archive-dk.com » DK » C » CALMETTE-STUDIET.DK

Total: 349

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tidslinje
  Om Studiet Tidslinje Om Studiet Baggrund Formål Forløb Tidslinje Studiemateriale Forskningsdata God Klinisk Forskning DSMB Tvillinger Luk Del Facebook Google LinkedIn Twitter Tidslinje Tidslinje for calmette studiet Hent denne tidslinje i stort format pdf Tidslinje Sidst redigeret 13 september 2012 Calmette studiet Forskningscenter for Vitaminer og Vacciner Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S M E mailadresser Du får denne besked fordi din browser ikke er sat op til

  Original URL path: http://www.calmette-studiet.dk/Om%20Studiet/Tidslinje.aspx (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Studiemateriale
  Forskning DSMB Tvillinger Luk Del Facebook Google LinkedIn Twitter Studiemateriale Her finder du den fulde studieprotokol og den etiske tilladelse til studiets gennemførelse Sidst redigeret 6 september 2012 Calmette studiet Kontakt Calmette studiet Hovedansvarlig for Calmette studiet Lone Graff Stensballe Børnelæge ph d Børnemodtagelsen 4064 BørneUngeKlinikken Rigshospitalet Juliane Maries Vej 2100 København Ø Tlf 3545 9727 Calmette studiet Forskningscenter for Vitaminer og Vacciner Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København

  Original URL path: http://www.calmette-studiet.dk/Om%20Studiet/Studiemateriale.aspx (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Protokol
  gammelt Ved undersøgelsen vil barnet blive målt og vejet lyttet på hjerte og lunger og lægen vil se efter tegn til hvæsen og eksem På Hvidovre Hospital vil man endvidere igen spørge forældrene om lov til at tage en blodprøve på to milliliter fuldblod til med henblik på undersøgelse af den mulige immunologiske effekt af BCG vaccinen Når der er indsamlet 150 blodprøver blandt BCG vaccinerede børn og 150 blodprøver blandt ikke BCG vaccinerede børn vil indsamlingen af blodprøver ophøre se venligst afsnit om studie størrelse nedenfor Blodprøverne vil blive analyseret for hvide blodlegemer herunder T celle sub populationer og profiler cytokin produktion immunglobuliner og specifikke antistoffer mod vaccinerne givet ifølge Det Danske Børnevaccinationsprogram 37 Resten af prøverne vil herefter blive sikkert opbevaret i fryseskab i 5 år efter projektets afslutning i biobank med henblik på mulige fremtidige analyser i danske laboratorier da det er sandsynligt at der i løbet af de næste år udvikles nye metoder at måle immunforsvarets funktion på På Hvidovre Hospital vil man også spørge forældrene om lov til at ultralydsscanne børnenes thymus brissel 36 Når i alt 300 børn har fået ultralydsscannet deres thymus 150 BCG vaccinerede og 150 ikke BCG vaccinerede vil man ikke behøve flere børn til thymus scanninger og denne undersøgelse vil ophøre Det vil tilstræbes at det er de samme børn som deltager i blodprøvetagning og ultralydsscanning Interview 3 ASQ Ages Stages Questionnaire Kun til præmature børn For præmature børn født med gestationsalder 32 0 til 36 6 vil der når børnene er 22 måneder gamle blive tilsendt forældrene et ASQ spørgeskema som en af forældrene vil blive bedt om at udfylde og returnere Svarene fra dette skema vil gøre det muligt at belyse om BCG vaccinen skulle have særlig betydning for de potentielt mere sarte præmature børns udvikling Skemaet er vedlagt som bilag Datahåndtering og opbevaring Alle spørgeskemaer der vedrører alle inkludere familier Baggrundsoplysninger Interview 1 og Interview 2 vil blive indtastet direkte under interviewene Rå kopi af data fra spørgeskemaer opbevares sikret Der vil blive arbejdet elektronisk i henhold til sikkerhedsforskrifter med anonymiserede kopier af data Papiroriginalerne af interview 3 vil blive indtastede og derefter opbevaret i aflåst arkivskab Rå kopi af data fra spørgeskemaer opbevares sikret i henhold til Datatilsynets forskrifter Der vil blive arbejdet elektronisk i henhold til sikkerhedsforskrifter med anonymiseret kopi af data Data vil blive behandlet og opbevaret aflåst utilgængelige og sikkert i fuld overensstemmelse med Datatilsynets Standardvilkår for Forskningsprojekter Sponsor forsøgsansvarlige investigatorer ph d studerende statistiker og monitorerende instanser vil kunne få direkte adgang til kildedata Styrkeberegning Studiebase Hvis man baserer sin power beregning på et 95 confidens intervaller og 90 power så skal man for at vise at BCG vaccinen er associeret 20 beskyttelse mod indlæggelse i første leveår forekommer blandt 20 af baggrundsbefolkningen have 3972 1986 BCG vaccinerede plus 1986 ikke BCG vaccinerede børn med i studiet Hvis man vil påvise 40 beskyttelse mod børneeksem blandt børn under 15 måneder der forekommer blandt 5 af baggrundsbefolkningen skal man have 2115 børn i hver gruppe BCG vaccinerede og BCG uvaccinerede Stata beregning Da alle andre ovennævnte udfald forekommer med hyppigheder mellem 5 til mindst 20 blandt danske børn under to år skulle studiet være i stand til at påvise en klinisk vigtig effekt af BCG vaccination Svarende til ovennævnte styrkeberegninger som grove mål for det nødvendige antal inkluderede personer i undersøgelsen vil vi stile mod at inkludere 4300 spædbørn Når sponsor kan opgøre at der er inkluderet 4300 spædbørn vil de inkluderende afdelinger snarest blive bedt om at stoppe inklusionen Blodprøver For at påvise en klinisk betydningsfuld forskel på 10 i det i blodprøver målte immunrespons med power 90 og p 0 05 behøves der for hver blodprøvetagningsrunde 300 prøver 150 fra BCG vaccinerede individer og 150 fra individer randomiseret til ikke at være BCG vaccinerede 38 Svarende til ovennævnte styrkeberegninger som grove mål for det nødvendige antal inkluderede spædbørn der får taget blodprøve i undersøgelsen vil vi stile mod ved både opfølgning 1 og opfølgning 2 at tage blodprøver på 300 børn Når sponsor kan opgøre at der er taget blodprøver på 300 spædbørn vil de inkluderende afdelinger snarest blive bedt om at stoppe med at tage blodprøver Thymusscanning For at kunne detektere en forskel på 15 i thymusstørrelse mellem de 2 grupper med power 90 og p 0 05 skal 300 børn inkluderes til thymusscanning ved både 3 og 13 måneder 150 BCG vaccinerede og 150 ikke BCG vaccinerede ved hhv 3 og 13 måneder Statistik Den relative risiko for de definerede udfald vil blive udregnet ved brug af overlevelsesanalyse Cox regression analyser med resulterende hazard ratios Børnene vil blive fulgt til de er 15 måneder svarende til tidspunktet for MFR vaccinationen ifølge det danske vaccinationsprogram Da studiet er et randomiseret studie forventer vi at mulige confoundere er ligeligt fordelt i de to grupper men det vil blive undersøgt om nogle af de mulige confoundere herunder om vaccinations teknik vaccinator påvirker effekten af BCG vaccination på udfaldet og hvis det er tilfældet vil der blive justeret derfor i analysen Derudover vil vi undersøge om effekten af BCG er stærkere i følgende strata Børn med meget lav fødselsvægt og lav fødselsvægt versus børn med normal fødselsvægt Børn af forældre med atopisk sygdom versus børn af forældre uden Ammede børn versus ikke ammede Børn der vaccineres tidligt 0 2 dage versus senere P værdier under 0 05 betragtes som statistisk signifikante Den mulige effekt af BCG vil bliver analyseret samlet fra 0 til 15 måneder men også opdelt i perioder svarende til de andre vacciner der gives i det første leve år 0 3 mdr hvor der ikke gives andre vacciner 3 5 måneder hvor barnet normalt har fået første dosis af di te ki pol hib pneu1 5 12 måneder hvor barnet normalt har fået anden dosis af di te ki pol hib pneu2 12 15 måneder hvor barnet normalt har fået tredje doses af di te ki pol hib pneu3 Det formodes at effekten er størst i de første tre måneder Ved at analysere i de nævnte perioder vil det være muligt at se om BCG påvirker responset på de efterfølgende vacciner De randomiserede studier af BCG i Vestafrika 11 12 har vist at den positive effekt for drenge sker meget tidligt allerede i den første uge af livet hvorimod den kommer lidt senere for piger De mulige effekter og deres timing vil derfor også blive analyseret separat for drenge og piger Skulle der desuden mens studiet pågår komme ekstraordinære sundhedsproblemer eller sundhedsinterventioner som en særlig kraftig RSV epidemi influenza epidemi eller ændringer i Det Danske Børnevaccinationsprogram vil den eventuelle effekt af BCG blive analyseret separat for perioden før og efter begivenheden Monitorering og stopperegler Studiet vil blive monitoreret af GCP enhed og desuden hvert halve år af forskerne i samarbejde med et DSMB Såfremt BCG har en signifikant negativ effekt p 0 01 eller en signifikant positiv effekt p 0 001 på den generelle sygelighed hospitalsindlæggelse eller på den specifikke sygelighed for astma og eksem vil studiet blive stoppet Etiske aspekter Studiet er godkendt af Datatilsynet J nr 2009 41 4141 Studiet er et lægemiddelforsøg og er godkendt af til Lægemiddelstyrelsen EuDract 2010 021979 85 Studiet vil blive udført i overensstemmelse med studieprotokollen myndighedskrav og lovgivning på området Studiet kan ikke udføres på dyr hvis immunforsvar afviger væsentlig fra det menneskelige Studiet kan ikke udføres på voksne idet immunforsvaret er særlig påvirkeligt allertidligst i livet og studiet i øvrigt stiler mod at vurdere en beskyttende effekt mod hændelser helt tidligt i livet Mulige ulemper for familien og forsøgspersoner Graviditeten og tidspunktet før og efter en fødsel er en periode i forældrenes liv hvor man kan forvente at de er følelsesmæssigt meget optagede af og sårbare i forhold til graviditeten og barnet Moderen kan endvidere være fysisk belastet af graviditeten At deltage i et klinisk kontrolleret forsøg på dette tidspunkt kan derfor være en belastning for familien Alle danske børn får i forvejen en intramuskulær injektion med K vitamin umiddelbart efter fødslen og det foreslåede studie vil påføre de spædbørn der randomiseres til BCG eet ekstra stik i form af den intradermale BCG vaccination indenfor første leveuge BCG vaccinen medfører som specificeret nedenfor typisk en lokal reaktion i huden og desuden et 5 mm i diameter overfladisk hud ar Ubehag ved vaccination imødegås med peroral sukkervand før proceduren Ved 3 og 13 måneders alderen planlægges blodprøve på 300 børn Hver prøve udgør to ml og medfører ikke risiko for barnet Blodprøvetagning udføres af erfarent sundhedspersonale og eventuelt ubehag imødegås ved brug af lokalbedøvende creme EMLA før og sukkervand ved proceduren Der ydes ikke vederlag for deltagelse i studiet Kontrol børn i studiet gives ikke placebo vaccine da der ikke findes en formulering der kan fungere som en sand blindet placebo injektion versus BCG vaccinen der medfører en typisk lokal reaktion og et lille hud ar Undersøgelsen vil give ny og vigtig information vedrørende muligheden for at forbedre alle spædbørns sygelighed udvikling og dermed livskvalitet Forsøgsdeltagerne er raske på vaccinationstidspunktet og blive beskyttet mod tuberkulose Der er dog ikke tale om et klassisk vaccinationsstudie da fokus rettes mod andre effektmål end beskyttelse mod den sygdom vaccinen er rettet imod Alle børnene er i risiko for at udvikle behandlings og eller indlæggelseskrævende sygdom og eller atopiske sygdomme hvorfor studiet vurderes at være etisk forsvarligt Mulige risici og bivirkninger af BCG vaccination BCG vaccinen har været så udbredt anvendt i så mange populationer gennem snart 100 år at bivirkningsprofilen er velkendt se Tabel 1 nedenfor og Produktresume Alvorlige bivirkninger er yderst sjældne og deltagelse i forsøget vurderes derfor kun at medføre en negligeabel risiko som opvejes af de potentielt klinisk betydningsfulde fordele for deltagerne i form af beskyttelse mod tuberkulose og en potentielt styrket immunforsvar blandt deltagere der får BCG vaccine Man ved at hyppighed og sværhedsgrad af efterfølgende lokale bivirkninger i form af sårdannelse på indstiksstedet er meget afhængig af injektionsteknikken idet denne vaccine skal placeres i underhuden intradermalt og hvis man sætter vaccinen dybere er der en øget risiko for sårdannelse Derfor er en særlig oplæring af alle vaccinatorer påkrævet og planlagt og desuden vil vaccinationerne blive holdt på så få hænder som muligt I et nyligt studie af BCG vaccination umiddelbart efter fødslen blandt knapt 2450 spædbørn fra Guinea Bissau med fødselsvægt 2500 g observeredes ingen alvorlige bivirkninger 11 12 men derimod en gunstig effekt på sygelighed og dødelighed allerede indenfor de tre første levedøgn De potentielt særligt skrøbelige for tidligt fødte børn vil blive fulgt særlig længe med henblik på at se om BCG vaccinen skulle have effekt på børnenes modenhedsgrad ved to års alderen Tabel 1 Bivirkninger ved BCG vaccination Ikke almindelig 1 1000 og 1 100 Systemisk Hovedpine feber Lokalt Regional hævelse af lymfeknuder 1 cm Sårdannelse med væskende sår på injektionsstedet Sjælden Systemisk Disseminerede BCG komplikationer som osteitis eller osteomyelitis Allergiske reaktioner herunder anafylaktiske reaktioner Lokalt Suppurativ lymfadenitis abscesdannelse Behandling registrering og rapportering af bivirkninger Som en del af informationen vedrørende studiet vil forældrene blive skriftligt og mundligt informeret om ovennævnte bivirkninger herunder blive informeret om at det er almindeligt og ikke behandlingskrævende at der efter vaccinationen kommer rødme og hævelse i huden svarende til hvor vaccinen er givet at der kan komme hævede lymfeknuder i området i op til 4 uger efter vaccinen er givet og at der på længere sigt ofte udvikler sig et lille ca 5 mm i diameter hud ar hvor vaccinen blev givet svarende til de ikke almindelige bivirkninger nævnt i skemaet ovenfor Denne form for bivirkninger vil ikke blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen Inkluderede børn der er randomiserede til BCG vaccination vil blive fulgt for bivirkninger i 4 måneder efter vaccination Ved mistanke om bivirkninger udover den ovenfor nævnte vil forældrene blive bedt om at henvende sig telefonisk snarest muligt til den lokale ph d studerende ansvarshavende investigator med henblik på registrering rådgivning og efter behov klinisk kontrol og behandling Sponser skal snarest muligt og senest indenfor 5 døgn informeres om sjældne bivirkninger og disse vil blive rapporterede til Lægemiddelstyrelsen i fuld overensstemmelse med Lov om Lægemidler nr 1180 89 og Bekendtgørelse om kliniske forsøg med lægemidler på mennesker herunder vil SUSAR Suspected unexpected serious adverse reactions blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen på dertil indrettet eblanket øjeblikkelig og senest 7 dage efter at bivirkningen er rapporteret til sponsor Forsikring Studiedeltagerne er fuldt forsikrede i henhold til Patientforsikringsloven Gevinster og fordele for forsøgsdeltagere De vaccinerede børn har modtaget en BCG vaccination der ellers ikke længere gives rutinemæssigt i Danmark og er dermed specifikt beskyttede mod alvorlig tuberkulose Flere tidligere studier fra vores og andre grupper peger på at BCG vaccination har en uspecifik positivt stimulerende effekt på immunforsvaret der medfører generel nedsat sygelighed og reduceret forekomst af immunmedierede sygdomme som astma eksem og allergi Disse uspecifikke positive effekter synes stærkest blandt de svageste individer som for eksempel børn med lav fødselsvægt 2500g Risikoen for bivirkninger blandt forsøgsdeltagerne vurderes således opvejet af de forventede positive specifikke og uspecifikke effekter af BCG vaccinen Almen nytte samt videnskabelige fremskridt Såfremt forsøgsresultaterne viser at de BCG vaccinerede spædbørn er mindre syge herunder har mindre atopisk sygdom bliver indlagt mindre hyppigt og bruger mindre medicin har dette overordentlig stor samfundsøkonomisk betydning både via nedsatte udgifter til sundhedsvæsnet og via færre sygedage blandt forældrene Bedre helbred blandt børn har desuden stor betydning for familierne en betydning der udover barnet og forældrene omfatter mindst søskende og bedsteforældrene Studiets gennemførelse vil medføre et afgørende videnskabeligt fremskridt da resultaterne af de føromtalte studier i Vestafrika og de tidligere mindre undersøgelser i høj indkomst befolkninger pegende på en positiv immunstimulerende effekt af BCG vaccinen ikke umiddelbart kan anføres at gælde generelt før de er efterprøvet i et studie som dette Så længe man ikke kan anføre at BCG effekten gælder generelt kan den mulige positive effekt ikke benyttes systematisk i sundhedsfremmende øjemed Inklusion og information se også Figur 1 Alle gravide par i optageområderne for Kolding Sygehus Hvidovre Hospital og Rigshospitalet vil blive identificerede via hospitalernes svangreambulatorier Disse par udgør studiebasen og vil blive registrerede i studiedatabase som mulige forsøgsdeltagere og få tilsendt brev med information om studiet forespørgsel om deltagelse og samtykkeerklæringer Vedlagt som bilag To til fire uger efter fremsendelsen af brevet vil alle inviterede blive kontaktet telefonisk af sundhedsfagligt uddannet personale fra forskningsgruppen som på hvert af de tre hospitaler er ansvarlig for inklusionen af deltagere og spurgt om de ønsker at deltage i studiet Interesserede forældre vil blive registrerede med navn adresse og telefonnummer og spurgt om de helst 1 vil modtage mundtlig information om studiet med det samme 2 vil ringes op på et andet tidspunkt der passer familien således at telefonsamtalen kan foregå uforstyrret eller 3 om de foretrækker at blive yderligere informerede om studiet ved et informationsmøde på deres forventede fødested Idet man som gravid ofte kan være tryghedssøgende og derfor har det bedst i sin egen rede og desuden kan være tung træt og besværet hvilket kan gøre alle logistiske manøvrer til en pestilens kan den gravide og partneren således selv vælge rammer og afgøre om de foretrækker at kunne være hjemme i trygge rammer til informationssamtalen Det skal her understreges at forskergruppen fuldt forstår og ønsker at leve op til Videnskabsetisk Komites krav om at informationssamtalen foregår uforstyrret og hvis det ønskes med bisidder men vores forskergruppe mener bestemt at man også godt telefonisk kan sikre at disse forhold er på plads Studiedeltagelse noteres i vandrejournalen af forældrene og i hospitalets journal I det tilsendte skriftlige materiale er forældrene blevet gjort opmærksomme på at de efter inklusion til enhver tid kan trække sig ud af studiet uden at det vil få nogen konsekvenser for behandlingen af deres barn Desuden vil tegn til bivirkninger efter vaccinen være nævnt og det vil fremgå at forældrene bedes søge læge ved tegn hertil Den skriftlige deltager information vil omfatte Den Centrale Videnskabsetiske Komites fortrykte Forsøgspersoners rettigheder i et biomedicinsk forskningsprojekt og Samtykkeerklæring Vedlagt som bilag I den skriftlige information anvises en hjemmeside der i 2 år efter forsøgets afslutning vil oplyse forældre om mulige uventede risici studiets forløb og resultater Alle disse oplysninger vil blive gentaget under informationssamtalen Forældre som foretrækker at mødes eller forældre der er i tvivl om de ønsker at deltage i studiet vil mødes efter aftale med et medlem af forskningsgruppen Ved både den telefoniske kontakt og et evt møde vil informanten først sikre sig at der virkelig er ro og tid til samtalen ved at angive at det er en forudsætning for en god samtale at samtalen kan foregå uforstyrret og uden afbrydelse og at der er en bisidder tilstede hvis det ønskes Herefter gives information om studiet i henhold til Videnskabsetisk Komites retningslinjer og sluttelig svares på forældrenes spørgsmål Informanten vil elektronisk registrere om forældrene er interesserede i deltagelse med interesserede forældre lave et kort interview til indsamling af baggrundsoplysninger Vedlagt som bilag og bede forældrene om efter mindst et døgns betænkningstid men helst indenfor en uge at indsende underskrevne samtykkeerklæringer fra begge forældre Interviewet med baggrundsoplysninger vil kun blive brugt som data i studiet såfremt der foreligger underskrevne samtykkeerklæringer Svangreambulatorierne vil modtage information om alle de gravide par der er interesserede i at deltage i forsøget så jordemødrene er orienterede om dette ved fødslen Såfremt der ikke skulle foreligge underskrevne samtykkeerklæringer når spædbørnene skal randomiseres til BCG vaccine efter fødslen sikres det at samtykkeerklæringer underskrives inden randomisering Alle forældre i Kolding også de der oplyser at de ikke ønsker at deltage i vaccinationsstudiet samt de forældre der endnu ikke har besluttet sig vil blive anmodet om at svare på nogle få spørgsmål om det at skulle tage beslutning om om ens nyfødte skal BCG vaccineres eller ej Såfremt de accepterer vil der blive stillet nogle spørgsmål der bygger på validerede spørgsmål der bl a har været anvendt i forbindelse med det at skulle tage stilling til H1N1 vaccinationer Desuden vil der blive foretaget et mindre forstudium for at sikre at spørgsmålene stilles forståeligt Spørgsmålene vil være helt neutrale og på ingen måde hverken lægge pres på de vordende forældre eller indikere at

  Original URL path: http://www.calmette-studiet.dk/Om%20Studiet/Studiemateriale/Protokol.aspx (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Etisk tilladelse
  Studiet vil blive udført i overensstemmelse med studieprotokollen myndighedskrav og lovgivning på området Studiet kan ikke udføres på dyr hvis immunforsvar afviger væsentlig fra det menneskelige Studiet kan ikke udføres på voksne idet immunforsvaret er særlig påvirkeligt allertidligst i livet og studiet i øvrigt stiler mod at vurdere en beskyttende effekt mod hændelser helt tidligt i livet Studiets udførelse Studiet vil blive udført i overensstemmelse med studieprotokollen myndighedskrav og lovgivning

  Original URL path: http://www.calmette-studiet.dk/Om%20Studiet/Studiemateriale/Etisk-tilladelse.aspx (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Forskningsdata
  Facebook Google LinkedIn Twitter Forskningsdata Her kan du læse om studier af Calmette vaccination af små børn med henvisning til relevant litteratur på området Fokusområder Børn i Vestafrika Børn med lav fødselsvægt Børn i Danmark Sidst redigeret 10 september 2012 Calmette studiet Kontakt Calmette studiet Hovedansvarlig for Calmette studiet Lone Graff Stensballe Børnelæge ph d Børnemodtagelsen 4064 BørneUngeKlinikken Rigshospitalet Juliane Maries Vej 2100 København Ø Tlf 3545 9727 Calmette studiet

  Original URL path: http://www.calmette-studiet.dk/Om%20Studiet/Forskningsdata.aspx (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Børn i Vestafrika
  Guinea Bissau Pediatric Infectious Disease Journal 2004 Jun 23 6 544 50 2 Aaby P Jensen H Gomes J Fernandes M Lisse IM The introduction of diphtheria tetanus pertussis vaccine and child mortality in rural Guinea Bissau an observational study International Journal of Epidemiology 2004 Apr 33 2 374 80 3 Aaby P Jensen H Garly ML Bale C Martins C Lisse I Routine vaccinations and child survival in a war situation with high mortality effect of gender Vaccine 2002 Nov 22 21 1 2 15 20 4 Kristensen I Aaby P Jensen H Routine vaccinations and child survival follow up study in Guinea Bissau West Africa In Process Citation BMJ 2000 Dec 9 321 7274 1435 9 5 Aaby P Vessari H Nielsen J Maleta K Benn CS Jensen H et al Sex differential effects of routine immunizations and childhood survival in rural Malawi Pediatric Infectious Disease Journal 2006 Aug 25 8 721 7 6 Velema JP Alihonou EM Gandaho T Hounye FH Childhood mortality among users and non users of primary health care in a rural west African community International Journal of Epidemiology 1991 Jun 20 2 474 9 7 Garly ML Martins CL Balé C Baldé MA Hedegaard KL Gustafson P et al BCG scar and positive tuberculin reaction associated with reduced child mortality in West Africa A non specific beneficial effect of BCG Vaccine 2003 21 2782 90 8 Roth A Gustafson P Nhaga A Djana Q Poulsen A Garly ML et al BCG vaccination scar associated with better childhood survival in Guinea Bissau International Journal of Epidemiology 2005 Jun 34 3 540 7 9 Roth A Sodemann M Jensen H Poulsen A Gustafson P Weise C et al Tuberculin reaction BCG scar and lower female mortality Epidemiology 2006 Sep 17 5 562 8 10 Aaby

