archive-dk.com » DK » D » DSMOME.DK

Total: 150

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Dansk Selskab for Molekylær Medicin - Forsiden
  den internationale udvikling indenfor Molekylær Medicin At rådgive myndighederne og andre offentlige fora vedr uddannelse udvikling og placering af Molekylær Medicin i sundhedsvæsenet DSMOME afholder løbene videnskabelige møder og arrangementer for selskabets medlemmer Se annoncering her på hjemmesiden under Aktiviteter Har du lyst til at blive medlem af DSMOME se mere under Bliv medlem Download DSMOME informationsfolder her Senest opdateret DSMOME Seminar 6 Bringing genomes to the bedside precision medicine

  Original URL path: http://www.dsmome.dk/ (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Dansk Selskab for Molekylær Medicin - Log på
  mig Log på Glemt din adgangskode Glemt dit brugernavn Senest opdateret DSMOME Seminar 6 Bringing genomes to the bedside precision medicine in action May 25 2016 in Aarhus DSMOME afholder seminar nr 6 den 25 maj 2016 i Aarhus Eksterne events Mest læste Første DSMOME seminar Velkommen til DSMOME dk Aktiviteter i DSMOME Nyheder DSMOME afholder seminar nr 6 om Bringing genomes to the bedside precision medicine in action den

  Original URL path: http://www.dsmome.dk/login (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Dansk Selskab for Molekylær Medicin - English
  molecular disciplines and how to best use the new technologies in clinical practice The specific aims of DSMOME are To publicize Molecular Medicine To advance the development of Molecular Medicine To promote education and research in Molecular Medicine To disseminate knowledge of Molecular Medicine in the surrounding communities To follow the international developments in Molecular Medicine To advise the authorities and other public forums about training development and position of Molecular Medicine in the healthcare DSMOME organizes scientific meetings and events for members of the society See advertisement on our website in Aktiviteter If you want to become a member of DSMOME you can apply for membership using the form on our website in Bliv medlem If you have any questions to the society you are welcome to contact the DSMOME secretary Christina Bak Pedersen Academic Coordinator Institute for Clinical Medicine Dept of Molecular Medicine MOMA Aarhus University Hospital Brendstrupgaardsvej 100 DK 8200 Aarhus N Tel 45 784 55307 Fax 45 867 82108 E mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den Senest opdateret DSMOME Seminar 6 Bringing genomes to the bedside precision medicine in action May 25 2016 in Aarhus

  Original URL path: http://www.dsmome.dk/english (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Dansk Selskab for Molekylær Medicin - DSMOME
  en lang række fagområder kan diskuteres bredt og åbent hvorledes vi bedst anvender de nye teknologier i den kliniske praksis Forbedre kontakten imellem klinisk og basalt orienterede forskere Integration af molekylære analyser og tankegange i den kliniske praksis har øget behovet for et forum hvor de mere basalt orienterede forskere kan mødes med de klinisk orienterede forskere Denne kontakt som er essensen i translationel forskning er ofte vanskelig at etablere DSMOME vil åbne mulighederne for en sådan kontakt Klinikerne skal iklædes et mere molekylært sprog og de basale forskere skal have en mere klinisk forståelse for anvendelse af de nye teknologier i diagnostik sygdomsforståelse og terapi De teknologiske fremskridt udfordrer etikken Med de nye teknologier og anvendelsesmuligheder følger en stor udfordring og mange etiske overvejelser DSMOME ønsker at skabe et forum for en overordnet og mere filosofisk eller teoretisk diskussion af hvordan molekylær medicin påvirker den kliniske tankegang og de etiske og samfundsmæssige forhold Her tænker vi fx på forsikringsstatus hos personer med en genetisk diagnose som først kommer til udtryk efter en lang årrække etiske proplemstillinger omkring hemmelighedsholdelse af sekvenser en fælles tankegang omkring kriterier for hvornår der kan stilles en diagnose der kan overbringes patienten og hvilke krav

  Original URL path: http://www.dsmome.dk/dsmome (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Dansk Selskab for Molekylær Medicin - Velkommen
  i det omgivende samfund At følge den internationale udvikling indenfor Molekylær Medicin At rådgive myndighederne og andre offentlige fora vedr uddannelse udvikling og placering af Molekylær Medicin i sundhedsvæsenet DSMOME afholder løbene videnskabelige møder og arrangementer for selskabets medlemmer Se annoncering her på hjemmesiden under Aktiviteter Har du lyst til at blive medlem af DSMOME se mere under Bliv medlem Download DSMOME informationsfolder her Senest opdateret DSMOME Seminar 6 Bringing

  Original URL path: http://www.dsmome.dk/dsmome/velkommen-til-dsmome (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Dansk Selskab for Molekylær Medicin - Vedtægter
  Pensionerede ordinære medlemmer samt æresmedlemmer er fritaget for kontingent Kapitel 3 Ledelse 5 Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed I Bestyrelsen leder Selskabets daglige arbejde og refererer til generalforsamlingen II Formanden for bestyrelsen når denne har forfald næstformanden repræsenterer Selskabet i dagligdagen Kapitel 4 Generalforsamlingen 6 Generalforsamling Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i februar marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel Endelig dagsorden udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Aflæggelse af revideret regnskab Budget for det kommende år og fastlæggelse af kontingent Forslag fra medlemmerne Forslag fra bestyrelsen Valg af formand Valg til bestyrelsen Valg af revisor eller revisorsuppleant Dato for næste generalforsamling Eventuelt I Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt til bestyrelsen senest 2 uger inden generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne sammen med den endelige dagsorden II Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel III Beslutninger vedtages på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte med mindre andet er fastlagt i lovene En generalforsamling er beslutningsdygtig når den er lovlig indvarslet Hvis et medlem forlanger det skal afstemningen foretages skriftligt Fraværende ordinære medlemmer kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem Hvert tilstedeværende ordinært medlem kan kun have én fuldmagt Stemmeret og opstillingsret har kun medlemmer der ikke er i kontingentrestance IV På generalforsamling kan der kun foretages afstemning om punkter der har været optaget på dagsordenen V Der føres referat over forhandlingerne på generalforsamlingen Det af bestyrelsen godkendte referat lægges på hjemmesiden www dsmome dk senest én måned efter afholdt generalforsamling Kapitel 5 Bestyrelsen 7 Bestyrelsen har 10 medlemmer Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand næstformand kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 5 medlemmer er til stede ved mødet Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende Der føres beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne Referatet lægges på hjemmesiden www dsmome dk snarest efter bestyrelsesmødet og godkendes på næste bestyrelsesmøde Ved sammensætning af bestyrelsen tilsigtes en ligelig geografisk og faglig repræsentation I Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse II Et bestyrelsesmedlem vælges for en periode på 2 år med mulighed for genvalg III Bestyrelsen kan om nødvendigt nedsætte et arbejdsudvalg hvori også medlemmer udenfor bestyrelsen kan være med Bestyrelsen skal dog være repræsenteret i sådanne udvalg med mindst et medlem IV Et medlem der har været formand eller siddet i bestyrelsen i 4 år kan kun nyvælges til formand eller bestyrelse såfremt der er gået mindst 2 år siden sidste funktionsperiode V Bestyrelsen vælger blandt medlemmerne i eller uden for bestyrelsen en web master til at bestyre Selskabets hjemmeside og elektroniske kommunikation dog således at det om muligt bør være sekretæren Kapitel 6 Ad hoc udvalg 8 Efter behov kan bestyrelsen også nedsætte bl a følgende udvalg Videnskabeligt udvalg Internationalt udvalg Kvalitetsudviklings udvalg I Alle udvalg fungerer som sagsbehandlings instanser for bestyrelsen til hvilke de refererer Endvidere aflægger alle udvalg beretning ved

  Original URL path: http://www.dsmome.dk/dsmome/vedtaegter (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Dansk Selskab for Molekylær Medicin - Bestyrelsen
  mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den Claus Højbjerg Gravholt Akademisk Sekretær og Kasserer Overlæge Institut for Klinisk Medicin Molekylær Medicinsk Afdeling MOMA Aarhus Universitetshospital Brendstrupgaardsvej 100 8200 Aarhus N Telefon 45 784 55365 E mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den Oluf Borbye Pedersen Professor forskningsdirektør Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research Lundbeck Foundation Center for Medical Genomics Københavns Universitet Universitetsparken 1 DIKU Bygning 1 etage 2100 København N Telefon 45 353 37122 E mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den Kristian Helin Direktør professor Administration Biotech Research and Innovation Centre BRIC Københavns Universitet Ole Maaløes Vej 5 2200 København N Telefon 45 353 25668 Email Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den Kim Brixen Direktør professor Odense Universitetshosital Svendborg Sygehus Sdr Boulevard 29 5000 Odense C Telefon 45 512 09787 E mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den Ole Mors Professor overlæge Institut for Klinisk Medicin Center for psykiatrisk forskning Aarhus Universitet Skovagervej 2 8240 Risskov Telefon 45 784 71160 E mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den Henrik Kjærulf Jensen Overlæge Institut for Klinisk Medicin Hjertemedicinsk Afdeling B Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej 100 8200 Aarhus N Telefon 45 784 52033 E mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den Kjeld Schmiegelow Overlæge Bonkolab afsnit 5704 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 45 354 54266 E mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots Du skal have JavaScript

  Original URL path: http://www.dsmome.dk/dsmome/bestyrelsen (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Dansk Selskab for Molekylær Medicin - Ad hoc udvalg
  videnskabelige møder og bistår de lokale arrangører ved tilrettelæggelse af årsmødet b Internationalt udvalg rådgiver bestyrelsen vedrørende Selskabets kontakter til udenlandske molekylær medicinske selskaber og instanser c Kvalitetsudviklingsudvalg rådgiver bestyrelsen vedrørende indenlandske kvalitetssikrings databaser for de molekylær medicinske sygdomme og samarbejder med udenlandske kvalitetssikrings databaser inden for specialet Senest opdateret DSMOME Seminar 6 Bringing genomes to the bedside precision medicine in action May 25 2016 in Aarhus DSMOME afholder seminar

  Original URL path: http://www.dsmome.dk/dsmome/ad-hoc-udvalg (2016-04-28)
  Open archived version from archive