archive-dk.com » DK » D » DYBDAHL.DK

Total: 100

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Udryddelsessystemet
  med 104 000 jøder til udryddelseslejrene fra Frankrig et omtrent lige så stort antal og fra Ungarn endnu flere Rejsen tog normalt et antal døgn ved store afstande en uges tid og fra Grækenland endog to uger Der var selv fra Grækenland presset så mange jøder ind i vognen at de kun kunne stå op I en togkupé med plads til 20 personer blev der presset 80 ind De fik ikke anden mad og drikke undervejs end de selv havde medbragt I kreaturvognene var der ingen halm i bunden eller madrasser til de syge De havde kun den bare vognbund til sig selv børnene de syge bagagen og deres proviant I vognen fandtes kun en spand til toiletbrug Nogle mistede forstanden under rejsen og mange døde undervejs på grund af de forfærdelige forhold I Polen oprettedes der i alt 399 ghettoer især i Generalguvernementet De små ghettoer oprettedes hurtigt i en lang række byer og derpå koncentreredes jøderne efterhånden i store ghettoer i de store byer Den første store ghetto oprettedes i april 1940 i ódz den næste i oktober i Warszawa derpå i Krakow i marts 1941 i Lublin og Radom i april og i wów i december 1941 En ghetto bestod af et afgrænset område i en by som de lokale beboere måtte fraflytte og som jøderne derpå måtte rykke ind i Området blev afspærret med 3 4 meter høje mure og pigtrådsspærringer Ghettoernes vigtige funktion for SS var at når jøderne var samlet i ghettoen kunne udryddelsen sættes i system og gennemføres hurtigt og i stor udstrækning uden nogen erfarede konkrete enkeltheder om det For at sikre effektiviteten blev kontrollen med jøderne i Generalguvernementet frataget den tyske civile administration og henlagt til SS Der blev nedsat et jøderåd i hver ghetto til at administrere de tyske bestemmelser

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/systemet.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Udryddelsens gennemførelse
  omfattede 450 tyskere og en gruppe frivillige ukrainere der fik specialtræning på SS skolen i Trawniki Som led i aktionen indrettedes udryddelseslejrene Belzec Treblinka og Sobibor Sidst på året 1942 udvidedes aktion Reinhard til også at omfatte Bialystok distriktet som var blevet inddraget i Stortyskland i august 1941 og havde ca 200 000 jøder De fleste af dem blev sendt til Treblinka Under hele aktionen dræbtes omtrent 2 mill jøder på lignende måde som i Chelmno I begyndelsen blev ofrene ved ankomsten til udryddelsesstedet nedskudt med pistoler geværer og maskingeværer eller de blev dræbt ved indsprøjtninger Det foregik typisk afsides i naturen i skove eller i lavninger i kuperet terræn I Polen Rusland og de baltiske stater blev myrderierne i stor udstrækning foretaget af et stort antal politibatallioner som var tilkaldt fra alle egne af Tyskland og Østrig Der kunne dræbes mange fanger ved skydning I Riga kom man op på 15 000 fanger på en dag og ved Kiev i Rusland blev der skudt 31 000 jøder på to dage Den 15 oktober 1942 blev der endda skudt 50 000 jøder i nærheden af Brest i Hviderusland Man erfarede efterhånden at skydningen var en for stærk psykisk belastning for morderne Da lejrene var oprettet tog man derfor efterhånden gas i brug til myrderierne Man brugte først lukkede politibiler hvor fangerne dræbtes med kulilte fra motoren og dernæst små kuliltegaskamre som arbejdede med kulilte fra russiske kampvognsmotorer og hvis kapacitet var op til ca 200 personer ad gangen Den tyske administration for Rigskommissariat Ostland var placeret i Riga og Letland var forudset at skulle spille samme rolle i jødeudryddelsen som Polen Det var ikke den tyske civiladministration i Riga der udførte drabet på jøderne Denne rolle var lagt i hænderne på SS og det tyske sikkerhedspoliti Chefen for SS i Letland var Lybæks politipræsident Walther Schröder og chefen for SS i Estland var Flensborgs politidirektør Hinrich Möller Men civiladministrationen var også stærkt involveret på den måde at den oprettede og organiserede ghettoerne sørgede for at alle jøder var mærket med davidsstjerne udskrev jøder til tvangsarbejde konfiskerede jødiske værdier og stillede køretøjer til rådighed for udryddelsesgrupperne m m Af mangel på arbejdskraft protesterede krigsindustrien og militæret mod at myrde de mange arbejdsduelige personer og det blev derfor besluttet at beholde de arbejdsduelige jøder i flere af de store ghettoer indtil videre I Sobiborlejren og i Treblinka gik fangerne til angreb mod bevogtningspersonalet og det lykkedes en del af dem at flygte Chefen for SS Himmler gav blandt andet af disse grunde den 19 juli 1942 ordre til at Generalguvernementet skulle renses helt for jøder inden udgangen af 1942 Udrensningen afsluttedes allerede den 3 november 1942 med en høstfest hvorunder 43 000 jøder blev skudt 10 000 i Trawniki 15 000 i Poniatowski og 18 000 i Majdanek Links til aktion Reinhard Aktion Reinhard De samlede drabstal for de fire første udryddelselejre er opgjort til Chelmno 340 000 muligvis overvurderet Belzec 600 000 muligvis højere Sobibor 250 000 Treblinka 850 000 I

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/gennem.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Ghettoerne som grundlag for udryddelsen af jøderne
  oprettedes der 1940 41 399 ghettoer af forskellig størrelse i Polen Den første af de store ghettoer oprettedes i april 1940 i ódz den næste i oktober i Warszawa derpå en i Krakow i marts 1941 en i Lublin og en i Radom i april og en i wów i december 1941 De store ghettoer blev afspærret med 3 4 meter høje mure og pigtrådsspærringer Ghettoerne oprettedes ved at afgrænse et område i en by som de lokale beboere måtte fraflytte og som jøderne derpå måtte flytte ind i Når ghettoen var endeligt afspærret måtte ingen beboer forlade den De skulle fremstille krigsmateriel o l og fik knapt tilmålte fødevarer til gengæld Der var forbud mod at give dem så mange levnedsmidler som de havde behov for Sult var dermed programmeret Livet i ghettoerne var desuden typisk præget af sygdom elendige sanitære forhold og en utrolig sammenstuvning af mennesker i de overbelagte boliger Situationen forværredes stærkt da de tyske og østrigske jøder begyndte at ankomme De blev presset ind i de på forhånd overbelagte huse En del af dem blev dog ført direkte til udryddelseslejrene SS nedsatte efter ordre fra Heydrich i hver ghetto et Jøderåd eller Ældsteråd med op til 24 medlemmer der ofte var tilfældigt udpeget Repræsentanter for SS deltog i rådets møder hvor de gav direktiver vedrørende ghettoen og dens beboere Rådet blev gjort fuldt ud ansvarligt for gennemførelsen af alle direktiver fra SS Blandt rådets øvrige pligter var at stille med det ønskede antal fanger til deportationer at føre statistik over antallet af jøder i ghettoen fordelt på aldersgrupper og erhverv at fordele levnedsmidler olie og medicin og at sørge for at bekendtgøre ordrer fra SS Jøderådet fik karakter af lokalt styre der også tog vare på politiopgaver og brandslukning postservice sanitære opgaver transport og logi

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/ghettoer.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Theresienstadt
  sted hvor de fortsat kunne leve relativt fredeligt en slags alderdoshjem for jøder Den første gruppe jøder ankom til ghettoen fra Prag i november 1941 Indtil udgangen af maj 1942 blev i alt 28 887 jøder flyttet til Theresienstadt ca en trediedel af alle jøder i Böhmen og Mähren Der kom dog også jøder fra Mellem Nord og Vesteuropa Forholdene i ghettoen overbefolkning manglende sanitære indretninger og mangel på levnedsmidler forårsagede sygdomme som krævede mange dødsofre blandt beboerne Alene i 1942 døde 15 891 personer i ghettoen Theresienstadt kaldtes populært den østrigske koncentrationslejr fordi dens kommandanter alle var østrigske SSere som det fremgår af følgende oversigt 1941 43 Siegfried Seidl 1943 44 Anton Burger 1944 45 Karl Rahm De ikke jødiske fanger blev deporteret i lejrens første tid og i juli 1942 var de sidste borte Men i 1942 fik livet i ghettoen en helt anden karakter idet tyskerne begyndte at deportere jøder til udryddelseslejre i Polen og Letland Dette skyldtes at garnisonsbyen der var bygget til ca 4 6 000 indbyggere var blevet totalt overbefolket På det højeste var der 60 000 jøder i byen Den var med andre ord myldrende fuld af mennesker Den eneste metode hvorpå man kunne nedbringe overbefolkningen var ved at sende flere jøder til udryddelseslejrene og denne metode blev også brugt Den første transport med 2 000 jøder sendtes til Riga i januar 1942 Dette ændrede fuldstændigt opfattelsen af ghettoen da det var i klar modstrid med dens formål som var at huse de jøder som SS ikke fandt det nødvendigt af dræbe Fra dette tidspunkt måtte beboerne til stadighed frygte en deportation til en udryddelseslejr og virkeligheden viste sig at blive værre end frygten Theresienstadt var ikke mere blot en ghetto men var blevet en gennemgangsghetto i forhold til udryddelseslejren Auschwitz og andre udryddelsessteder østpå svarende til de polske ghettoer I hele ghettoens eksistensperiode blev der ialt flyttet 165 000 jøder til Theresienstadt Heraf døde ca 35 000 i byen og 120 000 blev sendt videre til udryddelseslejrene Ca 11 000 overlevede Theresienstadt ghetto hørte under Zentralamt für die Regelung der Judenfrage in Böhmen und Mähren der var placeret i Prag og underlagt Reichssicherheitshauptamt i Berlin Theresienstadt var dog selvforvaltende indadtil under kontrol af de østrigske SS kommandanter Bevogtningen var delvist tjekkisk Der blev som i andre ghettoer indsat et såkaldt Ældsteråd eller Jøderåd til at varetage de interne anliggender Rådet skulle blandt andet opstille lister over hvem der skulle deporteres fordele arbejde levnedsmidler og medicin i ghettoen indkvartere nyankomne føre tilsyn med sanitære indretninger tage sig af de gamle og børnene gennemføre kulturelle aktiviteter samt opretholde offentlig orden Fra midten af 1942 fik Theresienstadt trods murene og deportationerne på flere måder en mere fri karakter men den var fortsat stærkt overbefolket idet der ankom tusinder af jøder fra Tyskland og Østrig mest ældre mennesker som oven i købet selv måtte finansiere opholdet i Theresienstadt I september 1942 kom beboertallet op på sit højeste niveau På kun 115 004 kvadratmeter levede 53 004

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/theres.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Łódz
  en jødeghetto Det skete i april og allerede den 1 maj 1940 var jøderne overflyttet til ghettoen hvorefter den blev totalt lukket så ingen beboer mere kunne komme ud af den Med 230 000 indbyggere blev fødevareforsyningen straks et enormt problem Ghettoen havde ingen kloakering og de sanitære forhold var derfor håbløse Der ankom senere 5 000 sigøjnere til ghettoen og nytår 1942 ankom der 20 000 tyske jøder som blev chokeret over de forfærdelige forhold Ghettoen var nu totalt overbelagt I januar 1942 begyndte SS at transportere jøder fra ghettoen til Che mno udryddelseslejren Transporterne omfattede ca 1000 personer om dagen der til dels blev hentet med magtanvendelse Efter september 1942 standsede transporterne fordi der i krigsindustrien var opstået en desperat mangel på arbejdskraft Den sidste deportation i september omfattede alle ikke arbejdsduelige personer inklusive alle børn I de følgende to år kunne beboerne i ghettoen derfor leve det liv der var muligt indenfor ghettoens rammer De måtte arbejde på sultekost I juni 1944 nærmede de russiske tropper sig Che mno og ódz og det blev derfor besluttet at lukke både ghettoen og udryddelseslejren For at få tømt ghettoen blev transporterne til Che mno derfor genoptaget og fortsat indtil

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/lodz.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Warszawa
  og den 15 november 1940 var den totalt lukket af fra omverdenen så ingen kunne komme ud Der herskede udbredt sult som forværredes dagligt og folk begyndte snart at dø af sult Efter nogen tid blev der etableret en hjælpeaktion betalt af amerikanske midler hvorved situationen i ghettoen blev forbedret noget men da Tyskland erklærede USA krig i 1941 blev denne aktion standset En jødisk hjælpekomite søgte så vidt muligt at fortsætte aktionen ved selvhjælp indtil den 22 juli 1942 da SS gav ordre til at 10 000 jøder skulle stille til transport østpå hver dag Ved hjælp af forskellige lokkemidler lykkedes det i det store og hele at få jøderne til at melde sig frivilligt til transporterne og midt i september var der derfor kun 60 000 jøder tilbage i ghettoen Der var ganske vist fremkommet oplysninger om at målet for transporterne var Treblinka en dødslejr hvor jøderne blev dræbt men de fleste nægtede først at tro på det Oplysningerne blev imidlertid verificeret af den polske modstandsbevægelse og det stod derfor klart at jøderne skulle dø De gik derpå i gang med at skaffe sig våben De gik dog først til passiv modstand på den måde at ingen meldte

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/warsz.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • fjerne egne af Sovjetunionen Den 22 juni 1941 da Tyskland angreb Sovjetunionen forlod 10 000 jøder byen sammen med den røde hær Ni dage senere okkuperede tyske tropper byen Straks begyndte Einsatzgruppe C tyske soldater og ukrainske nationalister at dræbe jøder i stor stil I løbet af sommeren blev jødisk ejendom plyndret synagogerne brændt og jøder sat på tvangsarbejde Den 8 november 1941 etableredes en ghetto hvor titusinder af jøder men ikke alle blev koncentreret Under flytningen til ghettoen blev 5 000 ældre og syge jøder dræbt Da overflytningen var fuldført i december blev ghettoen lukket så ingen kunne komme ud I marts april 1942 blev der sendt 15 000 og i perioden 10 23 august yderligere 50 000 jøder fra ghettoen til udryddelse i Belzeclejren Den 8 juli 1942 blev 7 000 jøder sendt til lejren Janowska som var en koncentrationslejr i udkanten af Lvov hvor der produceredes krigsmateriel Den ændredes medio 1943 til en udryddelseslejr I september blev byens resterende jøder flyttet ind i ghettoen hvis areal samtidigt blev betydeligt indskrænket I november blev 5 000 uproduktive personer sendt til Janowska og Belzec 10 000 jøder uden arbejde blev dræbt i januar 1943 Den 17 marts 1943 blev

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/lwow.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Lublin
  ført ud til Lublins nye jødiske kirkegård og dræbt her Andre blev skudt i Krepicki skoven Senere blev der oprettet endnu en ghetto i Lublins forstad Majdan Tatarski nær Majdanek koncentrationslejren Forholdene her var miserable Ikke alle fangerne havde tag over hovedet Men denne ghetto var lettere at afspærre Resten af jøderne i ghettoen i den gamle bydel blev derpå overført til den nye ghetto og den gamle blev nedlagt

  Original URL path: http://fanger.dybdahl.dk/lublin.htm (2015-11-26)
  Open archived version from archive •