archive-dk.com » DK » D » DYBDAHL.DK

Total: 100

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Chełmno
  samt russiske og polske krigsfanger I alt dræbtes der 340 000 mennesker i Che mno Lejren i Che mno blev oprettet og drevet af en speciel Einsatzgruppe Sonderkommando på samme måde som Reinhard aktionens udryddelseslejre i Belzec Treblinka og Sobibor men til forskel fra disse brugte man ikke gaskamre i Che mno kun gasbiler Fremgangsmåden ved drabene i Che mno er beskrevet af den polske Central Commision for Investigation of German Crimes in Poland Lejren var et lille statsejet landsted der lå i en park omgivet med næsten uigennemtrængeligt fyrrekrat Parken blev desuden lukket med et højt plankeværk som effektivt skjulte alt hvad der foregik indenfor De lokale indbyggere blev evakueret fra omegnen Der var på forhånd to bygninger det lille landhus og en tidligere kornlade Der blev bygget to ekstra træhuse Hele anlægget hvor hundredtusinder af mennesker blev dræbt omfattede kun to hektar De der blev bragt dertil med henblik på udryddelse havde fået oplyst og regnede fast med at de skulle arbejde med opførelsen af befæstningsanlæg De fik ved ankomsten oplyst at de skulle bade og at deres tøj skulle desinficeres I husets kælder skulle de klæde sig af Derpå førtes de ad en rampe op til en

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/chel.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Aktion Reinhards udryddelseslejre
  rov overtog de tyske myndigheder men også enkeltpersoner fik part i udbyttet SSere politibetjente og lejrvagter Aktion Reinhard endte i november 1943 Efter at have udført deres blodige arbejde i Polen blev størstedelen af personalet overført til Norditalien til partisanbekæmpelse og til udryddelse af italienske jøder Mange af dem blev forfremmet som anerkendelse for deres grusomheder i udryddelseslejrene Efter de tyske troppers kapitulation i Italien spredtes gruppen i alle retninger I det følgende omtales hver enkelt lejr ligesom der anføres links til ARDs beskrivelse af hvert af udryddelseslejrene Belzec Udryddelseslejren Belzec Polen oprettedes i vinteren 1941 42 ved jernbanen Lublin wów med henblik på udryddelse af jøderne fra Krakow og wów distrikterne Den blev model for de to andre udryddelseslejre i Aktion Reinhard Treblinka og Sobibor Som kommandant fungerede Christian Wirth indtil 1 august 1942 da han blev forfremmet til inspektør for Aktion Reinhard Den nye kommandant for Belsec var Gottlieb Hering der efter Belseclejrens afvikling senere blev kommandant for koncentrationslejren Risiera di San Sabba i Norditalien Lejren i Belsec rådede fra begyndelsen over tre gaskamre der var indrettet i en af lejrens tre bygninger Hvert af dem var 4 x 8 m og var camoufleret som et bruserrum Der blev senere indrettet seks gaskamre på hver 32 m2 De blev taget i brug i juli 1942 Kulilten til drabene blev leveret af en 200 HK motor som stod i et skur på 2 x 2 m ved siden af gaskamrene Lejren rådede udover gaskamrene også over lastbiler indrettet til kuliltedrab Nogle fanger syge og ældre blev dog skudt med revolver og alle blev begravet i massegrave Der dræbtes i alt ca 600 000 mennesker i lejren Drabene begyndte den 17 marts 1942 og varede ved til ind i december samme år Ligene blev senere gravet op igen og brændt for at fjerne sporene efter udryddelserne Det tog ca et halvt år Derpå blev lejrens bygninger nedrevet og arealet planeret og beplantet Der var således aktivitet i lejren indtil efteråret 1943 I sommeren 1944 blev området indtaget af den russiske hær ARDsite om Belzec Sobibor Udryddelseslejren Sobibor øst for Lublin Polen oprettedes i marts april 1942 og var et led i Aktion Reinhard svarende til udryddelseslejrene Belzec og Treblinka Formålet var at udrydde jøderne i Lublin distriktet og Østgalicien Lejrens chef østrigeren Franz Stangl havde studeret indretningen og funktionen af Belzeclejren inden Sobibor blev endelig udbygget Lejren blev indrettet med tre gaskamre på hver 16 m2 med en kapacitet på 160 180 fanger ad gangen I denne lejr begyndte massedrabene efter visse prøvegasninger primo maj 1942 De gennemførtes på lignende måde som i Belzec Der dræbtes i alt ca 250 000 mennesker i Sobibor Drabene skete i to faser I den første som dækkede perioden maj juli dræbtes der ca 57 000 jøder fra Lublindistriktet og Østgalicien samt ca 40 000 fra Tjekkiet Slovakiet og Østrig ialt ca 100 000 jøder Derpå kom der en tomåneders pause forårsaget af jernbanereparationer I denne periode blev gaskamrene udbygget til seks med en

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/reinh.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Auschwitz
  straks blev sorteret fra på perronen medens resten blev ført direkte til gaskamrene Ca 70 75 af fangerne herunder næsten alle børn kom derfor direkte i gaskamrene De frasorterede arbejdsduelige fanger fik deres fangenummer tatoveret på venstre underarm både børn og voksne og de blev derpå sendt på arbejde i virksomheder som fremstillede krigsmateriel Forholdene for fangerne i Auschwitzlejrene var på enhver måde miserable og der blev udført mange medicinske forsøg med fanger blandt andet med tvillinger Ialt dræbtes ved disse forsøg 1 400 par tvillinger Auschwitz skulle ifølge Himmler være et center for den totale udryddelse af jødedommen I Auschwitz I var der indrettet et gaskammer med krematorium til udryddelse af fanger der ikke var arbejdsduelige I Birkenau var der først to gaskamre men de blev opgivet da de var for små I stedet blev der efterhånden opført fire store gaskamre og tilhørende krematorier med en mindste forbrændingskapacitet pr døgn på henholdsvist 1440 1440 768 og 768 fanger Man brugte giftgassen cyklon B til at dræbe fangerne Det første massedrab i de store gaskamre skete den 12 maj 1942 da 1 200 polske jøder blev dræbt I begyndelsen var udryddelsen koncentreret om polske jøder men efterhånden kom der også jøder fra Slovakiet Frankrig Belgien og Holland og i efteråret 1942 ankom der især jøder fra Tyskland Norge og Litauen Til sidst kom der hundredtusinder af jøder fra Grækenland Ungarn m fl lande Relativt tidligt kom der også russiske krigsfanger Man ved ikke præcist hvor mange fanger der blev dræbt i Auschwitzlejrene dels fordi de der blev ført direkte til gaskamrene som regel ikke blev registreret og dels fordi lejrenes arkiver var blevet tilintetgjort Der foreligger kun få konkrete oplysninger Det kan for eksempel udledes af lejrens nummersystem og en dødsbog at mindst 12 000 russiske krigsfanger er ankommet og

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/ausch.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Majdanek
  rumme 250 000 fanger Den nåede dog kun at komme op på at kunne rumme ca 60 000 fanger I alt har ca 500 000 personer fra 29 lande været fanger i Majdanek og dens filialer De fleste var russere polakker og jøder men der var for eksempel også danskere I 1942 sendtes jøder fra Warszawas ghetto til Majdanek hvor de ældre straks kom i gaskammeret og derpå børnene De øvrige måtte arbejde så hårdt at det normalt kun tog ca tre måneder inden de omkom I lejrens kvindeafdeling var der ca 12 000 kvinder der arbejdede med at dyrke grønsager til lejrens forbrug Der var forholdsvist mange mindreårige fanger 60 af fangerne især børnene døde af sult udmattelse sygdom chikane og mishandling 40 blev myrdet i gaskamrene eller dræbt på anden måde Lejren havde fem krematorieovne I gaskammeret dræbtes først og fremmest jøder Andre blev ofte dræbt ved massenedskydninger I 1941 og 1942 blev således de syge russiske krigsfanger skudt på denne måde I april 1942 blev 2 800 jøder fra Lublinghettoen ført til Majdanek og skudt sammen med flere tusinde fanger fra forskellige lande I sommeren 1943 blev 300 officerer fra den russiske hær skudt 18 000 jøder

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/majdanek.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Maly Trostinets
  Både jøder og andre der skulle udryddes blev sendt til Maly Trostinets og skudt eller dræbt med gas og det omfattede både ghettoens beboere i Minsk og mange andre fra store dele af Hvide Rusland Den 31 juli 1942 rapporterede Einsatzgruppen at det var lykkedes at dræbe 55 000 personer i løbet af ti uger De dræbte blev begravet sammen i store massegrave Udover jøder fra Hvide Rusland blev der også transporteret jøder fra Vesteuropa til gasning i Maly Trostinets For disse foreligger der officielle opgørelser der viser at der kom 7 togtransporter fra Tyskland med ialt 6 658 personer 9 togtransporter fra Østrig med ialt 8 472 personer 6 togtransporter fra Tjekkiet de 5 fra Theresienstadt med ialt 6 000 personer og 1 togtransport fra Polen med ialt 1 000 personer Med disse 23 transporter blev der ialt sendt 22 130 jøder til Minsk Heraf blev mindst 90 myrdet i Maly Trostinets Herudover er der dog også kommet transporter fra Holland og Frankrig og muligvis også fra Dachau I den østlige del af Hvide Rusland levede der medio 1941 ca 400 000 jøder Ca 80 af disse eller 320 000 personer blev myrdet under den tyske besættelse En lille del blev transporteret til de polske udryddelseslejre De fleste blev dræbt på stedet Den jødiske befolkning i Hvide Rusland var tilmed forøget ved en tilstrømning af polske flygtninge Men jøder var på ingen måde de eneste ofre Mange tusind civile partisaner og russiske krigsfanger blev også myrdet i Maly Trostinets Der foreligger imidlertid ingen optegnelser over antal og identitet af dem der blev dræbt Tyskerne brændte både alle lejrens rapporter og de dræbtes lig Derfor er der stor forskel på de foreliggende skøn over antallet af dræbte De tidlige russiske skøn går ud på at der dræbtes 206 000 fanger

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/malytrostinets.html (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Østrigs sammenslutning med Tyskland
  Folkeforbundet herunder især af Frankrig og England som fik vedtaget økonomiske sanktioner mod Italien Han havde derfor behov for tysk støtte Den fik han i form af oprettelsen af Berlin Rom aksen Men til gengæld fik Mussolini svært ved at fastholde sin modstand mod en forening af Tyskland og Østrig De østrigske politikere følte også at Italiens modstand mod en tysk østrigsk sammenslutning var svindende Schuschnigg havde dermed ikke megen tilslutning til sin politik i dette spørgsmål Hertil kom at den østrigske befolkning havde set at Hitlers økonomiske politik havde afskaffet arbejdsløsheden i Tyskland og også skabte visse andre gode resultater Der var derfor ikke megen modstand i befolkningen mod en forening af de to lande Da Østrig desuden var stærkt antisemitisk var det heller ikke for østrigerne problematisk at Hitler havde iværksat omfattende jødeforfølgelser Hitler var desuden selv oprindeligt østriger selv om han havde fået tysk statsborgerskab i 1932 Dette forhold betød at en sammenslutning af de to lande under hans ledelse ikke forekom så betænkeligt som hvis Tyskland havde haft en ikke østrigsk leder De kredse i Østrig som ønskede en sammenslutning af de to lande blev støttet af Hitler der så den nye aftale som et middel til at øge nazisternes indflydelse i Østrig Han pressede derfor med militære trusler den østrigske regering til at optage medlemmer af nazipartiet i regeringen Da dette var imod Schuschniggs politik måtte denne efterhånden give op som ministerpræsident Tyskland tvang derpå Østrig til at anerkende den nazistiske indenrigsminister Arthur Seyß Inquart som ny ministerpræsident Han anmodede på Görings forslag hurtigt Tyskland om at sende tropper ind i Østrig Den 12 marts 1938 rykkede en tysk hær på 125 000 soldater ind i Østrig hvor den blev modtaget af folket med overvældende begejstring For ikke at andre lande skulle opfatte dette som en tysk angrebskrig sendtes også en østrigsk hær ind i Tyskland Allerede den 13 marts forelagde Hitler teksten til en lov der lød således Østrig er en provins af det tyske rige Med vedtagelsen af denne var de to lande forenet Kort tid efter blev der holdt en manipuleret folkeafstemning hvorved over 99 af vælgerne i både Østrig og Tyskland stemte for sammenlægning af de to lande Østrig blev nu fuldstændigt integreret i Tyskland og fik status af en tysk provins eller enkeltstat under navnet Ostmark Der blev gennemført en ensretning af det østrigske samfund ligesom af det tyske iøvrigt Straks ved de to landes forening startede jødeforfølgelserne i Østrig På fem dage måtte de østrigske jøder lide det som jøderne i Tyskland havde lidt i fem år Omkring 700 000 østrigere blev optaget som medlemmer af nazipartiet Østrigs tilslutning til det tyske rige blev meget værdifuld for Hitler idet landet stillede en million mand til at indgå i den tyske hær og SS Den østrigske stat rådede over formueværdier som var tre gange så store som de tyske og de indgik nu i de tyske beholdninger Østrigerne udgjorde ifølge flere skribenter 8 af Stortysklands befolkning men tegnede sig for

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/austria%20II.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Koncentrationslejre i Østrig
  herunder især franskmænd belgiere serber polakker englændere 4 000 underofficerer fra USAs Air Force samt sovjetrussiske og italienske krigsfanger Livet i lejren var præget af at fangerne blev behandlet nationalitetsmæssigt forskelligt ud fra ideologiske racemæssige motiver Lavest stod de russiske fanger Lejren omfattede et kontorafsnit et fængsel en afdeling for læger samt karantænebarakker for nyankomne Vagtmandskabet lå i en troppelejr ca 1 km borte I nærheden af lejren blev der i foråret 1941 oprettet et lejrlazaret med tre hundrede senge I et hjørne af lejren lå kirkegården hvor over 1 600 dræbte russiske krigsfanger blev begravet Drabscentre under Eutanasiprogrammet Her Hartheim I oktober 1939 iværksatte Tyskland det såkaldte Eutanasiprogram Barmhjertighedsprogram som gik ud på at give såkaldt ikke leveværdigt liv en nådesdød Det drejede sig om en relativt nøje afgrænset menneskegruppe i første række fysisk handicappede børn voksne med sindssyge arvelige sygdomme eller syfilis og personer der tilhørte en race af lavere værdi Til at gennemføre Eutanasidrabene oprettedes der i 1940 seks drabscentre bemandet med læger og sygeplejersker De blev forbilleder for udryddelseslejrene for jøderne og en stor del af personalet i udryddelseslejrene kom fra drabscentrene I Østrig blev det største og vigtigste drabscenter Hartheim oprettet Her dræbtes løbende invalider der leveredes fra psykiatriske sygehuse og lignende institutioner samt fra koncentrationslejrene Fra maj 1940 til august 1941 drejede det sig om uforbederlige patienter fra sygehuse pleje og aldershjem i hele det stortyske område I henhold til Hartheims egen statistik blev der i perioden maj 1940 til august 1941 dræbt 18 269 personer i Hartheims kælder Fra sommeren 1941 blev der også dræbt fanger fra koncentrationslejre i Hartheim Det drejede sig især om 5 000 fanger fra Mauthausen Gusen og Dachau samt deres filiallejre men også tvangsarbejdere fra Østeuropa blev dræbt i Hartheim indtil slutningen af 1944 De fleste var fanger der ikke mere kunne klare arbejdet i stenbruddene Men også politisk aktive fanger blev myrdet i Hartheim Ialt blev der i Hartheim dræbt ca 30 000 personer Ofrene blev dræbt med gas enten i stationære gaskamre i drabscentrets kælder eller under transport i mobile gaskamre Både læger og andet personale medvirkede ved drabene Bagefter forklarede de at det var deres pligt at udføre de ordrer de fik Hartheim fik en del af de ofre der ankom leveret via mellemstationer Transporterne til Hartheim ankom eksempelvist først til en sindssygeanstalt i Niedernhart i Linz hvor man dræbte mange ved underernæring og overdosis af medicin De øvrige blev med mellemrum leveret videre til Hartheim Eutanasiprogrammet Eutanasi drabscentret Hartheim Den vilde eutanasi Her Steinhof Trods et formelt stop i august 1941 fortsatte Eutanasiprogrammet i det skjulte indtil 1945 Fra 1941 blev der i særlige afdelinger i visse koncentrationslejre dræbt fanger af kategorien ikke leveværdige Også i 100 psykiatriske sygehuse og lignende institutioner ud over Tyskland og Østrig fortsatte man drabene indtil 1945 Ialt dræbtes der i disse institutioner ca 200 000 mennesker ofte ved at man efterhånden fratog dem deres mad eller forgiftede dem Disse forbrydelser fik betegnelsen den vilde eutanasi Wiens helbredelses og

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/austria%20III.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Afslutningen på Østrigs Nazitid
  få trukket de fremmede tropper ud af landet Den 17 februar 1947 trådte en Nationalsocialistlov i kraft De registreringspligtige personer blev nu opdelt i belastede og mindre belastede og bedømt efter deres aktiviteter indenfor nazipartiet NSDAP Næsten alle registrerede var bodspligtige De mindre belastede fik deres valgret tilbage I april 1948 vedtog det østrigske Nationalråd endvidere et amnesti for de mindre belastede omfattende ca 500 000 personer der dermed også fik deres valgret tilbage Partiernes kamp om disse vælgere begyndte derpå og dermed var afnazificeringen i realiteten afsluttet Hertil kom at den stærkt udbredte antisemitisme i Østrig viste sig fortsat at bestå hvilket de enkelte overlevende jøder der vendte tilbage fik tydeligt at mærke Bodsafgiften var en engangsafgift hvis procentsats afhang af formuen Desuden skulle alle bodspligtige betale et tillæg til løn og indkomstskatten Bodspligten indebar desuden begrænsninger med hensyn til erhvervsudøvelse Hertil kom at de bodspligtige indtil 1948 ikke havde valgret ligesom de ikke kunne blive nævninge eller domsmænd Nationalsocialistloven var imidlertid kun i kraft et år og mange bestemmelser nåede derfor ikke at træde i kraft Allerede i 1947 gik en del politikere ind for at slække på afnazificeringsbestemmelserne og de retslige forholdsregler vendt mod de tidligere nationalsocialister I 1948 udstedtes de første amnestier I 1949 fik flere af de tidligere nationalsocialister deres valgret tilbage Regeringen forsøgte at afskaffe folkedomstolene men det blev mødt med et veto fra de allierede Da Østrig i 1955 fik en aftale om selvstændighed og de allierede derpå trak deres tropper ud af landet blev folkedomstolene straks nedlagt Efter nedlæggelsen gennemførtes der 35 straffesager ved de almindelige domstole mod personer der var anklaget for at have begået nazistiske forbrydelser Forholdsvist mange af dommene ved disse sager lød på frifindelse En oversigt over dommene kan ses ved at klikke på følgende link 35 straffesager

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/slutning.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive •