 30 09 2001 15 09 1998 31 01 2001 Til forrige side Print denne og underliggende sider 9 5 Værn supplerende bestemmelser til afsnit 3 3 01 01 2007 01 02 2008 Regler og vejledningstekst Bestemmelse Vejledning

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/brs98_11_id388/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 9.6 Beboelsesrum og køkken, supplerende bestemmelser til afsnit 3.4 - BR15
  2005 31 12 2005 01 02 2005 14 04 2005 01 12 2004 31 01 2005 01 06 2004 30 11 2004 20 05 2003 31 05 2004 01 03 2002 19 05 2003 01 10 2001 28 02 2002 01 02 2001 30 09 2001 15 09 1998 31 01 2001 Til forrige side Print denne og underliggende sider 9 6 Beboelsesrum og køkken supplerende bestemmelser til afsnit 3

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/brs98_11_id389/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 9.7 Brandforhold, supplerende bestemmelser til afsnit 4.3 - BR15
  fra hvert hus 9 7 1 Arealer beregnet til fremføring af redningsberedskabets køretøjer udføres synlige og der bør ved planlægningen tages hensyn til køretøjernes drejeradius 9 7 2 Enfamiliehuse der er sammenbyggede eller ligger i mindre indbyrdes afstand end 5 0 m skal for så vidt bygningerne ligger umiddelbart over for hinanden eller er helt sammenbygget adskilles med bygningsdel mindst som bygningsdel klasse EI 60 BD bygningsdel 60 Hvis bygningerne ligger forskudt i forhold til hinanden og afstanden mellem bygningerne er mindre end 2 5 m skal de dele af væggene der er i en afstand fra den anden bygning på op til 2 5 m være mindst bygningsdel klasse EI 60 BD bygningsdel 60 for at sikre mod vinkelsmitte En sådan bygningsdel skal slutte tæt til den yderste tagdækning Ved ydervægge der indeholder materialer som ikke er mindst materiale klasse B s1 d0 klasse A materiale skal den brandadskillende bygningsdel mindst føres frem til indersiden af den udvendige beklædning Udvendig iso lering af yder vægge med isoleringsmateriale der ikke er mindst materiale klasse B s1 d0 klasse A materiale skal af bry des med mindst bygningsdel klasse E 30 F bygningsdel 30 for hvert enfamiliehus 9 7 2 og 9 7 3 I brandmæssig henseende betragtes en familiehuse for sammenbyggede når de ligger i mindre indbyrdes afstand end 5 m Bygningerne adskilles brand mæssigt på en så dan måde at adskillelsen svarer til den brand mæssi ge adskil lelse som opnås i for bindelse med til svarende bygninger der er placeret for tæt på skel på udmatrikulerede grunde Det vil sige Er afstanden a mellem bygningerne mellem 2 5 og 5 0 m skal de ad skilles med bygningsdele mindst som bygningsdel klasse EI 60 BD bygningsdel 60 Hvis afstanden a mellem bygningerne er mindre end 2 5 m

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/brs98_11_id390/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • 9.8 Lydforhold, supplerende bestemmelser til afsnit 4.4 og 7.1.6 - BR15
  til afsnit 4 4 og 7 1 6 01 01 2007 01 02 2008 Regler og vejledningstekst Bestemmelse Vejledning 9 8 1 Mellem sammenbyggede huse herunder mellem boliger og fællesrum skal luftlydisolationen være mindst 55 dB Kravet gælder ikke mellem garager skure udhuse drivhuse og lignende der hører til hvert sit hus 9 8 1 De lydtekniske betegnelser der er anvendt i dette kapitel er luftlydisolation R w trinlydniveau L n w og støjniveau L Aeq T De er nærmere defineret i DS EN ISO 717 Akustik Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningsdele og DS ISO 1996 1 Akustik Måling og beskrivelse af ekstern støj Del 1 Grundlæggende størrelser og fremgangsmåder 9 8 2 Gulve dæk og trapper skal udføres så trinlydniveauet højst er 53 dB i beboelsesrum og køkken Altaner samt gulve og dæk i bade wc pulterrum og lignende kan dog udføres så trinlydniveauet højst er 58 dB Kravet gælder ikke for altaner og rum hvis arealet er mindre end 2 5 m² 9 8 1 og 9 8 2 I SBI anvisning 189 er redegjort for eksempler på konstruktioner der opfylder kravene 9 8 3 Mellem rum i boliger og fællesrum skal anvendes døre med

  Original URL path: http://bygningsreglementet.dk/brs98_11_id391/0/42 (2016-02-17)
  Open archived version from archive •