archive-dk.com » DK » E » ELMER-ADV.DK

Total: 458

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • EU-Domstolens generaladvokat giver HK fuld støtte i alle spørgsmål forelagt EU-Domstolen vedrørende handicapbegrebet - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  handicap Det gælder ubetinget hvis sygefraværet skyldes arbejdsgiverens manglende foranstaltninger til afbødning af handicappet Ved andet sygefravær bemærker generaladvokaten dog at der ikke til vurdering af sagen foreligger tilstrækkelig præcise oplysninger til vurdering af om brug af 120 dages reglen kan være objektivt begrundet i et legitimt formål og at brug af 120 dages reglen kan være hensigtsmæssig og nødvendig Elmer Partneres bemærkninger Det er vigtigt at notere at der er tale om et forslag til afgørelse fremsat af generaladvokaten Det er ikke det samme som en dom fra EU Domstolen Ofte er generaladvokatens udtalelse imidlertid en vigtig rettesnor for hvordan EU Domstolens endelige dom bliver Hvornår dommen kommer vides ikke Ikke kun generaladvokatens konklusioner men også generaladvokatens argumentation støtter den opfattelse som HK og andre lønmodtagerorganisationer har fremført gennem en lang årrække Og dermed også den argumentation der blev fremført for EU Domstolen Forslaget til afgørelse fra generaladvokaten afviser den forståelse af handicapbegrebet som Vestre Landsret i to domme fra oktober 2007 anvendte og som er en del af årsagen til at der har været forvirring på området Hvis EU Domstolens endelige dom følger generaladvokatens indstilling vil der hermed være bragt klarhed over begrebsanvendelsen af handicapbegrebet og der vil være lettere adgang til beskyttelse af handicappede ved de danske domstole Generaladvokatens forslag til afgørelse vil være tilgængelig på EU Domstolens hjemmeside efter kl 12 00 i dag Klik her Eventuelle spørgsmål kan rettes til advokat Jacob Goldschmidt der sammen med advokat Mette Østergaard procederede sagen ved EU Domstolen Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/eu-domstolens-generaladvokat-giver-hk-fuld-stotte-alle-sporgsmal-forelagt-eu-domstolen-vedrorende-handicapbegrebet/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Ansat i fleksjob berettiget til 120.000 kr. mere i løn efter 3F overenskomst - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  relevante overenskomster på et område og at den kristelige overenskomst er almindelig anerkendt Retten i Svendborg slog fast at arbejdsgiveren skulle efterbetale lønforskellen mellem de to overenskomster på 120 000 kr Retten anførte blandt andet at arbejdsgiveren ikke havde godtgjort at den kristelige overenskomst var aftalt i fleksjobbet Retten lagde også vægt på at 3F s overenskomst er meget mere udbredt på området Elmer Partnere mener at dommen slår fast at en ansat i fleksjob hos en ikke overenskomstdækket arbejdsgiver skal aflønnes efter den sædvanlige og mest udbredte overenskomst på området Det vides pt ikke om dommen ankes For oplysninger om dommen kan henvendelse ske til advokat Julie Krag Juel Vind Frijs Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21 2016 Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv Select Month April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/ansat-fleksjob-berettiget-til-120-000-kr-mere-lon-efter-3f-overenskomst/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Ankestyrelsen skaber forældelseskaos på arbejdsskadeområdet. Der skal straks laves en lovændring for at skabe klarhed - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  skader Det savner mening at indføre en særregel for såkaldt forvaltningsretlig genoptagelse hvis den ikke skulle gælde for alle tidligere skader Det er netop formålet Havde det været hensigten at begrænse de særlige reglers anvendelse ville man i bemærkninger til ændringslovforslaget have skrevet at den forlængede korte forældelsesfrist og tillægsfrist kun skal gælde for skader indtrådt efter en bestemt dato Det er der intet anført om Ankestyrelsen har vurderet at når særreglerne for forældelse af arbejdsskader er indsat i den nugældende arbejdsskadesikringslov 36 og da den gælder for skader indtrådt den 1 januar 2004 og senere er den kun gældende for skader omfattet af den lov Skulle reglerne også have været gældende for arbejdsskader der er omfattet af de tidligere arbejdsskadelove skulle reglerne tilsvarende være indsat i de tidligere arbejdsskadelove Det kan ikke udelukkes at det ud fra en ren lovteknisk bedømmelse er korrekt men i så fald er det en oplagt fejl lapsus Den må straks rettes Det bør ske med det samme også selvom det måske om mange år viser sig at Ankestyrelsens principafgørelse er forkert Ankestyrelsens fortolkning betyder at eksempelvis en afgørelse om afslag på genoptagelse af en arbejdsskadesag fra 2003 skal indbringes for domstolene inden 1 år og ikke 3 år Der kan heller ikke ske genoptagelse af andre tidligere afgjorte sager hvis det viser sig at arbejdsskademyndighederne har haft en forkert praksis da den arbejdsskades krav for længst vil være forældet Henvendelse om dette emne kan ske til advokat og partner Karsten Høj kh elmer adv dk 4520830378 Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/ankestyrelsen-skaber-foraeldelseskaos-pa-arbejdsskadeomradet-der-skal-straks-laves-en-lovaendring-skabe-klarhed/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Regeringen vil forringe arbejdsskadeerstatninger - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  skaden har medført Med de eksisterende regler vil den skadelidte der uden skaden ville have tjent kr 400 000 og som med skaden i fleksjob oppebærer en indtjening løn og tilskud på kr 380 000 ikke modtage erstatning Den samme type skadelidte vil med fleksjobreformen kun modtage løn for det antal timer denne arbejder og derudover modtage et mindre tilskud og f eks så oppebære indtjening løn og tilskud på kr 300 000 Med de eksisterende regler vil pågældende så skulle have erstatning svarende til 25 og have forskellen udbetalt fra arbejdsskadeforsikringen det er det der menes med arbejdsgiveres merudgifter Det ønsker man altså at lave om på og med ord som samfundsøkonomisk perspektiv og sammenhængen med øvrige sociale ydelsesområder lægges der klart op til dels at de pågældende ikke længere skal have erstatning for indtægtsforskellen for det vil jo ifølge tankegangen bag førtidspensions og fleksjobreformen ikke give incitament til at arbejde mere for den skadelidte hvis denne skal have erstatning for sit tab og dels at man vil ændre på det hidtil gældende princip om at størrelsen af en social ydelse f eks revalideringsydelse eller pension ikke har nogen betydning for fastsættelsen af erhvervsevnetabets størrelse Princippet er at erstatningen skal vurderes ud fra en sammenligning mellem hvad pågældende ville kunne tjene på det almindelige arbejdsmarked med skaden og hvad pågældende ville kunne tjene uden skaden MÅ IKKE BLIVE DYRERE FOR SKADEVOLDER Enhver forestilling om at en Modernisering af arbejdsskadeområdet skulle kunne indebære at skadevolder betalte en større del af erstatningen end hidtil umuliggøres for en sikkerheds skyld med ordene om at forslaget ikke må indebære merudgifter for arbejdsgiverne Det ligger dermed ikke indenfor udvalgets arbejde for eksempel at genindføre kommunernes ret til at kræve sygedagpenge tilbagebetalt af den arbejdsgiver der på uforsvarlig vis har været årsag til en arbejdsskade og de deraf følgende udgifter til bl a sygedagpenge En regel den tidligere regering afskaffede i 2006 Det ligger heller ikke indenfor mulighederne at rette op på den relative forringelse som den tidligere regering gennemførte i foråret 2010 lovens 24 stk 3 hvorefter arbejdsmarkedsbidraget udgik af årslønsberegningen således at de skadelidte ikke fik nogen fordel af skattereformen Se vores nyhed af 20 april 2010 her ARBEJDSGRUPPENS SAMMENSÆTNING Arbejdsgruppen angives at skulle bestå af eksperter og interessenter men alle eksperterne er regeringens og forsikringsselskabernes eksperter Ingen relevant sagkundskab der kunne tænkes specifikt at varetage de skadelidtes interesser er repræsenteret hvorimod myndighedernes eksperter er repræsenteret i rigt mål Finansministeriet Social og integrationsministeriet Justitsministeriet Beskæftigelsesministeriet og skadevolderes sagkundskab er repræsenteret ved såvel Forsikrings og Pension som Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring Dette minder om tilblivelsesprocessen forud for det bizarre lovforslag om ændring af principperne for tabt arbejdsfortjeneste L 136 som den tidligere regering fremsatte i foråret 2011 se vores nyheder af 11 februar 2011 og 8 april 2011 Arbejdet er ifølge kommissoriet allerede igangsat oktober og skal være færdig i maj 2013 Yderligere henvendelser kan ske til advokat Karsten Høj eller advokat Søren Kjær Jensen Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/regeringen-vil-forringe-arbejdsskadeerstatninger-2/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Ankestyrelsen anker ikke to domme, hvor de blev dømt til at anerkende, at arbejdsskadede har krav på både yderligere godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  knæskade der gav anledning til ryggener I den anden sag medvirkede en alvorlig rygskade med nervepåvirkning af nerven over den ene fod såkaldt dropfod til udvikling af slidgigt i begge knæ og indsættelse af knæprotester I begge sager fandt Retten ikke at Ankestyrelsen med overvejende sandsynlighed havde bevist at disse følger skyldtes andet end den anerkendte arbejdsskade jf arbejdsskadesikringsloven 12 stk 2 tidligere 13 Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21 2016 Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv Select Month April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/ankestyrelsen-anker-ikke-domme-hvor-de-blev-domt-til-anerkende-arbejdsskadede-har-krav-pa-bade-yderligere-godtgorelse-varigt-men-og-erstatning-erhvervsevnetab/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Politimand var omfattet af arbejdsskadesikringsloven - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  hvorefter begrebet inden for tjeneste som følge af polititjenestens særlige karakter bør tolkes temmelig vidt hvis en polititjenestemand mødes med en klage Vi argumenterede herefter for at man fra lovgivers side af hensyn til netop polititjenestens særlige karakter havde fundet det nødvendigt at forpligte politifolk ud over deres tjeneste hvorfor at polititjenestens særlige karakter i overensstemmelse hermed tillige burde beskytte polititjenestemænd ud over deres tjeneste når de i en konkret situation følte sig forpligtet til at indtræde i tjeneste og at der i den konkrete situation ikke kunne herske tvivl om at politiassistenten ville have været omfattet af politiklageordningen var han som følge af sin adfærd blevet mødt med en klage over sin måde at håndtere situationen på Ankestyrelsens afgørelse Ankestyrelsen begrundede sin afgørelse med at hans stilling som politiassistent medførte en større forpligtelse for ham til under ellers private forhold at gribe ind over for situationer hvor en lovovertrædelse allerede er begået eller hvor der er risiko for at en eventuelt yderligere lovovertrædelse vil blive begået Interessant er det også at Ankestyrelsen ikke fandt det at være en forudsætning for at være omfattet af arbejdsskadesikringsloven at politiassistenten forinden havde legitimeret sig som sådan eller at overfaldsmændene på andet grundlag var bekendt hermed Politiassistenten fandtes at have udført arbejde da han umiddelbart efter sin verbale intervention blev overfaldet af de pågældende to mænd Under sagen for Arbejdsskadestyrelsen havde Rigspolitiet ellers udtalt at man som udgangspunkt skal legitimere sig selv som politiassistent førend man er indtrådt i tjeneste Ankestyrelsen har nu hjemvist sagen til Arbejdsskadestyrelsen med henblik på at der straks træffes afgørelse om hvorvidt hændelsen i øvrigt kan anerkendes som en ulykke efter arbejdsskadesikringsloven og om politiassistenten i givet fald er berettiget til erstatning efter loven Kommentar Det er glædeligt at Ankestyrelsen med sin formulering af afgørelsen anerkender at der som følge af polititjenestens særlige karakter påhviler politifolk en større forpligtelse og at det derfor er nødvendigt tilsvarende at beskytte dem hvis de under i øvrigt private omstændigheder føler et ansvar til at blande sig i forhold der kan indebære lovovertrædelser Afgørelsen er af disse grunde også principiel og får betydning for alle politifolk Henvendelser om afgørelsen og sagen i øvrigt kan rettes til advokatfuldmægtig Kira Kolby Christensen på kkc elmer adv dk der havde klagesagen Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21 2016 Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv Select Month April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/politimand-var-omfattet-af-arbejdsskadesikringsloven-da-han-pa-en-bytur-i-sin-fritid-kom-til-skade-ved-slag-og-spark-fordi-han-greb-ind-over-for-to-maend-der-overfaldt-en-tredje/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Københavns kommune dømt for ikke at have arbejdsprøvet sygedagpengemodtager - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  afgørelse om at P var berettiget til dagpenge i yderligere 26 uger fra august 2008 til og med 15 2 2009 med den begrundelse at der burde have været iværksat en arbejdsafklaring I samme afgørelse afviste Kommunen at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at iværksætte yderligere foranstaltninger for at bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet og der blev givet afslag på både yderligere forlængelse af sygedagpenge som såvel revalidering fleksjob og pension med begrundelsen at vi ikke aktuelt kan vurdere om du via revalidering aktivering eller andre foranstaltninger vil kunne komme tilbage til det ordinære arbejdsmarked Afgørelsen blev afsluttet med ordene Hvis du står uden et forsørgelsesgrundlag skal vi henvise dig til et af de øvrige jobcentre P stod imidlertid ikke uden et forsørgelsesgrundlag men modtog en svagelighedspension En anke af denne afgørelse blev tiltrådt af Nævnet og herefter udtog BUPL stævning mod Kommunen med krav om erstatning opgjort ud fra en forudsætning om at en arbejdsprøvning tænkeligt ville have ført til tilkendelse af og oprettelse af et fleksjob og at Kommunen derfor måtte erstatte det tab der var lidt fordi hun ikke var blevet arbejdsprøvet og tilkendt fleksjob Under sagen gjorde Kommunen blandt andet gældende at hun burde have henvendt sig til jobcentret og fortsat kunne gøre dette Det gjorde P så i november 2011 hvor hun blev stillet en yderligere samtale i udsigt I april 2012 rykkede P Kommunen angående en arbejdsprøvning for at få konstateret hvor megen arbejdsevne jeg har med henblik på evt fleksjob eller andet og i maj 2012 blev hun så indkaldt til samtale Af samtalenotatet fremgår bl a Har tidligere fået afslag på førtidspension Da der ikke er sket væsentligt nyt siden sidste afslag vil det sandsynligvis medføre endnu et afslag hvis P søger igen og oplyst at hun har ret til at søge på det foreliggende grundlag P kan henvende sig igen hvis hun ønsker dette Dommen Retten udtalte vedr spørgsmålet om ansvar blandt andet at den fortsatte manglende arbejdsprøvning med henblik på at klarlægge P s arbejdsevne beror på Kommunens forhold Vedrørende tabets størrelse hedder det i dommen blandt andet at Kommunen efter indholdet af helbredsattesten samt forløbet i sagen den fortsatte manglende iværksættelse af den arbejdsafklaring som Kommunenifølge afgørelsen har fundet nødvendig har bevisbyrden for at en rettidig arbejdsprøvning arbejdsafklaring ville have ført til at hun efter 15 februar 2009 kunne være vendt tilbage til og forblevet på arbejdsmarkedet på normalle vilkår og at denne bevisbyrde ikke var løftet Tabet blev herefter fastsat skønsmæssigt til 500 000 kr Det vides endnu ikke om dommen ankes Spørgsmål til sagen kan rettes til Søren Kjær Jensen der førte sagen på vegne BUPL som mandatar for pædagogen Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21 2016

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/kobenhavns-kommune-domt-for-ikke-at-have-arbejdsprovet-sygedagpengemodtager/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Hvad kan der gøres for at sikre, at psykisk sygdom hos hjemvendte soldater bliver anerkendt som en arbejdsskade. Soldaterlegatet og Elmer Partnere har i dag henvendt sig til Arbejdsskadestyrelsens direktør og beskæftigelsesministeren herom - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  en konkret vurdering I den forbindelse foreslår vi at Arbejdsskadestyrelsen afholder en international konsensuskonference eller et internationalt ekspertmøde og derefter forelægger et større antal sager til principiel drøftelse i Erhvervssygdomsudvalget Drøftelsen skal fastlægge de nærmere rammer for anerkendelse af sager om ptsd med symptomdebut senere end 6 måneder efter belastning og sager om andre psykiske sygdomme end ptsd Herudover anbefaler vi især at Arbejdsskadestyrelsens sagsoplysning i sager om psykisk sygdom hos soldater bliver indrettet på soldatersagernes særlige karakter Derudover bør Arbejdsskadestyrelsens krav til bevis for sygdomsdebut rettes til så det svarer til hvad der i almindelighed i retspraksis gælder af krav til bevis Det vil i soldatersager sige at der lægges afgørende vægt på soldatens egen forklaring om hvordan vedkommende har haft det siden hjemkomsten understøttet eventuelt af forklaring fra nærstående et stort alkoholforbrug selvmedicinering diffuse fysiske gener psykosomatiske symptomer o lign Endelig foreslår vi særlige tiltag i Balkan sagerne Her er vores anbefaling at der etableres en særordning hvor alle Balkan sager bliver genoptaget og revurderet i et til formålet midlertidigt oprettet særligt Balkanteam i Arbejdsskadestyrelsen En anden anbefaling er at kravet til bevis for belastninger under udsendelsen og for sygdomsdebut lempes i disse sager Brevet til Arbejdsskadestyrelsens direktør og beskæftigelsesministeren kan i sin helhed læses her Eventuelle spørgsmål kan rettes til advokat Karsten Høj Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21 2016 Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv Select Month April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/hvad-kan-der-gores-sikre-psykisk-sygdom-hos-hjemvendte-soldater-bliver-anerkendt-som-en-arbejdsskade-soldaterlegatet-og-elmer-partnere-har-dag-henvendt-sig-til-arbejdsskadestyrelsens-dir/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive •