archive-dk.com » DK » D » DATALOGISK.DK

Total: 81

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Adresser
  DK 4840 Nr Alslev Tel 45 70 20 33 11 Fax 45 70 20 3456 Email mail datalogisk dk Se nr DK 78 87 19 11 Vis på kort Sverige Datalogisk Oderup 9267 SE 242 97 Hörby Tel 46 0415 400 25 Fax 46 0415 400 51 Email info datalogisk se Moms reg nr Se 556661 1868 Vis på kort Polen AGRINAVIA Polska Sp z o o ul dr A

  Original URL path: http://datalogisk.dk/om-datalogisk/adresser/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive


 • Ejere
  Næsgaard Mark Om datalogisk Ejere Kontakt Adresser Ejere Historie Få din faktura på email Ejere af datalogisk DLG a m b a Axelborg DK 1503 København V Tlf 45 33 68 30 00 Fax 45 33 68 87 00 email information dlg dk www www dlg dk Svenska Foder AB Box 673 531 16 Lidköping Tel 46 0510 828 00 Fax 46 0510 828 90 email info svenskafoder se www

  Original URL path: http://datalogisk.dk/om-datalogisk/ejere/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Historie
  til planteavlere Det første program var et markprogram som landmanden kunne benytte til at planlægge kommende års afgrøder samt notere indsatsen og anvendelse af indsatsmidler Siden hen har vi også udviklet eget korttegningsprogram og tidsregistreringsprogram For godt ti år siden tog danske driftledere programmet med til Sverige og vi har nu i mere end ti år kunne tilbyde svenske landmænd driftsledelsesprogrammer tilpasset svensk landbrug Efterfølgende er det også blevet til

  Original URL path: http://datalogisk.dk/om-datalogisk/historie/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Servicemeddelelser
  01 ha Ved udarbejdelse af ansøgninger hvor markernes arealer er beregnet i Næsgaard Markkort vil man derfor opleve at en del af markerne vil have for store arealer i forhold til beregningen i IMK Der er faciliteter i TastSelv service til at hente arealer fra IMK som retter arealer i fællesskemaet Dette er et nyt beregningsprincip der er indført i IMK fra 2015 Vi undersøger mulighederne for at anvende samme beregningsprincip i Næsgaard Markkort 22 01 2015 Programopdatering 6 0 0 0 9 Opdateringen indeholder følgende nyheder ændringer Næsgaard Markkort Opdateringen indeholder følgende nyheder ændringer Ved overførsel af markkort fra din lokale database til onlinedatabasen er der i visse tilfælde sket en mindre forskydning af alle punkter Denne opdatering fjerner forskydningen I Næsgaard Markkort Advicer er der nu mulighed for at anvende både lokale og online markkort Kontakt Datalogisk hvis du ønsker at udnytte denne mulighed For kunder med adgang til ortofoto fra COWI er der nu også adgang til højdekurver 16 12 2014 Programopdatering 6 0 0 0 8 Opdateringen indeholder følgende nyheder ændringer Næsgaard Mark Korrekt beregning af N behov i Tildel gødning efter skift af høstår Rettelse til beregningsdialog for Dokumenterede udbytter I visse tilfælde blev indtastede data ikke gemt Rettelse til N kontrol Registreringer med organiske gødninger hvor den faglige udnyttelsesprocent er sat til 0 indregnes også med den lovpligtige udnyttelsesprocent Næsgaard Markkort Der er frigivet en funktion til at klippe markgrænser efter blokgrænser Der er automatisk adgang til nye ortofoto fra COWI fra 2014 16 12 2014 Opdatering af normer Normer opdateret med gødningssortiment fra DLG Nye planteværnsmidler bl a Osiris Star Lintur Hussar Plus OD Mero EC 80 DiPel DF 13 11 2014 Opdatering af normer Normerne er justeret så der kun er MFO brak på afgrøderne med lovafgrøde 308 MFO brak og 320 Brak langs vandløb Gødningsnormer i 2015 for bl a juletræer er rettet 13 11 2014 Programopdatering 6 0 0 0 6 Opdateringen indeholder følgende nyheder ændringer Næsgaard Mark Eksport til GHI rettet for flere staldsystemer med kvæg Indtastede foderoplysninger til korrektionsformler omregnes fra Fe til kg tørstof Mulighed for at have marker med dyrket areal på 0 00 ha Faciliteten anvendes ved marker der er 100 Randzone marker Dato for analysetal i Tildel Gødning dialog rettet så den følger markplanens default dato Nøgletal til Grønne krav tilføjet på udskrift 20550 Nøgletal Nøgletal til beregning af krav til næststørste afgrødekategori er justeret for bedrifter med krav om 2 afgrøder Næsgaard Markkort Det er igen muligt at dataudveksle med IMK eksport og import Dataudveksling med DLBR Mark Online er forbedret 29 10 2014 Opdatering af normer Der er en opdatering af normerne tilgøngelig Opdateringen indeholder Nye sorter og mikronæringsmidler i kartotekerne Nøgletallene til beregning af 2 3 DE ha er ajourført i høstår 2015 24 10 2014 Opdatering af normer Der er en opdatering af normerne tilgøngelig Opdateringen indeholder Nye planteværnsmidler og ajourføring af middelnumre ved overførsel til SJI 02 10 2014 Programopdatering 6 0 0 0 6 Opdateringen indeholder følgende nyheder ændringer Beregninger til Grønne krav med nye nøgletal Udskrifter af Skema A dbyttedokumentation og Skema B1 for 2015 Mulighed for at uploade gødningsregnskab for 2014 til GHI Udskrift af Gødningsregnskab 2014 Mulighed for at indberette forbrug af planteværn til SJI for 2014 GLM arealer kan indtastes i markplan Ny udskrift af markplan med total Randzone GLM og Dyrket areal udskrift 20010 Markplan med arealer I Næsgaard Mobile Markkort frigiver vi vores nye modul til at lave GPS Observationer Indtil videre er der åbnet i en prøveperiode for modulet i alle Næsgaard Mobile licenser Det er igen muligt at se Jordartskort fra GEUS OBS Jordarten er bestemt i 1m s dybde Eksport til IMK er tilrettet til ansøgning 2015 Dataudveksling med FarmSite er rettet 12 09 2014 Opdatering af normer Der er en opdatering af normerne tilgøngelig Opdateringen indeholder flere nye planteværnsmidler afgrøden MFO Brak 04 09 2014 Programopdatering 6 0 0 0 5 Opdateringen indeholder følgende nyheder ændringer Normer for høstår 2015 for afgrøder og dyr staldsystemer Datofelt rettet på skema A 74200 Indtastning af scrapværdi i maskininvesteringsmodulet er rettet Rettelser til flere nøgletal Udskrift 80400 er tilføjet flere afgrænsningsmuligheder der bl a gør indberetningen til Patriotisk Selskabs driftsanalyse nemmere Nu med mulighed for at sammentælle pr Sted og eller Aktivitet f eks Vinterhvede Pløjning osv sammentælle forbrug pr gruppe f eks Traktorer Høstmaskiner osv medtage registreringer på marker ved sammentælling på afgrøder f eks medtage marknr 1 3 til Vinterhvede afgrænse på forbrug f eks udvalgte traktorer Det er igen muligt at beregne og overføre randzonearealer til Næsgaard Mark 19 06 2014 Programopdatering 6 0 0 0 4 Der er udført hastighedsoptimeringer i programmet Dette gælder bl a opstart af program samt ved åbning af markplan markblad og arbejdssedler I modulet Lagerstyring af handelsgødning huskes sidst anvendte periodeafgrænsning Dato for kobbertal indgår ikke i fællesdato på markplanen Ændring af håndtering af datoer på skema A 2012 Forbedret håndtering af kolonneopsætning dialogplacering og størrelse Den aktuelle udnyttelsesprocent fra organiske gødningslagre anvendes i gødningsplanlægning hvis ikke andet er angivet Markkortprogrammet er forberedt til Online markkort 03 04 2013 Normopdatering Efterslæt efter helsæd grønkorn bliver tildelt korrekt gødningsnorm Hidtil er der altid valgt den lave norm Efterslæt efter korn til modenhed 21 03 2013 Programopdatering 6 0 0 0 3 Programrettelse i forbindelse med kopiering fra Konsulentstandardplaner 20 03 2013 Normopdatering Planteværnskartoteket er ajourført for flere midler 13 03 2013 Normopdatering Normerne er ajourført med Kvælstofprognosen for 2014 13 03 2013 Programopdatering 6 0 0 0 2 Rettelse til eksport til Tast Selvservice 13 03 2013 Programopdatering 6 0 0 0 1 Hastighedsoptimering af program ved åbning af markplan NøgletalletFradrag N reduktion efterafgrer rettet når der mangler efterafgrøder i høstår 2013 og 2014 Rettelse til eksport til Tast SelvService så forfrugtsvirkning af efterafgrøder overføres på baggrund af udbragt organisk gødning fra 2012 Vanding Omlægningsdato og Ejendoms id overføres nu også fra forfrugtsmarken når denne rettes Flere mindre rettelser til udskrifter Mindre rettelser til håndtering af baggrundskort 12 03 2014 Normopdatering Der er oprettet nye planteværnsmidler 06 02 2014 Normopdatering Der er justeret i Planteværnstjek ved Udlæg i Vinterraps 06 02 2014 Programopdatering Næsgaard MARK version 6 000 Mulighed for at uploade markplan og markkort fra Næsgaard Mark til TastSelvService Se vejledning her Modulet arbejdssedler kan nu anvendes i Næsgaard Mobile Modtager eller afgiver du efterafgrødekrav kan der nu indberettes cvr nr på handelspartneren Flere filtreringsmuligheder på registreringsdialog i Næsgaard TID Flere rettelser og ændringer til rapporter fra Næsgaard TID Rettelse til Økonomiopgørelser hvis maskinforbrug og arbejdsomkostninger hentes fra Næsgaard TID Import af markplaner fra TastSelvService er rettet så markplanen fra 2013 hentes hvis der endnu ikke er lavet en ansøgning i 2014 Hvis du ikke har Næsgaard Online data skal du opdatere Normer efter programopdateringen er installeret Følg vejledningen på skærmen Næsgaard MARKKORT version 14 306 Flere små rettelser 27 01 2014 Normopdatering Der er oprettet flere sukkerroesorter 22 01 2014 Normopdatering Der er oprettet planteværnsmidler Mission Banjo Forte Express Gold og Helmstar 75 WG 05 12 2013 Normopdatering Normer for malkekøer opdateret med oplysninger om EKM Udbyttenormer for visse havefrøafgrøder er ajourført 05 12 2013 Programopdatering 5 0 0 1 1 se vejledning her Opdateringen indeholder følgende nyheder ændringer Ny dialog på markplanen der viser forfrugtsafgrøder i flere år Dialogen ses i bunden af Markplansdialogen ved siden af Afgrødefordelingen Rettelse til beregning af N kvote 2014 Forfrugtsvirkning af Pligtige efterafgrøder beregnes nu på baggrund af efterafgrøder i efterår 2013 Hidtil har programmet fejlagtigt anvendt arealet med Pligtige efterafgrøder i efteråret 2012 Bedrifter hvor der allerede er lavet gødningsplan for 2014 og hvor der er store forskelle i arealet med Pligtige efterafgrøder årene imellem bør gennemgås På fanen Efterafgrøder i N kontrol i 2013 er der ændret i rækkefølgen af oplysningerne På udskrift 20550 Nøgletal er der tilføjet oplysninger om Randzoneareal og Totalareal De nye nøgletal ses i tabellen EU støtte Eksport til GHI er rettet så oplysninger om efterafgrøder i felt 116 og 120 ikke bliver overført Det er nu muligt at indberette mælkeydelsen til korrektionsformler af Type 1 DE for Malkekøer stor race og Malkekøer jersey som EKM Energi Korrigeret Mælk i høstår 2013 og 2014 Hvis du ikke har Næsgaard Online data skal du opdatere Normer efter programopdateringen er installeret Følg vejledningen på skærmen 28 11 2013 Normopdatering Asulox i Spinat overføres nu til SJI med nyeste dispensationsnr Planteværnstjek rettet så maksimal dosering af Command CS i vinterraps er rettet til 0 25l ha 25 11 2013 Normopdatering Der er oprettet nye Planteværnsmidler Caryx 14 11 2013 Normopdatering Afgrødekartoteket tilrettet faciliteterne til import fra Tast Selv service Planteværnsmidler ajourført til eksport til SJI 14 11 2013 Programopdatering af Næsgaard Mark og Markkort Næsgaard MARK version 5 005 Rettelse til upload af gødningsregnskab til GHI 2013 Bedriftens totale areal inklusiv randzoner eksporteres nu til felt 101 i gødningsregnskabet Mulighed for at oprette markplan ved Import fra Tast Selv service Se vejledning her Faciliteten Konsulentkartoteker kun i rådgiverversion giver nu adgang til egen opsætning af afgrøder standardplaner kartoteker og udskrifter på alle bedrifter uanset bedriftens kartotekstilknytning Se vejledning her Hastighedsoptimering i markplansdialog når der er valgt flere bedrifter Udskrift af udbyttedokumentation fra N kontrol i 2014 er rettet Problem med programdød i nøgletal på Tildel gødning afhjulpet Sammentællinger tilføjet på udskrift 80600 fra TID Udskrift 32000 rettet ved sammentælling på afgrødegrupper Programrettelse så det er muligt at starte programmet uden internetforbindelse Næsgaard MARKKORT version 14 303 Flere rettelser til håndtering af baggrundskort 10 10 2013 Programopdatering af Markkort Markkort Ny funktion til at zoome til adresse Søgningen foretages med ikon i toppen af programmet Ny placering af funktion til at zoome til en valgt mark Søgningen foretages med ikon i toppen af programmet Det er nu muligt at zoome ind ud med musehjulet Bedre håndtering af udskrift af baggrundskort Mulighed for overførsel af markplansarealer til PlanteIT 03 10 2013 Normopdatering Mark Afgrøden Vintertriticale i 2014 indgår automatisk i Harmoniareal 01 10 2013 Programopdatering 5 0 0 4 2 Mark Mulighed for at uploade gødningsregnskab til GHI 2013 Normer for beregning af husdyrgødning og kvælstofbehov 2014 tilpasset Vejledning om gødnings og harmoniregler revideret udgave 10 september Korrektion af DE for Malkekøer Jersey er rettet i 2013 Korrektionsberegningen foretages nu på baggrund af EKM Energi Korrigeret Mælk fremfor kg produceret mælk 11 09 2013 Programopdatering 5 0 0 4 1 Mark Normer for afgrøder tilpasset regler for 2014 Normer for produktion af husdyrgødning tilpasset regler for 2014 Udskrift af skemaer til gødningsplanlægning 2014 oprettet Der er åbnet for upload af sprøjtejournaler til SJI for 2013 Kolonnen Jb nummer vises på fanen Myndigheder Lovafgrøder i markplansdialogen Mindre rettelser til TID programmet OBS til denne opdatering skal der opdateres både program og normer 24 06 2013 Programopdatering 5 0 0 4 Mark Kunder med adgang til online data kan installere og afvikle uden at databasefiler eksisterer på den lokale PC 27 05 2013 Programopdatering 5 0 0 3 2 Markkort Servicen fra Arealinfo er rettet så der igen kan hentes baggrundskort OBS du skal gennemgå dine baggrundskort fra Arealinfo og kontrollere at det er de korrekte data der vises 17 05 2013 Programopdatering 5 0 0 3 Mark Nye nøgletal der viser summen af Totalareal og Randzoneareal Ses på nøgletalsopsætning 020 Markplan EU støtte Mulighed for at hente forbrug fra TID registreringer til Maskininvestering Mulighed for at afgrænse TID dialogen på en Bedrift Flere mindre rettelser til TID programmet Automatisk overførsel af Randzone areal fra Markkort Baggrundskortopsætningen kan være åben samtidig med at man arbejder i kortprogrammet Nye baggrundskorttemaer Vejkort Matrikelkort Landkort Forårs Ortofoto Randzonekort og Eu blokkort fra NaturErhverv erstatter DL blokkort og DL randzonekort Automatisk beregning af randzoner 10 04 2013 Programopdatering 5 0 0 2 7 Mark Mulighed for at indtaste henholdsvis randzone og totalareal på markerne til brug ved ansøgning om Enkeltbetaling Enkelte rettelser til udskrifter 05 04 2013 Programopdatering 5 0 0 2 5 Ændring til eksport til EHA Gødningsplanlægning Der har hidtil været problemer med upload af gødningsoplysninger hvis der er anvendt udbyttedokumentation Beregning af nøgletallet Areal med Pligtige efterafgrøder i 2013 ændret så det sammentælles på det tilmeldte areal i stedet for markens areal Dokumenteret udbytte overføres nu til markplanen med 2 decimaler Planteværnstjek rettet så en eksisterende bræmmebredde på 0 m også medfører kontrol af behandlet areal Flere rettelser til udskrifter fra økonomiudskrifter med TID data Flere rettelser til Brugerstyring i Online version Enkelte rettelser til faciliteten til at flette til Fælles kartotek Udskriften Sprøjteplan flere marker er justeret så marknavne ikke gentages hvis udskriften fylder flere sider 05 04 2013 Programopdatering 5 0 0 2 4 Ændring af eksport til EHA Gødningsplanlægning Der har hidtil været problemer med upload af gødningsoplysninger hvis der er ændrede udbytter Beregning af nøgletallet Areal med Pligtige efterafgrøder i efteråret 2013 er ændret så det beregnes på baggrund af det tilmeldte areal i stedet for markens areal Dokumenteret udbytte overføres nu til markplanen med 2 decimaler Planteværnstjek rettet så en eksisterende bræmmebredde på 0m også medfører kontrol af behandlet areal Flere rettelser til udskrifter fra økonomiudskrifter med TID data Flere rettelser til brugerstyring i Online version Enkelte rettelser i faciliteten til at flette til Fælles kartotek Udskriften Sprøjteplan flere marker er justeret så marknavne ikke gentages hvis udskriften fylder flere sider Problemer med udskrift af arbejdssedler fra flere bedrifter løst 21 03 2013 Normopdatering Kvælstofprognosen 2012 Der er lagt nye normer på serveren som indeholder kvælstofprognosen for 2013 Følg vejledningen ved opstart af Næsgaard Mark for at hente normerne Når normerne er indlæst vil programmets beregninger af kvælstofkvoten automatisk blive korrigeret for kvælstofprognosen Hvis du ønsker at ændre i dine gødningstildelinger skal du selv rette dette på gødningsplanen 07 02 2013 Normopdatering Nye sukkerroesorter oprettet Nye afgrøder oprettet Bl a VMPII areal til vådområde mv 07 02 2013 Programopdatering 5 0 0 2 3 Mulighed for at uploade markplan til Enkeltbetalingsordning Flere rettelser vedrørende udskrifter fra TID programmet Bl a omkring filtrerings muligheder 22 01 2013 Programopdatering 5 0 0 2 2 Rettelse vedr stabilitet i gødningsplan 17 01 2013 Programopdatering 5 0 0 2 1 Programrettelse til SJI og GHI eksport 17 01 2012 Nye normer Ny nøgletalsopsætning med bl a dækningsbidrag med data fra TID registreringer 17 01 2012 Programopdatering 5 002 Ændringer til nøgletal til beregning af Pligtige efterafgrøder Mulighed for konvertering af N kvote fra 2012 til efteafgrøder i 2013 Mulighed for at overføre dokumenterede udbytter fra Udbyttedokumentation til Markplan Udskrifter af dækningsbidrag med maskin og arbejdsomkostninger fra TID registreringer Flere mindre rettelser til øvrige udskrifter samt eksport af udskrift til excel Flere mindre rettelser til TID faciliteter Bedre håndtering af kolonneopsætning i forbindelse med faneskift Online Ortofoto i markkort viser default 2012 fotos Forbedret håndtering af online ortofotos 12 12 2012 Programopdatering 5 0 0 1 15 Rettelse til Skema A 2013 udskrift 73200 Værdierne i kolonnen Markens N kvote var behæftet med fejl Rettelse til udskrift af Gødningsplan udskrift 40000 Det viste N behov på udskriften var ikke korrigeret for forfrugtsvirkning af Pligtige efterafgrøder 02 11 2012 Programopdatering 5 0 0 1 14 Mulighed for at kopiere fra Konsulentstandardplaner til alle bedrifter uanset hvilket kartotekssæt bedriften tilhører kun i Rådgiverversion Rettelse til Planteværnstjek Når Længde langs vandmiljø er angivet til 0 i markplan tjekkes ikke for Afstandskrav til vandmiljø Markblad rettet så default dato på første behandling der oprettes er 1 april i høståret Mulighed for at udskrive udvalgte sider af udskrift via Vis udskrift Mindre rettelser til udskrifter fra TID Rettelse af korrektionsformel type 1 for Ungtyre stor race og jersey i høstår 2012 og 2013 Fejl på dialogen Udbyttedokumentation er rettet Ekstra nøgletal der viser etablerede pligtige efterafgrøder 10 10 2012 Normopdatering Nøgletalsopsætninger justeret 10 10 2012 Programopdatering 5 0 0 1 13 Åbnet for eksport af sprøjtejournal til SJI 2012 åbnet Der er også adgang til upload i 2011 Der er åbnet for eksport af gødningsregnskaber til GHI i 2012 Nye nøgletal til beregning af pligtige efterafgrøder i høstår 2013 Optimering af udskriftsmodul Faciliteter til kolonneopsætning rettet så ændringer huskes Flere justeringer rettelser af udskrifter bl a TID udskrifter Faciliteten til at flytte data til ny PC genindført i mixed mode Analysedato vises på fanen Tildel gødning Justeringer i funktioner til Kartoteksfletning 07 9 2012 Normopdatering Normen for Spelt er rettet i høstår 2013 07 9 2012 Programopdatering 5 0 0 1 12 CVR nr tilføjet på udskrift af Skema B1 2012 Udskrift af registreringer i TID udskrift 80600 rettet Adgang til SJI høstår 2011 åbnet 28 8 2012 Programopdatering 5 0 0 1 11 Hastighedsoptimering af program bl a ved skift mellem dialoger Naturerhvervsstyrelsen s normer for høstår 2013 Der er ajourført afgrødenormer normer for husdyrgødning og korrektionsformler for husdyrgødning Udskrift af Skemaer til gødningsplanlægning 2013 Dialog der viser sammentælling af registreringer i TID Facilitet til prisopdatering af registreringer i TID 26 6 2012 Programopdatering 5 0 0 1 10 Datahåndtering i markblad stabiliseret 03 06 2012 Opdatering af normer Normerne er ajourført for Afgrøder og husdyrnormer for høstår 2012 på grundet ændringsbekendtgørelse af 26 juli 2012 fra NaturErhvervstyrelsen OBS Korrektionsformler af Type 1 for Ungtyre Stor race og Ungtyre Jersey er endnu ikke ændret 01 06 2012 Opdatering af normer Normerne er opdateret med bl a nye planteværnsmidler 01 06 2012 Miniopdatering til version 5 001 9 Afgrænsningsfaciliteter på Markblad stabiliseret Rettelse til datahåndtering i kombination med Næsgaard Mobile 25 05 2012 Miniopdatering til version 5 001 8 Opsætninger af dialoger nulstilles for almindeligt vedligehold OBS gælder ikke rådgiverlicenser Problemer med blanke middellinier på udskrifter af bl a arbejdssedler afhjulpet Alle brugere i rådgiverversionen kan uploade bedrifter lave datadeling redigere standardplaner oa Faciliteten Vis også andre midler tilføjet på fanen Planteværn i markbladet 16 05 2012 Miniopdatering til version 5 001 7 Der er frigivet en miniopdatering til Næsgaard Mark med følgende ændringer Kvitteringer tilsendes via email når der oprettes nye brugere i online Kvitteringer tilsendes via email når der foretages datadeling i online Mulighed for at få tilsendt brugernavn og adgangskode via email Administration af bedrifter til fra kartotekssæt åbnet i online Administration af bedrifter til fra partnerskab åbnet

  Original URL path: http://datalogisk.dk/support/servicemeddelelser/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Manualer - MARK
  vejledninger Upload af marker og markkort til TastSelv 2016 samt IMK Afgrødekonvertering Ansøgning 2016 Nye forhøjede gødningsnormer 2016 GHI vejledning 2015 Vejledning til Planteværnstjek version 3 Vejledning til Pligtige efterafgrøder 2016 MFO Miljø Fokus Områder 2015 Konsulentkartoteker Importer markplan fra Tast Selv service Næsgaard MOBILE bestilling konsulenter Kom godt i gang med Næsgaard Online Brugerstyring Næsgaard Mobile Forvalg Markblade Angiv flere blokke per mark Opsætning af kolonner PC anbefalinger Læs her hvad vi anbefaler omkring PC til Næsgaard MARK og Næsgaard MARKKORT Vejledning ved skift af PC Installation af program på ny PC Flyt data ved skift af PC Generel betjening af programmet Brugerstyring Kartoteker kartotekssæt Kom godt i gang med Næsgaard Online Opsætning af kolonner Bedrifter Opret vælg bedrift Markplan Generelt om markplan Opret marker Slet mark Vælg afgrøder på markerne Angiv analysetal Upload til Tast Selv Service 2014 Importer markplan fra Tast Selv service Gødningsbehov Angiv dokumenterede udbytter Omfordel N kvoten Gødningsplanlægning Generelt om gødningsplanlægning Opret slet gødning Kopier gødninger fra mark til mark Optimer gødningsplan Afstem organiske gødningslagre Organisk gødning Generelt om organiske gødningslagre Markblade Generelt om markbladene Opret Slet behandling Kopier behandlinger Kopier fra standardplan Scenarier Arbejdssedler Prisopdatering Forvalg Markblade Gødningsregnskab GHI GHI vejledning 2015 Gødningsregnskab

  Original URL path: http://datalogisk.dk/support/manualer-mark/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Manualer - KORT
  manualer til Næsgaard MARK Se mere her Manual TID Hent manualer til Næsgaard TID Se mere her Manual MOBILE Hent manualer til Næsgaard Mobile Se mere her Licensbetingelser Se Licensbetingelser for anvendelse af vore programmer Se mere her Manualer KORT Installer seneste opdatering Klik her for at installere den seneste opdatering af Næsgaard Mark Aktuelle vejledninger Vis observationer EUblok klip Vis højdeprofil Hent markkort fra hektaransøgning IMK Upload kort til Næsgaard Online Randzoneordning Upload af markkort til IMK 2 0 Vejledning til opmåling af søer og vandløb til brug i Planteværnstjek Import af analyser fra Dansk Markdatabase Generelle brugervejledninger PLUS OPTI og ADVICER Eksempler Ikoner Kom godt i gang med kortet Zoom Tegnefunktioner Tekster Udskriv Import eksport af kort Sikkerhedskopiering Arealkontrol Hent markkort fra hektaransøgning IMK Vis højdeprofil Indlæsning af ortofoto Genvejstaster Specialvejledninger til rådgivere Markkort ADVICER Min første kunde Administration af data Anvendelse af fælles opsætninger Anvendelse af EU blokgrænser Anvendelse af adresseregister Tag data med på kundebesøg Slam og VVM Brug af EXCEL data WMS og WFS Installation af ortofoto på server Import af analyser fra Dansk Markdatabase Opsætning DLBR mark online Generelle brugervejledninger AGROSAT Datagrænser Farveskalaer Gridberegninger Udbyttekort Vejledning til SyreN Specialvejledninger til AGROSAT Analyser uden GPS

  Original URL path: http://datalogisk.dk/support/manualer-kort/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Manualer - TID
  MARKKORT Se mere her Manual MOBILE Hent manualer til Næsgaard Mobile Se mere her Licensbetingelser Se Licensbetingelser for anvendelse af vore programmer Se mere her Manualer TID Installer seneste opdatering Klik her for at installere den seneste opdatering af Næsgaard Mark Bedrifter Opret vælg bedrift TID Kartoteker Registreringer Mobile TID Start Stop funktion Driftsanalyse til Patriotisk Selskab Udskrifter Udskrifter Sikkerhedskopi Arkivér data Dataudlæsning til konsulent eller mellem to PC Udlæs

  Original URL path: http://datalogisk.dk/support/manualer-tid/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • Manualer - MOBILE
  TID Manualer MOBILE Servicemeddelelser mobile Kortdata Undtagelser i Planteværnstjek Kursus Driftsstatus Lær at bruge markkort i Næsgaard MOBILE Manual MARK Hent manualer til Næsgaard MARK Se mere her Manual MARKKORT Hent manualer til Næsgaard MARKKORT Se mere her Manual TID Hent manualer til Næsgaard TID Se mere her Licensbetingelser Se Licensbetingelser for anvendelse af vore programmer Se mere her Manualer MOBILE Generel betjening af programmet Næsgaard Mobile MARK Næsgaard Mobile

  Original URL path: http://datalogisk.dk/support/manualer-mobile/ (2016-02-10)
  Open archived version from archive •