archive-dk.com » DK » G » GRAMMA.DK

Total: 71

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gramma.dk
  det græske nye testamente Bogen er resultatet af flere års ihærdig forskning i den kristne græske bibeltekst Man vil få indblik i mindst fire forskellige tilgange til bibeloversættelse samt i de vanskeligheder man støder på når man forsøger at gengive forlægget på en teksttro måde For hvad vil dette i grunden sige At gengive hvad ordene i sig selv betyder Eller at gengive den mening som ordene var instrumenter til Oversætteren tilslutter sig personligt mottoet så bogstaveligt som muligt så frit som nødvendigt Man skal derfor ikke forvente en elegant poleret dansk oversættelse men en gengivelse som mere egner sig til studium af grundteksten I mange fodnoter i ordforklaringen og diverse tillæg gives uddybende oplysninger om adskillige ords betydningsnuancer ligesom man får et lille lynkursus i koiné græsk syntaks og grammatik Særligt omdiskuterede passager får mere plads i fodnoteapparatet og man får tilbudt flere løsninger på visse kendte problemstillinger Guds navn er blevet ført tilbage i selve oversættelsen på de steder hvor det oprindelig må have stået i de nu tabte originalhåndskrifter Denne konjektur begrundes uddybende i et særligt tillæg Alle oplysninger er holdt i et sprog som skulle være tilgængeligt for de fleste seriøse danske bibellæsere Kontakt Info Forlaget

  Original URL path: http://www.gramma.dk/produkter/interlineaer-oversaettelse-af-paulus-14-breve/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive


 • Gramma.dk
  KØB Dette er bind 2 af Bo Bengtsons interlineære oversættelse af det græske nye testamente Mens bind 1 rummede Paulus 14 breve rummer bind 2 Johannes 5 skrifter samt brevene af Jakob Peter og Judas Begge bind er resultatet af flere rs ihærdig forskning i det græske nye testamentes grundtekst som den foreligger i Nestle Alands Novum Testamentum Graece et Latine udgaven fra 2008 Forordet gør bl a rede for hvorledes den græske nutidsform præsens kan gengives meget forskelligt på dansk f eks i Johannes 8 58 Før Abraham er jeg Samme forord vil også give indblik i flere forskellige forslag til oversættelse af en vifte af vanskelige skriftsteder herunder Johannes 1 1 Ordet var Gud eller Ordet var en gud Generelt er teksten forsøgt gengivet så bogstaveligt som muligt så frit som nødvendigt Man vil hele tiden kunne sammenligne den interlineære neutrale gengivelse med det endelige oversættelsesforslag Der er ikke tale om en poleret dansk oversættelse men en oversættelse som skulle gøre det muligt for læseren at komme meget tæt på den græske grundtekst I de mange fodnoter og i ordforklaringen gives uddybende oplysninger om adskillige ords betydningsnuancer I bind 1 fik man desuden et lille lynkursus i koiné græsk syntaks og grammatik ligesom der blev givet et kortfattet overblik over håndskriftoverlevering og bibeloversættelser samt over de almindelige metoder til oversættelse Guds egennavn er også i bind 2 blevet ført tilbage i oversættelsen på de steder hvor det ifølge flere forskeres opfattelse må have stået i de nu tabte originalhåndskrifter Nærværende bind indeholder en komplet liste med de aktuelle steder for Johannes skrifter Alle oplysninger er holdt i et sprog som skulle være tilgængeligt for de fleste seriøse danske bibellæsere Kontakt Info Forlaget Gramma v Henning Gram Møller Gernersgade 55 1319 København K Email forlaget gramma dk Phone 45

  Original URL path: http://www.gramma.dk/produkter/interlineaer-oversaettelse-af-johannes-5-skrifter-samt-brevene-af-jakob-peter-og-judas/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Gramma.dk
  oversættes Bogen sammenligner fire nye bibeloversættelser o Det Norske Bibelselskabs oversættelse 1978 85 o Ny Verden Oversættelsen 1993 o Det Danske Bibelselskabs oversættelse 1992 o Ny bibeloversættelse på videnskabeligt grundlag 2001 Følgende spørgsmål besvares o Hvilke ligheder og forskelle er der mellem tro og viden o Hvad er kriterierne for en videnskabelig bibeloversættelse o B r den historisk kritiske metode bruges som oversættelsesprincip o Hvordan påvirker oversætternes grundholdning deres oversættelser Følgende forhold belyses o At teologi farver bibelteksten uden sprogligt grundlag o At mytologi indføres i teksten uden sprogligt grundlag o At profetiske udsagn bliver utydeliggjort på grund af en forkert opfattelse af hebraiske verber De gode sider af hver oversættelse bliver også belyst Forfatteren Rolf Furuli er pensioneret universitetslektor og har i mere end ti år undervist i hebraisk aramæisk etiopisk fønikisk syrisk og ugaritisk ved Universitetet i Oslo og ved Norsk institut for palæografi og hebraisk filologi I 2005 fik han sin doktorgrad på grundlag af en afhandling som argumenterer for en helt ny forståelse af verbalsystemet i klassisk hebraisk Han har i mange år arbejdet med oversættelsesteori og har selv praktisk erfaring som oversætter Kontakt Info Forlaget Gramma v Henning Gram Møller Gernersgade 55 1319 København K

  Original URL path: http://www.gramma.dk/produkter/videnskab-og-bibeloversaettelse/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Gramma.dk
  7 8 9 10 KØB Bogen er både en grammatik og en lærebog Grammatikdelen er en systematisk sprogbeskrivelse der kan bruges af både begyndere og viderekomne Lærebogsdelen forudsætter ingen hebraiskkundskaber men er dog ikke beregnet til selvstudium Den består af en række øvelsestekster der i stigende sværhedsgrad beskriver alle almindelige fænomener i bibelsk hebraisk grammatik og introducerer det centrale ordforråd Teksterne er enten forenklede eller direkte citater fra den hebraiske Bibel Ønsker man at sætte sig lidt ind i hvordan det hebraiske sprog i Bibelens grundtekst er opbygget og at få en forklaring på de grammatiske konstruktioner er dette en god bog at anskaffe sig Der har tidligere været udgivet flere hebraiske grammatikker på dansk men de har været meget grundige og omfattende og absolut ikke for interesserede på begynderstadiet Det er derfor glædeligt at der nu er kommet en bog om bibelsk hebraisk som er mere tilgængelig for menigmand Cand theol ph d Flemming A J Nielsen har undervist på Københavns Universitet i flere år og har udgivet en bog og en række artikler om den hebraiske bibel Kontakt Info Forlaget Gramma v Henning Gram Møller Gernersgade 55 1319 København K Email forlaget gramma dk Phone 45 33 12

  Original URL path: http://www.gramma.dk/produkter/bibelsk-hebraisk-grammatik-en-indfoering/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Gramma.dk
  gennem de sidste 500 r Forfatterne belyser det private initiativs betydelige bidrag til dansk bibeltradition Der gives en historisk beskrivelse af de vigtigste privatoversættelser og personerne bag dem suppleret med omkring 70 farvefotos med relevante tekstudsnit titelblade og illustrationer fra forskellige oversættelser foruden en snes små portrætskitser Bogen kan læses for fornøjelsens skyld og den har samtidig stor værdi som opslagsværk En lang række rammer fremhæver de historiske personer og detaljer der danner baggrund for epoker strømninger og trends Bag i bogen findes en kronologisk oversigt over alle de bibeludgaver der nævnes i værket op mod 100 hel og delbibler hvoraf n sten halvdelen behandles nærmere Desuden findes en ordliste med forklaring af fagudtryk og fremmedord en håndsrækning til den læser der er ny på dette område Det er godt at blive erindret om hvor mange der gennem tiderne har trodset alle vanskeligheder for at give os Bibelen på vort modersmål Finn Jacobi pensioneret lektor i religionshistorie og fransk Med Brunholts bog om privat bibeltradition er der etableret mulighed for et bedre overblik over dansk bibeltradition in toto end tidligere Jens André P Herbener bibeloversætter cand mag i religionsstudier og semitiske sprog Kontakt Info Forlaget Gramma v Henning Gram Møller

  Original URL path: http://www.gramma.dk/produkter/privat-initiativ-og-dansk-bibeltradition/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Gramma.dk
  Bible translation Within Medieval Judaism the Karaite Jews became a prosperous community under the banners of Islam One of the most salient signs of the Karaite community s strength and internal cohesion was the extensive scientific contribution that it made to the fields of Biblical studies Hebrew philology and philosophy This book presents for the first time a critical edition of one of the works of the leading Karaite scholars in biblical exegeses and translation Japheth ben Ali s Judaeo Arabic translation of the Book of Jeremiah drawing on five medieval manuscripts As the majority of Karaite works including Bible manuscripts are in Judaeo Arabic relatively few of them have been published A number of the Karaite Bible manuscripts were written in Arabic script resulting in their being neglected by scholars despite the significance of these manuscripts to the history of medieval Judaism and Bible textual Studies The author of this volume focuses on some of the most important issues in the field of sociolinguistics namely language contact diglossia and the status of both Arabic and Hebrew in the medieval Jewish literary system Equally important is the issue of the script in use Hebrew or Arabic which was a major subject of debate among the Rabbinates and the Karaites Indeed the language and the script used in these manuscripts will help us re evaluate the established theories about the language situation and literary systems in medieval Islamic and Jewish societies The value of translating the Hebrew Bible into Arabic was unparalleled in medieval inter religious scholarship For Muslim scholars it was their only access to the Jewish Bible The contribution of the Karaites to this field is enormous and this work offers us a unique window into the Karaite theory of Biblical hermeneutics Kontakt Info Forlaget Gramma v Henning Gram

  Original URL path: http://www.gramma.dk/produkter/japheth-ben-alis-book-of-jeremiah/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Gramma.dk
  4 5 6 7 8 9 10 KØB Hvor længe varede jødernes babyloniske fangenskab 50 eller 70 år Den astronomiske dagbog VAT 4956 indikerer at Nebukadnezar II s 37 år var 568 f v t og tavlen Strm Kambys 400 indikerer at 523 f v t var Kambyses 7 år Dette giver kun rum for omkring 50 år for det babyloniske fangenskab mens Bibelen utvetydigt siger at Jerusalem lå øde i 70 år En eller to af kilderne må give fejlagtige oplysninger men hvilke n af dem Spørgsmålet har betydning for hvilket år man ansætter for Jerusalems ødelæggelse Hensigten med denne bog er at belyse dette problem Bind 1 udkom på dansk i 2006 men forligger nu i en revideret og stærkt udvidet udgave på i alt 344 sider Heri analyseres den bibelske kronologi og der gives en oversigt over forskellige kronologiske kilder fra oldtiden Astronomiske tavler fra Persien analyseres og svaghederne i den persiske kronologi p peges Der fremlægges vidnesbyrd om at Artaxerxes I s regering begyndte i 475 74 f v t hvilket har betydning for Daniels profeti om de 70 ruger Bind 2 er på 498 sider og behandler den assyriske babyloniske og egyptiske kronologi Det vises at den traditionelle babyloniske kronologi ikke understøttes af kileskrifttavler at 90 daterede forretningstavler modsiger kronologien og at månepositionerne på den vigtige astronomiske tavle VAT 4956 støtter en tyve års forlængelse af det babyloniske rige hvilket vil stemme med den bibelske kronologi I alt et meget omfattende og grundigt værk som forlaget er stolt af at præsentere Forfatteren er dr art på en afhandling om det hebraiske verbalsystem og er pensioneret lektor fra Universitetet i Oslo Kontakt Info Forlaget Gramma v Henning Gram Møller Gernersgade 55 1319 København K Email forlaget gramma dk Phone 45 33 12 67 50 CVR 15

  Original URL path: http://www.gramma.dk/produkter/assyrisk-babylonisk-egyptisk-og-persisk-kronologi-sammenlignet-med-bibelens-kronologi-2-bind/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive

 • Gramma.dk
  Antal sider 352 Vægt 900 gr Sprog Dansk Cover type Indbundet Udgivet af forlaget Anis DKK 300 00 Antal 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KØB Bogen formidler den nyeste viden om de skrifter der blev fundet i huler i omegnen af Qumran ved Det Døde Hav et af de mest sensationelle arkæologiske fund i det 20 århundrede Den giver et overblik over hele skriftsamlingen og en indføring i teksternes historiske religiøse og sociale sammenhæng ligesom den præsenterer og drøfter de nye indsigter og teorier der er fremkommet nu hvor alle teksterne er blevet offentliggjort og forskerne derfor kan tegne et mere præcist billede af den tids religiøse strømninger DØDEHAVSRULLERNE INDHOLD HISTORIE OG BETYDNING er blevet til i et samarbejde mellem nordiske Qumranforskere og det er planen at den også skal udkomme i separate udgaver på de øvrige nordiske sprog finsk norsk og svensk Kontakt Info Forlaget Gramma v Henning Gram Møller Gernersgade 55 1319 København K Email forlaget gramma dk Phone 45 33 12 67 50 CVR 15 97 82 01 Alle priser er inkl dansk moms på 25 Skal varerne sendes til et ikke EU land sparer du momsen Om os Vi er

  Original URL path: http://www.gramma.dk/produkter/doedehavsrullerne-indhold-historie-og-betydning/ (2015-11-26)
  Open archived version from archive