archive-dk.com » DK » F » FORMUEPLEJE-FOKUS.DK

Total: 55

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Justering af administrationsaftaler - Formuepleje Fokus
  2011 2010 Justering af administrationsaftaler Bestyrelsen i Formuepleje Fokus A S har justeret de eksisterende administrationsaftaler med Formuepleje Management A S og Formuepleje A S Fondsmæglerselskab om henholdsvis varetagelse af administrative og regnskabsmæssige tjenesteydelser samt formueforvaltning af selskabets midler Aftalerne er med virkning fra den 1 oktober 2012 ændret således det samlede faste honorar fremover opgøres på baggrund af selskabets egenkapital og ikke som hidtil på baggrund af hele balancen Selskabets faste honorar vil fremover udgøre 1 60 p a af egenkapitalen hvor det tidligere har været beregnet som 0 35 af obligationsbeholdningen Den nye måde at beregne honorar på påvirker ikke selskabets omkostninger væsentligt sammenholdt med den hidtidige aftale Ændringen er gennemført for at sikre maksimal gennemskuelighed omkring aktionærernes omkostninger ved administrationsaftalerne Selskabet vil også fremover på sin hjemmeside offentliggøre samtlige omkostninger beregnet ud fra såvel egenkapital som af hele balancen De nye honorarer ligger helt på niveau med den seneste justering af administrationsaftalerne fra marts 2012 hvor honorarsatserne på aktivklasserne fortsat er ca 20 25 lavere end gennemsnittet af sammenlignelige investeringsforeninger Resultathonoraret på 10 af et positivt resultat efter omkostninger og skat fastholdes Selskabet betaler fortsat ingen former for transaktionshonorarer til Formueplejekoncernen herunder kurtage og kursskæring på handel

  Original URL path: http://formuepleje-fokus.dk/nyheder/2012/justering-af-administrationsaftaler/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Forslag om juridisk omdannelse af Formuepleje Fokus A/S - Formuepleje Fokus
  migrering fra aktieselskab til en ny juridisk enhed under tilsyn vil cementere og sikre den maksimale investorbeskyttelse som altid har været omdrejningspunktet for Selskabet Det er hensigten at samtlige investeringsmæssige aktiviteter videreføres som hidtil ligesom de skattemæssige forhold vil forblive uændrede for investorerne Baggrund Ny regulering åbner mulighed for Formuepleje Fokus A S Som aktieselskab har Formuepleje Fokus A S ikke historisk haft mulighed for at være reguleret under finanstilsynet i Danmark Gennemsigtigheden og investorbeskyttelsen har derimod altid været sikret gennem de investerings og risikorammer som aktionærer og ledelse har defineret gennem vedtægter og tegningsmateriale Siden 2009 har dansk skattelovgivning og anden lovgivning muliggjort at selskabets aktiviteter kunne videreføres i et tilsynsreguleret miljø i Danmark Arbejdet med ny regulering på EU plan har dog skabt usikkerhed om udviklingsretningen indenfor det regulerede område også i Danmark og Selskabets ledelse har derfor afventet udviklingen Vedtagelsen af det såkaldte FAIF direktiv Forvaltere af alternative investeringsfonde som skal implementeres i medlemsstaterne senest 22 juli 2013 har dog skabt et væsentlig bedre grundlag for at vurdere i hvilken retning regulering af investeringsbranchen i hele EU vil gå Direktivet indeholder bl a bestemmelser om godkendelse og autorisation af administrationsselskaber der forvalter ikke regulerede investeringsenheder Over halvdelen af de danske investeringsforeninger såkaldte non ucits foreninger bliver fremover underlagt det nye direktiv På den baggrund finder ledelsen at tidspunktet nu er rigtigt til at forberede at Selskabet bliver omfattet af tilsyn selvom de specifikke danske regler endnu ikke er endeligt fastsat Omdannelse til en ny juridisk enhed under tilsyn vil indebære en række fordele for aktionærerne i Selskabet bl a Omfattes forvaltningen af den nye regulering giver det en officiel blåstempling af investeringskonceptet idet tilsynet vil omfatte tilsyn og monitorering omkring Interessekonflikter Performance Risikostyring Likviditetsstyring Organisatoriske krav Værdiansættelse Indløsning og emission køb og salg Gennemsigtighed Alt sammen punkter

  Original URL path: http://formuepleje-fokus.dk/nyheder/2012/forslag-om-juridisk-omdannelse-af-formuepleje-fokus-as/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Formuepleje Fokus udbetaler 8 kr. pr. aktie i udbytte - Formuepleje Fokus
  Fokus udbetaler 8 kr pr aktie i udbytte Forløb af ordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A S 2012 Formuepleje Fokus Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2012 2011 2010 Formuepleje Fokus udbetaler 8 kr pr aktie i udbytte af Kommunikationsafdelingen Offentliggjort 19 04 2012 På gårsdagens generalforsamling i Formuepleje Fokus A S besluttede aktionærerne at udbetale 8 kr pr aktie i udbytte for regnskabsåret 2011 Udbyttet er med fradrag af udbytteskat til

  Original URL path: http://formuepleje-fokus.dk/nyheder/2012/formuepleje-fokus-udbetaler-8-kr-pr-aktie-i-udbytte/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Forløb af ordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S 2012 - Formuepleje Fokus
  2012 af Kommunikationsafdelingen Offentliggjort 19 04 2012 På den ordinære generalforsamling afholdt den 18 april 2012 blev beretning og årsrapport 2011 samt bestyrelsens forslag til overskuddeling godkendt Bestyrelsens forslag om at udbetale et udbytte på 8 kr pr aktie blev godkendt Bestyrelsesmedlem Børge Obel var på valg til bestyrelsen og opnåede genvalg for en 3 årig periode Selskabets revisorer Beierholm opnåede genvalg Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede

  Original URL path: http://formuepleje-fokus.dk/nyheder/2012/forloeb-af-ordinaer-generalforsamling-i-formuepleje-fokus-as-2012/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Formuepleje Fokus: Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2012 - Formuepleje Fokus
  af dirigent 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3 Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 4 Beslutning om anvendelse af årets resultat Bestyrelsen foreslår udlodning af udbytte for regnskabsåret 2011 på DKK 8 00 pr aktie á nominelt DKK 50 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen Børge Obel er på valg og er villig til genvalg 6 Valg af revisor 7 Bemyndigelse til bestyrelsen til opkøb af egne aktier 8 Evt Forslag fra bestyrelse eller aktionærer Der er ikke indkommet forslag fra aktionærer eller bestyrelse Aktiekapitalens størrelse og stemmeret Det oplyses samtidigt at selskabets aktiekapital er på DKK 112 250 000 fordelt på 2 245 000 aktier á DKK 50 Hvert aktiebeløb på DKK 50 giver én stemme En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier fastsættes i forhold til de aktier aktionæren besidder på registreringsdatoen den 11 april 2012 De aktier den enkelte aktionær besidder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen men som endnu ikke er indført i ejerbogen Adgangskort Fuldmagt Enhver aktionær der senest 3 dage

  Original URL path: http://formuepleje-fokus.dk/nyheder/2012/formuepleje-fokus-indkaldelse-til-ordinaer-generalforsamling-2012/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Udbytte på 8 kr. pr. aktie - Formuepleje Fokus
  Udbytte på 8 kr pr aktie af Kommunikationsafdelingen Offentliggjort 27 04 2011 Aktionærerne i Formuepleje Fokus har på den netop afholdte generalforsamling besluttet at udbetale et udbytte på 8 kr pr aktie Formuepleje Fokus opnåede I seneste regnskabsår et resultat på 7 8 mio kr efter skat og omkostninger Resultatet svarer til en vækst i selskabets indre værdi på 11 1 inklusive udbetalt udbytte opgjort efter skat og omkostninger Resultatet

  Original URL path: http://formuepleje-fokus.dk/nyheder/2011/udbytte-paa-8-kr-pr-aktie/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Formuepleje Fokus A/S: Forløb af ordinær generalforsamling 2011 - Formuepleje Fokus
  af Kommunikationsafdelingen Offentliggjort 27 04 2011 På den ordinære generalforsamling afholdt dags dato blev beretning og årsrapport 2010 samt bestyrelsens forslag til overskudsfordeling godkendt Bestyrelsens forslag om at udbetale udbytte på 8 kr pr aktie blev godkendt Bestyrelsesmedlem Carsten With Thygesen opnåede genvalg for en 3 årig periode Revisionsfirmaet Beierholm blev valgt som selskabets revisor Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved genvalg af projektrådgiver Jørn

  Original URL path: http://formuepleje-fokus.dk/nyheder/2011/formuepleje-fokus-as-forloeb-af-ordinaer-generalforsamling-2011/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Formuepleje Fokus: Markedsvurdering på generalforsamling - Formuepleje Fokus
  Udbytte på 8 kr pr aktie Formuepleje Fokus A S Forløb af ordinær generalforsamling 2011 Formuepleje Fokus Markedsvurdering på generalforsamling Formuepleje Fokus Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2011 Formuepleje Fokus A S Årsrapport 2010 2010 Formuepleje Fokus Markedsvurdering på generalforsamling På dagens ordinære generalforsamling i Formuepleje Fokus gav direktør Søren Astrup en vurdering af obligationsmarkedet som Formuepleje Fokus er eksponeret mod Hent præsentation FORMUEnyt Modtag vores nyhedsbrev Se videoen og hold

  Original URL path: http://formuepleje-fokus.dk/nyheder/2011/formuepleje-fokus-markedsvurdering-paa-generalforsamling/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive •