archive-dk.com » DK » C » CENTERFORSOCIALTANSVAR.DK

Total: 103

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Home-Start
  familie efter at den lokale koordinator har fundet den bedst egnede relation Familievennerne er godt forberedt til opgaven ved et 20 timers kursus Når begge parter har sagt ja til at samarbejde besøger familievennen hjemmet to til fire timer om ugen i mindst et halvt år eller til behovet er dækket og forældrene igen har overskud til hverdagens udfordringer Koordinatoren følger og vejleder undervejs Når den formelle kontakt slutter sker det ofte at relationen går over i en form for venskab naboskab så familievennen bliver en del af familiens netværk Hvis familien har brug for det kan den frivillige hjælpe med at introducere familien i lokalsamfundets foreninger og aktiviteter Sådan er vi organiseret Vi er organiseret som en dansk afdeling af det internationale netværk Home Start Worldwide som rummer omkring 25 lande I Danmark opstår der løbende lokale afdelinger og vi har i august 2013 ti afdelinger og flere på vej Home Starts landssekretariat sørger for at erfaring viden kvalitet og udvikling samles og spredes Alle afdelinger har 15 30 frivillige en bestyrelse og en ansat koordinator Hvad er udbyttet Vores erfaring er at de familier der får Home Start støtte overraskende hurtigt genvinder følelsen af håb mod på tilværelsen og kontrol over egen situation Der findes en lang række undersøgelser fra bl a England Holland Norge og Australien som dokumenterer at Home Start styrker forældrerollen og har en forebyggende effekt på familiekriser Bonusinfo Den gamle talemåde Det kræver en landsby at opfostre et barn er et godt billede på enkelheden og ligeværdigheden i Home Start Vi er meget opmærksomme på at udover den direkte støtte og omsorg forældrene får så giver det en meget værdifuld samfundsgevinst at både forældre og familievenner herefter som en naturlig ting føler et ansvar og får handlemuligheder overfor naboer og lokalsamfund De får simpelthen

  Original URL path: http://centerforsocialtansvar.dk/aktiviteter/home-start (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Bag Facaden
  Det gælder både forældre bedsteforældre og søskende som også bliver ramt når al fokus pludselig koncentreres om det udsatte barn Familien står samtidig med fornemmelsen af at være alene blive udelukket og peget fingre ad Sådan gør vi Gennem gratis rådgivning principielt 24 timer i døgnet giver vi familierne råd og vejledning om hvordan de kan få den nødvendige og mulige hjælp Forældre skal opleve at de ikke er alene og at oplevelsen af fællesskab og konkret hjælp kan give dem og barnets søskende den styrke der skal til for at vende situationen Vil tilbyder at forældrene kan indgå i et motiverende netværk få tilknyttet en frivillig uddannet mentor sparringspartner på sigt få aflastning og inspiration som gør udfordringen overkommelig og menneskelig Sådan er vi organiseret Bag Facaden er etselvstændigt non profit projekt baseret på ildsjæle og frivillige som selv har været i eller tæt på situationen Vi er administrativt og økonomisk forankret i Center for Socialt Ansvar hvilket betyder at vi kan fokusere 100 på vores mission Samtidig bliver vi støttet af vores samarbejdspartner KABS Videncenter som støtter gennem at uddanne mentorer og yde supervision Hvad er udbyttet Vi kan være med til at minimere unges misbrug Vi kan støtte forældrene i at bevare deres job og sociale netværk ved at yde støtte og vejledning Guide dem i den uvante situation det er at have et misbrugende barn og de konflikter det giver Jo hurtigere vi kan hjælpe familierne des bedre Vi vil desuden dele vores viden og erfaringer og styrke det offentlige private frivillige samarbejde til en mere handlingsorienteret indsats overfor hele familien Bonusinfo Statistikker viser at hver 20 ung er ude i et skadeligt forbrug af rusmidler Det svarer til én ung i hver klasse Dertil kommer berørte forældre søskende og bedsteforældre For mere information om Bag

  Original URL path: http://centerforsocialtansvar.dk/aktiviteter/bag-facaden (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Baba
  Baba konceptet er stadig under udvikling Vi tager udgangspunkt i nogle helt grundlæggende principper som vil blive afgørende for den endelige udformning af konceptet Vores tilgang vil hele vejen bære præg af et ressourcebaseret syn samt inddragelse af målgruppen og relevante lokale aktører Vi bruger en person til person tilgang hvor ressourcerne hos fædre bringes i spil i arbejdet med at nå ud til og støtte andre fædre Det sociale enzym samarbejde mellem det offentlige civilsamfundet og virksomheder skal i spil både lokalt og nationalt Al undervisning samt procesfacilitering skal være dialogbasseret Samskabelse skal være udgangspunktet når løsninger søges og muligheder udforskes Har du gode ideer til projektet så kan du være med til at sætte dit præg Kontakt os meget gerne via nedenstående kontaktoplysninger Vi vil utroligt gerne have dine input Sådan er vi organiseret Baba har til huse i Center For Socialt Ansvar Målet er udarbejdelsen af et koncept samt etableringen af en landsorganisation Baba Danmark Baba Danmarks målsætning vil være udbredelsen af konceptet Projektet er finansieret af Ministeriet for Børn Ligestilling Integration og Sociale Forhold Hvad er udbyttet At udvikle et forløb som klæder Baba frivillige på til at gå ud og støtte og inspirere andre fædre til at deltage mere aktivt i deres børns liv Bonusinfo Baba er et universelt ord for far der går igen i mange sprog og kulturer Vi har valgt ordet for at synliggøre vores ønske om en mangfoldig sammensætning i fædregrupperne Navnet er valgt gennem inddragelse af målgruppen og er derved i tråd med vores tilgang og principper Du er altid velkommen til at kontakte os Asim Latif Tlf 51 40 96 18 Mail asl cfsa eu Asger Johannsen Tlf 40 11 73 18 Mail atj cfsa eu Her kan du læse mere www baba dk CFSA aktiviteter Om CFSA Center

  Original URL path: http://centerforsocialtansvar.dk/aktiviteter/baba (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • BROEN Danmark
  grundlæggende fornødenheder eller hvor midler til en fritidsaktivitet bliver brugt på noget andet ofte misbrug af forskellig art Sådan gør vi Vi støtter målgruppen økonomisk med kontingent og udstyr samt sørger for at børnene bliver inkluderet i et blivende fællesskab typisk i den lokale idrætsforening eller anden organiseret fritidstilbud Vores mange frivillige binder kommunale aktører og foreningslivet sammen i en unik samarbejdsform så de mest trængende børn kan begynde at dyrke en fritidsaktivitet Vi tager børnene i hånden og sørger for at der for eksempel bliver købt et par shorts og nogle håndboldsko Dernæst følger vi ofte med barnet til den nye aktivitet og sikrer at foreningen er rustet til at understøtte barnet Sådan er vi organiseret BROEN Danmark udspringer af et lokalt projekt som tog sin start i Horsens i 2002 Siden har ideen bredt sig til hele landet og tæller på nuværende tidspunkt 18 lokalforeninger drevet af cirka 100 frivillige På landsplan er BROENs lokalafdelinger samlet under et sekretariat BROEN Danmark som understøtter det daglige arbejde i lokalforeningerne og som sikrer det økonomiske fundament og udviklingen af nuværende og nye afdelinger Hvad er udbyttet Projektet er udbredt på landsplan og lokalafdelingerne har indtil nu hjulpet i alt cirka 2000 udsatte børn og unge med stor succes Midlet er at fremme positive relationer og anerkendelse målet er at bryde den sociale arv Endvidere afspejler det frivillige arbejde i BROENs lokalafdelinger et unikt samarbejde mellem kommunerne og det lokale civilsamfund Bonusinfo BROENs arbejde er funderet på stærke lokale relationer mellem kommuner lokale foreninger og erhvervsliv Når der bliver oprettet en ny afdeling af BROEN udvikler netværket sig og nye relationer og dermed også muligheder ser dagens lys BROENS frivillige udvikler sig ofte til vigtige sociale knudepunkter i lokalsamfundet med en bred berøringsflade Her kan du læse mere broen danmark dk

  Original URL path: http://centerforsocialtansvar.dk/aktiviteter/broen-danmark (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Børns Voksenvenner
  for voksenvennerne at deltage i opfølgning i form af netværksmøder det første år af venskabet Familier som ønsker en voksenven til deres barn godkendes efter interviews og hjemmebesøg Det er vigtigt at barnet ikke er behandlingskrævende og at familien har ressourcer til samarbejdet med voksenvennen Sådan er vi organiseret Børns Voksenvenner startede op i 1990 Landsforeningen Børns Voksenvenner består pt af 43 lokalforeninger i hele Danmark heraf 6 Centerbyer hvor der er ansatte projektledere Landsforeningens sekretariat består af en landssekretær og en administrativ medarbejder Øverste myndighed er generalforsamlingen og en frivillig bestyrelsen leder foreningen mellem generalforsamlingerne Landsforeningen Børns Voksenvenner er en medlemsorganisation for både private medlemmer virksomheder og andre foreninger Landsforeningen Børns Voksenvenner modtager driftsstøtte fra Socialministeriet og støttes af større fonde så som TrygFonden Det Obelske Familiefond m fl Hvad er udbyttet Gennem Børns Voksenvenner får over 200 børn som savner en voksen at støtte sig til udover far eller mor hvert år en frivillig voksenven Langt de fleste er drenge som mangler en mandlig rollemodel Vores erfaringer viser at børnenes selvværd selvtillid og livsglæde vokser i kraft af deres voksenven ligesom deres trivsel i skolen og med kammeraterne vokser Bonusinfo Som en af de mest betydningsfulde organisationer med

  Original URL path: http://centerforsocialtansvar.dk/aktiviteter/boerns-voksenvenner (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Hjælp Voldsofre, København
  med fokus på at forbedre forholdene for de ramte ved at kontakte informere og påvirke politikerne og ministerier Vi er også med i det forebyggende arbejde ved foredrag kampagner oplysning og udstillinger Derudover iværksætter vi aktiviteter og arrangementer der har til formål at rejse kapital til udvidelse af støttemuligheder Sådan er vi organiseret Vi er en frivillig landsdækkende organisation medhovedkontor i Randers samt lokalforeninger i Ålborg og København ligesom vi har en del kontaktpersoner rundt i landet Foreningen er sammensat af en hovedbestyrelse i Randers mens København og Ålborg hver har en lokal bestyrelse Bestyrelsen i København består af 7 personer 1 advokat 1 kriminalassistent 1 psykolog 1 forretningsmand samt 3 med anden erfaring indenfor området Udover bestyrelsen er der tilknyttet en række frivillige som vi kalder for hjælpere som træder til ved behov Hvad er udbyttet Vi rådgiver og vejleder voldsofre ligesom vi har mulighed for at hjælpe med bl a psykolog og advokathjælp når det offentliges tilbud ikke er dækkende for ofrets situation HJÆLP VOLDSOFRE bliver også hørt med hensyn til høringssvar indenfor vores område og således er med til at forbedre retsstillingen til fordel for ofre for forbrydelser Bonusinfo HJÆLP VOLDSOFRE afholder seminarer og kurser for voldsramte og pårørende hvorved vi derved gør en endnu større forskel Hovedforeningen har senest afholdt en mandeweekend hvor en gruppe mænd sammen med psykologer har haft mulighed for at drøfte de senfølger vold medfører samt fået mulighed at skabe et nyt fællesskab Derudover har vi indgået et samarbejde med OfferForum hvor vi sammen er ved at kortlægge hvilke andre aktører der findes i Storkøbenhavn med tilbud om hjælp støtte og behandling til ofre Vi påtænker på kort sigt at afholde seminarer og workshops for de medarbejdere og frivillige der arbejder med voldsramte og pårørende hvorved vi ønsker at skabe mulighed for

  Original URL path: http://centerforsocialtansvar.dk/aktiviteter/hjaelp-voldsofre-koebenhavn (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Gadespejlene
  service Gadespejlene bestræber sig på at være selvfinansierende med lokale sponsorer Hvad er udbyttet De unge der vælger at benytte sig af en frivillig mentor får typisk hjælp til blive fastholdt eller påbegynde en ungdomsuddannelse Nogle får hjælp til at dæmpe eller helt stoppe med stofbrug Andre for hjælp til at komme ud af miljøer hvor kriminel adfærd er en del af sammenholdet Alle for hjælp til at tage ansvar for sit eget liv og bliver mødt som dem de er Bonusinfo Jeg er en pige på 20 år og har haft en mentor siden jeg var 17 Jeg mødes oftest med min mentor på en cafe vi hilser bestiller noget at drikke og så sætter vi os og snakker om lige det jeg vil Jeg husker tydelig en episode hvor jeg havde været frustreret over at mine forældre ikke kunne enes de er skilt og har faktisk aldrig kunne enes siden den gang men jeg var så bange for at det aldrig ville ændre sig at selv når jeg skulle giftes en gang ville de ikke kunne sidde til samme fest Min mentor og jeg snakkede frem og tilbage i flere timer om dette emne og hvad jeg havde prøvet for at få dem til at snakke sammen om det havde virket og så kom min mentor med forslag til hvad jeg kunne gøre Han foreslog mig at jeg kunne skrive en fælles mail til mine forældre om mit drømme bryllup og så se hvad der skete det er jo enhver piges drøm at hendes far går med hende op til alteret og at ens mor sidder på første række og græder Min mentor kommer altid med gode råd og eventuelle løsningsforslag han lytter og interesserer sig for hvad end man vil snakke om Det fedeste ved min mentor

  Original URL path: http://centerforsocialtansvar.dk/aktiviteter/gadespejlene (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • CFSA Nyheder
  Facaden Girltalk Erhvervsguiderne Rollemodellerne Home Start Vis flere indlæg CFSA aktiviteter Om CFSA Center for Socialt Ansvar er privat netværk for en række aktiviteter med social værdi for børn unge familier og socialt udsatte grupper Ved at skabe en professionel sammenhæng mellem det offentlige erhvervslivet og de frivillige finder vi løsninger på sociale opgaver som er billigere og mere effektive end hvis de blev løst i det etablerede system og

  Original URL path: http://centerforsocialtansvar.dk/nyheder (2016-04-28)
  Open archived version from archive •