archive-dk.com » DK » F » FISKEPLEJE.DK

Total: 568

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Oversigt over emner om elektrofiskeri
  på forskellige typer CE mærket udstyr til elektrofiskeri 2010 Nyt dansk udstyr til elektrofiskeri Udstyr til elektrofiskeri i danske vandløb og søer Batteridrevet elektrofiskeudstyr afprøvet til fiskeri efter moderfisk Udstyr til elektrofiskeri Elektrofiskeri til undersøgelser og til at opfiske moderfisk

  Original URL path: http://www.fiskepleje.dk/vandloeb/udsaetning/elektrofiskeri/oversigt_emner_om_elektrofiskeri.aspx?lg=print (2012-07-08)
  Open archived version from archive


 • Elektrofiskeri i praksis
  spænding Elektrofiskeri kræver en vis spænding og en vis effekt Spænding og effekt afhænger især af vandets ledningsevne som er temperaturafhængig I danske vandløb har spændinger mellem 250 og 500 volt vist sig effektive I Norge og Sverige hvor ledningsevnen er mindre da vandet ofte er næringsfattigt kan det være nødvendigt med en højere spænding for at få et effektivt fiskeri Spændingsfaldet fanger fiskene Det elektriske felt mellem de to poler anoden og katoden vil forsøge at fordele sig nogenlunde cirkulært om den positive pol anoden Det er populært sagt spændingsfaldet omkring anoden der fanger fiskene Spændingsfaldet fra anoden aftager logaritmisk med afstanden Det betyder at der er et stort spændingsfald omkring den nærmeste meter fra anoden mens det er ubetydeligt 25 meter væk Det store spændingsfald nærmest elektroden er farligt for større fisk Fiskens længde er nemlig afgørende for hvor stort spændingsfaldet over fisken vil være I praksis betyder det at i samme afstand fra anoden vil store fisk få en større kropsspænding end små fisk Det skyldes at deres længde spænder over en større del af strømfeltet Elektrofiskeri er således størrelsesselektivt da små fisk skal tættere på anoden for at opnå et givet spændingsfald Reaktioner hos fiskene Når en fisk kommer ind i det elektriske felt reagerer den på den spændingsforskel der opstår mellem hoved og hale kropsspænding Man skelner mellem fem forskellige reaktioner der afhænger af størrelsen af kropsspændingen I randen af det elektriske felt bliver fisken skræmt og fjerner sig Når kropsspændingen overskrider en vis grænse vil fiskens krop begynde at vibrere Ved øget kropsspænding begynder fisken at svømme hen mod anoden elektrotaksi Øges kropsspændingen yderligere bliver fisken bedøvet og vender bugen i vejret elektronarkose Ved fortsat strømpåvirkning eller endnu højere spændinger dør fisken elektrokution Disse reaktioner fremkommer ved bestemte spændingsforskelle mellem fiskens hoved og hale

  Original URL path: http://www.fiskepleje.dk/vandloeb/udsaetning/elektrofiskeri/metode.aspx (2012-07-08)
  Open archived version from archive

 • Elektrofiskeri i praksis
  fisker man normalt to gange over den samme strækning hvis der bliver fanget mere end 10 fisk ved første gennemfiskning Ud fra forholdet mellem antal fisk fanget ved første og anden befiskning kan man beregne bestandsstørrelsen ret præcist Bådfiskeri I større vandløb hvor vadning er umulig anvender man båd til elektrofiskeri Her vil fiskeriet oftest foregå mest hensigtsmæssigt medstrøms Her organiseres fiskeriet ofte lidt forskelligt afhængig af vandløbets størrelse Som regel anvender man tungere grej hvor både net og elektrode kræver to hænder I smalle vandløb kan netmanden i nogle tilfælde gå på bredden og i store vandløb kan der fiskes med to elektroder med netmanden i midten Det afhænger af de lokale forhold Ved bådfiskeri kræves desuden en mand til at passe generatoren Båden skal rumme et opbevaringskar til fiskene Ved bådfiskeri er effektiviteten af fiskeriet generelt noget lavere end ved vadefiskeri Ved bådfiskeri vil der med fordel kunne anvendes kraftigere generatorer end ved vadefiskeri I store vandløb har strømkilder baseret på 3 faset vekselstrøm 380 volt vist sig meget effektive og samtidig forholdsvis skånsomme ved fangsten Håndtering af fangsten For at sikre en høj overlevelse på fisk fanget ved elektrofiskeri er det vigtigt at håndtere fiskene skånsomt I praksis betyder det Fiskene bør løftes ud af vandet så snart de er i nettet for at undgå yderligere strømpåvirkning Nettet bør være så stort og let som muligt og være lavet med knudeløse masker så fiskens slimlag ikke skades Opbevaringskar skal være tilstrækkeligt store og med bløde kanter så fiskene ikke skraber sig unødigt da skader i slimlaget gør fisken meget sårbar over for infektioner Vær opmærksom på at skifte vandet så ofte at der ikke opstår iltmangel I sommerperioden kan det være nødvendigt at køle vandet med is Undgå enhver overflødig håndtering af fiskene husk at det er

  Original URL path: http://www.fiskepleje.dk/vandloeb/udsaetning/elektrofiskeri/praksis.aspx (2012-07-08)
  Open archived version from archive

 • Nyt dansk udstyr til elektrofiskeri
  Nyheder fra DTU Aqua Institut for Akvatiske Ressourcer Nyt dansk udstyr til elektrofiskeri Udstyr til elektrofiskeri skal fremover være CE mærket det er nu fremstillet dansk udstyr som er CE mærket Stampes Elektro i Ringkøbing har udviklet nyt elfiskeudstyr der er CE mærket Udstyret består af ensretterbokse samt en og tohånds elektrodesæt med forskydelig dødemandsanordning Ensretterboksene kan tilsluttes 1 og 3 fasede generatoranlæg der dog skal være så nye at

  Original URL path: http://www.fiskepleje.dk/nyheder/arkiv.aspx?guid={F7DE3406-AC6B-44A8-9941-BD31A3581C34} (2012-07-08)
  Open archived version from archive

 • Udstyr til elektrofiskeri i danske vandløb og søer
  Nyhedsarkiv Nyheder fra DTU Aqua Institut for Akvatiske Ressourcer Rådgivning Rådgivning Medarbejdere DTU Aqua Ledige stillinger DTU Fiskeplejens historie Fiskemærker Vejledninger Skemaer Kurser Undervisningsmateriale Forside Nyheder Share Print Nyhedsarkiv Nyheder fra DTU Aqua Institut for Akvatiske Ressourcer Udstyr til elektrofiskeri i danske vandløb og søer Danmarks Center for Vildlaks kan anbefale det rygbårne elfiskegrej I artiklen der en en beskrivelse af apparatet og dets funktioner og effektivitet Danmarks Center for Vildlaks har haft stor nytte af det rygbårne elfiskegrej og apparatet er blevet brugt flittigt Oftest i forbindelse med fiskeundersøgelser i små vandløb eller på lavvandede stryg i de større vandløb Derudover er apparatet blev brugt ved kvalitative fiskeundersøgelser under nedstrøms bådsejlads i mellemstore åer 3 6 meters bredde ved specielle opgaver i op til otte timer i træk Såfremt udstyret er passende indstillet er der ingen problemer med at tiltrække fisk og holde laksefisk af alle størrelser Et nyt opladet batteri kan fiske i op til seks timer ved pulserende jævnstrøm og 200 volt spænding Endelig er apparatet blevet brugt ved elfiskeri efter havørreder på lange strækninger i små gydevandløb hvor mobiliteten har været en stor fordel Læs mere om rygbåret batteridrevet elfiskeapparat 0 2 mb Få mere at

  Original URL path: http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid=%7B6934468A-4649-4E15-B277-B07C6661D5F8%7D (2012-07-08)
  Open archived version from archive

 • Batteridrevet elektrofiskeudstyr afprøvet til fiskeri efter moderfisk
  er tyskproduceret af typen EFGI 1300 og er CE mærket i sin nyeste udgave På billedet ovenfor ses udstyret Den grå batterikasse rummer to 12 V blyakkumulatorer Sådan gennemførte vi forsøget Fiskeriet i den nedre del af Giber Å foregår ved vadning Generator og opbevaringskar bliver normalt slæbt efter fisker og netfolk i en medfølgende båd Fiskeriet med det batteridrevne udstyr foregik den 21 november 2009 Vandstanden var høj for årstiden og ledningsevnen blev målt til 528 uS ved en temperatur på 8 4 grader Niveauet for ledningsevnen på godt 500 uS er typisk for østjyske vandløb og vandløb på Fyn På Sjælland vil niveauet generelt være lidt højere pga mere lerede jorde og i Vestjylland med mere sandede jorde vil niveauet oftest være noget lavere 200 300 uS Der blev fisket på strækningen Skovmøllevej og opstrøms til Bispelundvej svarende til ca 500 m Fiskeriet foregik med pulsbaseret jævnstrøm på 235 V og en 2 hånds elektrode med en ringdiameter på 40 cm Ved Bispelundvej måtte fiskeriet afbrydes på grund af manglende batterikapacitet Der blev fanget 17 ørreder i størrelsen 35 65 cm Derudover blev der observeret mindre ørred skalle aborre og ål Pulsbaseret jævnstrøm Det afprøvede udstyr kan fiske med både ren jævnstrøm og pulsbaseret jævnstrøm ved forskellige spændingstrin Pulsbaseret jævnstrøm er det mest energibesparende og giver længere fisketid men øger risikoen for skader på fiskene i forhold til ren jævnstrøm Brug af ren jævnstrøm tiltrækker i høj grad fiskene til elektroden hvorimod pulserende jævnstrøm i højere grad bedøver lammer fiskene i en vis afstand fra elektroden Ved testen valgte vi pulsbaseret jævnstrøm for at sikre længst mulig effektiv fisketid Batterikapaciteten rakte dog kun til godt 5 kvarters effektivt fiskeri Apparatets driftstid ville være forøget hvis vi havde valgt et lavere spændingstrin til fiskeriet Spændingsniveauet 235 V blev valgt

  Original URL path: http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid={17D24D42-56EE-463F-A765-0731D1DB8ACE} (2012-07-08)
  Open archived version from archive

 • udstyr elektrofiskeri elfiskeri CE-mærket bestandsanalyse opfiske moderfisk godkendt udstyr elfiskeri
  rådgivende konsulenter samt lystfiskere som opfisker moderfisk til opdræt skal anvende CE mærket udstyr CE mærket er beregnet på at sikre brugeren fiskeren i forhold til apparatets udførelse og funktion Derimod siger mærket ikke noget om udstyrets fiskerimæssige effektivitet og påvirkning af fiskene i øvrigt DTU Aqua har kun kendskab til to producenter af CE mærket elfiskeudstyr på det europæiske marked Den ene producent udbyder alene batteridrevet udstyr Begge producenter er tyske DTU Aqua har forsøgsmæssigt anskaffet 2 forskellige typer generatorbaseret elfiskeudstyr fra den tyske fabrikant Hans Grassl GmbH Begge typer er CE mærket og kan findes på hjemmesiden klik her På markedet findes der i dag typer af CE godkendt elfiskeudstyr 5000 W 7500 W som vil kunne dække behov og krav til fiskeri i større vandløb f eks efter laks og ørred i Danmark I løbet af vinteren 2009 2010 testes udstyret ved fiskeri efter moderfisk herefter vil der ske en evaluering af udstyret Der findes typer af CE godkendt elfiskeudstyr på markedet 1300 3000 W som med moderate til store modifikationer forventes at kunne anvendes til vadefiskeri f eks bestandsanalyse af ørred i mindre vandløb i Danmark DTU Aqua undersøger muligheden for at der udvikles en ensretterboks

  Original URL path: http://www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid={00966E01-CC8A-4808-BAB1-04AA652A81C0} (2012-07-08)
  Open archived version from archive

 • Find udsætningsplaner for ørred - klik på kortet
  bestande Du kan også via et kort slå op på de enkelte danske vandløb og finde den aktuelle ørredudsætningsplan Kort med angivelse af de enkelte vandlløb som er beskrevet i en udsætningsplan Du kan i planerne se antallet af ørred der sættes ud i de enkelte vandløb og gennem et link downloade selve udsætningsplanen i pdf format For at kunne downloade rapporter og tilhørende kort kræver det version 7 0

  Original URL path: http://www.fiskepleje.dk/vandloeb/udsaetning/oerred.aspx?lg=print (2012-07-08)
  Open archived version from archive •