archive-dk.com » DK » D » DANSKHANDICAPFORBUND.DK

Total: 186

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Danskhandicapforbund :: Bolivia
  dækket af henholdsvis bjerge og regnskove Ca halvdelen af befolkningen er indianere og landet har Latinamerikas eneste indianske præsident Handicapbevægelsen Dele af den bolivianske handicapbevægelse er ret gammel da for eksempel blindeorganisationen opstod i 1956 Der er et ekstremt stort antal handicaporganisationer i Bolivia som i modsætning til tendensen i mange andre dele af verden ikke er opdelt efter handicaptype men mere i forhold til erhverv og geografisk placering Generelt er handicapbevægelsen organisatorisk og især administrativt meget svag og splittet Der er midlertidig stor kapacitet til at mobilisere og stor vilje til at arbejde for egne midler både som leder og som medlem Bolivia har ratificeret den internationale handicapkonvention men har endnu ikke indsendt den første rapport til FN Dansk Handicap Forbunds arbejde i Bolivia Dansk Handicap Forbund har været involveret i arbejdet med styrkelsen af handicaporganisationer i Bolivia siden 2011 DHF samarbejder i den forbindelse med seks faste partnere som alle er landsorganisationer af mennesker med handicap eller paraplyorganisation for mennesker med handicap Arbejdet i Bolivia er en del af et program hvor også handicapbevægelsen i Honduras støttes og hvor der er kontakt til andre handicapbevægelser i Latinamerika bl a Nicaragua Formålet med arbejdet er at styrke handicapbevægelse både organisatorisk men med endemålet at den bolivianske handicapbevægelse kan opnå blivende forbedringer af levevilkårene for mennesker med handicap gennem sit rettighedsarbejde Arbejdet i Bolivia koordineres af et DHF kontor med tre ansatte Se medarbejdere her Dansk Handicap Forbunds partnere i Bolivia FENACIEBO Landsforbund af blinde FEBOS Landsforbund af døve FEBOPDIF Landsforbund af fysisk handicappede FEBOLDI Landsforbund af pårørende til børn med intellektuel handicap FEBOLDOPSI Landsforbund af sindslidende Vil du vide mere om Dansk Handicap Forbunds arbejde i Bolivia bedes du kontakte ulandskonsulent Henry Lind på tlf 45 50 19 47 21 eller på mail henry dhf net dk eller DHF

  Original URL path: http://danskhandicapforbund.dk/da/uland/espanol/projekter/bolivia/ (2016-01-02)
  Open archived version from archive


 • Danskhandicapforbund :: Vietnam
  handicapbevægelsen er ikke stærk Vietnam har en befolkning på ca 88 mio indbyggere heraf regner man med at 8 10 har et handicap Mange som følge af Vietnamkrigen andre på grund af polio og ulykker Landet har en kraftig økonomisk vækst 6 8 i 2010 og har nu et BNP pr indbygger på omkring 1890 USD pr år Den kraftige økonomiske vækst har ført til større ulighed selv om landets kommunistiske regering arbejder på at udvikle et velfærdssamfund Væksten betyder også at mange donorer enten har stoppet deres bistand til landet eller som Danmark har omlagt sin støtte til erhvervsbistand Mennesker med handicap er generelt svagt organiseret i Vietnam Den stærkeste handicaporganisation DP Hanoi er en paraplyorganisation som dækker hovedstaden Hanoi og Hanoi provinsen hvor der lever ca 8 millioner mennesker i 29 distrikter Uden for Hanoi findes kun forholdsvis få organisationer der alle har en lav kapacitet undtaget organisationen af mennesker med et synshandicap DHF har i 2014 sammen med PTU startet et nyt projekt med støtte til 3 organisationer af mennesker med handicap i provinserne syd for Hanoi og en national paraply Det drejer sig om organisationer af mennesker med handicap i Nam Dinh Ha Namh og Binh Din Projektet løber fra 2014 2017 med et budget på 2 5 mio kr Projektet vil støtte organisationsudvikling af handicaporganisationerne i de 3 provinser samt fælles aktiviteter der kan styrke erfaringsudveksling mellem parterne i projektet Projektet er finansieret via Handicappuljen DHF har sammen med PTU et projektkontor i Hanoi som står for opfølgning på vores projekter i Vietnam og rådgivning af vores partnere Vores personale i Hanoi kan ses her For yderligere information kontakt Michael Larsen på michael dhf net dk Promoting the implementation of disability laws and policies DP Hanoi Se her Vi har brug for din støtte Alle

  Original URL path: http://danskhandicapforbund.dk/da/uland/espanol/projekter/vietnam/ (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Danskhandicapforbund :: Ghana
  Arbejdet startede i 2001 Dansk Handicap Forbund har siden 2001 arbejdet sammen med Ghana Society of the Physically Disabled GSPD som er en organisation af mennesker med fysisk handicap med ca 8 000 medlemmer Forbundet har deltaget i projekter finansieret af Danske Handicaporganisationer Dansk Ungdoms Fællesråd og senest Danida I 2010 har vi sammen med Dansk Blindesamfund Danske Døves Landsforbund og Danske Handicaporganisationer startet et fællesprojekt der har til formål at øge hele den ghanesiske handicapbevægelses kapacitet til at lave rettighedsarbejde Som en del af projektet er der en hel del fælles elementer fx træning strategiudvikling og fælles kampagner De enkelte organisationer har også egne komponenter Her arbejder GSPD specielt på at udvikle en model om låne sparegrupper Idéen er at mennesker med fysisk handicap lægger penge i en fælles pulje hvorfra der efterfølgende kan gives mindre lån til gruppens medlemmer som hjælp til at starte små indkomstskabende aktiviteter Vi samarbejder også med Dansk Handicap Idræts Forbund og GSPDs Sports Wing om at bruge handicapidræt som redskab i organisationsopbygning Ønsker du at vide mere om Dansk Handicap Forbunds arbejde i Ghana kan du kontakte Sven Gårn Hansen på e mail sven dhf net dk Vi har brug for din støtte

  Original URL path: http://danskhandicapforbund.dk/da/uland/espanol/projekter/ghana/ (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Danskhandicapforbund :: Uganda
  krigsskader fra de mange års borgerkrig Man regner med at ca 3 millioner af en befolkning på 32 7 millioner har et handicap I de seneste år har mennesker med handicap fået styrket deres rettigheder men de er stadig at finde blandt den fattigste del af befolkningen Handicapbevægelsen i Uganda er relativt stor med paraplyen NUDIPU som den største aktør Dansk Handicap Forbund har i løbet af sine mange års engagement i landet hovedsageligt samarbejdet med organisationen UNAPD Uganda National Action on Physical Disability UNAPD er en organisation af mennesker med fysisk handicap der er repræsenteret i det meste af landet men klart stærkest i hovedstaden Kampala UNAPD har siden 2002 fordoblet sine aktiviteter og sit medlemstal De er især stærke indenfor rettighedsarbejde med tilgængelighed og har udviklet en tilgængelighedsmanual til brug ved nyt byggeri m v Manualen er taget i brug på lovgivningsniveau Dansk Handicap Forbund har haft projekter med UNAPD i samarbejde med Hjerneskadeforeningen og Dansk Handicap Idræts Forbund Den økonomiske ramme for vores samarbejde med UNAPD har ligget på omkring 1 million kr pr år Forbundet har også haft mindre samarbejder med SIA en organisation af rygmarvsskadede og vi prøver at få skabt en bedre koordinering mellem organisationer af mennesker med fysiske handicap Vi planlægger desuden et fælles projekt for en større gruppe af organisationer af mennesker med fysiske handicap Det vil formentligt komme til at omfatte både UNAPD og SIA Kontakt Sven Gårn Hansen på mail sven dhf net dk for yderligere information om Dansk Handicap Forbunds arbejde i Uganda Se informationer om vores projekter i boksene Læs UNAPD s medlemsblad her UNAPD Membership Empowerment Project 2011 2013 Se her Exchange of experiences between DHF and its partners in Ghana and Uganda 2011 Se her Styrkelse af UNAPD s medlemsorganisationer samt kapacitet til rettighedsarbejde på nationalt

  Original URL path: http://danskhandicapforbund.dk/da/uland/espanol/projekter/uganda/ (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Danskhandicapforbund :: Ghana on Wheels
  her Forside Uland Kurve fra Ghana Ghana on Wheels Ghana on Wheels Overskuddet fra Good Basket går til Ghana on Wheels Formålet med projektet Ghana on Wheels er at distribuere kørestole og tricykler til mennesker med handicap i Ghana på en ansvarlig måde Kørestolene er specialfremstillede til brug i ulande og tricyklerne bliver bygget på lokale værksteder i Ghana Projektet lægger vægt på at modtagerne af hjælpemidlerne identificeres på forhånd således at kørestolen tricyklen kan fremstilles til at passe den enkelte modtager Desuden registreres alle modtagere af hensyn til opfølgende service omkring reparationer og reservedele Projektet implementeres i samarbejde med DHF s samarbejdspartner i Ghana GSPD DHF forventer at distribuere 30 kørestole af typen Roughrider fra Whirlwind Wheelchairs samt 30 tricykler produceret i Ghana i løbet af 2015 Sponsorer af Ghana on Wheels Tuska Consult Lauritzen Fonden NIBUS Det skal understreges at DHF ikke distribuerer brugte kørestole fra Danmark da de oftest er i for dårlig stand og ikke er brugbare i de lokale omgivelser Vi har brug for din støtte Alle støttebeløb er fradragsberettigede Gør en forskel Støt Dansk Handicap Forbunds arbejde for lige muligheder for alle Beløb 50 DKK 100 DKK 150 DKK 200 DKK 300 DKK 400

  Original URL path: http://danskhandicapforbund.dk/da/uland/kurve-fra-ghana/ghana-wheels/ (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Danskhandicapforbund :: Nicaragua
  Dansk Handicap Forbund fik sit første ulandsprojekt i 1990 og vi har støttet handicapbevægelsen i landet lige siden Nicaragua ligger i Mellemamerika og har en befolkning på ca 6 mio indbyggere hvoraf 10 skønnes at have et handicap Nicaragua var et politisk brændpunkt i 1980 erne hvor oprørere støttet af USA bekæmpede det venstreorienterede styre Denne væbnede konflikt kostede ca 30 000 dræbte og et endnu større antal fik handicap som følge af krigen DHFs arbejde i Nicaragua De første år støttede DHF forskellige værksteder for mennesker med handicap men siden 1995 er støtten gået til at styrke handicapbevægelsens administrative og organisatoriske kapacitet og kapacitet til at udføre rettighedsarbejde DHF skønner at handicapbevægelsen nu er blevet så stærk at den kan fastholde og tiltrække nye medlemmer kan administrere sine midler på en gennemsigtig måde har opnået en demokratisk struktur hvor medlemmerne har mulighed for at øve indflydelse og har kapacitet til lave virkningsfuldt rettighedsarbejde og til at søge midler til projekter og til at gennemføre dem I 2013 lukkede DHF derfor sit kontor i Nicaragua der har fungeret siden 1990 I perioden fra 2013 2016 støttede DHF kun paraplyorganisationen Feconori med begrænsede midler Støtten til de andre 6 partnere i Nicaragua er ophørt fra 2013 Fra februar 2016 er den økonomiske støtte ophørt men der er stadig kontakt til de tidligere partnere i forbindelse med erfaringsudvekslinger m m Nicaragua har ratificeret FN s handicapkonvention samt den frivillige tillægsprotokol Vil du vide mere om vores arbejde i Nicaragua så kontakt ulandskonsulent Henry Lind på tlf 45 50 19 47 21 eller send en mail på henry dhf net dk Se Dansk Handicap Forbunds Latinamerikanske hjemmeside Se alle vores projekter i Nicaragua her Vi har brug for din støtte Alle støttebeløb er fradragsberettigede Gør en forskel Støt Dansk Handicap Forbunds arbejde for

  Original URL path: http://danskhandicapforbund.dk/da/uland/projekter1/nicaragua/ (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Danskhandicapforbund :: Honduras
  lille tradition for at organisering Honduras ligger i Mellemamerika og har en befolkning på knap 10 millioner Honduras kæmper med ekstrem stor kriminalitet og har verdens højeste mordrate uden for deciderede krigszoner Der er desuden som i mange andre latinamerikanske lande enorm ulighed og megen korruption Kriminaliteten og den lille tradition for organisering i landet gør det til en stor udfordring at opbygge en stærk handicapbevægelse der reelt repræsenterer mennesker med handicap DHFs arbejde i Honduras Dansk Handicap Forbund har været involveret i arbejdet med styrkelse af handicaporganisationer i Honduras siden 2006 Forbundet samarbejder i den forbindelse med fem faste partnere som alle er landsorganisationer af mennesker med handicap eller paraplyorganisation for mennesker med handicap Arbejdet i Honduras er en del af et program hvor også handicapbevægelsen i Bolivia støttes og hvor der er kontakt til andre handicapbevægelser i Latinamerika bl a Nicaragua Formålet med arbejdet er at styrke handicapbevægelse både organisatorisk men med endemålet at den honduranske handicapbevægelse kan opnå blivende forbedringer af levevilkårene for mennesker med handicap gennem sit rettighedsarbejde Arbejdet i Honduras koordineres af et DHF kontor med fire ansatte Se medarbejdere her Honduras har ratificeret den internationale handicapkonvention og den frivillige tillægsprotokol DHFs partnere i Honduras FENOPDIH Paraplyorganisation for organisationer af voksne med handicap UNCIH Landsorganisation af blinde AHLMYS Landsorganisation af fysisk handicappede med fokus på rygmarvsskadede ANS Landsorganisation af døve FENAPAPEDISH Paraplyorganisation af lokale organisationer af forældre til børn med handicap Vil du vide mere om forbundets arbejde i Honduras bedes du kontakte ulandskonsulent Henry Lind på tlf 45 50 19 47 21 eller på mail henry dhf net dk eller DHF s repræsentant i Honduras Maycol Guerero på spansk på mg add hnr gmail com Se Dansk Handicap Forbunds Latinamerikanske hjemmeside Se alle vores projekter i Honduras her Vi har brug for din støtte

  Original URL path: http://danskhandicapforbund.dk/da/uland/projekter1/honduras/ (2016-01-02)
  Open archived version from archive

 • Danskhandicapforbund :: Bolivia
  større end Danmark og har enorme områder dækket af henholdsvis bjerge og regnskove Ca halvdelen af befolkningen er indianere og landet har Latinamerikas eneste indianske præsident Handicapbevægelsen Dele af den bolivianske handicapbevægelse er ret gammel da for eksempel blindeorganisationen opstod i 1956 Der er et ekstremt stort antal handicaporganisationer i Bolivia som i modsætning til tendensen i mange andre dele af verden ikke er opdelt efter handicaptype men mere i forhold til erhverv og geografisk placering Generelt er handicapbevægelsen organisatorisk og især administrativt meget svag og splittet Der er midlertidig stor kapacitet til at mobilisere og stor vilje til at arbejde for egne midler både som leder og som medlem Bolivia har ratificeret den internationale handicapkonvention men har endnu ikke indsendt den første rapport til FN DHFs arbejde i Bolivia Dansk Handicap Forbund har været involveret i arbejdet med styrkelsen af handicaporganisationer i Bolivia siden 2011 DHF samarbejder i den forbindelse med seks faste partnere som alle er landsorganisationer af mennesker med handicap eller paraplyorganisation for mennesker med handicap Arbejdet i Bolivia er en del af et program hvor også handicapbevægelsen i Honduras støttes og hvor der er kontakt til andre handicapbevægelser i Latinamerika bl a Nicaragua Formålet med arbejdet er at styrke handicapbevægelse både organisatorisk men med endemålet at den bolivianske handicapbevægelse kan opnå blivende forbedringer af levevilkårene for mennesker med handicap gennem sit rettighedsarbejde Arbejdet i Bolivia koordineres af et DHF kontor med tre ansatte Se medarbejdere her DHFs partnere i Bolivia FENACIEBO Landsforbund af blinde FEBOS Landsforbund af døve FEBOPDIF Landsforbund af fysisk handicappede FEBOLDI Landsforbund af pårørende til børn med intellektuel handicap FEBOLDOPSI Landsforbund af sindslidende Vil du vide mere om Dansk Handicap Forbunds arbejde i Bolivia bedes du kontakte ulandskonsulent Henry Lind på tlf 45 50 19 47 21 eller på mail henry dhf net

  Original URL path: http://danskhandicapforbund.dk/da/uland/projekter1/bolivia/ (2016-01-02)
  Open archived version from archive