  Original URL path: http://www.calmette-studiet.dk/Om%20Studiet/Forskningsdata/Studier-fra-Vestafrika.aspx (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Børn med lav fødselsvægt
  de mest skrøbelige børn med fødselsvægt på mindre 1500 g 11 Aaby P Roth A Ravn H Napirna BM Rodrigues A Lisse IM et al Randomized trial of BCG vaccination at birth to low birth weight children beneficial nonspecific effects in the neonatal period Journal of Infectious Diseases 2011 Jul 15 204 2 245 52 12 Biering Sorensen S Aaby P Napirna BM Roth A Ravn H Rodrigues A et

  Original URL path: http://www.calmette-studiet.dk/Om%20Studiet/Forskningsdata/Born-med-lav-fodselsvaegt.aspx (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Børn i Danmark
  response to Mycobacterium bovis bacillus Calmette Guerin vaccination Journal of Immunology 1999 Aug 15 163 4 2249 55 15 Prescott SL Macaubas C Smallacombe T Holt BJ Sly PD Holt PG Development of allergen specific T cell memory in atopic and normal children see comments Lancet 1999 Jan 16 353 9148 196 200 16 Eifan AO Akkoc T Ozdemir C Bahceciler NN Barlan IB No association between tuberculin skin test and atopy in a bacillus Calmette Guerin vaccinated birth cohort Pediatric Allergy and Immunology 2009 Sep 20 6 545 50 17 Dilli D Bostanci I Dallar Y Do different vaccination regimens for BCG and hepatitis B affect the development of allergic disorders in early childhood Journal of Asthma 2008 Mar 45 2 155 9 18 Soysal A Bahceciler N Barlan I Bakir M Lack of an inverse association between tuberculosis infection and atopy by T cell based immune assay RD1 ELISpot Pediatric Allergy and Immunology 2008 Dec 19 8 709 15 19 Li J Zhou Z An J Zhang C Sun B Zhong N Absence of relationships between tuberculin responses and development of adult asthma with rhinitis and atopy Chest 2008 Jan 133 1 100 6 20 Ahmadiafshar A Parchegani MR Moosavinasab N Koosha A A Study of Relation between BCG Scar and Atopy in Schoolchildren of Zanjan City Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology 2005 Dec 4 4 185 8 21 Omar MT Ahmed SH Sarkis NN A study of the association between delayed type hypersensitivity reaction to mycobacterium tuberculosis and atopy in asthmatic children Journal of the Egyptian Public Health Association 2005 80 3 4 463 74 22 Obihara CC Beyers N Gie RP Potter PC Marais BJ Lombard CJ et al Inverse association between Mycobacterium tuberculosis infection and atopic rhinitis in children Allergy 2005 Sep 60 9 1121 5 23 Annus T Montgomery SM Riikjarv MA Bjorksten B Atopic disorders among Estonian schoolchildren in relation to tuberculin reactivity and the age at BCG vaccination Allergy 2004 Oct 59 10 1068 73 24 da Cunha SS Cruz AA Dourado I Barreto ML Ferreira LD Rodrigues LC Lower prevalence of reported asthma in adolescents with symptoms of rhinitis that received neonatal BCG Allergy 2004 Aug 59 8 857 62 25 Townley RG Barlan IB Patino C Vichyanond P Minervini MC Simasathien T et al The effect of BCG vaccine at birth on the development of atopy or allergic disease in young children Annals of Allergy Asthma and Immunology 2004 Mar 92 3 350 5 26 Bager P Rostgaard K Nielsen NM Melbye M Westergaard T Age at bacille Calmette Guerin vaccination and risk of allergy and asthma Clinical and Experimental Allergy 2003 Nov 33 11 1512 7 27 Ota MO Van Der Sande MA Walraven GE Jeffries D Nyan OA Marchant A et al Absence of association between delayed type hypersensitivity to tuberculin and atopy in children in The Gambia Clinical and Experimental Allergy 2003 Jun 33 6 731 6 28 Marks GB Ng K Zhou J Toelle

  Original URL path: http://www.calmette-studiet.dk/Om%20Studiet/Forskningsdata/Born-i-Danmark.aspx (2016-04-26)
  Open archived version from archive •