archive-dk.com » DK » D » DANSKEBOLIGADVOKATER.DK

Total: 637

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sælgerrådgivning - Eventuelle mangler - BOLIGadvokat
  Login din bolighandel Forside Brug BOLIGadvokat Er du boligsælger Eventuelle mangler Find boligadvokat Er du boligkøber Er du boligsælger Er du andelsboligkøber Download advokatforbehold Eventuelle mangler BOLIGadvokaten sørger for at eventuelle mangelsindsigelser fra køberen bliver indledende behandlet og i øvrigt ikke bremser handlen Boligen skal sættes til salg Boligen på bolighandel dk Boligens pris Finansiering Kurssikring Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring Energimærke og energiplan Købers fortrydelsesret Loyal oplysningspligt Skattemæssige forhold Købsaftalens indgåelse

  Original URL path: http://danskeboligadvokater.dk/Default.aspx?ID=954 (2015-08-06)
  Open archived version from archive


 • Anden rådgivning - BOLIGadvokat
  om man har sikret sig selv og sin familie godt nok økonomisk Mange vælger at leve papirløst og en del har børn fra et tidligere forhold Dette gør det ekstra nødvendigt at få klarlagt hvad der skal ske hvis der indtræffer dødsfald eller alvorlig sygdom i familien Det er derfor en god ide at få BOLIGadvokaten til at rådgive om behovet for testamenter samejeoverenskomster ægtepagter m v Kvalitetskontrol Når du vælger at antage en BOLIGadvokat skal du også kunne være sikker på at du får en rådgivning og bistand som svarer til det vi lover Danske BOLIGadvokater har derfor etableret et kontrolsystem som skal sikre at foreningens medlemmer lever op til de krav du som forbruger med rette kan stille til din BOLIGadvokat Etik Alle snakker om etik men der er ikke så mange der gør noget ved det Alle medlemmer af Danske BOLIGadvokater har forpligtet sig til at følge de etiske retningslinier som er udarbejdet sammen med Forbrugerrådet Formålet med disse retningslinier er at sikre at du som forbruger får uvildig rådgivning af høj kvalitet Du kan finde de etiske retningslinier på denne hjemmeside Vil du vide mere Vil du vide mere om køb og salg af fast ejendom

  Original URL path: http://danskeboligadvokater.dk/Default.aspx?ID=955 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Bestyrelse - Danske BOLIGadvokater
  30 60 33 11 Fax 49 21 97 02 jsp alliance3000 dk Advokat Peter Boe Christensen næstformand Thuesen Bødker Jæger Kongensgade 58 6701 Esbjerg Tlf 79 12 54 55 Fax 79 12 54 54 pbc tblaw dk Advokat Niels Erlandsen Advokat Leif Erlandsen Havengade 21 1 sal 3600 Frederiksund Tlf 33152465 Fax 33134081 ne advokaterlandsen dk Advokat Tina Bach Leoni Advokater Sct Mathias Gade 96 B 8800 Viborg Telefon 86

  Original URL path: http://danskeboligadvokater.dk/Om%20Danske%20BOLIGadvokater/Bestyrelse.aspx?Printerfriendly=2 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Etiske regler - køberrådgivning og sælgerrådgivning
  fuldstændig upartisk og uafhængig og alene varetage den enkelte forbrugers interesser Når en advokat rådgiver om lån finansiering eller lignende må advokaten hverken direkte eller indirekte have en økonomisk interesse i resultatet af rådgivningen En advokat må aldrig i sin rådgivning eller i sine anbefalinger til forbrugeren lade sig påvirke af sine egne eller andres interesser En advokat må ikke indgå aftaler med andre advokater eller aktører på markedet for rådgivning om fast ejendom der direkte eller indirekte kan have den virkning at konkurrencen på markedet begrænses I samme sag må en advokat ikke rådgive repræsentere eller virke for en eller flere forbrugere eller øvrige klienter hvis der senere kan eller vil kunne opstå interessekonflikt mellem disse En advokat må heller ikke rådgive en forbruger i en sag om køb og salg af fast ejendom hvis advokaten tidligere har rådgivet forbrugerens modpart herom I tilfælde af at der opstår en sådan interessekonflikt skal advokaten give forbrugeren en liste over andre medlemmer af Danske Boligadvokater i området En advokat er dog ikke afskåret fra at foretage nødvendige ekspeditioner til gennemførelsen af en ejendomshandel når både køber og sælger er enige om kun at benytte den pågældende advokat men i så tilfælde skal advokaten udtrykkelig vejlede forbrugerne om muligheden for uafhængig rådgivning Advokatens reklamering må ikke indeholde urigtige vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser En advokats markedsføring over for forbrugeren i relation til fast ejendom skal være saglig og retvisende uden anvendelse af useriøse lokkemidler i form af tilgift konkurrencer m v Ved en forbrugers henvendelse til en advokat skal der vederlagsfrit ydes den nødvendige indledende vejledning som i det enkelte tilfælde måtte være nødvendig for at gøre forbrugeren i stand til at overskue en eventuel kommende bolighandel I samme sag må en advokat ikke rådgive repræsentere eller virke for en eller flere forbrugere eller øvrige klienter hvis der senere kan eller vil kunne opstå interessekonflikt mellem disse Modtagelse af sagen herunder oplysning om pris Advokaten skal i sin rådgivning af forbrugere altid indledningsvis give den bedst mulige vejledning om den pågældendes retsstilling ved køb og salg af fast ejendom og herunder rådgive forbrugeren om hvilke oplysninger der i det enkelte tilfælde er behov for og om hvilke skridt der bør tages Advokaten skal ved modtagelsen af en sag om rådgivning om fast ejendom til forbrugere skriftligt bekræfte modtagelsen af sagen og oplyse hvori advokatens arbejde vil bestå og honoraret herfor Advokaten skal ved modtagelsen af en sag nøje tilpasse sin rådgivning til forbrugerens individuelle forudsætninger således at der gives forbrugeren mulighed for at tilpasse rådgivningen til de helt konkrete behov og forbrugerens mulighed for selv at løse opgaver i forbindelse med en ejendomshandel Advokatens pligter i forbindelse med sagsbehandlingen Advokaten skal ved rådgivning om fast ejendom til forbrugere nøje tage hensyn til forbrugerens forhold til offentlige myndigheder så som skattevæsenet miljømyndigheder samt skoler og daginstitutioner således at disse emner er afklaret inden sagen afsluttes Advokaten skal så vidt muligt løbende orientere sin klient om forløbet af sagen som advokaten bistår med Advokaten

  Original URL path: http://danskeboligadvokater.dk/Om%20Danske%20BOLIGadvokater/Etiske%20regler.aspx?Printerfriendly=2 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danske BOLIGadvokaters sekretariat
  Bolighandel dk Login din bolighandel Forside Om Danske BOLIGadvokater Sekretariat Bestyrelse Etiske regler Sekretariat Vedtægter Bliv medlem Find boligadvokat Er du boligkøber Er du boligsælger Er du andelsboligkøber Download advokatforbehold Sekretariat Danske BOLIGadvokaters sekretariat har åbent alle hverdage fra 9 00 16 30 Fredag dog til kl 16 00 Danske BOLIGadvokater Vesterbrogade 32 1620 København V Tlf 70 20 97 90 Fax 33 43 70 01 mail danskeboligadvokater dk Specialkonsulent

  Original URL path: http://danskeboligadvokater.dk/Om%20Danske%20BOLIGadvokater/Sekretariat.aspx?Printerfriendly=2 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danske BOLIGadvokater - Vedtægter
  lovgivningen i øvrigt kan bestyrelsen fastsætte betingelser for medlemsfirmaets fortsatte medlemskab Bestrider et medlem at betingelserne for eksklusion er til stede afgøres dette ved voldgift Voldgiftsretten sammensættes af en advokat udpeget af bestyrelsen en advokat udpeget af klageren og en opmand udpeget af formanden for Den danske Dommerforening Opmanden skal være byretsdommer Hvis et medlem indbringer eksklusionsbeslutningen for voldgiftsretten inden 14 dage efter eksklusionsmeddelelsens afgivelse ved at indsende begæring om voldgift til foreningens sekretariat har klagen opsættende virkning 4 Administration hjemsted og tegning Foreningens administration og drift af dens hjemmesider varetages af foreningens sekretariat som ligeledes bistår med administration praktisk tilrettelæggelse af markedsføring m v Bestyrelsen er berettiget til at etablere en samarbejdsaftale med en ekstern leverandør om foreningens administration og drift Foreningen har hjemsted i København Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem 5 Konceptkontrol Foreningens medlemmer er forpligtet til at undergive sig konceptkontrol efter regler som fastlægges af foreningens bestyrelse Omkostningerne ved konceptkontrol betales af foreningen Dog forbeholder foreningen sig ret til at opkræve et af bestyrelsen fastsat gebyr hvis medlemmet aflyser et planlagt besøg senere end 5 hverdage før besøget skulle have været afholdt eller hvis medlemmet på anden måde vanskeliggør konceptkontrollen Kontrollen med at det enkelte medlem overholder konceptet og de etiske regler udøves af et særligt udvalg bestående af højst 3 bestyrelsesmedlemmer samt et medlem udpeget af Forbrugerrådet Udvalget afgiver indstilling til bestyrelsen om sanktion efter 3 6 Efteruddannelse Foreningens medlemmer er forpligtet til for egen regning at følge efteruddannelse hvis omfang og indhold fastlægges af bestyrelsen 7 Bestyrelse Bestyrelsen består af 6 8 medlemmer valgt blandt foreningens medlemmer Bestyrelsen konstituerer sig selv med formandskab og andre funktioner Bestyrelsen kan i perioden mellem 2 generalforsamlinger efter egen beslutning etablere aftale om yderligere bestyrelsesmedlemmer enten eksterne eller fra medlemskredsen for en nærmere aftalt periode og med eller uden stemmeret Disse bestyrelsesmedlemmer kan dog max udgøre 2 stemmer Bestyrelsen kan ligeledes beslutte at de af bestyrelsen udpegede medlemmer honoreres med et af bestyrelsen nærmere fastsat honorar 8 Generalforsamling Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til generalforsamling der holdes hvert år inden 1 juni Generalforsamlingen indkaldes ved brev til medlemmerne pr post eller elektronisk på den til sekretariatet anmeldte adresse Indkaldelsen skal ske mindst 4 uger før generalforsamlingen På generalforsamlingen orienterer bestyrelsen om det forgangne års aktiviteter og planerne for det kommende års aktiviteter samt giver en orientering om den økonomiske situation for foreningen Dagsorden for generalforsamling der sendes pr post eller elektronisk til alle medlemmer mindst 4 uger før generalforsamlingen skal omfatte følgende 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning 3 Aflæggelse af regnskab 4 Forelæggelse af budget for det kommende år Fastsættelse af kontingent Fastsættelse af evt ekstraordinært markedsføringsbidrag 5 Valg af 6 8 medlemmer til bestyrelsen 6 Valg af revisor og revisorsuppleant 7 Indkomne forslag 8 Eventuelt Valget til bestyrelsen gælder for 1 år ad gangen Genvalg kan finde sted Et medlem der har fungeret i 6 år kan ikke vælges på ny førend der er forløbet 1 år efter fratræden Generalforsamlingen

  Original URL path: http://danskeboligadvokater.dk/Om%20Danske%20BOLIGadvokater/Vedt%C3%A6gter.aspx?Printerfriendly=2 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Bestyrelse - Danske BOLIGadvokater
  krav hvad angår løbende efteruddannelse inden for boligjura at modtage auditbesøg fra foreningen med henblik på kontrol af at foreningens koncepter og etiske regler følges Et medlemskab omfatter blandt andet Adgang til relevante og aktuelle kurser til særdeles fordelagtig medlemspris gælder også kollegaer i samme firma Nyhedsmails løbende af faglig og markedsmæssig karakter Adgang til professionelt vurderingsværktøj som kan anvendes ifm såvel køber som sælgerrådgivning Omtale og markedsføring af medlemmet

  Original URL path: http://danskeboligadvokater.dk/Om%20Danske%20BOLIGadvokater/Bliv%20medlem.aspx?Printerfriendly=2 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • BOLIGadvokat - Find uafhængig og certificeret Dansk BOLIGadvokat
  Telefon 48 24 79 20 Flere detaljer August Jørgensen Advokater Roskildevej 10 A 1 3400 Hillerød www augustj dk Vis på kort Charlotte Karina Szymala Advokat E mail cs tellefsen dk Telefon 35 83 86 22 Flere detaljer Advokat Frede Tellefsen Frederikssundsvej 26 B 1 2400 København NV www tellefsen dk Vis på kort Christian Mølck Advokat E mail cm molck dk Telefon 32 50 55 60 Flere detaljer Advokatfirmaet Mølck og Larsen Amager Landevej 37 2770 Kastrup www molck dk Vis på kort Medlem af Danske Boligadvokater Al handel med fast ejendom Husk advokat forbeholdet Rådgivningen er det vigtigste Møderet for Højesteret Autoriseret bobestyrer autoriseret af Justitsministeriet til at være bobestyrer i Københavns Skifteret Medlem af Danske Dødsboadvokater Claes Lagerbon Jensen Advokat E mail claj advodan dk Telefon 56 65 00 40 Login din bolighandel Skype videomøde Flere detaljer ADVODAN Køge A S Torvet 19 A 1 4600 Køge www advodan dk advodan koege aspx Vis på kort Claus Wilhelm Witt Advokat E mail cw ret raad dk Telefon 73 20 20 00 Flere detaljer Ret Råd Haderslev v advokat Erik Gram og advokat Claus Witt Laurids Skaus Gade 14 6100 Haderslev www ret raad dk haderslev Vis på kort Dennis Holm Pedersen Advokat H E mail dehp advodan dk Telefon 45 88 05 55 Flere detaljer ADVODAN Lyngby Toftebæksvej 2 2800 Lyngby www advodan dk advodan lyngby aspx Vis på kort Edith Stenum Larsen Advokat E mail esl holst law com Telefon 89 34 00 00 Flere detaljer Holst Advokater Hans Broges Gade 2 8000 Århus C www holst law com Vis på kort Elna Rødseth Barsøe Advokat E mail advokat barsoe dk Telefon 40 45 15 51 Login din bolighandel Skype videomøde Flere detaljer Advokatfirma Elna Barsøe Kastrupvej 148 2300 København S www boligadvokater com Vis på kort Certificeret boligadvokat tilbyder professionel og uafhængig boligrådgivning om køb salg og leje af al fast ejendom og andelsboliger og du kan altid få et GRATIS og uforpligtende møde før du handler bolig Min målsætning er at yde et solidt og effektivt kvalitetsarbejde og at give den bedste rådgivning og service i forbindelse med din ejendomshandel i alle led og sikre at du stilles bedst muligt i enhver henseende Medlem af Danske BOLIGadvokater Danske FAMILIEadvokater og Brancheforeningen Danske Advokater Erik Heilesen Advokat E mail eh trolle law dk Telefon 70 15 15 32 Flere detaljer Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Damhaven 1 7100 Vejle www trolle law dk Vis på kort har som advokat beskæftiget mig med og rådgivet klienter om køb og salg af alle former for fast ejendom dog fortrinsvis enfamilieshuse siden 1980 og jeg har været medlem af Danske BOLIGadvokater siden foreningens stiftelse i år 2000 og dermed været forpligtet til at deltage i foreningens efteruddannelses og brush up kurser hvilket jeg dog har gjort med glæde og stort udbytte I Trolle Advokatfirma hvor jeg er ansat med arbejdssted og kontoradresse Damhaven 1 7100 Vejle er der sammensat et team på 7 advokater som hver med deres kompetencer er garant for at der altid vil kunne ydes vore kunder den mest optimale rådgivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom uanset hvilken advokat der aktuelt har den direkte kunderelation Erik Turley Advokat E mail et advokathus dk Telefon 48 26 23 00 Flere detaljer Advokathuset Nordsjælland Slotsgade 48 3400 Hillerød www advokathus dk Vis på kort Erik Turley har i mange år beskæftiget sig indgående med rådgivning i forbindelse med køb og salg af boliger og har været med til at starte Danske BOLIGadvokater Det sikrer at du får den bedst tænkelige rådgivning i en bolighandel men også alt det ved siden af f eks samejeaftale og testamente Du kan derfor trygt lægge din ejendomshandel i mine hænder dine interesser vil blive varetaget fra start til slut Advokathuset tilbyder et gratis formøde også pr telefon så vi kan drøfte de overordnede forhold og du får ingen regning før vi er enige om arbejdets omfang og omkostningens størrelse uanset hvor meget arbejde vi har udført inden da Finn Altschuler Advokat E mail fa danjur dk Telefon 33 14 19 40 Flere detaljer Linde Altschuler Advokataktieselskab Bredgade 23 1 1260 København K www danjur dk Vis på kort Finn Andersen Advokat E mail fa tblaw dk Telefon 79 12 54 55 Flere detaljer Advokatfirmaet Thuesen Bødker Jæger Kongensgade 58 6700 Esbjerg www tblaw dk Vis på kort Flemming Huess Advokat E mail fh advokaterne com Telefon 50 95 50 85 Flere detaljer Advokat Flemming Huess Åboulevarden 3 1 sal 8000 Aarhus C www advokaterne com advokater flemming huess html Vis på kort Frede Tellefsen Advokat E mail ft tellefsen dk Telefon 35 83 86 22 Flere detaljer Advokat Frede Tellefsen Frederikssundsvej 26 B 1 2400 København NV www tellefsen dk Vis på kort Advokatkontoret yder rådgivning i forbindelse med køb og salg af fast ejendom og andelsboliger Hans Fjelsted Advokat E mail hf fjelsted com Telefon 33 13 99 99 Flere detaljer Fjelsted Partners Advokater Gammelmosevej 129 2800 Kgs Lyngby www fjelsted dk Vis på kort Hans Kjeldgaard Kristiansen Advokat E mail hkk brammer advokater dk Telefon 33 38 03 00 Login din bolighandel Flere detaljer Advokatfirmaet Hans K Kristiansen Advokatanpartsselskab Kronprinsessegade 26 1 1306 København K www advokat hkk dk Vis på kort Vi tilbyder uafhængig og personlig rådgivning til private i forbindelse med køb af ejerbolig eller andelsbolig også ved køb på tvangsauktion Advokatfirmaet kan tillige tilbyde boligsælgere såvel selv som medsalgsløsninger Kontakt os for et gratis formøde Henrik Brunsgaard Dreyer Advokat L E mail hbd advo2650 dk Telefon 36 49 38 88 Flere detaljer Advokaterne La Cour Henriksson Dreyer ApS Hvidovrevej 406 2650 Hvidovre www advo2650 dk Vis på kort Henrik Dalegaard Advokat E mail hd borch advokater dk Telefon 62 51 29 00 Flere detaljer Advokataktieselskabet BORCH Ramsherred 2 5700 Svendborg www borch advokater dk Vis på kort Henrik Høpner Advokat H E mail hho lundelmersandager dk Telefon 33 30 02 00 Flere detaljer Advokatfirma Lund Elmer Sandager Kalvebod Brygge 39 1560 København V www lundelmersandager dk Vis på kort Henrik Palmkvist Advokat partner E mail hp boibyen dk Telefon 53 79 21 00 Flere detaljer Advokatfirmaet BOIBYEN DK Nøjsomhedsvej 11 2100 København Ø www boibyen dk Vis på kort Udover sin egenskab af advokat er Henrik uddannet statsautoriseret ejendomsmægler og valuar og har en fortid som bankrådgiver Han har i mange år arbejdet med boligrådgivning til såvel sælgere som købere Han rådgiver om alle aspekter ved ejendomshandel og vedrørende alle typer af fast ejendom dvs hus ejerlejlighed ideel anpart projektsalg sommerhus byggegrund andelsbolig m v Henrik kan også bistå ved lejeretlige spørgsmål og problemstillinger ligesom han kan rådgive om behov for og hjælpe med oprettelse af testamente samejeoverenskomst og ægtepagt Advokatfirmaet BOIBYEN DK tilbyder et gratis formøde også pr telefon så vi kan drøfte de overordnede forhold og du får ingen regning før vi er enige om arbejdets omfang og omkostningens størrelse uanset hvor meget arbejde vi har udført inden da Henrik Seligmann Advokat E mail seligmann skj advokat dk Telefon 75 52 08 22 Flere detaljer Skjøde Knudsen Partnere Advokatpartnerselskab Rendebanen 13 6000 Kolding www skj advokat dk Vis på kort Jacob Berner Rue Advokat E mail jacob rue dk Telefon 47 74 28 22 Flere detaljer Advokat Jacob Berner Rue Præstelodsvej 47B 3370 Melby www jacobrue wordpress com Vis på kort Jacob Jansson Christensen Advokat E mail jc sanktpetri advokater dk Telefon 33 38 70 79 Flere detaljer Advokatfirmaet Jacob Christensen c o Sankt Petri Advokater Nørregade 45 2 1165 København K www sanktpetri advokater dk Vis på kort Jacob Majlykke E mail jacob vonbulow co Telefon Flere detaljer Vis på kort Jacob Outzen Advokat E mail jao ret raad dk Telefon 60 10 80 80 Flere detaljer Ret Råd Advokater København Nørre Voldgade 16 4 1358 København K www ret raad dk københavn Vis på kort Jakob Vinding Advokat H E mail jv drachmann dk Telefon 49 21 01 80 Flere detaljer DRACHMANN ADVOKATER I S Nordhavnsvej 1 2 3000 Helsingør www drachmann advokater dk Vis på kort Jan Højbjerg Jensen Advokat E mail jhj advovest dk Telefon 75 12 17 11 Flere detaljer Advokatfirmaet Højbjerg Jensen Vogel Gammelby Stormgade 67 6700 Esbjerg www advovest dk Vis på kort Jan Schøtt Petersen Advokat H E mail jsp alliance3000 dk Telefon 49 21 97 00 Login din bolighandel Tango videomøde 31 66 53 55 Flere detaljer Alliance Advokater Helsingør Sdr Strandvej 40 3000 Helsingør www allianceadvokater helsingør dk Vis på kort Janne Køster Advokat E mail jak advo vt dk Telefon 36 35 02 50 Flere detaljer Advokatfirmaet Vestmar Thorborg Hvidovre Torv 9 1 2650 Hvidovre www advokatfirmaet vt dk Vis på kort Janny Lundhus Mikkelsen Advokat E mail jlm smithknudsen dk Telefon 97 42 63 33 Flere detaljer Advokatfirmaet Smith Knudsen Advokataktieselskab Store Torv 6 7500 Holstebro www smithknudsen dk Vis på kort Javed Aslam Advokat E mail ja advokatjaas dk Telefon 30 86 30 23 Flere detaljer Advokatfirmaet JAAS ApS Gammel Kongevej 1 2 1610 København V www advokatjaas dk Vis på kort Jens Bang Advokat E mail adv jensbang mail tele dk Telefon 64 71 10 61 Flere detaljer Advokat Jens Bang Strandgade 19 5610 Assens www advokatfirmaetjensbang dk Vis på kort Jens Fuglesang Christensen Advokat E mail jfc bklaw dk Telefon 87 22 80 80 Flere detaljer Brockstedt Kaalund Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg www bklaw dk Vis på kort Jens Fuglesang Christensen har rådgivet om køb og salg af fast ejendom siden 1991 og har stor erfaring med alle de forhold du som køber møder når du ønsker at købe en bolig Jens Graven Nielsen Advokat E mail jgn advopartner dk Telefon 75 24 46 00 Flere detaljer Advokaterne Graven Nielsen og Kokkenborg A S Jernbanegade 37 6870 Ølgod www advopartner dk Vis på kort Jeg har været medlem af Danske Boligadvokater siden 2000 og har mange års erfaring med boligrådgivning Kvalitet og tryghed er i højsædet hos Advokaterne Graven Nielsen Kokkenborg A S og jeg kan derfor give dig den nødvendige vejledning og tryghed sådan at du får en god oplevelse som boligkøber Husk på at et skøde kun er en kvittering for det du har købt og at det derfor er vigtigt at få rådgivning af en certificeret BOLIGadvokat Rådgivningen indbefatter en saglig gennemgang af købsaftalen og samtlige bilag og papirer på ejendommen digital tinglysning m v Jens Hessel Advokat E mail jens hessel ret raad dk Telefon 70 70 16 09 Flere detaljer PARTNER Advokater Ret Råd København Jens Hessel Nørre Voldgade 16 4 1358 København K www ret raad dk partnerkobenhavn Vis på kort Jens Klokhøj Advokat E mail jk advida dk Telefon 59 43 73 00 Flere detaljer Advida Advokatpartnerselskab Ahlgade 15 4300 Holbæk www advida dk Vis på kort Jes Weyhe Grønbæk Advokat E mail jwg ghadvokater dk Telefon 89 15 25 00 Flere detaljer Ret Råd Randers v Advokatfirmaet Grønbæk Huuse Rådhustorvet 4 8900 Randers C www ret raad dk randers Vis på kort Jesper Graff Advokat E mail jeg boligadvokat24 dk Telefon 71 99 00 24 Flere detaljer Boligadvokat24 dk Borupvang 3 2750 Ballerup www boligadvokat24 dk Vis på kort Jesper Laage Kjeldsen Advokat H E mail jlk borch advokater dk Telefon 62 51 29 00 Flere detaljer Advokataktieselskabet BORCH Ramsherred 2 5700 Svendborg www borch advokater dk Vis på kort Jesper Rohde Advokat E mail rohde advocation dk Telefon 51917373 Flere detaljer Advokat Jesper Rohde Lundtoftegårdsvej 95 1 Sal 2800 Kgs Lyngby Vis på kort Jette Alsbæk Advokat E mail advokat alsbaek dk Telefon 45 88 36 00 Flere detaljer Advokatfirmaet Jette Alsbæk Lyngby Hovedgade 47 2800 Kgs Lyngby www alsbaek dk Vis på kort John Jantzen Advokat E mail advokat jantzen lund dk Telefon 44 65 01 01 Flere detaljer Jantzen Lund Advokatanpartsselskab Flodvej 73C 2765 Smørum www jantzen lund dk Vis på kort Johnny Mæhlisen Advokat E mail jm maehlisen dk Telefon 86 92 39 99 Flere detaljer Advokat Johnny Mæhlisen Nørre Alle 13 8362 Hørning www mæhlisen dk Vis på kort Jørgen Stenum Advokat E mail js adv stenum dk Telefon 98 62 29 11 Flere detaljer Advokatfirmaet Stenum Søndergade 22 1 tv 9600 Aars www advokat stenum dk Vis på kort Jørn Haandbæk Jensen Advokat E mail jhj advokathus dk Telefon 48 26 23 00 Flere detaljer Advokathuset Nordsjælland Slotsgade 48 3400 Hillerød www advokathus dk Vis på kort Jørn Haandbæk Jensen partner i Advokathuset Nordsjælland har i mange år rådgivet om køb og salg af fast ejendom Hertil er også knyttet overvejelser om samejekontrakt testamente m v for at sikre klienten bedst muligt Du kan altid forvente en meget konkret rådgivning hvor der tages udgangspunkt i din jeres situation Advokathuset tilbyder et gratis formøde også pr telefon så vi kan drøfte de overordnede forhold og du får ingen regning før vi er enige om arbejdets omfang og omkostningens størrelse uanset hvor meget arbejde vi har udført inden da Kaj Gyris Høj Advokat E mail kh advida dk Telefon 59 43 73 00 Flere detaljer Advida Advokatpartnerselskab Ahlgade 15 4300 Holbæk www advida dk Vis på kort Karen Marie Hansen Advokat E mail kmh tonder advo dk Telefon 74 72 39 00 Flere detaljer Advokatfirmaet Karen Marie Anders C Hansen Advokatanpartsselskab Kogade 3 1 6270 Tønder www tonder advo dk Vis på kort Karen Marie Jespersen Advokat E mail kmj bklaw dk Telefon 87 22 80 80 Flere detaljer Brockstedt Kaalund Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg www bklaw dk Vis på kort Karen Marie har rådgivet om køb og salg af fast ejendom siden 1989 ligesom Karen Marie har været medlem af Danske Boligadvokater siden starten Karen Marie har erfaring med alle forhold inden for en ejendomshandel hvad enten du står som køber eller sælger Derudover har Karen Marie også erfaring med at være ejendomsformidler ved salg af ejendom hvor køber og sælger selv har fundet sammen Ved sin rådgivning lægger Karen Marie vægt på at der altid er tid til et personligt møde hvor juridiske problemstillinger i din handel bliver præsenteret på en forståelig måde Karl Henning Johannsen Advokat E mail khj tonder advo dk Telefon 74 72 39 00 Flere detaljer Advokatfirmaet Karen Marie Anders C Hansen Advokatanpartsselskab Kogade 3 1 6270 Tønder www tonder advo dk Vis på kort Kim Rosenthal Hansen Advokat E mail krh advokatcentrum dk Telefon 36 70 21 00 Flere detaljer Halle Berg Rosenthal Rødovre Centrum 205 1 tv 2610 Rødovre www advokatcentrum dk Vis på kort Kim Toxen Worm Advokat E mail ktw toxen dk Telefon 62 62 38 00 Flere detaljer Advokatfirmaet Toxen Worm Algade 74 5750 Ringe www toxen dk Vis på kort køberrådgivning ejendomshandel handel ejendomsmægler selskabsstiftelse ægtepagter testamenter samejeoverenskomst bodeling erhvervsrådgivning Kirsten Knattrup Hansen Advokat E mail kkh tonder advo dk Telefon 74 72 39 00 Flere detaljer Advokatfirmaet Karen Marie Anders C Hansen Advokatanpartsselskab Kogade 3 1 6270 Tønder www tonder advo dk Vis på kort Klaus Graversen Advokat E mail klgr advodan dk Telefon 46 35 15 15 Flere detaljer Advodan Roskilde Algade 43 1 4000 Roskilde www algade43 dk Vis på kort Jeg har mange års erfaring med boligrådgivning Du får en saglig gennemgang af såvel købsaftale som bilag Kvalitet og tryghed for dig er i højsædet Knud Sander Advokat E mail ks knudsander dk Telefon 75 12 92 44 Flere detaljer Advokat Knud Sander Kongensgade 34 2 6700 Esbjerg www knudsander dk Vis på kort Kristina Meier Risbjerg Advokat E mail kmr drachmann dk Telefon 49 21 01 80 Flere detaljer DRACHMANN ADVOKATER I S Nordhavnsvej 1 2 3000 Helsingør www drachmann advokater dk Vis på kort Lars Broni Advokat E mail lb advokaterne com Telefon 22 20 09 63 Flere detaljer Advokatfirmaet Lars Broni c o advokaterne com Åboulevarden 3 1 sal 8000 Aarhus C www advokaterne com Vis på kort Lars Fredslund Advokat H E mail lf ret raad dk Telefon 89 15 25 00 Flere detaljer Ret Råd Randers v Advokatfirmaet Grønbæk Huuse Rådhustorvet 4 8900 Randers C www ret raad dk randers Vis på kort Lars Kaasgaard Advokat E mail lak leoniadvokater dk Telefon 86 62 06 00 Login din bolighandel Skype videomøde Flere detaljer Leoni Advokater Advokatpartnerselskab Sct Mathias Gade 96 B 8800 Viborg www leoniadvokater dk Vis på kort Lars Peter Dam Advokat E mail lpd advokatlarspeterdam dk Telefon 63 15 05 26 Flere detaljer Advokatfirmaet Lars Peter Dam Nørregade 31A 5000 Odense C www advokatlarspeterdam dk Vis på kort Medlem af danske boligadvokater Lars Thurø Møller Advokat E mail ltm thurowegener dk Telefon 58 50 31 10 Flere detaljer Thurø Wegener Advokatanpartsselskab Korsgade 1 1 th 4200 Slagelse www thurowegener dk Vis på kort Lis Daugaard Advokat E mail lda tellusadvokater dk Telefon 76 60 23 30 Flere detaljer TELLUS Advokater ApS Majsmarken 1 7190 Billund www tellusadvokater dk Vis på kort Lotte Borg Jørgensen Advokat L partner E mail lbj augustj dk Telefon 48 24 79 20 Flere detaljer August Jørgensen Advokater Roskildevej 10 A 1 3400 Hillerød www augustj dk Vis på kort Lotte Hebel Andersen Advokat E mail lha advokatfirmaet svendsen dk Telefon 56 31 33 22 Flere detaljer Advokatfirmaet Svendsen Jernbanegade 24 4690 Haslev www advokatfirmaet svendsen dk Vis på kort Malin Lundø Brun Advokat E mail mlb advokathus dk Telefon 48 26 23 00 Flere detaljer Advokathuset Nordsjælland Slotsgade 48 3400 Hillerød www advokathus dk Vis på kort Malin Lundø Brun har i mange år rådgivet om køb og salg af fast ejendom Hertil er også knyttet overvejelser om samejekontrakt testamente m v for at sikre klienten bedst muligt Du kan altid forvente en meget konkret rådgivning hvor der tages udgangspunkt i din jeres situation Advokathuset Nordsjælland tilbyder et gratis formøde også pr telefon så vi kan drøfte de overordnede forhold og du får ingen regning før vi er enige om arbejdets omfang og omkostningens størrelse uanset hvor meget arbejde vi har udført inden da Max Lundgaard Jepsen Advokat E mail mlj samadvo dk Telefon 75 69 43 11 Flere detaljer Advokatkontoret I Juelsminde Ringvejen 20 7130 Juelsminde www samadvo dk Vis på kort Mette Hoeck

  Original URL path: http://danskeboligadvokater.dk/Om%20Danske%20BOLIGadvokater/Find%20BOLIGadvokat.aspx?Printerfriendly=2 (2015-08-06)
  Open archived version from archive •