archive-dk.com » DK » E » ELMER-ADV.DK

Total: 458

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rygersagen om Prince cigaretten ankes til Højesteret og Elmer Partnere overtager sagen - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  den nødvendige tid til at behandle sagen i Højesteret Der henvises i øvrigt til pressemeddelelse der i dag er udsendt Klik her Henvendelse om sagen kan ske til advokat Karsten Høj Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21 2016 Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv Select Month April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 June 2008 March 2008 February 2008 December 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 February 2007 December 2006 October 2006

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/rygersagen-om-prince-cigaretten-ankes-til-hojesteret-og-elmer-partnere-overtager-sagen/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Dom om ulovlig reduktion af erstatning til kræftsyg kvinde er anket til Højesteret, der allerede behandler sagen 29. maj 2012 - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  er den første og dermed eneste sag hvor Nævnet har taget stilling til reduktion af erstatningen med henvisning til forventet kort restlevetid hvor patienten er i live Det er muligt men helt uoplyst at Patientforsikringen som underinstans har truffet flere eller måske endda mange tilsvarende afgørelser Men det kan blot ikke begrunde at Nævnet anker dommen til Højesteret Nævnet blev oprindeligt da Elmer Partnere indgav klage opfordret til på et formandsmøde at tage principiel stilling til sagens juridiske spørgsmål Intet tyder på at det er sket Der er heller ikke noget der tyder på at beslutningen om anke af dommen til Højesteret har været forelagt alle formænd til fælles beslutning Det ligger helt fast at den af Østre Landsret underkendte afgørelse ikke hviler på noget sikkert lovgrundlag men alene på almindelige erstatningsretlige principper sådan som Nævnet også skriver i deres pressemeddelelse Det havde derfor været passende om man havde accepteret dommens klare resultat og i stedet bedt politikkerne om at godkende den af Patientforsikringen fulgte praksis ved at indføre lovregler der giver det nødvendige lovgrundlag Patientskadeankenævnets og underinstansens juridiske synspunkt er kun gangbare hvis det helt grundlæggende princip om standardiseret kapitalerstatning for en personskades varige følger ikke er gældende ret Med andre ord forudsætter rigtigheden af deres begrundelse for reduktion at Folketinget vedtager et helt andet erstatningssystem end det vi har haft siden 1 oktober 1984 Henvendelse om sagen kan fortsat ske til advokat Karsten Høj der fører sagen for kvinden Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21 2016 Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv Select Month

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/dom-om-ulovlig-reduktion-af-erstatning-til-kraeftsyg-kvinde-er-anket-til-hojesteret-der-allerede-behandler-sagen-29-maj-2012/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Patientskadeankenævnets reduktion af erstatning til kræftsyg er kendt ulovlig af Østre Landsret - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  på tidspunktet for fastsættelsen af erstatningen såkaldt mellemkommende død Det blev anført at det ikke gør nogen forskel at det som her er den skade som man skal have erstatning for der er årsag til den stærkt forringede overlevelsesprognose Østre Landsret fulgte kvindens argumentation til punkt og prikke Der er ikke lovgrundlag for denne reduktion idet der siden erstatningsansvarslovens vedtagelse i 1984 gjaldt klare og præcise regler for fastsættelse af godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne og idet der med reglerne om reduktion pga skadelidtes alder er gjort endeligt op med betydningen generelt kortere levetid Tidligere retspraksis er uanvendelig da der ikke er noget i forarbejderne til 1984 loven der antyder at man har ønsket en videreførelse af praksis for en vis justering i situationer som denne Endelig fremhæver Østre Landsret at den situation hvor skadelidte er død ikke kan sammenlignes med en situation hvor dødstidspunktet som i denne sag ikke er umiddelbart forestående men derimod er usikker på grund af fortsat behandling m m Samtidig pålagde Østre Landsret Patientskadeankenævnet at anerkende at der er ret til delvis dækning af kvindens udgifter til advokatbistand ved klagesagens behandling i Nævnet Det er den første dom med det resultat Det er begrundet med sagens principielle karakter og betydning og at der først under klagesagens behandling i Nævnet af Patientforsikringen blev fremført en omfattende juridisk argumentation for deres afgørelse Kommentar Det har for kvinden været en ekstrem belastning at få sat et sikkert dødstidspunkt fast i afgørelser om erstatning Når det i litteraturen anføres at det i en situation som denne vil været stærkt stødende at reducere er det et for mildt udtryk Det er derfor meget glædeligt at Østre Landsret efter hurtig behandling af sagen har truffet en så klar og enig afgørelse om at myndighederne har taget fejl allerede fordi der ikke er hjemmel i lovgivningen for deres afgørelser Det er imidlertid tankevækkende at myndigheder der er sat til at administrere indenfor gældende ret ikke har formået at være på helt sikker juridisk grund men efter vores opfattelse har bevæget sig ud på et meget usikkert grundlag og afprøvet en end ikke fast og sikker praksis Der bør selvfølgelig kun ske reduktion af en i øvrigt fuldt dokumenteret erstatning hvis der er helt sikker hjemmel til det Det er endnu ikke afklaret om Patientskadeankenævnet anker dommen til Højesteret Spørgsmål om dommen kan rettes til advokat Karsten Høj der førte sagen for kvinden Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21 2016 Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv Select Month April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/patientskadeankenaevnets-reduktion-af-erstatning-til-kraeftsyg-er-kendt-ulovlig-af-ostre-landsret/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Afgørelse fra Ankestyrelsen om årsløn tilsidesat - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  måneder i fleksjobbet var kvinden udsat for en arbejdsskade Ankestyrelsen havde ved årslønsfastsættelsen lagt til grund at kvindens skånehensyn på tidspunktet for arbejdsskaden svarede til at hun ville kunne have tjent halvdelen af sin tidligere indtægt hvis muligheden for et fleksjob ikke havde foreligget Retten i Svendborg ændrede ved dom af 23 december 2011 Ankestyrelsens afgørelse Retten fandt at kvinden ville kunne have haft en årsindtægt på ikke under 2 3 af indtægten i ordinær ansættelse til pasning af 4 faste børn og med sædvanlig forpligtelse til at modtage børn i gæstedagpleje Retten lagde vægt på at modtagelsen af dagplejebørn i gæstedagpleje er en ikke uvæsentlig del af arbejdet som dagplejer på ordinære vilkår men at forpligtelsen til at have gæstebørn ikke kan sidestilles med at have et fast dagplejebarn Kommentar Dommen illustrerer at en skønsmæssig fastsættelse af årsløn beror på en helt konkret vurdering og at årslønnen skal udtrykke værdien af den tilskadekomnes arbejdskraft på skadestidspunktet Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til advokat Birgitte Filtenborg som førte sagen for FOA Fag og Arbejde Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21 2016 Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv Select Month April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/afgorelse-fra-ankestyrelsen-om-arslon-tilsidesat/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Elmer Partnere ønsker glædelig jul og et lykkebringende nytår - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  sagen medvirket til et netop fremsat lovforslag om ændring af sundhedsloven Herudover har Elmer Partneres juridiske medarbejdere ført et stort antal retssager i by og landsretterne Både de og det øvrige personale skal have en stor tak for indsatsen i 2011 Vi vil i 2012 fastholde vores vision om at være det førende advokatfirma til at løse ansættelses og erstatningsretlige problemstillinger På falderebet til det nye år kan vi orientere om at advokat Jesper Rossau Jensen er ansat i erstatningsafdelingen Jesper er uddannet hos Focus Advokater i Odense og har de sidste 6 år været hos Bjørst Advokater heraf de seneste 3 år som medejer Kontoret holder lukket fra og med den 23 december og åbner igen mandag den 2 januar 2012 Jacob Goldschmidt Peter Breum Søren Kjær Jensen og Karsten Høj Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21 2016 Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv Select Month April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 September 2011 August

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/elmer-partnere-onsker-glaedelig-jul-og-et-lykkebringende-nytar/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Rollatorer og badebænke er hjælpemidler! - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  egne grænser for hvornår noget var et hjælpemiddel i servicelovens forstand og at det ikke havde betydning at hjælpemidlet kunne erhverves i almindelige butikker Kommunen valgte på den baggrund at vende tilbage til den hidtidige praksis Via denne bagvej blev det åbenbare altså slået fast rollatorer og badebænke er hjælpemidler som personer med et handicap har krav på støtte til Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til advokat Søren Kjær Jensen skj elmer adv dk eller advokatfuldmægtig Nikolaj Nielsen nin elmer adv dk som førte sagen for Danske Handicaporganisationer Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21 2016 Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv Select Month April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 December 2009 November 2009

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/rollatorer-og-badebaenke-er-hjaelpemidler/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • HR-dom tilkender erstatning for psykisk skade - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  at alle hendes kolleger hver for sig skulle udtale sig om hvorledes de havde det med at skulle rumme P og hendes megen fravær P skulle så kommentere hver enkeltes udsagn og dette affødte en meget ubehagelig stemning Dernæst gik lederen souschefen og supervisoren i enerum og vendte tilbage efter et stykke tid hvorefter lederen ifølge næsten enstemmige vidneforklaringer erklærede at hun havde truffet den beslutning at institutionen ikke kunne rumme P Den grædende P blev opfordret til at tage hjem men da hun var kørt med en kollega kunne hun ikke dette og måtte så gå en tur alene indtil weekenden var afsluttet Dagen efter sygemeldte hun sig efter at have været hos egen læge Sagen blev anmeldt som arbejdsskade og afvist af Arbejdsskadestyrelsen men senere anerkendt af Ankestyrelsen På dette tidspunkt havde sagen været i Byretten der nok fandt at der var handlet uforsvarligt og at der var årsagssammenhæng men ikke mente at en psykisk skade var omfattet af erstatningsansvarslovens skadesbegreb For Landsretten var skaden anerkendt som arbejdsskade og Landsretten fandt at skaden var omfattet af skadesbegrebet ligesom man fandt at der var handlet uforsvarligt at der var årsagssammenhæng og at hun havde udviklet en depression men frifandt alligevel kommunen Inden sagen blev behandlet i Højesteret havde Ankestyrelsen truffet afgørelse om at skaden havde medført et varigt men på 15 på baggrund af bl a en speciallægeerklæring fra psykiater Da P nu var tilkendt pension som følge af dels ryglidelsen og dels den psykiske skade var spørgsmålet om erhvervsevnetabserstatning sendt tilbage til Arbejdsskadestyrelsen Der er endnu ikke truffet afgørelse og derfor vedrører kravet for Højesteret alene spørgsmålet om svie smertegodtgørelse på 50 000 kr Højesterets dom Højesterets 7 dommere fandt ligesom Byret og Landsret at der var handlet uforsvarligt og fandt at en psykisk skade er omfattet af personskadebegrebet i erstatningsansvarsloven Herefter skriver Højesteret Det lægges til grund at den uforsvarlige afvikling af personaleweekenden medførte en betydelig forøgelse af risikoen for en psykisk skade af den foreliggende karakter hos en medarbejder som hvilket ledelsen må have forstået befandt sig i en psykisk anspændt situation Højesteret finder herefter at P s psykiske skade er en påregnelig følge af den uforsvarlige afvikling af personaleweekenden P er direkte skadelidt som følge af den ansvarspådragende adfærd og der er ikke grundlag for at anse den psykiske skade for at falde uden for hvad der er omfattet af kommunens erstatningspligt Dommen kan ses i sin helhed på Højesterets hjemmeside Se her Elmer og Partnere planlægger at afholde gå hjem møde om dommen i nærmeste fremtid Henvendelse kan ske til Søren Kjær Jensen der førte sagen for BUPL på vegne P Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om erstatning for mangelfuld sagsbehandling March 21 2016 Nyhedsarkiv Nyhedsarkiv Select Month April 2016 March 2016

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/hr-dom-tilkender-erstatning-psykisk-skade/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Anerkendelse af psykiske lidelser hos soldater - specielt PTSD - Arbejdsskadestyrelsens praksis - Elmer & Partnere Elmer & Partnere
  6 måneder Det er denne strikse håndtering af beviskravet til symptomdebut der efter vores opfattelser er problematisk Det andet kriterium fra WHO diagnosen er at man skal have været udsat for traumatiske begivenheder af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur Det er efter vores opfattelse også uproblematisk at anvende dette diagnosekrav De beviskrav Arbejdsskadestyrelsen stiller er imidlertid efter vores opfattelse for strenge Arbejdsskademyndighedernes vurdering af hvad en soldat har været udsat for under sin udsendelse beror også på en helt almindelig vurdering af sagens beviser Soldaten kan naturligvis selv fortælle hvad han har været udsat for men det vil sjældent være bevis nok for arbejdsskademyndighederne Også her anlægger man en streng bevisvurdering og vil almindeligvis kun tro på soldatens beskrivelser hvis de bekræftes af Forsvaret Da forsvaret ikke skriver alting ned uanset om de har pligt til det eller ej og da der er hændelser der ikke rapporteres videre til de overordnede vil det ofte hedde at man ikke kan bekræfte soldatens oplevelser Forsvaret er i disse sager selvforsikrede og det betyder reelt at hvis ikke forsikringsselskabet bekræfter soldatens beskrivelse af de livsfarlige episoder er der ikke mulighed for erstatning Sammenfattende er det vi kritiserer således ikke at WHO diagnosekravene anvendes men derimod de beviskrav som arbejdsskademyndighederne selv har opfundet Vi finder det i øvrigt tvivlsomt om de danske domstole vil anlægge samme strenge beviskrav hvis de skulle se på sagerne Spørgsmål til ovenstående kan rettes til advokat Mads Krøger Pramming på mkp elmer adv dk eller telefon 33 67 67 53 Kommentarer 0 Skriv et svar Name E Mail Website Din kommentar Anuller svar Tilmeld dig nyhedsbrev Seneste nyheder Deltid til handicappede hvor langt går pligten April 21 2016 Gratis retshjælp hos Elmer Partnere d 14 april April 06 2016 Elmer Partnere får medhold i endnu en sag om

  Original URL path: http://www.elmer-adv.dk/anerkendelse-af-psykiske-lidelser-hos-soldater-specielt-ptsd-arbejdsskadestyrelsens-praksis/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive •