archive-dk.com » DK » F » FNMUSEET.DK

Total: 29

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FN Museet
  8800 Viborg Tlf 22 35 95 09 e mail sekretaer fnmuseet dk Kustoder Knud Spangsø R Hougaards Vej 13 8960 Randers SØ Tlf 86 41 20 65 e mail kustoder fnmuseet dk Bestyrelsesmedlem Frede Jønson Faksbjergvej 11 4470 Svebølle Tlf 46 73 06 28 e mail fj fnmuseet dk Bestyrelsesmedlem Ole Stokholm Pedersen Venusvej 6 6600 Vejen Tlf 20 62 67 94 e mail osp fnmuseet dk Suppleanterne deltager i

  Original URL path: http://www.fnmuseet.dk/org/bestyr.htm (2015-09-25)
  Open archived version from archive


 • FN Museet
  67 68 55 Protektion Museet fik højeste anerkendelse i 1996 da Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen gav tilsagn om at ville være museets protektor og museet har siden 1996 været associeret medlem af Museum Sønderjylland hvor museet deltager aktivt i det

  Original URL path: http://www.fnmuseet.dk/org/protektion.htm (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • FN Museet
  bestyrelsesmedlemmer Alle vælges for to år ad gangen Formand 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år Som suppleanter vælges tre medlemmer for ét år ad gangen Suppleanterne vælges i prioriteret rækkefølge Ekstern revisor revisor og revisorsuppleant vælges for to år ad gangen Bestyrelsen konstituerer sig hurtigst muligt efter den ordinære generalforsamling Bestyrelsen som selv fastsætter sin forretningsorden er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer samt formand og eller næstformand er til stede I tilfælde af stemmelighed er formandens henholdsvis næstformandens stemme afgørende Bestyrelsen kan nedsætte interne arbejdsudvalg eventuelt ved at inddrage andre støttemedlemmer Generalforsamlingen er Museets øverste myndighed Bestyrelsen varetager med ansvar over for Generalforsamlingen MUSEETS daglige drift Bestyrelsen udpeger en tilsynsførende for Museet Arbejdet som bestyrelses og præsidiemedlem samt som tilsynsførende er ulønnet Udgifter som afholdes i forbindelse med hvervet dækkes af Museet Vedr tegningsretten Foreningen tegnes af formanden og denne kan give fuldmagt i økonomiske anliggender Til top 5 Generalforsamling Dagsorden til generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter Valg af dirigent Aflæggelse af årsberetning Aflæggelse af regnskab Forelæggelse af budget Forelæggelse af arbejdsplan Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag Valg af formand Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af suppleanter Valg af ekstern revisor Valg af revisor Valg af revisorsuppleant Valg af Fanebærer og fanevagt Eventuelt Forslag til generalforsamlingen skal skriftligt fremsendes til Formanden og skal være denne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen Generalforsamlingens afgørelser træffes ved simpel majoritet Afstemning kan finde sted skriftligt Såfremt der ved valg af bestyrelsesmedlemmer er foreslået flere kandidater end der skal vælges skal afstemningen ske skriftligt Hvert medlemskab giver ret til én stemme Dog giver et familiemedlemskab ret til 2 stemmer Et fraværende medlem kan stemme ved en underskrevet fuldmagt til et navngivent medlem som er til stede ved afstemningen Hver fuldmagtshaver kan højst medbringe 1 fuldmagt Ordinær generalforsamling afholdes i en periode fra medio marts måned til medio april måned hvert år Indkaldelse til generalforsamling sker ved udsendelse til medlemmer eller ved annoncering eller ved udsendelse af mail eller ved en kombination af ovennævnte metoder således at alle medlemmer har mulighed for at gøre sig bekendt med afholdelsen af generalforsamlingen og med mindst en måneds varsel Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning hertil eller såfremt mindst en fjerdedel af Foreningens medlemmer med en skriftlig angivelse af emne kræver det Indkaldelsen sker skriftligt og med mindst 14 dages varsel Til top 6 Regnskab økonomi budget samt arbejdsplan Museets regnskabsår følger kalenderåret MUSEETS regnskab føres i overensstemmelse med den af Statens Museumsnævn udarbejdede vejledende kontoplan Snarest efter regnskabsårets afslutning udfærdiger kassereren MUSEETS regnskab som efter revision forelægges Bestyrelsen til godkendelse og påtegning Bestyrelsen udarbejder budget og arbejdsplan for det kommende år Arbejdsplanen forelægges til godkendelse på Generalforsamlingen og efterfølgende for Museum Sønderjylland MUSEETS Bestyrelse udarbejder årligt en beretning efter retningslinier fra Statens Museumsvæsen Beretningen indsendes tillige med kopi af det på Generalforsamlingen godkendte regnskab til Museum Sønderjylland Til top 7 Udskillelse kassation deponering og sikring MUSEET må ikke udskille genstande fra samlingerne uden godkendelse fra Museum Sønderjylland Kassation må

  Original URL path: http://www.fnmuseet.dk/org/vedt.htm (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • FN Museet
  vi kan sammensætte jubilæumsstanden for 50 året på Cypern med den egentlige Cypernstand Projekter der afventer midler og tid 1 Digitalisering af missionsbøgerne hvilket sker i samarbejde med De Blå Baretter og betyder at vi skal etablerer en stand alone edb maskine hvorpå de kan vises Da den påtænkes opsat hvor FN medaljemontren står i kioskområdet betyder det at denne montre skal ændres og reetableres på væggen sammen med Æres

  Original URL path: http://www.fnmuseet.dk/org/nyt.html (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • FN Museet
  på Museets 20 års jubilæumsdag onsdag den 2 maj 2012 Landsformand oberst Bjarne Hesselberg Danmarks Internationale Veteranorganisation De Blå Baretter afslører FN Museets Æres Væg Tilstede var også 3 personer som var dekoreret for Tapperhed Frode Snitgaard Kurt Jensen og

  Original URL path: http://www.fnmuseet.dk/entre/udstill.htm (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • FN Museet
  Padborg Tlf 74 67 68 55 Sådan finder du FN Museet Ved afkørsel 76 følges skiltningen mod Frøslevlejren Klik på den røde cirkel for at se mere FN Museets Superstøtter

  Original URL path: http://www.fnmuseet.dk/vej/veja.htm (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • FN Museet
  Bosn Kosovo KFOR 1 Kuw Uge 20 d 10 maj 17 maj Henning Rasmussen Gaza 6 og 10 Ernst Kristensen Cypern 4 11 og 12 Uge 21 d 17 maj 24 maj Karl Ole Steenild Gaza 21 Jørgen Lykke Cypern 12 Uge 22 d 24 maj 31 maj Jan Bech Andersen Cypern 10 11 og 14 Uge 23 d 31 maj 07 juni Hans Carlsen Gaza 5 Uge 24 d 07 juni 14 juni Jørgen Andersen Cypern 4 Uge 25 d 14 juni 21 juni Johannes Pedersen Gaza 2 Uge 26 d 21 juni 28 juni Ole Stokholm Pedersen Bosn Herz Kiseljak Sarajevo Uge 27 d 28 juni 05 juli Mogens Pagh Gaza 21 Svend Hansen Cypern 3 Uge 28 d 05 juli 12 juli Frede Jønsson Cypern 3 Uge 29 d 12 juli 19 juli Gitte Felsted UNPROFOR 1 Allan Christiansen UNPROFOR 3 Wilhelm Lange Willi Gaza 3 og 10 Uge 30 d 19 juli 26 juli Thorkild E Kay Gaza 13 Uge 31 d 26 juli 2 august Hugo Bach Gaza 6 og 7 Uge 32 d 2 august 09 august Vagner Sørensen Gaza 16 Uge 33 d 09 august 16 august Henning Sørensen Gaza 5 Uge 34 d 16 august 23 august Bjarne Berner Niels Ole Piil Cypern 10 Uge 35 d 23 august 30 august Poul Mølskov Gaza 9 10 11 og 12 Vagn Hove Gaza 12 Cypern 5 Uge 36 d 30 august 08 september Flemming Pedersen Cypern 3 4 12 og 18 Gunner Dinesen Cypern 3 Børge Sørensen Cypern 9 10 12 og 13 Uge 37 d 08 september 13 september Bent Agger Kash Cyp Irak Nam Afgh Tajik Gert Stenfeldt Gaza 8 Uge 38 d 13 september 20 september Benthe Rolin IFOR 1 Bosnien Niels Rolin Namibia 1 og Cypern 19 20 og

  Original URL path: http://www.fnmuseet.dk/kustoder/toversigt.htm (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • FN Museet
  9 UNPROFOR 4 5 6 Uge 18 d 25 april 02 maj Aage Johannes Hansen Cypern 9 og 10 Uge 19 d 02 maj 09 maj Wilhelm Lange Willi Gaza 3 og 10 Uge 20 d 09 maj 16 maj Jan Flemming Hansen Unprofor 2 Mission Manager Uge 21 d 16 maj 23 maj Karl Ole Steenild Gaza 21 Jørgen Lykke Cypern 12 Uge 22 d 23 maj 30 maj Johannes Pedersen Gaza 2 Uge 23 d 30 maj 06 juni Hans Carlsen Gaza 5 Uge 24 d 06 juni 13 juni Jørgen Andersen Cypern 4 Uge 25 d 13 juni 20 juni Jan Bech Andersen Cypern 10 11 og 14 Uge 26 d 20 juni 27 juni Ole Stokholm Pedersen Bosn Herz Kiseljak Sarajevo Uge 27 d 27 juni 04 juli Mogens Pagh Gaza 21 Svend Hansen Cypern 3 Uge 28 d 04 juli 11 juli Frede Jønsson Cypern 3 Uge 29 d 11 juli 17 juli Jacob Wormslev Møller Cypern 53 54 Kuwait 0 og 1 Uge 30 d 17 juli 24 juli Flemming Høgh Cypern 57 og Kirgisistan 2003 Uge 31 d 24 juli 01 august Vagner Sørensen Gaza 16 Uge 32 d 01 august 08 august Henning Rasmussen Gaza 6 og 10 Ernst Kristensen Cypern 4 11 og 12 Uge 33 d 08 august 15 august Henning Sørensen Gaza 5 Uge 34 d 15 august 22 august Niels Danielsen Gaza 4 Niels Ole Piil Cypern 10 Uge 35 d 22 august 29 august Poul Mølskov Gaza 9 10 11 og 12 Vagn Hove Gaza 12 Cypern 5 Uge 36 d 29 august 05 september Kurt Damgaard Gaza 4 Uge 37 d 05 september 12 september Flemming Pedersen Cypern 3 4 12 og 18 Gunnar Dinesen Cypern 3 Børge Sørensen Cypern 9 10 12 og 13 Uge

  Original URL path: http://www.fnmuseet.dk/kustoder/oversigt.htm (2015-09-25)
  Open archived version from archive