archive-dk.com » DK » F » FAABORGMUSEUM.DK

Total: 53

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Børnenes kunstklub
  måde uden at ville gøre dem til kunstnere Hensigten er at kunne stimulere inspirere og motivere børnene til at udfolde sig kreativt det er derfor ikke vigtigt at lære dem at være stille og andagtsfulde over for kunsten Kreativitet og udfordringer I Børnenes Kunstklub bliver kunsten tilgængelig for børnene der hvor de er i hjemmet og i daginstitutionen Fra hvert af de ni kunstmuseer er der udvalgt otte kunstværker Med udgangspunkt i de i alt 72 kunstværker er der lavet 72 opgaver der henvender sig til børn fra 4 til 7 år Da denne periode er en tid i et barns liv hvor det udvikler sig hastigt på alle områder er opgaverne inddelt efter alder så der tages højde for børnenes motoriske og kreative kunnen Derfor er der specielle opgaver til de 4 årige de 4½ årige de 5 årige osv Denne aldersinddeling er dog først og fremmest vejledende Ingen børn udvikler sig i samme tempo Derfor kan man også frit vælge mellem opgaverne på tværs af aldersinddelingen og finde den opgave der passer til det pågældende barn Det er opgaver der alle udfordrer og understøtter børnenes naturlige billedsproglige udtryk og motoriske formåen Samtidig findes her også 18 opgaver der

  Original URL path: http://www.faaborgmuseum.dk/dansk/aktiviteter/kunst_klub.htm (2015-09-25)
  Open archived version from archive


 • Lærer mellemtrin
  udsagn i de forskellige værker Fritz Syberg Ved nadverbordet 1893 95 64 x 85 cm Et generelt forløb Et forløb i klassen kan være tredelt med besøget på museet som det centrale Første del kan være en diskussion i klassen om museer Hvad er et museum Har I været på et museum og kunst Hvad er kunst Hvor ser du kunst til hverdag Har kunst en funktion Den centrale del er besøget på museet rundvisning på ca 45 min med fokus på et emne af formmæssig eller indholdsmæssig art opgaver i forlængelse af rundvisningen Efterbehandlingen i klassen kan være kreativ tegn en skitse eller verbal beskriv et billede Et forløb hvor fokus er på farver Alhed Larsen Blomster i et vindue 1914 83 x 87 cm Farver opfattes forskelligt og associationer er forskellige når vi ser farver i et kunstværk Men der er også fælles oplevelser når vi som beskuere iagttager et billede Derfor er det både interessant og centralt at arbejde med brug af farverne i billedanalysen Hvilket udtryk skaber maleren gennem sit farvevalg Inden museumsbesøget kan klassen efter en generel gennemgang af farvelæren arbejde med farverne ved at farvelægge tegninger først med varme farver dernæst med kolde farver Eleverne skal derefter tage stilling til forskellen Et tegneprogram kan også med fordel bruges i denne sammenhæng På museet får klassen en guidet tur med fokus på farver og derefter finder eleverne eksempler på værker med rig brug af farver lyse og mørke kolde og varme rolige og harmoniske Lad dem skrive årstal kunstner titel og farver ned til brug i efterbehandlingen Alle eleverne tegner en skitse af deres udvalgte værker som de skal arbejde videre med i klassen I klassen farvelægger eleverne deres skitser både som de så farverne på museet og på en helt anderledes måde De diskuterer i grupper virkningen af deres forskellige farvevalg og fremlægger for de andre grupper deres valg af værk deres eget farvevalg og effekten Hvorfor virker farverne på denne måde Hvilken stemning giver farverne Hvilken kontrast dybde og stemning Et forløb hvor fokus er på motivvalg Peter Hansen Legende børn på Enghave Plads 1906 08 109 x 149 cm Kroppen Arbejdet med temaet begynder først på museet Her skal klassen aktivt i grupper eller individuelt finde eksempler på legende børn badende børn og på friluftsliv De skal så skrive billedets titel maler og årstal Spørgsmål Hvilke aktiviteter udfoldes på billederne Hvordan har personerne det med aktiviteten Hvilket tøj har børnene på Hvilke kønsforskelle er der Er der noget tidstypisk eller gammeldags der kan sætte elevernes iagttagelsesevne i spil De skal skrive få stikord til hvert billede for at kunne arbejde videre med opgaven på skolen Efter gennemgang af forskellige udvalgte værker i klassen kan arbejdet få et historisk fokus Hvordan kommer tiden frem i værkerne Efter denne vinkel kan klassen finde billeder hjemme i aviser blade og i klassen sammenligne med kroppen nu bl a tatoveringer sportsudøvelser reklamer Hjemmearbejdet i dansk kan være en historie ud fra elevens billede 1 Forestil dig

  Original URL path: http://www.faaborgmuseum.dk/dansk/Skoler/skoler%20mellemtrin%20laerer.htm (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • Lærer sluttrin
  Museumsbesøget Efterbehandlingen Forberedelsesarbejdet I selve arbejdet må eleverne trække på den viden de har opnået i de foregående år i billedkunst fx beskrivelse af billeders indhold og historie i billedsamtaler Indledende spørgsmål kan være Hvad er kunst Hvorfor har vi museer En introduktion til eller repetition af farvelære vil i den indledende fase styrke elevernes oplevelse af kunstværkerne på museet Spørgsmålene i grupperne skal både være konkrete og overordnede spørgsmål både formrelaterede og indholdsrelaterede A De enkelte kunstnere Det biografiske perspektiv særlige kunstneriske kendetegn fx farvevalg og motivkreds Klassen deles op i grupper med hver deres kunstner Eksempler Fritz Syberg Anna Syberg Peter Hansen Johannes Larsen Jens Birkholm Hver elev i gruppen får tildelt et billede af gruppens kunstner og beskriver for gruppen B Tematisk arbejde Det kulturhistoriske indhold almenmenneskelige situationer motiver Klassen deles op i grupper med hver deres tema Eksempler Børn Familieliv Fritid Ferie Portrætter Selvportrætter Arbejdende Kunstnere Kunstnerliv Arbejde Dyr Blomster Byer Tiden Hver elev i gruppen får tildelt et billede med gruppens tema og beskriver for gruppen Museumsbesøget Museet tilbyder kort videopræsentation af museet og de fynske malere rundvisning ca 1 times varighed Rundvisningen med et særligt fokus aftales afhængig af det perspektiv klassen har lagt i forberedelsesarbejdet Efter endt rundvisning kan de enkelte grupper koncentrere sig om de malerier de har arbejdet med inden besøget De kan nu lægge sidste hånd på arbejdet og præsentationen Efterbehandling Efter museumsbesøget vil det være interessant at tage de overordnede spørgsmål Hvad er kunst Hvilken mission har et museum Faaborg Museum op som klassediskussion Derefter fremlægger grupperne den samlede præsentation af kunstneren eller en samlet beskrivelse af temaet med henvisninger til de enkelte billeder særpræg lokaliteter personer motiver farver penselstrøg tid osv Efter alle gruppers fremlæggelse konkluderes der Hvem var Fynbomalerne Hvad kendetegner gruppen og malernes kunst I forbindelse

  Original URL path: http://www.faaborgmuseum.dk/dansk/skoler/skoler%20sluttrin%20laerer.htm (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • Elevens side
  han så omkring sig landskabet og menneskene på Fyn i Italien og i København Peter Hansen døde 1928 Der findes mange malerier af Peter Hansen på Faaborg Museum og de giver et fint billede af malerens særpræg fx hans formsprog og motivvalg Se fx Bag Faaborg Kirke 1900 Inv nr 433 Høstbillede 1910 Inv nr 375 Søndagsbajere 1912 Inv nr 68 Avislæsere ved Politikens Væg 1912 Inv nr 392 En Pige der renser Bønner og en Kone med sit Barn 1914 Inv nr 72 Her er et eksempel på spørgsmål til Peter Hansen Høstbillede 1910 Olie på lærred 103 x 127 cm Gave fra A P Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond 1982 Beskrivelse af billedet Formsprog Hvad forestiller maleriet Hvilke figurer består billedet af Hvilken enkelt farve er den dominerende i billedet Hvordan er billedet bygget op Hvilke linier er der i billedet Indhold Hvilken historie fortæller Peter Hansen Hvilken stemning er der i billedet Hvordan kommer den til udtryk Hvordan beskrives selve arbejdet Hvilke detaljer understreger arbejdets indhold Passer titlen til maleriet Budskab Kommer der en holdning til arbejderne til arbejdet til naturen frem i maleriet Hvad siger det om Peter Hansen og den tid han levede i Hvad siger billedet om bønders vilkår på den tid Er der stor forskel på levevilkårene dengang og nu Børn omkring århundredskiftet 1900 På den tid var der 7 års skolegang men på landet var der ofte kun to klasser dvs flere årgange blev undervist sammen Der kunne f eks også være skolegang hver anden dag På store skoler måtte piger og drenge ikke lege sammen i frikvartererne Børns leg kender I sikkert fx tagfat og hop i sjippetov men også andre lege fx tøndebånd blev brugt flittigt i frikvartererne og hjemme Børn havde pligter som de færreste kender i

  Original URL path: http://www.faaborgmuseum.dk/dansk/skoler/skoler%20sluttrin%20elev.htm (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • Skoler - kampen om kunsten
  til 1910 samtidig med at Mads Rasmussen til det nystiftede Faaborg Museum købte mange værker af disse kunstnere Udstillingen Kampen om Kunsten sætter fokus på de to kunstmæceners betydning for datidens kunstsamlinger Skolematerialet henvender sig ikke specifikt til et enkelt klassetrin men breder sig ud så man kan hente lidt her lidt der afhængig af antal timer til rådighed kontekst og andre pædagogiske faktorer Det vil være en rigtig god ide at skolen anskaffer kataloget der er udarbejdet til udstillingen til skolebiblioteket og som lærereksemplar da indfaldsvinklerne til elevarbejdet ligger tæt op ad kataloget og udstillingen Der bliver lagt op til både enkeltopgaver og gruppeopgaver skriftlige opgaver og mundtlige opgaver evt med en powerpoint præsentation Der er ikke udførlige spørgsmål til de enkelte nedslag men museets andet skolemateriale kan bruges som inspirationskilde Peter Hansen og Wilhelm Hansen Eleverne kan få som opgave at finde informationer om de to venner Blandt andet kan man linke til museets hjemmeside og der se filmen Kampen om Kunsten og få relevante oplysninger Som ekstra opgave kan eleverne beskrive portrætterne af Wilhelm Hansen og Peter Hansen Mads Rasmussen Her kunne det være en opgave at beskrive kulturpersonligheden Også her kan det være interessant at beskrive kulturpersonligheden Hvilken rolle spiller mæcenen For kunstnerne og for Faaborg Informationer findes bl a på museets hjemmeside Eleverne kan beskrive statuen og et selvvalgt fotografi af Mads Rasmussen Her vil det være interessant om eleverne kan få forståelse af de to kunstarters forskellige udtryk De største fynbomalere Peter Hansen Fritz Syberg Johannes Larsen Elevernes opgave kan være at beskrive den enkelte maler hans liv hans kunstneriske løbebane hans kunst Beskriv et eller flere selvvalgte billeder fra udstillingen Rejserne Udlandsrejserne inspirerede malerne på forskellig måde Peter Hansen malede mange billeder på sine rejser Fritz Syberg og Johannes Larsen arbejdede mest med

  Original URL path: http://www.faaborgmuseum.dk/dansk/Skoler/skoler%20kampen%20om%20kunsten.htm (2015-09-25)
  Open archived version from archive