archive-dk.com » DK » G » GULDSMED.DK

Total: 188

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Guldsmedebranchen i danmark
  en generel beskyttelse af hele smykkeindustrien Standarterne formuleres gennem fem værker også kaldet de Blå bøger De fem vigtige værker er gældende for alle medlemmer af Leverandørforeningen og de afvigelser der eventult kan opstå i forhold til dansk lovgivning arbejder vi kontinuerligt på at løse Hensigten er naturligvis at skabe ensartede regler på eksportmarkederne Her kan du downloade de seneste og gældende Blue books The Gemstone Book 2014 1 The

  Original URL path: http://guldsmed.dk/leverandor_sub.php?par_id=126&link_id=1036 (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Guldsmedebranchen i danmark
  guldsmed dk Guld og sølvsmedeuddannelsen Som Guld og sølvsmed arbejder du med guld sølv og platin Du lærer om metallerne og om hvordan man tegner former og laver fx smykker kander og fade En vigtig del af arbejdet er at rådgive kunden om valg af ædelmetal form og design Det kræver at du hele tiden følger moden og de nyeste teknikker Guld og sølvsmede kan arbejde som ansatte i butik

  Original URL path: http://guldsmed.dk/leverandor_sub.php?par_id=126&link_id=1053 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Guldsmedebranchen i danmark
  Guldsmedefagets Fællesråd Som medlem af Leverandørforeningen er du også medlem af Guldsmedefagets Fællesråd Guldsmedefagets Fællesråd har til formål at samle alle producent og forhandlerorganisationer indenfor guldsmede og urmagerbranchen til varetagelse af fælles interesser og aktiviteter Guldsmedebranchens Leverandørforening deler adresse med Guldsmedefagets Fællesråd og Danske Guldsmede og Urmagere detail og arbejder sammen Et samarbejde der er formaliseret netop genne Guldsmedefagets Fællesråd hvor direktørerne for henholdsvis detail og leverandørsiden er sideordnede Guldsmedefagets

  Original URL path: http://guldsmed.dk/leverandor_sub.php?par_id=126&link_id=989 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Guldsmedebranchen i danmark
  5211 email jrm guldsmed dk Internationale links ORGANISATION LINK Norges Guldsmedforbund www gullsmed no Svenske Guldsmedforbund www smyckenochklockor se Finske Guldsmedeforbund www suomenkultaseppienliitto fi Kjøbenhavns Guldsmedelaug www guldsmedelauget dk World Gold Council priser www gold org World Jewellery Confederation www cibjo org Responsible Jewellery Council www responsiblejewellery com Gemological Institute of America Inc www gia edu HRD Antwerp www hrdantwerp be The Birmingham Assay Office www theassayoffice co uk British

  Original URL path: http://guldsmed.dk/leverandor_sub.php?par_id=126&link_id=1025 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Guldsmedebranchen i danmark
  00 675 00 Elev mappe 275 00 Gemmologibog 1 100 00 750 00 Gemmologibog CD rom 1 400 00 950 00 CD rom u Gemmologibog 1 100 00 750 00 CD rom v tidligere køb af Gemmologibog 325 00 175 00 Den kvadratiske ur guide min 50 stk 69 00 10 00 Brevkurser Varekundskab Guld Sølv 3 900 00 1 950 00 Gemmologikursus 3 900 00 1 950 00 AuClock Abonnement 6 årlige udgivelser 650 00 325 00 Abonnement udland 860 00 Abonnement studerende elever 450 00 450 00 Annoncer se medieinformation Medlemsfortegnelser GL liste 750 00 gratis GL labels 750 00 300 00 DGU liste 950 00 gratis DGU labels 950 00 300 00 Diverse Diamantbevis min 4 blokke á 80 00 kr 320 00 160 00 St Loye transfer s h stor lille gratis St Loye transfer lille rød gratis St Loye klippeark gratis Streamers Danske Guldsmede og Urmagere gratis Bytteservice Streamers stor og lille samlet på ark gratis Mærkater m navn min 3 ruller á 1 000 stk 1 035 00 Mærkater neutrale 1 rulle á 1 000 stk 345 00 Bytte gavekortbrochurer min 100 stk 240 00 Klippeark m logo gratis Kliche nye deltagere 585 00

  Original URL path: http://guldsmed.dk/leverandor_sub.php?par_id=126&link_id=1076 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Guldsmedebranchen i danmark
  Køb materialer Om Leverandørforeningen Samarbejdspartnere Syn og Skønsmænd Vedtægter og formål Fakta Kontakt Guldsmedebranchens sekretariat Tlf 45 4583 5211 email jrm guldsmed dk Samarbejdspartnere Guldsmedebranchen Leverandørforeningen er medlem af en lang række internationale organisationer Vi deltager aktivt i internationale diskussioner der bl a om handler temaer som fx CSR arbejdsforhold miljø standarder uddannelsesprogrammer forbrugerbeskyttelse og generel beskyttelse af smykkeindustrien Danmark er foregangsland vedr miljø samt kvalitet og kontrol af ædelmetaller

  Original URL path: http://guldsmed.dk/leverandor_sub.php?par_id=126&link_id=994 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Guldsmedebranchen i danmark
  derfor blive stillet over for opgaver hvor han vil være inhabil og derfor må afslå opgaven Betalingsstandsning Revisor og advokat ønsker en bedømmelse af en forretnings lager udseende og beliggenhed for at få et grundlag for at vurdere om der er mulig for videreførelse af forretningen eller om der skal ske udlodning til kreditorerne Hvis opgaven lyder på en vurdering om o en forretning kan køre videre going koncern o om der skal ske afvikling over en vis tid betalingsstandsning o eller om forretningen skal lukke ophørsudsalg skal der ofte foretages en egentlig optælling af varer Hvis der foreligger aktuelle og tilforladelige lagerlister kan det aftales med revisor at stikprøver anvendes som grundlag for vurderingen af lageret Det er hensigtsmæssigt at opgøre lageret i varegrupper jf eventuelt vores omsætningstalsstatistik Ved gennemgang af lageret vurderer den fagkyndige tillidsmand varernes aktualitet hvad kan sælges uden problemer hvad nærmer sig sidste salgsdato og hvad er totalt håbløst at sælge Denne bedømmelse er afhængig af flere faktorer bl a forretningens beliggenhed Samtale med indehaver og eventuelt personale kan understøtte den fagkyndiges notater ligesom det kan være nødvendigt at undersøge enkelte genstande nøjere Det er væsentligt at den fagkyndige tillidsmand nøje vurderer rapportens konklusioner idet den vil være den endelige vurdering af forretningen og vil blive lagt til grund for sagens videre forløb Salg overdragelse Ved salg eller overdragelse af forretningen fx ved generationsskifte vil der ikke nødvendigvis ske en udmeldelse fra advokat eller revisor Der skal foretages samme form for vurdering af forretningen som når det drejer sig om en betalingsstandsning For at begge parters interesser kan varetages bør hver part have egen fagkyndig tillidsmand når det handler om salg eller overdragelse af en forretning Vurderingen af forretningen ved salg eller overdragelse er et forhandlingsgrundlag for de to parter idet der kan være spørgsmål

  Original URL path: http://guldsmed.dk/leverandor_sub.php?par_id=126&link_id=1043 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Guldsmedebranchen i danmark
  for Guldsmedefagets Fællesråd 5 2 Bestyrelsen vælger foreningens repræsentanter til Guldsmedefagets Fællesråds be styrelse 6 Servicebidrag 6 1 Medlemmerne indbetaler servicebidrag til foreningen i henhold til de i punkt 6 2 13 beskrevne retningslinier 6 2 Servicebidraget fastsættes på grundlag af virksomhedernes samlede omsætning defineret som salg i Danmark og udlandet ekskl moms af varer og ydelser der sælges til guldsmedeforretninger eller andre forretningstyper til videresalg Der betales endvidere servicebidrag af virksomhedens omsætning af halvfabrikata i form af dele af færdigvarer SE GÆLDENDE SATSER TRYK HER 6 3 I tilfælde hvor der indgår agenturforretning i en medlemsvirksomhed beregnes servicebidraget på grundlag af den fakturerede omsætning uanset om faktureringen foretages af medlemsvirksomheden eller af agenturgiveren og uanset om faktureringen sker i Danmark eller udlandet 6 4 Der svares ikke servicebidrag af salg til andre medlemsvirksomheder under Guldsmedebranchens Leverandørforening men dog af salg til sådanne medlemsvirksomheders detailforretninger 6 5 De gældende servicebidragssatser fremgår af bilag 6 5 til nærværende vedtægter 6 6 Servicebidraget pristalsreguleres efter bestyrelsens beslutning inden udgangen af december hvert år med virkning for det følgende år 6 7 Indberetningen af medlemmernes omsætningstal for foregående kalenderår sker se nest 31 januar til foreningens sekretariat ved at medlemmerne giver oplysning om i hvilken servicebidragsgruppe de med den opnåede omsætning skal indplaceres i 6 8 Medlemmernes oplysninger anses som fortrolige og bliver behandlet som sådan 6 9 Såfremt et medlem ikke indberetter de til servicebidragsberegningen nødvendige oplysninger senest 8 dage efter rykning pr anbefalet brev fastsættes servicebidra gets størrelse af bestyrelsen 6 10 Til kontrol af de indsendte oplysninger vælges af foreningens statsautoriserede revisor vilkårligt fem medlemsvirksomheder hvis revisor skal bekræfte rigtigheden af de indsendte oplysninger Sker dette ikke senest en måned efter anmodningen sidestilles det med servicebidragsrestance 6 11 Servicebidragsindbetalingen finder sted kvartalsvis Betalingen finder sted senest 30 dage efter opkrævningens dato Har et medlem ikke indbetalt sit servicebidrag inden udløbet af denne frist vil medlemmet efter skriftlig påmindelse indeholdende en ny frist på minimum én uge kunne ekskluderes af foreningen jfr punkt 4 2 6 12 Når en virksomhed drives i form af flere mere eller mindre sammenhængende virk somheder i Danmark herunder datterselskaber og associerede selskaber er det en forudsætning for medlemskab i foreningen at samtlige virksomheder der beskæfti ger sig med varer som anført i punkt 6 2 bliver medlem af Guldsmedebranchens Le verandørforening 6 13 Efter bestyrelsens beslutning kan der på forskellige af foreningens faciliteter fastsæt tes takster for brugerbetaling På disse takster kan der fastsættes medlemsrabatter 7 Generalforsamlingen 7 1 Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender 7 2 Foreningens generalforsamlinger afholdes på foreningens hjemsted eller andet sted i Danmark efter bestyrelsens beslutning 7 3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af maj Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig tilsigelse Indkaldelse til generalforsamling og anden kommunikation med medlem merne kan ske ved benyttelse af e mail Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter 1 Valg af dirigent 2 Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3

  Original URL path: http://guldsmed.dk/leverandor_sub.php?par_id=126&link_id=995 (2016-04-28)
  Open archived version from archive