archive-dk.com » DK » F » FORMUEPLEJE-EPIKUR.DK

Total: 56

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Epikur 26. november - Formuepleje Epikur
  af ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Epikur 26 november af Kommunikationsafdelingen Offentliggjort 26 11 2013 På Selskabets ekstraordinære generalforsamling afholdt dags dato godkendte generalforsamlingen enstemmigt bestyrelsens forslag Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med kr 30 093 290 ved annullering af 3 009 329 stk egne aktier á kr 10 Forslag fra bestyrelsen om yderligere kapitalnedsættelse med kr 19 810 917 fra kr 24 825 710 til kr 5 014 793 Kapitalnedsættelsen sker til overkurs ved udbetaling til aktionærerne i form af aktiver og kontanter til en samlet værdi af kr 1 436 103 579 62 i form af investeringsbeviser i Hedgeforeningen Formuepleje Epikur afdeling Formuepleje Epikur og herudover i form af et mindre kontantbeløb Kapitalnedsættelsen gennemføres når offentliggørelsesfristen i selskabslovens 192 stk 1 på minimum 4 uger er udløbet og kun i det omfang selskabslovens 193 ikke er til hinder herfor Forslag fra bestyrelsen om ophævelse af vedtægternes pkt 2 6 4 2 6 Bestyrelsen er bemyndiget til 2 6 4 at søge selskabets aktier optaget til notering på Københavns fondsbørs samt forslag om at bestyrelsen modtager bemyndigelse til at begære aktierne i selskabet slettet fra Nasdaq OMX København når kapitalnedsættelsen er gennemført Generalforsamlingen bemyndigede desuden bestyrelsen

  Original URL path: http://formuepleje-epikur.dk/nyheder/2013/forloeb-af-ekstraordinaer-generalforsamling-i-formuepleje-epikur-26-november/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling november 2013 - Formuepleje Epikur
  generalforsamling i Formuepleje Epikur Katrine Sigvardt Journalist Offentliggjort 04 11 2013 Bestyrelsen i Formuepleje Epikur A S indkalder til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 26 november 2013 kl 10 00 på selskabets adresse Værkmestergade 25 8000 Aarhus C Indkaldelse og dagsorden Bestyrelsens beretning Revisors erklæring Revisors vurderingsberetning Adgangskort og fuldmagt Enhver aktionær der senest tre dage før generalforsamlingen har løst adgangskort har ret til at møde på generalforsamlingen Tilmelding og bestilling

  Original URL path: http://formuepleje-epikur.dk/nyheder/2013/indkaldelse-til-ekstraordinaer-generalforsamling-november-2013/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Forløb af ordinær generalforsamling - Formuepleje Epikur
  ekstraordinær generalforsamling Halvårsrapport 2012 2013 2012 2011 2010 Forløb af ordinær generalforsamling af Kommunikationsafdelingen Offentliggjort 25 10 2013 Forløb af ordinær generalforsamling i Formuepleje Epikur A S På den ordinære generalforsamling afholdt dags dato blev beretning og årsrapport for 2012 2013 samt bestyrelsens forslag til overskudsfordeling godkendt Bestyrelsesmedlem Carsten With Thygesen opnåede genvalg for en treårig periode Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier blev ikke behandlet på generalforsamlingen da bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling den 12 marts 2010 fik generalforsamlingens bemyndigelse til på selskabet vegne at erhverve egne aktier på indtil 90 procent af aktiekapitalen Denne bemyndigelse gælder indtil den 12 marts 2015 Direktionen redegjorde for status på processen vedrørende migrering til ny juridisk enhed Det er planen at selskabet udelukkende skal eje investeringsbeviser i Hedgeforeningen Formuepleje Epikur der har samme investeringsstrategi som selskabet Næste og sidste skridt i processen er at aktionærerne kommer til at eje investeringsbeviserne Modellen er ved at være på plads og bliver forelagt aktionærerne til godkendelse når der senere indkaldes til ekstraordinær generalforsamling Der fremkom ikke væsentlige oplysninger ud over de der allerede er offentliggjort via selskabets årsrapport fondsbørsmeddelelser samt indkaldelse til generalforsamling Umiddelbart efter afholdelse af den

  Original URL path: http://formuepleje-epikur.dk/nyheder/2013/forloeb-af-ordinaer-generalforsamling/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Formuepleje Epikur
  Indkaldelse til ordinær generalforsamling af Kommunikationsafdelingen Offentliggjort 27 09 2013 Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i Formuepleje Epikur A S der afholdes Onsdag den 23 oktober 2013 kl 17 00 på selskabets adresse Værkmestergade 25 8000 Aarhus C Indkaldelse og dagsorden Adgangskort og fuldmagt Enhver aktionær der senest tre dage før generalforsamlingen har løst adgangskort har ret til at møde på generalforsamlingen Tilmelding og bestilling af adgangskort kan ske på

  Original URL path: http://formuepleje-epikur.dk/nyheder/2013/indkaldelse-til-ordinaer-generalforsamling/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Epikur A/S - Formuepleje Epikur
  2011 2010 Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Epikur A S På den ekstraordinære generalforsamling afholdt dags dato blev bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes pkt 1 2 vedtaget Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at stille den nødvendige regaranti stor DKK 25 millioner for stiftelse af Hedgeforeningen Formuepleje Epikur afdeling Formuepleje Epikur overfor Nordea Bank Danmark A S der stiller den lovpligtige garanti til stiftelsen Generalforsamlingen gav desuden bestyrelsen bemyndigelse

  Original URL path: http://formuepleje-epikur.dk/nyheder/2013/forloeb-af-ekstraordinaer-generalforsamling-i-formuepleje-epikur-as/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - Formuepleje Epikur
  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling af Kommunikationsafdelingen Offentliggjort 21 05 2013 Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Epikur A S der afholdes Onsdag den 12 juni 2013 kl 10 30 på selskabets adresse Værkmestergade 25 8000 Aarhus C Indkaldelse og dagsorden Adgangskort og fuldmagt Enhver aktionær der senest 3 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort har ret til at møde på generalforsamlingen Tilmelding og bestilling af adgangskort kan ske på

  Original URL path: http://formuepleje-epikur.dk/nyheder/2013/indkaldelse-til-ekstraordinaer-generalforsamling/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Halvårsrapport 2012/2013 - Formuepleje Epikur
  2013 Forløb af ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Epikur A S Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Halvårsrapport 2012 2013 2012 2011 2010 Halvårsrapport 2012 2013 Bestyrelsen i Formuepleje Epikur A S har behandlet og godkendt selskabets halvårsrapport for perioden 1 7 31 12 2012 hvoraf følgende hovedpunkter kan fremhæves Selskabet opnåede et resultat på 116 5 mio kr efter skat og omkostninger Ved udgangen af regnskabsperioden udgjorde selskabets samlede aktiver bestående af obligationer og aktier i alt 4 2 mia kr I perioden har der været en vækst i selskabets indre værdi på 11 4 procent efter skat og omkostninger Verdensmarkedsaktieindekset MSCI World inkl udbytte målt i danske kroner steg i samme periode 5 2 procent mens Nykredits danske obligationsindeks steg 2 6 procent Porteføljen bestod ultimo 2012 af 25 5 procent aktier og 72 8 procent obligationer mod 24 8 procent aktier og 73 6 procent obligationer ved udgangen af regnskabsåret 2011 2012 Det er selskabets forventning over en 5 årig periode at forrente egenkapitalen med et afkast efter skat og omkostninger på 85 procent På årsbasis svarer det til en gennemsnitlig forrentning på godt 13 procent På baggrund af det opnåede investeringsresultat

  Original URL path: http://formuepleje-epikur.dk/nyheder/2013/halvaarsrapport-20122013/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Formuepleje Epikur A/S: Forløb af ordinær generalforsamling 2012 - Formuepleje Epikur
  ændring af vedtægternes pkt 1 2 Bestyrelsen fremkom på generalforsamlingen med ændringsforslag til indstillingen således vedtægternes pkt 1 2 ændres fra Selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst der ligger over markedsafkastet via porteføljeinvestering i obligationer og aktier Aktieporteføljen må på købstidspunktet udgøre maksimalt 110 af egenkapitalen til Selskabets formål er at skabe en langsigtet kapitaltilvækst der ligger over markedsafkastet via porteføljeinvestering i overvejende obligationer og aktier Aktieporteføljen må på købstidspunktet udgøre maksimalt 110 af egenkapitalen Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering af porteføljen samt lånesiden medgår i opgørelsen af investeringsrammerne Bestyrelsen oplyste at det via investeringsrammer er præciseret at derivater og finansielle instrumenter af enhver art skal medgå i opgørelserne af investeringsrammerne og fandt det derfor hensigtsmæssigt også at fæstne dette i vedtægterne Eksempelvis kan der investeres mere end 110 af egenkapitalen i aktier såfremt aktiepositionen er afdækket via derivater således netto aktieeksponeringen udgør maksimalt 110 af egenkapitalen Generalforsamlingen godkendte ændringsforslaget og vedtægtsændringen Direktionen redegjorde for status på processen vedrørende omdannelse til ny juridisk enhed Målet er at omdannelsen ikke skal have nogen investeringsmæssige begrænsninger for aktionærerne i forhold til de nuværende rammer samt forvaltningen af selskabet skal over i et tilsynsreguleret miljø

  Original URL path: http://formuepleje-epikur.dk/nyheder/2012/formuepleje-epikur-as-forloeb-af-ordinaer-generalforsamling-2012/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive •