archive-dk.com » DK » E » ELMER-ADV.DK

Total: 458

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Højesteret afgør sag vedrørende frivillig flytning mellem 2 institutioner indenfor samme ansættelsesområde - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  skoler er derfor omfattet af forpligtelsen til forflyttelse og retten til omplacering til en anden af kommunens skoler efter de herom gældende regler hvilket kan være aktuelt af hensyn til afstemning af behovet for lærerkræfter med den samlede kapacitet i kommunen i forbindelse med børne og ungdomsforvaltningens årlige planlægning af skoleåret Under disse omstændigheder finder Højesteret at de enkelte skoler må anses for en del af samme virksomhed i funktionærlovens forstand Dette gælder selv om der er sket delegation til de enkelte skoleledere af ledelsesbeføjelser herunder med vidtgående kompetence med hensyn til ansættelse og afskedigelse af lærere og selv om de enkelte skoleledere af den grund normalt kun har kendskab til lærerne ved egen skole Manglende kendskab til en ansøger fra en anden skole i kommunen kan i praksis søges afhjulpet ved indhentelse af referencer efter aftale med ansøgeren herom Den 22 februar 2010 overgik F umiddelbart fra beskæftigelse i en fuldtidsstilling som lærer på S Skole til beskæftigelse i en tilsvarende stilling på O Skole Begge skoler hører under Viborg Kommune Selv om stillingsskiftet skete på baggrund af hendes ansøgning efter eksternt opslag og hun efter ønske fra skolelederen på S Skole indgav en opsigelse da hun havde fået stillingen på O Skole finder Højesteret herefter at hun ved afskedigelsen i april 2010 må anses for at have været i uafbrudt beskæfti gelse som lærer i samme virksomhed i funktionærlovens forstand siden sin ansættelse på Søndre Skole i 1997 Hun var derfor berettiget til opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse som påstået Henvendelser om sagen kan rettes til advokat Peter Breum der førte sagen for Danmarks Lærerforening på pb elmer adv dk Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/hojesteret-afgor-sag-vedrorende-frivillig-flytning-mellem-2-institutioner-indenfor-samme-ansaettelsesomrade/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Opholdssteder oprettet efter servicelovens § 110 (herberger for hjemløse/misbrugscentre) - lederen af opholdsstedet har kompetencen til at træffe afgørelse om udskrivning - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  klar til at bo i eget hjem og han ønskede ikke at bo i Y kommune da han frygtede for repressalier fra en rockergruppe Han udtrykte ønske om at bo i et bofællesskab jf servicelovens 1 07 og for at få hjælp til at håndtere og få behandlet sin misbrugsproblematik Dette blev støttet af den på mødet tilstedeværende psykiater samt den deltagende medarbejder fra opholdsstedet Efter ca 2 måneders ophold træf Y kommune en afgørelse stilet til borgeren om at de efter en bestemt dato ikke længere ville betale for hans ophold idet borgeren havde afslået den tilbudte hjælp som Y kommune fandt relevant Borgeren blev dog på opholdsstedet i ca 5 måneder yderligere indtil der var fundet en egnet bolig til ham og det fra opholdsstedets side blev vurderet at han var klar til at fraflytte opholdsstedet og få den nødvendige hjælp i egen bolig Y kommune ville ikke betale for de sidste 5 måneder idet kommunen fandt at en handle og betalingskommune havde kompetence til at træffe afgørelse om stop for betalingen hvis kommunen fandt at de kunne tilbyde et tilstrækkeligt alternativ Opholdsstedet var af den holdning at lederen af opholdsstedet havde enekompetencen til at træffe afgørelse om udskrivning Det kunne konstateres at der hverken i loven eller i administrativ praksis var taget eksplicit stilling til spørgsmålet om hvem der havde kompetence til at træffe afgørelse om udskrivning fra opholdsstedet Efter en formålsfortolkning af servicelovens 110 stk 3 var der dog efter Elmer Partneres vurdering så meget der talte for at lederen på opholdsstedet også havde kompetencen til at træffe afgørelse om udskrivning Lederen og opholdsstedets personale besidder den relevante indsigt i de problematikker de omhandlede borgere har således at bestemmelsen i 110 stk 3 måtte forstås derhen at lederen af opholdsstedet i sidste ende er den der skal vurdere hvornår formålet med opholdet er opfyldt og borgeren skal udskrives Handle og betalingskommunen skal yde den nødvendige hjælp herunder betale for opholdet så længe opholdet varer Der blev udtaget stævning mod Y kommune med påstand om betaling af det skyldige beløb for de 5 måneder Få dage før hovedforhandlingen skulle have fundet sted offentliggjorde Ankestyrelsen Principafgørelse 28 14 som afgjorde at det på krisecentre for kvinder oprettet efter servicelovens 109 er lederen der har kompetence til at træffe afgørelse om hvornår formålet med opholdet er opfyldt og hvornår en vellykket udslusning kan finde sted 109 stk 3 har samme indhold som 110 stk 3 Y kommune tog derefter bekræftende til genmælde hovedforhandlingen blev aflyst og opholdsstedet modtog betaling for de sidste 5 måneder Elmer Partneres kommentarer Principafgørelse 28 14 kan efter Elmer Partneres opfattelse overføres direkte til sager om 110 opholdssteder Tvivlen om kompetencen til at træffe afgørelse om udskrivning fra opholdssteder oprettet efter både 109 og 110 i serviceloven må således anses for afklaret Sagen blev ført af advokat Filip Augustin Hansen Henvendelser vedrørende sagen kan rettes til Filip pr mail fah elmer adv dk Principafgørelse 28 14 kan læses her Kommentarer 0 Skriv et svar Name

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/opholdssteder-oprettet-efter-servicelovens-%c2%a7-11-0-herberger-hjemlosemisbrugscentre-lederen-af-opholdsstedet-har-kompetencen-til-traeffe-afgorelse-om-udskrivning/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Elmer & Partneres retshjælp har åbent igen torsdag den 11. december 2014 kl. 16-18 - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21 2016 Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv Select Month April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/elmer-partneres-retshjaelp-har-abent-igen-torsdag-den-11-december-2014-kl-16-18/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Pædagog fik PTSD efter brand i institution og var berettiget til forsikringsdækning fra PBU - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  bidragsfritagelse fra den 5 januar 2009 med tillæg af renter Som begrundelse for dommen anførte landsretten at diagnosen PTSD var opstået efter branden og at denne diagnose var hovedårsag til at pædagogen ikke kunne arbejde Endvidere henviste landsretten til at PBU ikke havde godtgjort at der var årsagssammenhæng mellem pædagogens nuværende helbredstilstand og den angst og depressionstilstand som hun før branden havde fået diagnosticeret og modtaget behandling for PBU kunne derfor ikke afvise dækning med henvisning til undtagelsesbestemmelsen i pensionsregulativet Kommentarer Dommen illustrerer den forsikringsretlige hovedårsagslære hvorefter der ved sammenvirkende årsager skal lægges vægt på den væsentligste årsag til skaden og hvorefter de uvæsentlige årsager fortrænges Endvidere illustrerer dommen princippet om at selskabet og ikke forsikringstageren bærer bevisbyrden for at en skade er omfattet af en bestemmelse om dækningsundtagelse Henvendelse om sagen kan rettes til advokat Gert Willerslev gw elmer adv dk der førte sagen for BUPL Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21 2016 Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv Select Month April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/paedagog-fik-ptsd-efter-brand-institution-og-var-berettiget-til-forsikringsdaekning-fra-pbu/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Højesteret har i dag afsagt dom i ”rygersagen” - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  produkt som ikke er almindelig kendt I den konkrete sag finder Højesteret herefter at Allan Lykke ifølge Retslægerådets erklæring meget sandsynligt har været afhængig af nikotin og at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering af størrelsen af Allan Lykkes méngraden eller styrelsens vurdering af årsagssammenhængen mellem hans mén og hans rygning Højesteret finder dog ikke at de indstævnte er ansvarlig for hans rygeskade Højesteret bergrunder det med at det allerede i 1962 63 hvor Allan Lykke Jensen efter 2 års pause begyndte at ryge var almindelig kendt også blandt de unge at langvarigt forbrug af cigaretter var forbundet med alvorlige helbredsskader samt at det kunne være svært at holde op med at ryge efter flere års forbrug at det desuden efterfølgende har været muligt at ophøre med at ryge selvom det er stærkt vanedannende afhængighedsskabende og at risikoen forbundet med kompensationsrygning og øget indtagelse ved passiv rygning af egen røg tillige må antages at have været myndighederne bekendt uden at det dog har givet anledning til et påbud til tobaksproducenterne om at oplyse herom Vores bemærkninger Sagen har utvivlsomt været vanskelig at føre frem til et positivt resultat og vi er derfor meget tilfredse med blot at have fået en velbegrundet dom som tager stilling til de væsentlige spørgsmål i sagen om producentens ansvar for et artsfarligt produkt som cigaretter Som en konsekvens af sagens drejning for Højesteret gjorde de indstævnte eksempelvis gældende at fordi Allan Lykkes krav nu blev bundet op på bl a en manglende oprindelig advarsel så var kravet forældet Desuden fremhævede de indstævnte en proceserklæring som Allan Lykke havde afgivet for landsretten om accept af risiko Vi gjorde herimod gældende at synspunkterne fremført for Højesteret ikke i sig selv gav anledning til en forældelsesindsigelse ligesom vi gjorde gældende at proceserklæringen afgivet for landsretten måtte læses i lyset af at sagens tema dengang vedrørte tilsætningsstoffer Begge de indstævntes synspunkter kunne have givet anledning til en allerede fordi afgørelse uden stillingtagen til ansvaret men ingen af dem er gjort til genstand for særskilt behandling i Højesterets dom Endelig bestred de indstævnte også at der skulle være årsagssammenhæng mellem rygningen og Allan Lykkes varige mén men Højesteret fandt altså heller ikke grundlag for at tilsidesætte vurderingen om årsagssammenhæng Alt i alt er dommen derfor meget interessant læsning i forhold til spørgsmålet om producentens ansvar for systemskader Henvendelse kan ske til advokat Karsten Høj på mail kh elmer adv dk eller telefon 33 67 67 85 20 83 03 78 eller til advokat Kira Kolby Christensen på mail kkc elmer adv dk ellertelefon 33 67 67 93 23 47 26 93 Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21 2016 Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv Select Month April 2016 March 2016 February 2016 January

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/hojesteret-har-dag-afsagt-dom-rygersagen/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Deltidsansættelse – dom fra EU-Domstolen ændrer ingenting - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  har været sagligt begrundet i væsentlige hensyn til virksomhedens drift Var ændringen ikke det har medarbejderen krav på en godtgørelse Der er altså ikke et forbud mod at ændre arbejdstiden men hvis ikke det er driftsmæssigt begrundet koster det en godtgørelse At EU Domstolens dom af 15 oktober 2014 ikke ændrer på det udgangspunkt fremgår direkte af at EU Domstolen i præmis 22 og 24 citerer at ændringen skal være begrundet i virksomhedens driftskrav og at ændring i så fald kan ske uden den pågældende arbejdstagers samtykke EU Domstolen fremhæver desuden i præmis 26 at der ikke må finde forskelsbehandling sted udelukkende på grund af deltidsansættelse Anledningen til denne hjemmesidenyhed er at Dagbladet Børsen i en artikel den 19 november 2014 under overskriften Lovligt at tvinge medarbejder fra deltid til fuldtid anfører at EU Domstolens dom er meget principiel og tager stilling til om en medarbejder kan tvinges op i tid Elmer Partnere kan ikke tiltræde at dommen er principiel Den er i det hele i overensstemmelse med den gældende retstilstand i Danmark De to ledende domme på området er afsagt af Højesteret I den første dom fra 2006 havde en praktiserende læge varslet en lægesekretær ned i tid Højesteret anfører følgende Efter formålet med baggrunden for og forarbejderne til deltidsloven finder Højesteret at loven ikke begrænser en arbejdsgivers ret til at foretage afskedigelse ud fra et sagligt skøn over behovet for arbejdskraft B der var praktiserende læge med en enkelt lægesekretær ansat på fuld tid ønskede at begrænse sekretærbistanden til 20 timer om ugen Højesteret finder at dette var sagligt begrundet i ændringerne i arbejdets omfang og karakter Deltidsloven var derfor ikke til hinder for at gennemføre denne omlægning ved afskedigelse A har herefter ikke krav på en godtgørelse efter deltidsloven Det noteres at Højesteret fremhæver at det skal være sagligt I og med at der kun var én medarbejder og der efterfølgende kun blev ansat personale svarende til 20 timer om ugen var saglighedskriteriet opfyldt Den anden dom er fra 2012 hvor en klinikassistent hos en tandlæge blev varslet op i tid Højesteret fastslår at det kun kan ske hvis det er sagligt begrundet i væsentlige hensyn til virksomhedens drift Højesteret slår fast at årsagen til opsigelsen var at medarbejderen ikke ønskede at gå på fuld tid og herefter skulle arbejdsgiveren bevise at ønsket om at medarbejderen skulle arbejde på fuld tid var sagligt begrundet i væsentlige hensyn til virksomhedens drift Herefter anfører Højesteret Arbejdsgiveren har ikke godtgjort at det ville være forbundet med væsentlige ulemper eller uforholdsmæssige omkostninger at tilgodese behovet for yderligere klinikassistenttimer ved at ansætte en yderligere klinikassistent på deltid Det er heller ikke godtgjort at det ikke ville have været muligt at tiltrække ansøgere til en sådan deltidsstilling eventuelt i forbindelse med en forøgelse af timeantallet ved at A eller andre af de ansatte gik lidt ned i tid Herefter tilkendes medarbejderen en godtgørelse svarende til 3 måneders løn Den af EU Domstolen den 15 oktober 2014 afsagte dom ændrer intet herved For reference

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/deltidsansaettelse-dom-fra-eu-domstolen-aendrer-ingenting/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Højesteret afsiger dom i ryger-erstatningssagen torsdag, den 20. november 2014 kl. 12.00. - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  domme der begge frifandt tobaksfirmaet Disse sager adskiller sig dog på en del spørgsmål fra den danske sag SAGENS TEMA I ØSTRE LANDSRET Sagen i Østre Landsret blev ført af advokat Anker Laden og angik primært om tilsætningsstofferne i Prince cigaretten har forøget Allan ykkes nikotinafhængig og dermed påført ham en helbredsskade Det fandt landsretten ikke bevist ligesom landsretten heller ikke i øvrigt fandt grundlag for at tilkende erstatning SAGENS TEMA I HØJESTERET Hovedspørgsmålene i sagen for Højesteret vedrører for det første det mere grundlæggende spørgsmål om afgrænsningen af producentens pligt til at oplyse og advare om egenskaber ved artsfarlige produkter og for det andet om de produktændringer producenten efterfølgende har iværksat for at imødekomme myndighedernes sundhedsbestræbelser reelt har været virksomme og i hvilket omfang konsekvenserne af ændringerne i øvrigt har været producenten henholdsvis myndighederne og forbrugerne bekendt Henvendelse kan ske til advokat Karsten Høj på mail kh elmer adv dk telefon 3367 6785 2083 0378 eller til advokat Kira Kolby Christensen på mail kkc elmer adv dk telefon 3367 6793 2347 2693 Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21 2016 Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv Select Month April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/hojesteret-afsiger-dom-ryger-erstatningssagen-torsdag-den-20-november-2014-kl-12-00/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Ankestyrelsen og Københavns Kommune dømt til at påbegynde førtidspensionssag - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  i sager om overgang til fleksjob eller førtidspension og derfor er det glædeligt at konstatere at retten tillægger det bevismæssig betydning at de sociale myndigheder ikke havde været i stand at påvise tiltag der kunne forbedre arbejdsevnen Byrettens dom understøtter dermed at vurderingen af om der er ført bevis for at arbejdsevnen ikke kan forbedres også afhænger af om ansøgeren rent faktisk har fået anvist konkrete tiltag der kunne forbedre arbejdsevnen Dommen bliver ikke anket Spørgsmål i sagen kan rettes til advokat Nikolaj Nielsen nin elmer adv dk eller advokatfuldmægtig Mie Andersen man elmer adv dk der førte sagen på vegne pensionsansøgeren Kommentarer 9 Zanny Arina Lundgaard Reply October 23 2014 6 46 pm Det er flot at Elmer og Partner formår at stille spørgsmålstegn ved måden myndighederne afgør borgernes sager om førtidspension Politikkerne havde en anden tanke med lovgivningen og det får i frem og retter op Det er godt arbejde Lone Reply October 23 2014 8 19 pm Hej Jeg vil spørge om i evt kunne hjælpe mig med min pensions sag jeg har nu ventet i snart 8år med en afgørelse Jeg er kronisk smertepatient af meget stærke smerter som jeg har i hele døgnet og jeg for en masse stærk medicin og ikke mindst har jeg fået dianogse fibromyalgi og der er blevet udtalt af læger at der ikke er flere behandling muligheder mere Så hvis jeg kan få hjælp inde fra jer sender jeg meget gerne hele min læge jounal til jer for det er ligesom jobcenter ikke tror på hvad lægerne skriver i ens journal Jeg håber at i vil kontakte mig enten på mail el pr tlf som er 24792236 Med venlig hilsen Lone andersen skibbrogade 18a st th 4400 kalundborg Elmer Partnere Reply November 14 2014 9 02 am Kære Lone Andersen Du er velkommen til enten at ringe til os på tlf 33 67 67 67 eller skrive til os på vores mail som er elmer elmer adv dk Med venlig hilsen Elmer Partnere Flemming Borch Reply October 24 2014 2 19 pm Det er rart at I tager disse sager op Især med de resultater der viser at kommunerne udøver kassetænkning på trods af KL s udtalelser Når det så er sagt tror jeg at gebyret for at starte en mulig sag er så tilpas højt at mange mange syge der bliver mishandler af jobcentre og kommuner ikke ser sig i stand til af føre en sag men må finde sig i kassetænkningen Filosofien er desværre at det er den stærke syge med pengene der får ret retten på sin side hvilket er en trist Det er ikke mange syge og psykisk svage der kan skrabe 10 12 000 dkr sammen for at få afklaret om der er en sag selvom der måske ER en sag Alligevel er det godt at I findes for Jeres førte og vundne sager må danne en form for præcedens Og tak for det Med venlig hilsen Flemming Borch A P Reply October 29 2014

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/ankestyrelsen-og-kobenhavns-kommune-domt-til-pabegynde-fortidspensionssag/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive •