archive-dk.com » DK » D » DANMARKSSKATTEADVOKATER.DK

Total: 102

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Danmarks Skatteadvokater
  ft dk samling 20121 almdel sau bilag 203 1247379 pdf Folketingets Skatteudvalg har i alm del spørgsmål 469 bedt skatteministeren om at kommentere henvendelsen fra Danmarks Skatteadvokater Ministeren mener fortsat ikke at der er sket en stramning for om en virksomhed kan anses for erhvervsmæssigt drevet Se svaret her http www ft dk samling 20121 almdel sau spm 469 svar 1061198 1260592 pdf Bestyrelsen vil fortsat arbejde på at gøre politikere opmærksom på den urimlige udvikling der er sket i praksis Håbet er at der tages politiske initiativer til forbedringer for iværksættere Emne Skat Tilbage Tweet Send som mail Print Del Send som email Afsender email adresse Modtager email adresse Emne Besked Blogindlægget er blevet sendt via email Skriv kommentar Husk Hold en god tone når du kommentere Overskrift Kommentar Navn Email Website website er valgfrit Din email vises ikke i forbindelse med kommentaren Kommentaren er blevet oprettet Der er endnu ikke nogen kommentarer til denne blog artikel Flere blogindlæg om Skat EU Kommisionens forslag til fælles selskabsskattebase Høringssvar udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven m v Høringssvar enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og justering af fraflytterbeskatningen m v Lovforslag om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m v Lovforslag om initiativer rettet mod sort arbejde m v Regeringens skattereform Supplerende høringssvar om beskatning af aktionærlån Nye regler på vej om logo eller navn på gulpladebiler Iværksætterskatten ophæves Er beskatningsgrundlaget for fri bolig skærpet Dødsboers skattepligt er det blevet lettere at blive skattefritaget Forslag om ny klagestruktur Kan en virksomhed overdrages til en fond uden beskatning Så I Penge på DR1 om jagten på skattesnydere Nye tal fra Landsskatteretten Fradrag for syge og arbejdsskadeforsikringer Lille frist reglen og SKATs kontrolprojekter Skattekontrolloven er et uoverskueligt kludetæppe Ny feltlåsningsbekendtgørelse Bekendtgørelse om omkostningsgodtgørelse Lovforslag nr L 200 indgreb mod misbrug

  Original URL path: http://www.danmarksskatteadvokater.dk/blog/hvornaar-er-en-virksomhed-erhvervsmaessigt-drevet.aspx (2015-08-06)
  Open archived version from archive


 • Danmarks Skatteadvokater
  teleoplysninger når der er tale om særligt kvalificerede forbrydelser skal gælde tilsvarende for skattemyndighedernes adgang til oplysninger Vi er i den forbindelse helt opmærksomme på at der er forskel på en strafferetlig efterforskning og en i udgangspunktet ikke strafferetlig opgørelse af et skattekrav På den anden side har teleselskaber ligesom pengeinstitutter m fl en tavshedspligt som kun skal vige under visse kvalificerende omstændigheder som bør fremgå klart af lovteksten Skatteministeriet har i øvrigt i en artikel i SR Skat i december 2012 Skattekontrollovens kontrolhjemler Birgitte Christensen SR Skat 2012 367 givet udtryk for sin opfattelse af grænserne for kontrolhjemlerne Revisorer og advokaters tavshedspligt Mange rådgivere er underlagt tavshedspligt i forhold til oplysninger som vedrører deres kunder Revisorer har tavshedspligt ved udførelsen af opgaver omfattet af revisorloven Advokater er underlagt tavshedspligt efter reglerne i retsplejeloven og tavshedspligten omfatter alle forhold som advokaten får viden om i kraft af sit arbejde som advokat Revisorer og advokater der uberettiget videregiver fortrolige oplysninger kan straffes Alt for ofte sker det at skattemyndighederne ønsker at tilsidesætte denne tavshedspligt med henvisning til effektiv skattekontrol Efter vores opfattelse bør det gøres klart at hensynet til denne tavshedspligt betyder at skattemyndighederne ikke har hjemmel til at kræve oplysninger hos advokater revisorer og andre rådgiver der er underlagt tavshedspligt I et retssamfund er det afgørende at denne tavshedspligt respekteres således at advokater og revisorer fra deres kunder kan modtage oplysninger som kunderne ikke ønsker at betro andre Særligt f s v a advokaters tavshedspligt henvises der til spørgsmål 9 i Advokatrådets redegørelse om retssikkerhed på skatteområdet som daværende skatteminister Thor Möger Pedersen har kommenteret i svaret på i SAU alm del 2011 12 spørgsmål 157 Lovforberedende udvalg Efter vores opfattelse er Skatteministeriets opfattelse af kontrolhjemlernes rækkevidde på ovennævnte punkter for vidtgående Der bør derfor ske en afgrænsning af hvilke midler SKAT bør have til rådighed for sin kontrol og hvilke grænser herunder tidsmæssige der er og bør være for kontrollen Dels ud fra de internationale forpligtelser som Danmark har påtaget sig og som er kommet til udtryk i retssikkerhedsloven Dels ud fra en afvejning af øvrige hensyn til den enkelte borgers retssikkerhed som Folketinget fastsætter regler for f eks i form af forældelsesfrister Disse spørgsmål bør tages op til en grundig behandling i et lovforberedende udvalg der kan komme med forslag til en revision af skattekontrolloven således at Folketinget på dette grundlag kan fastlægge hvilke midler der skal stå til skattemyndighedernes rådighed som led i kontrollen med skatter og afgifter Det er ikke hensigtsmæssigt at sådanne principielle spørgsmål skal finde deres afklaring gennem forelæggelse for domstolene i konkrete sager hvor domstolenes stillingtagen vil afhænge af den enkelte skatteyder og dennes økonomiske formåen samt sagsgenstandens størrelse Det er endvidere ikke hensigtsmæssigt at overlade sådanne mere generelle overvejelser til domstolene der principielt kun kan tage stilling til forholdene i en konkret sag men ikke kan foretage en afvejning af hvilke midler der skal anvendes ved skattekontrollen Vi vil derfor opfordre dig til snarest muligt at nedsætte et bredt sammensat lovforberedende udvalg

  Original URL path: http://www.danmarksskatteadvokater.dk/blog/skattekontrolloven-er-et-kludetaeppe.aspx (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danmarks Skatteadvokater
  begrunder ændringen jf lille frist reglen i skatteforvaltningslovens 27 stk 2 Kundskabstidspunktets indtræden beror på en konkret bevismæssig vurdering af den enkelte sags konkrete omstændigheder og har følgelig givet anledning til en lang række sager hvor spørgsmålet har været hvornår SKAT har været i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at kunne foretage en ansættelse på et korrekt grundlag Praksis på området viser at kundskabstidspunktet for SKATs vedkommende typisk indtræder umiddelbart efter en ransagning af skatteyderens bopæl efter modtagelse af kontoudskrifter fra banker eller efter en politimæssig afhøring af skatteyderen hvor vedkommende har haft mulighed for at fremkomme med sine bemærkninger til det foreliggende materiale I nogle tilfælde er kundskabstidspunktet blevet udvidet yderligere hvilket ud fra en retssikkerhedsmæssig betragtning synes uheldigt når henses til at formålet med indførelse af en specifik 6 månedersfrist til fordel for den tidligere skønsmæssigt fastsatte frist inden rimelig tid var at forbedre retssikkerheden Også skatteyder har mulighed for at benytte sig af de ekstraordinære ansættelsesregler og skulle man i den forbindelse have overskredet 6 månedersfristen i skatteforvaltningslovens 27 stk 2 1 pkt er der i sidste pkt indsat en sikkerhedsventil hvorefter der under særlige omstændigheder kan gives dispensation til behandling af en genoptagelsesanmodning Praksis herfor er imidlertid yderst restriktiv og der foreligger således for indeværende ingen offentliggjort praksis hvorefter skatteyder er indrømmet en sådan dispensationsadgang Læs mere om emnet i Revision Regnskabsvæsen for august Emne Skat Tilbage Tweet Send som mail Print Del Send som email Afsender email adresse Modtager email adresse Emne Besked Blogindlægget er blevet sendt via email Skriv kommentar Husk Hold en god tone når du kommentere Overskrift Kommentar Navn Email Website website er valgfrit Din email vises ikke i forbindelse med kommentaren Kommentaren er blevet oprettet Der er endnu ikke nogen kommentarer til denne blog artikel Flere blogindlæg om Skat EU Kommisionens

  Original URL path: http://www.danmarksskatteadvokater.dk/blog/%E2%80%9Dlille-frist-reglen%E2%80%9D-og-skats-kontrolprojekter.aspx (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danmarks Skatteadvokater
  angår præmiebetalingen fratrækkes som almindelige driftsomkostninger Er der derimod tale om personligt erhvervsdrivende kan tilsvarende forsikringer for den erhvervsdrivende selv eller dennes medarbejdende ægtefælle derimod ikke fratrækkes Her betragtes den pågældende omkostning som en privatomkostning Omkostningsmæssigt kan der være tale om præmier i størrelsesordenen over 20 000 kr om året Som et led i aftalen om vækstplanen mellem regeringen og de borgerlige partier er der nu indført en ny fradragsbestemmelse i ligningslovens 13 A Den nye regel giver adgang til at fratrække omkostninger til sygedagpengeforsikringer og arbejdsskadeforsikringer for selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller forudsat at forsikringen er omfattet af henholdsvis lov om sygedagpenge og arbejdsskadeforsikringsloven Den indførte fradragsbestemmelse har imidlertid først virkning fra indkomståret 2015 Den materielle adgang til at foretage fradraget har derfor stadig noget lange udsigter men vil til sin tid lempe virksomhedens forhold Emne Skatteret Tilbage Tweet Send som mail Print Del Send som email Afsender email adresse Modtager email adresse Emne Besked Blogindlægget er blevet sendt via email Skriv kommentar Husk Hold en god tone når du kommentere Overskrift Kommentar Navn Email Website website er valgfrit Din email vises ikke i forbindelse med kommentaren Kommentaren er blevet oprettet Der er endnu ikke nogen kommentarer til denne

  Original URL path: http://www.danmarksskatteadvokater.dk/blog/fradrag-for-praemie-til-forsikringer-mod-sygedagpenge-og-arbejdsskader-for-personligt-erhvervsdrivende-%E2%80%93-dog-foerst-fra-2015.aspx (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danmarks Skatteadvokater
  Advokatpartnerselskab Bech Bruun Advokatfirma Bird Bird Advokatpartnerselskab Bonnesen Advokater Bruun Hjejle Compass Advokatfirma I S DAHL Advokatfirma DAHL Randers Danders More DELACOUR Advokatpartnerselskab DRACHMANN ADVOKATER I S Effekt Advokatfirma I S FOCUS Advokater P S Gorrissen Federspiel Halling Overgaard Sølvkær Olesen Henriksen Advokatfirma Hansen Taxlegal Advokatfirma HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab Holst Advokater Homann Advokater Jens H Elmerkjær Horstmann advokater advokatpartnerselskab Horten Advokatpartnerselskab Hulgaard Advokater Johan Schlüter Advokatfirma I S Jørgen Bent Thusholdt Advokat Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmith Kielberg Advokater Kromann Reumert LegalBase Advokatfirma I S LETT Advokatpartnerselskab Lowzow Monberg Advokatpartnerselskab Mazanti Andersen Korsø Jensen AdvokatPartnerselskab Moltke Leth Advokater Aktieselskab Nielsen Nørager Advokatkontor NJORD Law Firm Nordia Advokatfirma North East Family Office Paragraf Plus Advokater Plesner Ret Råd Fyn A S Rønne Lundgren Advokatpartnerselskab Sankt Petri Advokater kontorfællesskab SIRIUS Advokater SKATTEADVOKATERNE SIMON HENRICHSEN ADVOKATER Skattesagsadvokaterne ApS Skau Reipurth Partnere Advokatfirma Valdal Advokatfirma Geografi Hele landet Storkøbenhavn 0 2999 Nordsjælland 3000 3999 Sjælland 4000 4999 Fyn 5000 5999 Sydvestjylland 6000 6999 Midt og vestjylland 7000 7999 Østjylland 8000 8999 Nordjylland 9000 9999 Vis alle Bent Ramskov Laursen DAHL Advokatfirma Specialer Aktionær og selskabsbeskatning Erhvervsskat Generationsskifte Klage og retssager Omstrukturering og rekonstruktion Sprog Engelsk Norsk og Svensk Hverv og tillidsposter Medlem af bestyrelsen af Danmarks

  Original URL path: http://www.danmarksskatteadvokater.dk/member-details.aspx?id=1155 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danmarks Skatteadvokater
  og medarbejdende ægtefælle kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst Fradraget foreslås alene i form af et ligningsmæssigt fradrag i lighed med hvad der gælder for indbetalinger til personligt medlemskab af en A kasse Danske Advokater finder det mere korrekt at anse udgiften for en driftsomkostning på samme måde som arbejdsgiverens præmiebetalinger for virksomhedens medarbejdere Lovforslaget foreslås derfor ændret på dette punkt Med venlig hilsen Helle Hübertz Krogsøe Claus Holberg vicedirektør formand for Danmarks Skatteadvokater hhk danskeadvokater dk cho lett dk Emne Skat Tilbage Tweet Send som mail Print Del Send som email Afsender email adresse Modtager email adresse Emne Besked Blogindlægget er blevet sendt via email Skriv kommentar Husk Hold en god tone når du kommentere Overskrift Kommentar Navn Email Website website er valgfrit Din email vises ikke i forbindelse med kommentaren Kommentaren er blevet oprettet Der er endnu ikke nogen kommentarer til denne blog artikel Flere blogindlæg om Skat EU Kommisionens forslag til fælles selskabsskattebase Høringssvar udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven m v Høringssvar enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og justering af fraflytterbeskatningen m v Lovforslag om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m v Lovforslag om initiativer rettet mod sort arbejde m v Regeringens skattereform Supplerende høringssvar om beskatning af aktionærlån Nye regler på vej om logo eller navn på gulpladebiler Iværksætterskatten ophæves Er beskatningsgrundlaget for fri bolig skærpet Dødsboers skattepligt er det blevet lettere at blive skattefritaget Forslag om ny klagestruktur Kan en virksomhed overdrages til en fond uden beskatning Så I Penge på DR1 om jagten på skattesnydere Nye tal fra Landsskatteretten Lille frist reglen og SKATs kontrolprojekter Skattekontrolloven er et uoverskueligt kludetæppe Hvornår er en virksomhed er hvervsmæssigt drevet Ny feltlåsningsbekendtgørelse Bekendtgørelse om omkostningsgodtgørelse Lovforslag nr L 200 indgreb mod misbrug af virksomhedsordningen Kronik i JyllandsPosten Flere blogindlæg af

  Original URL path: http://www.danmarksskatteadvokater.dk/blog/hoeringssvar-til-l-218.aspx (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danmarks Skatteadvokater
  begge virksomhedstyper Nedsættelsen sker trinvis fra de nuværende 25 til 24 5 i indkomståret 2014 23 5 i indkomståret 2015 og 22 for indkomståret 2016 og følgende indkomstår Beskatningsnedsættelsen får ikke virkning for finansielle virksomheder og virksomheder der betaler kulbrinteskat efter kulbrinteskattelovens 4 Som en følge af indkomstnedsættelsen nedsættes indeholdelsesprocenten ved udlodning af udbytte fra et selskab til et andet selskab fra 25 til 22 fra 1 januar 2014 også selv om nedsættelsen af skatteprocenten sker over flere år Selv om selskabsskatteprocenten falder sker der ikke ændringer i beskatningen af udbytte Beskatningsprocenterne er her fortsat 27 for aktieindkomst op til 48 300 kr og 42 for beløb herover Justeringen indeholder en decideret materiel skattelempelse for virksomheder i Danmark Emne Skatteret Tilbage Tweet Send som mail Print Del Send som email Afsender email adresse Modtager email adresse Emne Besked Blogindlægget er blevet sendt via email Skriv kommentar Husk Hold en god tone når du kommentere Overskrift Kommentar Navn Email Website website er valgfrit Din email vises ikke i forbindelse med kommentaren Kommentaren er blevet oprettet Der er endnu ikke nogen kommentarer til denne blog artikel Flere blogindlæg om Skatteret SPAR 25 MIO SKATTEKRONER MEN BEVAR DE POLITISKE BEN Må advokater udlevere

  Original URL path: http://www.danmarksskatteadvokater.dk/blog/billigere-skatteprocent-for-virksomheder-mere-attraktivt-at-vaere-dansk-virksomhed!.aspx (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danmarks Skatteadvokater
  indkomstskatte og vurderingssager isoleret er der tale om at hele 52 af afgørelserne har ført til en nedsættelse i Landsskatteretten Når det tages i betragtning at mange indkomstskatte og vurderingssager forinden behandlingen i Landsskatteretten har været en tur forbi et skatte eller vurderingsankenævn synes nedsættelsesprocenten høj Dette særligt når det haves in mente at skatteankenævnene i forvejen har givet fuldt eller delvist medhold i 33 af sagerne jf Statistik over afgjorte sager i skatteankenævnene i 2011 Tallene viser med al fornøden klarhed at SKATs afgørelse langtfra altid er udtryk for den materielle sandhed og at det betaler sig at klage over forkerte ansættelser At hovedparten af de medholdsgivende afgørelser først kommer i Landsskatteretten bevidner endvidere at regeringens lovforslag om en ændret klagestruktur på skatteområdet hvor flere sager efter forslagets ordlyd vil blive afskåret fra Landsskatterettens sagkyndige behandling er et knæk i skatteydernes retssikkerhed Landsskatterettens årsberetning kan læses på www lsr dk Emne Skat Tilbage Tweet Send som mail Print Del Send som email Afsender email adresse Modtager email adresse Emne Besked Blogindlægget er blevet sendt via email Skriv kommentar Husk Hold en god tone når du kommentere Overskrift Kommentar Navn Email Website website er valgfrit Din email vises ikke i forbindelse med kommentaren Kommentaren er blevet oprettet Der er endnu ikke nogen kommentarer til denne blog artikel Flere blogindlæg om Skat EU Kommisionens forslag til fælles selskabsskattebase Høringssvar udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven m v Høringssvar enklere beskatning af udlodninger fra investeringsforeninger og justering af fraflytterbeskatningen m v Lovforslag om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m v Lovforslag om initiativer rettet mod sort arbejde m v Regeringens skattereform Supplerende høringssvar om beskatning af aktionærlån Nye regler på vej om logo eller navn på gulpladebiler Iværksætterskatten ophæves Er beskatningsgrundlaget for fri bolig skærpet Dødsboers skattepligt er det

  Original URL path: http://www.danmarksskatteadvokater.dk/blog/nye-tal-fra-landsskatteretten.aspx (2015-08-06)
  Open archived version from archive •