archive-dk.com » DK » D » DYBDAHL.DK

Total: 100

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Amon Göth
  ham og de blev derfor i stedet sendt til tvangsarbejdslejren Budzyn ved Krasnik hvor Göth havde ansvaret for byggeriet Da det blev kendt at han lod sig bestikke blev han forflyttet til Krakow Den derværende SS og politifører Scherner udnævnte ham til kommandant for tvangsarbejdslejren i Plaszow en stilling som han beklædte fra februar 1943 til september 1944 da SS arresterede ham for korruption Som lejrens chef var han bevidst så brutal som muligt Han skød fangerne for de mindste forseelser mod lejrreglerne eller han gav sine SS folk besked om at udføre drabene Han dræbte mindst 500 mennesker egenhændigt Når han havde dræbt en fange bad han om vedkommendes kartotekskort for også at kunne myrde den dræbtes slægtninge idet han ikke mente at han ville have utilfredse folk i lejren Offentlig hængning forekom dagligt Han havde to bidske hunde Ralf og Rolf som var afrettet til at overfalde fanger Mange fanger døde af hundenes bid Når børn blev ført bort for at blive dræbt spillede lejrorkestret børnemelodier hvilket mødrene blev tvunget til at overvære I 1943 blev Göth forfremmet til SS Oberscharführer og indsat som inspektør for administration og byggeri i udryddelseslejrene Belzec Sobibor og Treblinka Göth organiserede i

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/agoth.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Krakow
  myrdet Den 1 juni 1942 overførtes den første gruppe fra ghettoen til Be ec Deportationen omfattede ca 6 000 personer som kun fik oplyst at de skulle sendes til Ukraine til hjælp med høstarbejdet De undrede sig over at der især var udvalgt gamle og syge mennesker kvinder og børn til deportationen I forbindelse med aktionen blev ca 300 mennesker skudt i ghettoen Allerede den 8 juni 1942 fandt den anden udryddelsesdeportation sted Det rygtedes efterhånden at de deporterede grupper ikke var kommet til Ukraine men var sendt til gasning i Be ec Den 27 28 oktober 1942 afgik den tredje gruppe omfattende ca 7 000 jøder der blev sendt til Be ec og Auschwitz Samtidig blev 600 jøder skudt på stedet Sygehuset og børnehjemmet blev nedlagt Det var blevet besluttet at arbejdsduelige jøder ikke mere måtte dræbes da krigsindustrien manglede arbejdskraft og ghettoen blev derfor delt op i del A arbejdsduelige personer og del B ikke arbejdsduelige personer Den fjerde deportation og dermed nedlæggelse af ghettoen fandt sted den 13 og 14 marts 1943 Under ledelse af SS untersturmführer Amon Göth der den 11 februar 1943 var forflyttet fra Lublin til Krakow blev først ghettoens del A ryddet og de overlevende 8 000 jøder overflyttet til arbejdslejren Krakow P aszów Ved rømningen af ghettoens del B blev ca 700 mennesker myrdet direkte og ca 2 300 deporteret til Auschwitz og dræbt der Antallet af fanger i Plaszow steg til 12 000 personer Med virkning fra januar 1944 fik Plaszowlejren status af koncentrationslejr Den blev herved betegnet som stamlejr og dermed organisatorisk ligestillet med andre stamlejre såsom Buchenwald Sachsenhausen osv Som stamlejr var lejren direkte underlagt SS i Berlin Som følge af opstanden i Warszawa kom der mange tilfangetagne polakker samt i første halvdel af 1944 også ca 6 000

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/plaszow.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Oplysninger om Alois Brunner
  fordrevet 150 000 jøder på 18 måneder men det gik langsommere efter at mange lande nægtede at modtage de mange flygtninge fra Tyskland I 1941 blev Eichmanns kontor omdøbt dels på grund af omstrukturering af RSHA og dels på grund af et udvandringsforbud for jøder Det nye navn var IV B 4 Jøde og rømningssager Som chef for kontorerne IV D 4 henholdsvis IV B 4 havde Adolf Eichmann ansvaret for hele organiseringen af deportationerne af jøder fra Tyskland og de besatte lande Han var chef for koordineringen af samtlige transporter af jøder han sørgede for overholdelsen af køreplanerne og for udnyttelse af togene der skulle føre menneskene til ghettoerne og koncentrationslejrene Han var direkte medansvarlig for konfiskation deportation og drab på over 6 millioner jøder 1941 fik Hitler besøg af muftien af Jerusalem Amin al Husseini leder af den arabiske nationalbevægelse I Berlin traf han Adolf Eichmann og de besluttede i fællesskab at myrde alle jøder i det arabiske område Eichmann var protokolfører på Wannseekonferencen i 1942 hvor den allerede besluttede endelige løsning af jødespørgsmålet blev præsenteret og koordineret Året før havde han besøgt udryddelseslejren i Auschwitz Birkenau Eichmann styrede selv deportationerne af jøder til denne lejr På samme måde var han også efter den tyske besættelse af Ungarn i foråret og forsommeren 1944 den hovedansvarlige for massedeportationerne af ungarske jøder til udryddelseslejrene Samtidig forhandlede han på Himmlers ordre sammen med Kurt Becher med den jødiske hjælpekomite i Budapest om at købe enkelte jødiske fanger fri Eichmann havde overblik over de systematiske drab på mennesker efter 1941 og har besøgt alle større udryddelseslejre og overværet drabene for at kunne rationalisere udryddelsesmetoderne fra sit skrivebord Efter krigens slutning flygtede Eichmann i 1945 fra en amerikansk interneringslejr og levede først med falske papirer under navnet Otto Henninger i en lille landsby hvor han arbejdede med at fælde træer Kort tid efter gik hans arbejdsgiver bankerot hvorefter han i nogle år levede af tilfældigt arbejde I 1950 udvandrede han med hjælp fra tysk katolske kredse som stod den østrigske biskop Alois Hudal i Vatikanet nær ad den såkaldte rottelinie via Italien til Argentina Her levede han under navnet Ricardo Klement som også stod i hans flygtningepas der var udstedt af den internationale Røde Kors komite i Genua Efter nogen tid kom hans familie også til Argentina hvor de levede under relativt beskedne forhold Anklageren i Frankfurter Auschwitz Processen Hessens generalanklager Fritz Bauer fik i 1957 et brev fra Buenos Aires fra en god ven Lothar Hermann som havde overlevet et koncentrationslejrophold hvori denne fortalte at hans datter Sylvia havde truffet Eichmanns ældste søn og undret sig over dennes antisemitiske udtalelser Fritz Bauer informerede den israelske regering direkte En tilrejst Mossad agent mente efter at have set Eichmanns bolig i Calle Chacabuco at en så vigtig nazist næppe kunne leve i så fattige forhold Men Lothar Hermann mobiliserede det tysk jødiske selskab i Buenos Aires og skrev i 1960 et brev til de israelske myndigheder Det ser ud som om De ingen interesse

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/aeichmann.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Franz Stangl
  foresat for de tyske og ukrainske lejrmandskaber og som sådan ansvarlig for opretholdelsen af militær disciplin og orden i lejren Når Wirth ikke var til stede var Stangl højeste instans og autoritet for hele lejrpersonalet inklusive de jødiske arbejdere Udadtil var han Wirths stedfortræder Hans interne betegnelse i lejren hos de øvrige tyske ledere og de jødiske arbejdere var kommandant Hans opgave bestod i at overvåge de samlede lejraktiviteter i begge dele af lejren inklusive forløbet af massedrabene Han skulle lede og kontrollere det tyske og det ukrainske lejrpersonale og træffe nødvendige saglige og personelle afgørelser og give anvisninger til sikring af det uproblematiske og hurtige forløb af massedrabene Under de første tre uger da Wirth selv var i Treblinka bestod den anklagedes opgave i sammen med Wirth og Kurt Franz at reorganisere lejrens drift Som et led heri blev det nye gasningshus indrettet med flere og større gaskamre Forløbet af massedrabene blev fastlagt på ny i detailler Det tyske og ukrainske personels opgaver blev fordelt på ny Endelig blev der også indrettet permanente jødiske arbejdskommandoer i den nederste lejr Ved reorganiseringen arbejdede den anklagede med som lejrchef selv om Wirth som foresat inspektør spillede den dominerende rolle i alle sager og traf alle vigtige afgørelser alene Wirth fordelte selv de tyske lederes opgaver Han gav personligt hver enkelt sine opgaver helt ned i små detailler For eksempel viste han Mentz egenhændigt hvorledes ofrene i lazarettet fremtidigt skulle dræbes med nakkeskud Den anklagede sørgede i denne tid især for at de barakker der var fyldt med beklædningsstykker og andre sager fra de allerede dræbte jøder blev tømt materialet sorteret og de spredte værdigenstande blev samlet og sikret Han traf forholdsregler til at sikre at værdigenstande fremtidig ville blive indsamlet på en ordentlig måde Desuden sørgede han for at rense op for lig udenfor lejren Senere kom Wirth uregelmæssigt men i gennemsnit en gang månedligt en eller to dage til inspektion til Treblinka I perioder hvor der kom mange jødetransporter var hans besøg hyppigere I vinteren 1942 43 holdt han en længere pause I foråret 1943 da der igen kom flere transporter kom han igen hyppigere til lejren Han tog sig af alle detaljer og gav lederne direktiver personligt medens den anklagede ledsagede ham på inspektionen rundt i lejren Enhver leder vidste således direkte fra Wirth hvad han skulle gøre Det daglige forløb af massedrabene og det øvrige lejrliv havde hurtigt indspillet sig Den anklagede kunne derfor i det væsentlige indskrænke sig til at overvåge aktiviteterne ved kontrol og inspektion i begge lejrens dele eller iagttage hele lejren fra en jordvold Han kom som regel til rampen for at modtage vognsedlen attestere modtagelsen af transporten og overvåge aflæsningen I den øverste lejr inspicerede han for eksempel gravningen af liggruberne tømningen af gaskamrene og begravelsen af ligene i gruberne senere brændingen af ligene på risten Det tyske lejrpersonale kontrollerede han også og fastlagde om nødvendigt grænserne for deres indsats Han tog sig også af de ukrainske vagters disciplin Han forbød deres vilde

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/franzstangl.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Oplysninger om Irmfried Eberl
  prøvegasninger af syge patienter i Brandenburg I februar 1940 blev Eberl officielt ansat hos Gemeinnützige Stiftung für Anstaltspflege et dæknavn for et firma til gennemførelse af eutanasi og blev udnævnt til chef for drabscentret Brandenburg Her foretog han egenhændigt så vidt muligt samtlige drab I november 1940 overtog Eberl chefposten i det nye drabscenter Bernburg I 1942 blev han indenfor rammerne af Organisation Todt ansvarlig for forsyning og transport af sårede fra østfronten I tilslutning hertil blev han overflyttet til Aktion Reinhardt I april 1942 besøgte han udryddelseslejren Sobibor for at deltage i lejrens prøvegasning I juni 1942 var han i Warszawa for at sørge for materiale til den nye udryddelseslejr Treblinka som han skulle være chef for Den 22 juli 1942 begyndte likvideringen af Warszawas ghetto Dagen efter ankom de første jødiske ofre i Treblinka Tempoet var hektisk straks fra begyndelsen Men sidst i august opstod der et sammenbrud i Treblinkas dødsmaskine Tusinder af lig lå overalt i lejrområdet og lejrpersonalet kunne ikke mere følge med ved begravelsen i massegravene Eberl blev gjort ansvarlig for situationen i lejren af hans foresatte Odilo Globocnik og Christian Wirth Han blev omgående fjernet fra sin post og afløst af Franz Stangl der

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/irmfriedeberl.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Arthur Seyß-Inquart
  blev forbundskansler Dermed var vejen fri for Østrigs integrering i det tyske rige Seyß Inquart bad på forslag fra Göring Tyskland om at sende tropper til Østrig hvilket straks skete Derefter trådte han ind i nazipartiet og blev udnævnt til rigsstatholder i Wien I maj 1939 blev han rigsminister i Berlin og efter det tyske overfald på Polen udnævnte Hitler ham til stedfortrædende generalguvernør i Polen Under generalguvernør Hans Frank

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/aseyss.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Maximilian Grabner
  som fik den højeste rang i Auschwitz Grabner var arrogant vilkårlig og brutal Hans opgaver var at bekæmpe modstanden blandt fangerne at forhindre flugt og kontakt til verden udenfor lejren at føre kartotek over fangerne samt at varetage al korrespondance med Gestapo idet han hørte under såvel lejrchefen som Gestapo Grabners medarbejdere udførte de skærpede forhør over mistænkte fanger som han pålagde dem hvorunder fangerne blev systematisk pint og derefter anbragt i den såkaldte bunker Han deltog også i de såkaldte Bunkertømninger som omfattede at vilkårlige fanger blev skudt I oktober 1943 blev Grabner frataget sin funktion som chef for den politiske afdeling i Auschwitz og arresteret Efter flere måneders arrest kom han for retten beskyldt for at have ladet 2 000 fanger skyde uden Reichssicherheitshauptamts godkendelse Desuden havde han beriget sig med konfiskerede effekter som tilhørte staten Anklageren krævede 12 års tugthus som straf Chefen for Gestapo sørgede imidlertid for at sagen ikke kunne afsluttes Grabner kom derefter til Gestapo i Katowice og senere til Wroclaw Ved krigens slutning gemte Grabner sig hos en landmand i nærheden af Wien Her blev han dog arresteret af det østrigske politi og overgivet til den russiske besættelsesmagt der satte ham i fængsel

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/amgrabner.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Gustav Terzer
  Forholdene for fangerne var uhyggelige og dødsraten var meget høj Engeraulejrene beliggende ved grænsen til Tjekkoslovakiet overfor Bratislava gav efter krigen grundlag for den største krigsforbryderproces i Østrig Engerau Tjekkisk Petrzalka ungarisk Pozsonyligetfalu omfattede flere mindre lejre som var placeret i et mejeri i byen Auliesl i en kinoteknisk fabrik i Holzgasse i Wiesengasse hos landmanden Fürst i gæstgiveriet Leberfinger og i Bahnhofstraße Alle lejrene blev bevogtet af SA folk der overvejende kom fra Wien samt af politiske ledere NSDAP funktionærer Den ansvarlige for opførelsen af forsvarsanlægget i dette afsnit var civilingeniør dr Erwin Hopp som i civil var professor ved jordbrugsuniversitetet i Wien SA folkene hørte under scharführer Edmund Kratky som senere blev afløst af scharführer Erwin Falkner Chefen for SAs hovedkvarter var SA underafsnitsleder Gustav Terzer der befandt sig i byen Kittsee Engeraulejrene blev evakueret da den sovjetrussiske hær nærmede sig Evakueringen foregik overvejende til fods og under uhyggelige forhold Mange af de marcherende blev skudt undervejs og de øvrige sultet og pint Da Engeraulejrene blev evakueret blev Gustav Terzer udnævnt til leder af en Volkssturmafdeling i Leopoldau ved Wien Da den røde hær også nærmede sig her flygtede han med denne afdeling til Tjekkoslovakiet hvor den blev

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/aterzer.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive •