archive-dk.com » DK » D » DYBDAHL.DK

Total: 100

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Østrigske krigsforbrydere
  krigsfanger koncentrationslejrfanger og jøder af tysk SS SA militær og politi m v Spørgsmålet om nationalsocialismen og Holocaust var derfor i årtier et tabu i Østrig på trods af regelmæssige skandaler og affærer Først Waldheim affæren i årene 1986 1988 og 50 årsdagen i 1988 for Østrigs sammenslutning med Tyskland førte til en historikerstrid og dermed en mere realistisk erkendelse af hvordan forholdene havde været i virkeligheden Det blev herved klarlagt at der intet grundlag var for tesen om at Østrig blot havde været et offer for Hitlers politik Størstedelen af østrigerne havde glædet sig over sammenslutningen i 1938 talrige østrigere havde deltaget aktivt i Holocaust og mange havde været passive tilskuere Denne klarlæggelse måtte få politisk betydning i Østrig I 1991 erkendte forbundskansler Franz Vranitzky som den første officielt at landet var medskyldig i de nationalsocialistiske forbrydelser Der blev derpå oprettet en såkaldt Nationalfond for ofrene for nationalsocialismen og mange ofre fik derved for første gang en ganske vist lille erstatning I 2000 og 2001 blev der desuden vedtaget love om erstatning for tvangsarbejde og ariseret formue Men disse erkendelser var ifølge direktøren for Simon Wiesenthal Centeret i Jerusalem ikke tilstrækkelige Han kritiserede i 2006 de østrigske myndigheder specielt for ikke at tage opgaven med at forfølge nazi forbrydere alvorligt nok Han kaldte Østrig et paradis for nazi forbrydere og gav udtryk for at Østrigs undersøgelser mod formodede gerningsmænd var utilstrækkelige og at gerningsmændene fortsat uhindret kunne tale åbent om deres forbrydelser i Østrig Denne situation fandt han oprørende Der søges ikke målbevidst nok efter beviser og mistænkte bliver kun spurgt om de har deltaget i bestemte aktioner Siger de nej er sagen normalt afsluttet Østrigske love beskytter naziforbryderne og forhindrer at de bliver draget til regnskab sagde han Simon Wiesenthal Centeret i Jerusalem startede derfor en aktion Last

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/austriaIV.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Tysklands besættelse af Tjekkoslovakiet
  sådanne regeringer Den havde straks fra starten minimale beføjelser Desuden blev regeringerne i tidens løb et redskab til at gennemføre kollaboration med besættelsesmagten Den dominerende personlighed i en protektoratsregering efter 1942 var Emanuel Moravec minister for uddannelse og folkeoplysning Han blev et symbol på ubetinget kollaboration med nazisterne og beskyldt for forræderi mod de nationale tjekkiske interesser Besættelsesmagten var dog langt fra tilfreds med at have fuldstændig kontrol over protektoratsmyndighedernes arbejde Der dannedes derfor et parallelt system af tyske politiske forvaltningsmæssige retslige og politimæssige myndigheder som førte tilsyn med alle områder af livet i protektoratet Der blev udpeget en rigsprotektor som var Adolf Hitlers direkte stedfortræder og rigsbefuldmægtigede i protektoratet Den første rigsprotektor var Konstantin von Neurath som blev efterfulgt af Reinhard Heydrich senere Kurt Daluege og endeligt Wilhelm Frick Karl Hermann Frank blev gradvis den største personlighed i den tyske forvaltning i protektoratet Han var berygtet for sit ubegrænsede had til tjekkerne Han begyndte sin politiske karriere i Henleins Sudetertyske parti hvis medlemmer straks meldte sig til det tyske naziparti da grænseområderne blev annekteret af Tyskland Frank havde Hitlers tillid som hovedekspert i situationen i de Tjekkiske lande Først var han udenrigsminister og derefter blev han i august 1943 udnævnt som tysk statsminister for Böhmen og Mähren På samme tid kommanderede han protektoratets SS og politienheder Den faktiske magt var således samlet i hans hænder mens rigsprotektoren spillede en mere repræsentativ rolle Det endelige mål for den nazistiske politik i protektoratet var germaniseringen af hele området Der blev opstillet et forslag til hvorledes dette skulle ske Denne plan blev senere retningsgivende for de polske områder Den gik ud på at størstedelen af befolkningen gradvist skulle udryddes og resten fortyskes eller sendes til Sibirien De præcise tal findes i den senere Generalplan Øst fra 1943 Ud af de 7 485 000 tjekkere blev 3 625 000 anset for at være egnet til fortyskning Desuden skulle 1 415 000 tyske kolonister ankomme til protektoratet Man ønskede at opretholde freden i protektoratet og frem for alt dets produktionsevne der var meget vigtig for Tysklands krigsproduktion Det blev derfor besluttet at udsætte hovedfaserne i gennemførelsen af Generalplan Øst indtil krigens forventede sejrrige afslutning Under krigen skulle der kun tages partielle skridt De partielle skridt tjente til at undertrykke den tjekkiske kultur undtagen underholdning videnskab og undervisning Besættelsesmagten forfulgte systematisk den tjekkiske intelligens og indskrænkede skolesystemet De benyttede anledningen til at lukke de tjekkiske universiteter nedlægge talrige gymnasier og stræbte efter at germanisere resten Samtidigt forsøgte de at hverve visse tjekkiske samfundsklasser ved hjælp af social demagogi frem for alt arbejdere i industrigrene af betydning for krigsproduktionen Selv om de der ikke skulle germaniseres først skulle have deres skæbne afgjort efter krigen ankom der tyske kolonister til protektoratet allerede under krigen De blev placeret i områder der var tænkt som såkaldte tyske folkebroer Disse skulle tjene til at opdele og gradvist adskille områder med ubrudt tjekkisk befolkning Samtidigt blev der foretaget en omfattende undersøgelse af den tjekkiske befolkning camoufleret som en lægeundersøgelse af unge

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/tjekkoslovakietbesat.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Tysklands besættelse af Polen
  fire års skolegang Frank udtalte i oktober 1939 at Polen skulle udnyttes ved en hensynsløs slagtning og overførsel til Tyskland af alle forråd råvarer maskiner fabrikationsindretninger o l som var vigtige for den tyske krigsøkonomi ved indsættelse af polsk arbejdskraft i Tyskland reduktion af Polens samlede økonomi til det absolut nødvendige minimum for befolkningens levned lukning af alle uddannelsesanstalter især de tekniske skoler og højskoler for at undgå opkomsten af en polsk intelligens I kraft af forordninger udstedt af Frank blev i løbet af seks måneder alle statslige private og kirkelige kunstskatte i Polen konfiskeret Polske jurister læger præster lærere kunstnere og videnskabsmænd blev skudt som såkaldte gidsler jødiske skuespillere forfattere journalister og malere blev anbragt i ghettoer I sommeren 1940 blev der indenfor rammerne af en ekstraordinær fredsaktion skudt over 7 000 mulige politiske modstandere og modstandskæmpere dømte kriminelle og arresterede polakker samt intellektuelle Frank forsvarede den summariske domfældelse af disse personer med at formålet med arbejdet i Generalguvernementet er ikke at opbygge en retsstat men at gennemføre den nazistiske østpolitik Efter denne aktion blev Frank af de polske borgere betegnet som Slagteren fra Polen I det af Tyskland kontrollerede område levede der i 1939 godt 2 mill jøder og i den del af Polen som var besat af Sovjetrusland levede ca 1 2 mill jøder De polske jøder havde ingen chancer for at flygte Allerede i september 1939 havde Reinhard Heinrich chef for det tyske sikkerhedspoliti under SS og senere chef for RSHA Reichssicherheitshauptamt befalet at jøderne skulle koncentreres i større byer i nærheden af jernbanelinier I november 1939 befalede Hans Frank at der skulle nedsættes et jøderåd i hver kommune og at alle jøder over 10 år skulle bære et armbind Jøderådet skulle være et forbindelsesled mellem de tyske herrer og jøderne Rådene skulle udarbejde lister over alle jøder i hver kommune de skulle oprette et jødisk politi og de skulle fastsætte regler for arbejde logi og sundhedsvæsen Endnu før det tyske angreb på Sovjetunionen mistede jøderne deres arbejde og blev tvangsarbejdere Jødiske huse værksteder og fabrikker blev eksproprieret Fra de mindste landsbyer til de største byer blev det jødiske liv systematisk ødelagt Indtil foråret 1941 blev der oprettet ca 200 tvangsarbejdslejre for jøder Dødsraten var på grund af umenneskelige levevilkår meget høj i disse lejre Tyskerne forsøgte med henblik på en kommende endelig løsning af jødespørgsmålet at koncentrere alle jøder i ghettoer Allerede i oktober 1939 blev de første ghettoer oprettet Også her blev dødsraten høj på grund af sult og sygdomme Einsatzgrupperne hjulpet af tyske politibataljoner var gået i gang med at skyde jøder Normalt blev ofrene skudt på ensomme steder og ligene hurtigt gravet ned Da mange af gerningsmændene ikke kunne holde ud at skyde uskyldige nøgne mænd kvinder og børn bad Heinrich Himmler RSHA Reichssicherheitshauptamt om at finde en bedre metode Dette førte til at der udvikledes specielle lastbiler med lufttætte lastrum hvor ofrene kunne dræbes med udstødningsgas De specielle lastbiler blev også anvendt i udryddelseslejren Che mno fra december 1941 Her blev

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/Polens%20bes%C3%A6ttelse.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Oplysninger om Ernst Kaltenbrunner
  arbejdede målbevidst på at få Østrig integreret i Tyskland Indenfor SS gjorde han hurtigt karriere I 1937 blev han udnævnt til chef for det samlede østrigske SS I denne stilling deltog han aktivt i intrigerne mod den østrigske regering Ved Østrigs integrering i det tyske rige i 1938 deltog han aktivt i oprettelsen af koncentrationslejren Mauthausen og den dermed følgende jødeforfølgelse Han blev endvidere udnævnt til statssekretær for offentlig sikkerhed i regeringen Seyß Inquart og ansvarlig for politiets organisering i forbindelse med integreringen Han opbyggede samtidig som den højere SS og politifører i Wien en særdeles funktionsdygtig hemmelig tjeneste Den 30 januar 1943 blev Kaltenbrunner udnævnt til efterfølger for chefen for Reichssicherheitshauptamt i Berlin Reinhard Heydrich som var død ved et attentat i juni 1942 Samme år blev Kaltenbrunner forfremmet til SS Overgruppefører og politigeneral Han var herefter chef for såvel Gestapo som Rigskriminalpolitiet og Sikkerhedstjenesten SD som var ansvarlig for de einsatzgrupper der bag østfronten myrdede ca 1 000 000 mennesker Det primære mål for Kaltenbrunner var at skabe et racerent Tyskland Derfor fortsatte jødedeportationerne uforandret under hans ledelse Da besættelsen af Ungarn i marts 1944 gjorde det muligt at få fat på de ungarske jøder tog Kaltenbrunner selv

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/akaltenbrunner.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Oplysninger om Odilo Globocnik
  Han var den første SS og politichef der indrettede tvangsarbejdslejre for jøder og han gennemførte vilde razziaer i virksomheder Generalguvernøren betegnede hans folk som en morderbande Men Globocnik blev alligevel af Himmler i juli 1941 pålagt at sætte Generalplan Ost i værk Han blev udnævnt til Kommissær for oprettelse af SS og politistøttepunkter i det nye østområde Planen omfattede et program til racemæssig nyordning i Østeuropa helt over til Ural Til at løse denne opgave hentede han sine medarbejdere fra tiden i Kärnten og de blev hans stedlige kommandanter Georg Michaelsen i Riga Kurt Clasen i Bialystok og Minsk Hermann Höfle i Mogilev Richard Thomalla i Starakonstantinow Zwiahel og Kiev og Hermann Dolp i Minsk og Mogilew Globocnik begyndte at gennemføre Generalplan Ost i det polske amt Zamosc i distriktet Lublin som han ville have tømt for polske indbyggere og befolket med folketyske familier Aktionerne begyndte i november 1941 med voldelig udflytning af indbyggerne i syv landsbyer Et år senere blev aktionerne videreført i større målestok 110 000 polakker blev tvangsforflyttet mellem november 1942 og marts 1943 Aktionerne endte dog i kaos og førte til en stærkt stigende polsk modstand men de fortsatte indtil Globocnik blev afløst i september 1943 Globocnik fik i 1941 ordre fra Himmler om at myrde alle jøder i generalguvernementet Til at gennemføre det opbyggede han først koncentrationslejren Majdanek Derpå organiserede han Aktion Reinhardt med Ernst Lerch som adjudant Denne aktion omfattede oprettelsen af udryddelseslejrene Belsec Sobibor og Treblinka Han udnævnte Christian Wirth der ved eutanasiprogrammet havde samlet erfaringer med hensyn til drab med gas som Inspektør for SS Specialkommando Aktion Reinhardt med henblik på at optimere det systematiske drab af mennesker ved hjælp af større gaskamre I samarbejde med Adolf Eichmann lod han indenfor halvandet år mindst 2 mill mennesker bestjæle og systematisk dræbe med

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/aglobo.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Siegfried Seidl
  til Rom hvor han kom på en italiensk skole for indvandrere I 1941 blev han overflyttet til Sikkerhedstjenesten i Berlin Han blev i denne forbindelse forfremmet til obersturmführer og sendt til Maribor i Østrig hvor han i nogle måneder fik teknisk ansvar for deportation af slovener Den 30 oktober 1941 fik han af Eichmann til opgave at oprette ghettoen Theresienstadt Seidl gik straks i gang med denne opgave og den 24 november ankom en opbygningskommando til Theresienstadt Seidl flyttede derpå selv til Theresienstadt Seidl havde i Theresienstadt et personale på 54 ariske personer hvoaf 10 var SS folk og resten civile Han havde som chef stor indflydelse på udformningen af ordensregler for lejren Han skaffede sig derved bemyndigelse til at omstøde de domme som lejrens selvstyre havde afsagt og han kunne straffe folk med piskning eller fængsel hvis de røg eller læste under arbejdet I sin administration var han meget vilkårlig Straffene var ikke kun individuelle men også kollektive Personer over 70 år blev på hans befaling sat til at gøre rent Fanger der havde begået fejl blev sendt til den lille fæstning hvad der betød døden eller de kom med på næste transport til Auschwitz Seidl gav sine underordnede SS folk frie hænder med hensyn til at terrorisere fangerne I juni 1943 besøgte en delegation fra Røde Kors ghettoen sammen med Eichmann Delegationen fik kun forevist området med prominente fanger Men den kritiserede fangernes indkvartering og ernæringssituation hvilket Seidl fik skylden for Han blev derpå forflyttet til Bergen Belsen der netop var under oprettelse I Seidls tid blev 121 083 personer deporteret til Theresienstadt hvor 24 864 personer døde 16 blev dræbt uden dom 21 personer flygtede 43 875 personer blev deporteret til udryddelseslejre i Østeuropa Kun 248 personer overlevede disse deportationer I Bergen Belsen blev Seidl lejrinspektør På

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/aseidl.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Oplysninger om Anton Burger
  arbejde i Centralkontoret for jødisk udvandring i Wien Hans direkte foresatte var Adolf Eichmann I 1939 blev han forflyttet til Prag I 1941 blev han forfremmet til untersturmführer Samme år blev han udnævnt til chef for kontorets filial i Brno I 1943 blev Burger sammen med SS hauptsturmführer Dieter Wisliceny sendt til Saloniki for at lede deportationen af de makedoniske jøder til Auschwitz I de seks måneder april august 1943 fik de 46 000 mennesker deporteret til den sikre død i Polen Som følge af denne indsats blev Burger den 5 juli 1943 udnævnt til efterfølger for Siegfried Seidl som kommandant for ghettoen Theresienstadt Her blev den nu 32 årige hurtigt frygtet for sin grusomhed og sin vilkårlighed Han stillede selv lister op over hvem der skulle transporteres til Auschwitz ligesom han selv eksekuterede fanger I marts 1944 blev han udnævnt til chef for jødekontoret i sikkerhedspolitiet og sikkerhedstjenesten i Athen Her fik han til opgave at deportere den jødiske befolkning på ca 7 000 personer fra øerne Korfu og Rhodos til Auschwitz Ved krigens slutning blev han ukendt anbragt i en amerikansk interneringslejr ved Salzburg Først i 1947 blev han afsløret som tidligere kommandant i Theresienstadt I mellemtiden var

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/aburger.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Oplysninger om Karl Rahm
  der en forskønnelsesaktion i en del af lejren i forbindelse med et besøg af to danske og en schweizisk repræsentant for det Internationale Røde Kors Der blev endvidere indspillet en film om Theresienstadt men samtidig med disse tiltag blev der deporteret flere mennesker end før til Auschwitz Karl Rahm blev i mellemtiden forfremmet til obersturmführer Som maskinarbejder var han praktisk begavet og havde visse organisatoriske evner men han var ikke

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/arahm.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive