archive-dk.com » DK » E » ELMER-ADV.DK

Total: 458

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Frederikshavn Kommune dømt til at betale erstatning til sygehjælper for en arbejdsskade - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  havde nogle spredte sygedage i 2004 indtil hun i 2005 måtte ophøre med arbejdet og overgå til sygedagpenge Efter forgæves forsøg på at komme tilbage på arbejdsmarkedet blev hun i 2008 tilkendt helbredsbetinget førtidspension Da Frederikshavn Kommune ikke ville anerkende at være erstatningsansvarlig indgav FOA Fag og Arbejde på vegne sygehjælperen stævning i efteråret 2007 Dommen Både Byretten i Hjørring og senere Landsretten vurderede at der ikke af arbejdsgiveren var givet fornøden instruktion i hvorledes liften skulle anvendes og at kollegaen havde placeret liften forkert Da sygehjælperen forud for ulykken havde haft problemer med skulderen blev der under sagen også rejst indsigelse mod årsagssammenhængen og stillet spørgsmål til Retslægerådet der bl a udtalte at hendes gener i skulderen sandsynligvis skyldes en kombination af forud bestående gener og hændelsen På den baggrund fandt retten det bevist at følgerne var forårsaget af arbejdsulykken Arbejdsskadestyrelsen havde tilkendt erhvervsevnetabserstatning med ca 1 2 mill kr for 65 men da en tilsvarende beregning efter erstatningsansvarsloven for 65 erhvervsevnetab udgjorde godt 1 4 mill kr havde sygehjælperen krav på dels yderligere erhvervsevnetabserstatning med godt 200 000 kr og herudover tabt arbejdsfortjeneste samt svie smerte godtgørelse og nogle behandlingsudgifter I alt ca 408 000 kr med renter Kommentar Dommen illustrerer at der skal gives instruktion også til erfarne medarbejdere især når en procedure ændres Sagen er ført af advokat Heidi Bloch for FOA Fag og Arbejde på vegne sygehjælperen Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21 2016 Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv Select Month April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/frederikshavn-kommune-domt-til-betale-erstatning-til-sygehjaelper-en-arbejdsskade/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Patientskadeankenævnet dømt til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erstatning for tab af erhvervsevne Elmer & Partnere
  hun var berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra sygemeldingen den 1 august 2006 til den 30 november 2011 hvor den vejledende udtalelse fremkom og at hun var berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne med 25 Ved Retten i Svendborgs dom af 15 november 2012 fik hun fuldt ud medhold i disse krav I præmisserne til dommen er det bl a anført at det på grundlag af kvindens forklaring sammenholdt med Arbejdsskadestyrelsens vejledende udtalelse og sagens øvrige oplysninger om kvindens gener fra underlivet migræne og skuldre må lægges til grund at underlivsgenerne efter patientskaden udgør en væsentlig årsag til at hun efter den 1 august 2006 ikke har været i stand til at påtage sig et arbejde med ganske få gående og stående funktioner men at hun også i forhold til siddende arbejde vil have begrænsninger i form af smerter i underlivet Der var ikke under sagen fremkommet oplysninger om at kvinden på grund af sin migræne og eller skulderproblemer op til patientskaden den 27 august 2004 ikke havde været i stand til at bestride sit arbejde som laborant og der forelå derfor det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte Patientskadeankenævnets afgørelse om at hendes erhvervsevnetab ikke var nedsat med 15 eller derover I overensstemmelse med Arbejdsskadestyrelsens vejledende udtalelse fastsatte retten kvindens erhvervsevnetab til 25 og i tilslutning hertil anførte retten at det forhold at der muligvis ikke havde medvirket lægekonsulent i forbindelse med Arbejdsskadestyrelsens vurdering af kvindens erhvervsevnetab under de foreliggende omstændigheder ikke kunne føre til andet resultat Om kravet på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste anførte retten at sygeforløbet fra den 1 august 2006 var udløst af patientskaden og at denne var en medvirkende og væsentlig årsag til hele sygdomsforløbet frem til Arbejdsskadestyrelsens vejledende udtalelse Sagens værdi var opgjort til ca 1 mio kr og Patientskadeankenævnet blev samtidig pålagt at betale 78 500 kr i sagsomkostninger til kvinden som førte retssagen via sin retshjælpsforsikring der havde et dækningsmaksimum på 125 000 kr Kommentar Dommen fra Retten i Svendborg viser ligesom Højesterets nylige dom af 20 november 2012 at en vejledende udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen sammenholdt med skadelidtes forklaring og sagens øvrige omstændigheder kan udgøre et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at tilsidesætte en afgørelse fra Patientskadeankenævnet Hvad særligt angår kravet på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste viser dommen at det i tilfælde af konkurrerende lidelser er afgørende om sygeforløbet er udløst af den pågældende skade og om denne har været medvirkende årsag til hele sygeforløbet Dette er ligeledes fastslået i Højesterets dom af 20 november 2012 og i Højesterets dom af 24 februar 2012 trykt i UfR 2012 side 1838 Sagen er anket til Østre Landsret og under byretssagen er der udbetalt 102 250 kr under retshjælpsforsikringen der som nævnt har et dækningsmaksimum på 125 000 kr Dommen illustrerer derfor samtidig at retshjælpsforsikringens dækningsmaksimum i sager som denne er helt utilstrækkeligt Taber kvinden sagen i Østre Landsret risikerer hun at ende ud med et meget stort udækket omkostningsbeløb Det forekommer aldeles urimeligt og retssikkerhedsmæssigt dybt betænkeligt Man kan også spørge om

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/patientskadeankenaevnet-domt-til-at-betale-erstatning-for-tabt-arbejdsfortjeneste-og-erstatning-for-tab-af-erhvervsevne/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Elmer og Partnere inviterer til gå-hjem-møde onsdag den 6. februar 2013 om fleksjob- og førtidspensionsreformen, der blev vedtaget lige op til jul og er trådt i kraft 1. januar 2013 Elmer & Partnere
  modernisering af arbejdsskadesystemet herunder inddrage de økonomiske konsekvenser af reformen Det skønnes at reformen på arbejdsskadeområdet vil medføre merudgifter for erhvervslivet på ca 1 3 milliarder kroner over de kommende 10 år Advokat Karsten Høj fra Elmer og Partnere er for Danske Handicaporganisationer medlem af arbejdsgruppen Elmer og Partnere ønsker med gå hjem mødet at gennemgå hovedindholdet af reformen og sætte fokus på den betydning som vi vurderer at reformen vil få for arbejdsskadesager Tidspunkt Onsdag den 6 februar 2013 kl 16 00 18 00 Sted St Kongensgade 23 Baghuset 1264 København K Tilmelding Pr e mail til tm elmer adv dk Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21 2016 Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv Select Month April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/elmer-og-partnere-inviterer-til-ga-hjem-mode-onsdag-den-6-februar-2013-om-fleksjob-og-fortidspensionsreformen-der-blev-vedtaget-lige-op-til-jul-og-er-tradt-i-kraft-1-januar-2013/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Højesteret har stadfæstet Østre Landsrets dom af 2. marts 2011 i en sag, hvor en anvist stilling til en tjenestemandsansat overlærer ikke fandtes passende. Hun havde derfor ret til rådighedsløn Elmer & Partnere
  mere omfattende hjælp til børnenes pleje Højesteret fastslog at den anviste stilling ikke var passende jf tjenestemandslovens 12 som fandt tilsvarende anvendelse og at A derfor fortsat var berettiget til rådighedsløn jf tjenestemandslovens 32 Østre Landsrets dom er omtalt på vores hjemmeside her Højesteretsdommen kan læses her Henvendelser om sagen kan rettes til advokat Peter Breum pb elmer adv dk der førte sagen for Danmarks Lærerforening Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21 2016 Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv Select Month April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/hojesteret-har-stadfaestet-ostre-landsrets-dom-af-2-marts-2011-i-en-sag-hvor-en-anvist-stilling-til-en-tjenestemandsansat-overlaerer-ikke-fandtes-passende-hun-havde-derfor-ret-til-radighedslon/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • EU-Domstolens generaladvokat giver HK fuld støtte i alle spørgsmål forelagt EU-Domstolen vedrørende handicapbegrebet - Elmer & Partner Elmer & Partnere
  handicap Det gælder ubetinget hvis sygefraværet skyldes arbejdsgiverens manglende foranstaltninger til afbødning af handicappet Ved andet sygefravær bemærker generaladvokaten dog at der ikke til vurdering af sagen foreligger tilstrækkelig præcise oplysninger til vurdering af om brug af 120 dages reglen kan være objektivt begrundet i et legitimt formål og at brug af 120 dages reglen kan være hensigtsmæssig og nødvendig Elmer Partneres bemærkninger Det er vigtigt at notere at der er tale om et forslag til afgørelse fremsat af generaladvokaten Det er ikke det samme som en dom fra EU Domstolen Ofte er generaladvokatens udtalelse imidlertid en vigtig rettesnor for hvordan EU Domstolens endelige dom bliver Hvornår dommen kommer vides ikke Ikke kun generaladvokatens konklusioner men også generaladvokatens argumentation støtter den opfattelse som HK og andre lønmodtagerorganisationer har fremført gennem en lang årrække Og dermed også den argumentation der blev fremført for EU Domstolen Forslaget til afgørelse fra generaladvokaten afviser den forståelse af handicapbegrebet som Vestre Landsret i to domme fra oktober 2007 anvendte og som er en del af årsagen til at der har været forvirring på området Hvis EU Domstolens endelige dom følger generaladvokatens indstilling vil der hermed være bragt klarhed over begrebsanvendelsen af handicapbegrebet og der vil være lettere adgang til beskyttelse af handicappede ved de danske domstole Generaladvokatens forslag til afgørelse vil være tilgængelig på EU Domstolens hjemmeside efter kl 12 00 i dag Klik her Eventuelle spørgsmål kan rettes til advokat Jacob Goldschmidt der sammen med advokat Mette Østergaard procederede sagen ved EU Domstolen Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/eu-domstolens-generaladvokat-giver-hk-fuld-stotte-i-alle-sporgsmal-forelagt-eu-domstolen-vedrorende-handicapbegrebet/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • DFL får medhold i, at det vil være i strid med overenskomsten Elmer & Partnere
  med overenskomsten og indbragte spørgsmålet til afgørelse ved faglig voldgift DFL fik medhold Opmanden udtalte at det efter ordlyden af overenskomstbestemmelsen findes mest nærliggende at forstå bestemmelsen således at de kriterier der kan indgås aftale om i en lokalaftale om bonus knytter sig til et målbart resultat af de arbejdsopgaver som medarbejderne udfører og ikke til om de møder på arbejdspladsen for at udføre deres arbejdsopgaver Herudover anførte opmanden følgende På tidspunktet for overenskomstens indgåelse var det ikke almindeligt om overhovedet forekommende at belønne medarbejdere enkeltvis eller kollektivt for et lavt sygefravær og noget sådant opleves i dag som kontroversielt for fagbevægelsen der som i denne sag kan påpege mere principielle spørgsmål i relation til bl a det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen og udstødelse af syge medarbejdere som kan tale imod et sådant kriterium i en bonusordning Som følge heraf fik DFL medhold i at det ovenfor citerede kriterium var i strid med indholdet af overenskomsten Sagen blev ført af advokat Jacob Goldschmidt på vegne DFL Spørgsmål kan rettes til Jacob Goldschmidt Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21 2016 Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv Select Month April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/dfl-far-medhold-i-at-det-vil-vaere-i-strid-med-overenskomsten/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Bonusbestemmelse i strid med overenskomsten mellem DFL og FA - Elmer & Partner Elmer & Partnere
  at bonusbestemmelsen var i strid med overenskomsten og indbragte spørgsmålet til afgørelse ved faglig voldgift DFL fik medhold Opmanden udtalte at det efter ordlyden af overenskomstbestemmelsen findes mest nærliggende at forstå bestemmelsen således at de kriterier der kan indgås aftale om i en lokalaftale om bonus knytter sig til et målbart resultat af de arbejdsopgaver som medarbejderne udfører og ikke til om de møder på arbejdspladsen for at udføre deres arbejdsopgaver Herudover anførte opmanden følgende På tidspunktet for overenskomstens indgåelse var det ikke almindeligt om overhovedet forekommende at belønne medarbejdere enkeltvis eller kollektivt for et lavt sygefravær og noget sådant opleves i dag som kontroversielt for fagbevægelsen der som i denne sag kan påpege mere principielle spørgsmål i relation til bl a det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen og udstødelse af syge medarbejdere som kan tale imod et sådant kriterium i en bonusordning Som følge heraf fik DFL medhold i at det ovenfor citerede kriterium var i strid med indholdet af overenskomsten Sagen blev ført af advokat Jacob Goldschmidt på vegne DFL Spørgsmål kan rettes til Jacob Goldschmidt Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21 2016 Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv Select Month April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/bonusbestemmelse-i-strid-med-overenskomsten-mellem-dfl-og-fa/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • EU-Domstolens generaladvokat giver HK fuld støtte i alle spørgsmål forelagt EU-Domstolen vedrørende handicapbegrebe - Elmer & Partner Elmer & Partnere
  ubetinget hvis sygefraværet skyldes arbejdsgiverens manglende foranstaltninger til afbødning af handicappet Ved andet sygefravær bemærker generaladvokaten dog at der ikke til vurdering af sagen foreligger tilstrækkelig præcise oplysninger til vurdering af om brug af 120 dages reglen kan være objektivt begrundet i et legitimt formål og at brug af 120 dages reglen kan være hensigtsmæssig og nødvendig Elmer Partneres bemærkninger Det er vigtigt at notere at der er tale om et forslag til afgørelse fremsat af generaladvokaten Det er ikke det samme som en dom fra EU Domstolen Ofte er generaladvokatens udtalelse imidlertid en vigtig rettesnor for hvordan EU Domstolens endelige dom bliver Hvornår dommen kommer vides ikke Ikke kun generaladvokatens konklusioner men også generaladvokatens argumentation støtter den opfattelse som HK og andre lønmodtagerorganisationer har fremført gennem en lang årrække Og dermed også den argumentation der blev fremført for EU Domstolen Forslaget til afgørelse fra generaladvokaten afviser den forståelse af handicapbegrebet som Vestre Landsret i to domme fra oktober 2007 anvendte og som er en del af årsagen til at der har været forvirring på området Hvis EU Domstolens endelige dom følger generaladvokatens indstilling vil der hermed være bragt klarhed over begrebsanvendelsen af handicapbegrebet og der vil være lettere adgang til beskyttelse af handicappede ved de danske domstole Generaladvokatens forslag til afgørelse vil være tilgængelig på EU Domstolens hjemmeside efter kl 12 00 i dag Klik her Eventuelle spørgsmål kan rettes til advokat Jacob Goldschmidt der sammen med advokat Mette Østergaard procederede sagen ved EU Domstolen Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/eu-domstolens-generaladvokat-giver-hk-fuld-stotte-i-alle-sporgsmal-forelagt-eu-domstolen-vedrorende-handicapbegrebe/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive •