archive-dk.com » DK » D » DANNEMARRE.DK

Total: 80

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Dannemare og Omegns Landsbylaug - 2013
  Arrangementer valgt sidste detaljer meddeles HT til udarbejdelse af pjece ALP HM HG HT laver plakat til hestevognstur 19 april 4 Opkrævning af kontingent og uddeling af aktivitetsplan Slagplan Beslutning Pjece uddeles i maj måned sammen med kontingentopkrævning i lighed med sidste år OC 100 stk HM 125 stk Nye medlemslister sendes af OC 5 Styrk Landsbyen Dannemare fællesmøde 2 april 2013 Evaluering fremtidige aktiviteter Beslutning På næste møde drøftes fremtidige aktiviteter 6 Ansøgning om godkendelse som forening under Kultur og Fritid i Lolland Kommune Med en godkendelse gives der ret til gratis lån leje af kommunale lokaler m v Orientering på mødet Beslutning Søger at blive registreret 7 Beboerhus i tidligere sparekasse Køb Måske mulighed for leje af bygningen Kapital Beslutning Vi har ikke økonomi til et projekt af den størrelse 8 Frivillig EDB undervisning Mange ældre står lidt famlende overfor brug af computer Kan landsbylauget hjælpe Beslutning Landsbylauget henviser til andre løsninger f eks andre oplysningsforbund 8 Gensidig orientering a Der er ansøgt om sponsorat i Jyske Bank b Landsbypuljen ansøgningsfrist 3 juni 2013 Tilskud op til kr 50 000 HM og OC c Kystkulturcenteret medlemskab landsbylauget ønsker ikke medlemsskab d Landsbylauget sponserer en kasse frugt til børnepasning 18 april i rudbjerghallen 9 Evt 10 Næste møde onsdag 29 maj kl 10 00 i Rudbjerghallens mødelokale Referent Hans Henrik Taarnby Referat for generalforsamling i Dannemare og omegns Landsbylaug afholdt på Dannelunde Skole tirsdag d 9 april kl 19 00 1 Valg af dirigent Henrik Gade Jensen valgt 2 Bestyrelsens beretning for laugets arbejde det forgangne år Beretning forelagt af Hans Madsen og godkendt 3 Forelæggelse af og godkendelse af regnskab Regnskab forelagt af Ole Christensen og godkendt 4 Planer for det kommende år Anne Petersen forelagde årets planer ideer til aktiviteter modtaget fra forsamlingen 5 Budget herunder kontingentfastsættelse Uændret kontingent 6 Indkomne forslag Ingen forslag 7 Valg til bestyrelsen 2 best medlemmer Hans Madsen og Hans Henrik Taarnby genvalgt 1 suppleant Finn Andersen genvalgt 1 revisor Hakon Hørlyck genvalgt 1 revisorsuppleant Erik Vollesen valgt 1 ungdomsrepræsentant ingen valgt 8 Evt Dannemare og Omegns Landsbylaug referent Hans Henrik Taarnby Dannemare og Omegns Landsbylaug Generalforsamlingen 9 april 2013 Formandsberetningen i korte træk v Hans Madsen Landsbylauget har nu 275 medlemmer Bestyrelsemedlemmerne sælger hovedsageligt medlemskort ved at stemme dørkloker og oplever at folk er meget positive og kun få siger nej tak I årets løb har vi afholdt Ø 8 bestyrelsesmøder Ø 2 fællesmøder i forbindelse med projektet Styrk Landsbyen Dannemare Ø 2 udvalgsmøder møder med tovholderne for grupperne tilknyttet Stryk Landsbyen Ø 2 udvalgsmøder vedr fondsansøgniner til projekterne hundelufteplads og legeplads Ø Deltagelse i møde vedr Masterplan for Gl Rudbjerg Kommune Møderne har bl a været afholdt i Lokalhistorisk Arkiv Rudbjerghallen og privat hos bestyrelsesmedlemmer Vi arbejder p t med muligheden for at låne fast lokale på Rudbjerg tidligere rådhus Grønt lys fra Tom Larsen Konstituering efter generalforsamling 2012 Formand Hans Madsen Næstformand Anne Pedersen Kasserer Ole Christiansen Sekretær Hans Henrik Tårnby Medlem Hanne Gebka Aktivitetsplan 2012 2013 Ø 19

  Original URL path: http://www.dannemarre.dk/?Referater:2013&print (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Dannemare og Omegns Landsbylaug - Login
  medlem Styrk Landsbyen Hoby fundet Bestyrelse Vedtægt Referater Info tavle Foreninger m v Parken Billeder Arkiv Sponsorer Sitemap Print version Login Sidst opdateret 05 04 2016 15 28 54 CMSimple Legal Notices Login Login This system is for the use

  Original URL path: http://www.dannemarre.dk/?Referater:2013&login (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Dannemare og Omegns Landsbylaug - 2012
  til Seas NVE og tilkendegive interesse for fibernet Kan ske via deres hjemmeside eller vores link fra bl a dannemarre dk 7 Rudbjergposten Evt indlæg Dead line Indlæg om fibernet ved ALP og datoer fra Landsbylaugets pjece 8 Hvem dækker området Tillitze Afklaring HM kontakter Kurt Hansen formand for Vestenskov og Omegns Landsbylaug 9 Nyt logo Udsættes til næste gang 10 Borgermøde omkring Masterplan i Rudbjerghallen 1 oktober kl 17 18 Indkaldelsen vedlagt referatet 11 Deltagelse af ikke valgte personer i bestyrelsesmøderne Bestyrelsen kan indbyde ikke medlemmer til fremlæggelse af egne forslag Principielt er bestyrelsesmøder alene for valgte medlemmer Evt HG foreslår et fast punkt Gensidig orientering HG orienterede om torsdagsmødet i Vindeby 6 sep OC søger polititilladelse til julemarkedet Indsamling af sponsorgaver til julemarkedet skal ske først i oktober Næste møde onsdag 24 oktober kl 10 00 på Rudbjerg Lokalhistoriske arkiv Referent Hans Henrik Taarnby Invitation til møde om Masterplan for kultur og idrætsfaciliteter Giv et bud på en udviklingsplan for jeres lokalområde Det politiske udvalg Femern Bælt Erhvervs og Kulturudvalget har på deres møde i august godkendt en udviklingsplan for Lolland Kommunes lokalområder inddelt i de gamle kommunegrænser fra før kommunesammenlægningen Forløbet omkring en udviklingsplan vægter dialog med jer i lokalområderne højt Det er vigtigt at der sikres gode og tidssvarende kultur og fritidsfaciliteter i jeres område og at der samtidig også er et økonomisk 14 september 2012 Brevid 3219059 Sagsnr 270520 Lolland Kommune Kultur og Fritid Postadresse Jernbanegade 7 4930 Maribo Tlf 54 67 67 67 Fax 54 67 67 68 lolland lolland dk www lolland dk Kontaktperson Astrid Krüger Morsing Kultur og Fritid Tlf 54676885 akrmo lolland dk råderum til fremtidig udvikling både 5 og 10 år ud i fremtiden Kultur og Fritid har tidligere inviteret til dialogmøder med lokale foreninger i kommunen men nu er det blevet politisk besluttet at alle borgere i jeres lokalområde får chancen for at give et samlet og fælles bud på en udviklingsplan set i et 5 og 10 årigt perspektiv for Gl Rudbjerg Kommunes område Kultur og Fritid inviterer alle interesserede foreninger aktører og borgere i jeres lokalområde til møde i Rudbjerg Hallen den 1 oktober 2012 kl 17 18 Med venlig hilsen Kultur og Fritid Referat fra møde i Dannemare og Omegns Landsbylaug mandag 6 august kl 10 00 hos Hans Madsen Stationsvej Tilstede var Hans Henrik Taarnby HT Hanne Gebka HG Hans Madsen HM Ole Christiansen OC Anne Pedersen AP 1 Opfølgning på salg af medlemskort hvordan er det gået Sælgerne bedes medbringe medlemslisterne så det er muligt at ajourføre medlemsoversigten Kontingent opgjort medlemsantal forøget i år efter sidste generalforsamling Ajourførte medlemsoversigt sendes til bestyrelsen OC 2 Drøftelse af mødet med grupperne fra Styrk Landsbyen Dannemare Herunder orientering omkring møde 7 august med Libuse Müller LAGLolland Til den 20 september bestilles Natur teknik lokalet på Dannelunde Skole OC Mødet er opfølgning status og videreudvikling af Styrk Landsbyen Dannemare HM og OC sender invitation til de forskellige kontaktpersoner HG og HM kontakter og inviterer ressourcepersoner i Tillitze En folder udarbejdes og lægges ud OC og HM HM og OC deltager i mødet 7 august med koordinator Libuse Müller 3 Praktiske forhold og økonomi vedr Børnenes Dag Mødetid for bestyrelsen kl 10 00 lørdag 18 august Program for børnenes dag uddeles på Dannelunde Skole OC Sponsorer for Børnenes dag 2012 er Spar Lolland Dagli Brugsen Hans Henrik Pedersen i Dannemare Dannemare og Omegns Landsbylaug Lolland Kommune Tak til dem 4 Ref af møderne Hele ref oplæses til godkendelse ved mødets afslutning eller ref udsendes til bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse efter mødet før det offentliggøres til øvrige modtagere Hvert punkt læses op undervejs på mødet og fremsendes umiddelbart efter mødet til bestyrelsen som indenfor et døgn meddeler evt fejl og ændringer til referenten og den øvrige bestyrelsen 5 Pjece med oversigt over arrangementer Forslag om at trykke flere eksemplarer til ta selv bord hos bager brugs m fl OC og HT producerer 50 stk pjecer og fordeler rundt 6 Drøftelse om hvordan vi fordeler vedligeholdelsen af Hoby stedet mellem os Ugentlig tilsyn formålstjenligt dvs tømme skraldespand hvis kommunens faste tømning ikke er nok checke blomster og alm oprydning Lokale folk tages med på råd omkring vedligeholdelse HT sender relevante links til Lars Boye Petersen til brug for en folder om Hoby fundet På sigt sættes et skilt op ved Hoby fundet der henviser til nævnte brochure som hentes ved Mindehaven i Gloslunde 7 Etablering af fibernet seas nve i Dannemare Landsbylauget undersøger AP mulighed for etablering af fibernet højhastighedsnet i Dannemare og Omegn 8 Evt a Plakater til foredrag om Hoby fundet færdig til opsætning 20 august HT HM orienterer extraposten folketidende senest tirsdag 14 august b Opmærksomheden henledes på november nummer af Rudbjerg Posten c HM kontakter Michael Foersom om byvandring lørdag 22 sept kl 14 00 Næste møde mandag 17 september kl 10 00 hos Hans Henrik Bygaden 9 Referent Hans Henrik Taarnby Referat fra møde i Dannemare og Omegns Landsbylaug torsdag 31 maj kl 10 00 i Rudbjerg Lokalarkiv Tilstede var Hans Henrik Taarnby HT Hanne Gebka HG Hans Madsen HM Ole Christiansen OC Anne Pedersen AP 1 Aktivitetsplan finpudsning og kontingentopkrævning i forbindelse med udlevering af plan Pjece gennemgået færdig 7 juni 2 Cykeltur 19 juni planlægning plakater presse Senest onsdag 6 meddeles turen til Ekstraposten HM HT kontakter KBN om plakat op i uge 23 HM 3 Styrk landsbyen Dannemare hvad nu Landsbylaugets rolle og initiativer i forbindelse hermed og herefter Landsbylauget tager initiativ til møde med grupperne eller disses repræsentanter i løbet af efteråret Ordningen søges gennemført hvert kvartal Første gang torsdag 20 sept kl 19 00 på Dannelunde Skole 4 Evaluering Hoby indvielse herunder arrangement i forbindelse med næste udgravning Arbejdsopgaver Indvielsen ved Hanne Gebka forløb som planlagt med stor tilslutning fra alle sider Bestyrelsen retter en stor tak til Hanne Gebka for sin store indsats samt til Lolland Falster museum Lolland Kommune Kulturarvsstyrelsen Nationalmuseet Rudbjerg Lokalhistoriske Arkiv Lolland Falsters Historiske Samfund v Ole Munksgaard og de mange frivillige som har givet en stor

  Original URL path: http://www.dannemarre.dk/?Referater:2012&print (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Dannemare og Omegns Landsbylaug - Login
  medlem Styrk Landsbyen Hoby fundet Bestyrelse Vedtægt Referater Info tavle Foreninger m v Parken Billeder Arkiv Sponsorer Sitemap Print version Login Sidst opdateret 05 04 2016 15 28 54 CMSimple Legal Notices Login Login This system is for the use

  Original URL path: http://www.dannemarre.dk/?Referater:2012&login (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Dannemare og Omegns Landsbylaug - 2011
  Knuthenlund og Finn Andersen dagli brugsen Dannemare Dannemare og Omegns Landsbylaug Referent Hans Henrik Taarnby Bilag om beretning ved Ole Christiansen Årsberetning 2010 2011 Generelt Lauget har satset meget på synlighed folk skulle opdage at der var noget der hed Dannemare og Omegns Landsbylaug informationstavle opsat på forsamlingshusgavl sponsor er Spar Lolland oprettelse af hjemmeside dannemarre dk med 2 r er i Dannemare udgivelse af aktivitetsfolder 9 arrangementer i alt Om arrangementer Vi var så heldige at komme i betragtning til Lolland kommunes naturvejledningsprojekt Naturen i Landsbyen Under ledelse af naturvejleder Klaus Bek Nielsen afholdtes flg 13 6 2010 Natur ved diget Tjørnebjerggård 8 8 Grøftekantstur ved Østervej 26 8 Natsværmertur ved Maglehøj 25 9 Byvandring i Dannemare Anne Elmer Museum Lolland Falster I samarbejde m lokalhistorisk gruppe i Kulturcentret på skolen 16 10 Fugletræk Næsby Strand ikke afviklet endnu 29 5 2011 Krible krable tur vandhuller Gloslunde præstegård Øvrige arrangementer 30 4 2010 Valborgaften i parken ved forsamlinghuset lege for børn dans om majstang spisning Sponsor for flagstang og majstang Hans Henrik Pedersen tømrer snedker entreprenør i Dannemare 14 8 Børnenes dag i parken Børneteater hoppeborge børnekræmmermarked spisning 6 9 Mit kæreste eje i Dannemare forsamlingshus ved Sille Roulund og Steffen Dinesen TV Øst 21 11 Julemarked Dannemare forsamlingshus boder musik tombola dans om byens juletræ Andet Busskur i Bygaden ved Spar Lolland Ansøgning til Lolland Kommune som har besigtiget muligheden Kommunen har sendt ansøgning til Spar Lolland i Dannemare afventer svar herfra Skulle dog være positiv Bilag om beretning ved Hanne Gebka Gennem ca 1 års tid har vi i Dannemare og Omegns Landsbylaug arbejdet på at få sat skik på det lille anlæg som rummer det kendte Hoby fund De fleste kender nok stedet og har set i hvilken sørgelig forfatning det er Ved fundstedet blev i 1939 opsat en mindesten af Lolland Falsters Historiske Samfund Stien ind til stenen og planchen er groet til med vedbend og flere træer er skåret ned og har hele vinteren ligget på kryds og tværs og hindret vejen frem Portalen som Rudbjerg Kommune engang i sin tid satte over indgangen til anlægget er væltet på grund af råd Kort sagt det kan næsten ikke blive værre Det er lidt af et kompliceret arbejde at få alle ting sat på plads Alt skal jo foregå så det er lovligt og alle relevante parter skal høres og afgive tilladelse Lolland Kommune har vist sig meget samarbejdsvillige Ligeså Museet Lolland Falster og Lolland Falsters Historiske Samfund Rudbjerg Lokalhistoriske Arkiv ved Ib Walbum har været en stor hjælp bl a med forslag og ansøgning om flytning af anlægget frem til vejen og vil fortsat hjælpe med det praktiske arbejde med omlægningen af anlægget flytning af stenen osv Dannemare og Omegns Landsbylaug har i løbet af året holdt møde med Lolland Falsters Historiske Samfund som satte stenen op og Rudbjerg Lokalhistorisk Arkiv for at lægge en fælles strategi for hvordan vi skulle gribe sagen an Vi blev enige om at sende en ansøgning til Lolland

  Original URL path: http://www.dannemarre.dk/?Referater:2011&print (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Dannemare og Omegns Landsbylaug - Login
  medlem Styrk Landsbyen Hoby fundet Bestyrelse Vedtægt Referater Info tavle Foreninger m v Parken Billeder Arkiv Sponsorer Sitemap Print version Login Sidst opdateret 05 04 2016 15 28 54 CMSimple Legal Notices Login Login This system is for the use

  Original URL path: http://www.dannemarre.dk/?Referater:2011&login (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Dannemare og Omegns Landsbylaug - 2010
  Dannemare Snedker og Tømrer og Benno Hansen Spar Lolland måske i uge 23 OC 6 Folder med tidspunkter for DOLs arrangementer herunder naturen i landsbyen ture børnenes dag og julemarked omtale af informationstavle og andre foreningers brug af den hjemmeside bestyrelse og medlemskab og sponsorer produceres og uddeles i uge 23 Næste års generalforsamling omtales ligeledes tirsdag 5 April kl 19 00 på Dannelunde skole HT laver forslag husk logo MF trykker Uddelere MF Gloslunde Græshave HH Langholmvej og Stationsvej HM Bygaden OC Klokke og Præstevangen HG Arninge og Tillitze HT check kultunaut og kulturkalenderen på lollands kommunes hjemmeside indsæt tidspunkter Næste møde 29 juni 15 30 i Gloslunde Præstegård Brev fremsendt til Lolland kommune om Hoby fundpladsens tilstand Dannemare d 28 05 2010 Femern Bælt Erhvervs og Kulturudvalget Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo Att Udvalgsformand Hanne Møller På vegne af Dannemare og Omegns Landsbylaug beder jeg kommunen snarest tage stilling til hvad man kan gøre vedrørende anlægget omkring Hoby Fundet på Hobyvej Jeg har tidligere rettet telefonisk henvendelse om den miserable tilstand anlægget er i Da jeg ikke har hørt yderligere i sagen og vi i landsbylauget gerne vil i gang med en renovering foreslår jeg at kommunen indkalder til et møde med alle relevante parter Vi kunne tænke os at der også blev ryddet kraftigt op i omgivelserne som nærmest ligner en losseplads Selve anlægget er fuldstændig tilgroet så det nærmest er umuligt at komme frem til selve mindestenen og planchen Portalen over indgangen er væltet p g a råd ligesom der er fældet flere træer som ligger på kryds og tværs Jeg har talt med Jens Erik Sørensen Park og Vej som mener at de godt kan finde tid til at rydde op på stedet I Dannemare og Omegns Landsbylaug tilbyder vi at stå for den almindelige vedligeholdelse når anlægget er gjort i orden Efter aftale med Leif Plith fra Museum Lolland Falster vil museet bidrage med nye plancer m m så anlægget igen kan blive pænt Dannemare og Omegns Landsbylaug foreslår at kommunen snarest indkalder de lodsejere hvis grunde støder op til åstedet ved anlægget på Hobyvej samt Museet Lolland Falster v Leif Plith Park og vej v J E Sørensen Lolland Falsters Historiske Samfund v Ole Munksgaard Dannemare og Omegns Landsbylaug og naturligvis Femern Bælt Erhvervs og Kulturudvalget i Lolland Kommune Forhåbentlig kan der findes en fornuftig løsning så anlægget kan blive seværdigt På vegne af Dannemare og Omegns Landsbylaug Med venlig hilsen Hanne Kirsten Gebka Rudbjergvej 14 4983 Dannemare Referat fra møde i Dannemare og Omegns Landsbylaug Onsdag 21 april kl 2010 kl 15 30 Tilstede var Hans Henrik Taarnby HT Michael Foersom MF Hanne Gebka HG Ole Christiansen OC Hans Madsen HM Tilstede under første punkt Klaus Bek Nielsen KB 1 Naturen i landsbyen møde med Klaus Bek Nielsen Planlagte ture 2010 Søn 13 6 kl 13 30 Natur ved diget mødested Tjørnebjerggård KB kontakter Lidsø bestyrelsen markedsfører omdeling presse KB laver plakat til omdeling Tors 26 8 kl 21 00 22

  Original URL path: http://www.dannemarre.dk/?Referater:2010&print (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Dannemare og Omegns Landsbylaug - Login
  medlem Styrk Landsbyen Hoby fundet Bestyrelse Vedtægt Referater Info tavle Foreninger m v Parken Billeder Arkiv Sponsorer Sitemap Print version Login Sidst opdateret 05 04 2016 15 28 54 CMSimple Legal Notices Login Login This system is for the use

  Original URL path: http://www.dannemarre.dk/?Referater:2010&login (2016-05-01)
  Open archived version from archive •