archive-dk.com » DK » H » HUMANCARERUSSIA.DK

Total: 15

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HumanCare Russia - Velkommen
  Referat 2014 Vedtægter Kontakt Familieprojekt Familieprojekt Om os HumanCare Russia er en forening hvis formål er at støtte Connie Meyers humanitære arbejde i og omkring Moskva HumanCare Russia samarbejder med den russisk ortodokse kirke HumanCare Russia støtter der hvor selv

  Original URL path: http://www.humancarerussia.dk/dan/om-os/ (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • HumanCare Russia - Referat fra generalforsamling i HCR 02.04.11
  etablere den nye forening efter opløsningen af Hjælp til Rusland Det har taget lidt tid at finde de rette arbejdsgange og skabe et nyt billede af Connie Meyers arbejde i Moskva i det håb at det kan hjælpe med at skaffe fondsmidler Bestyrelsen tilstræber at dens arbejde er så gennemsigtig som muligt og har forsøgt at tiltrække tidligere medlemmer fra HtR Der er en række nye projekter i støbeskeen blandt andet etablering af sygepleje til ældre mennesker og til indlagte på intensiv afdelinger Bestyrelsen ønsker at udvide bestyrelsen samt udbrede kendskabet foreningen fx via Facebook Formandens beretning blev taget til efterretning Kasserer Tatiana Priakhina startede sit oplæg med en stort tak til alle der har givet HCR gaver i 2010 Derpå redegjorde kassereren for regnskabsåret 2010 hvor foreningen har haft indtægter på 83 665 kroner og udgifter på 47 430 kroner HCR har ingen udgifter til lønninger eller bureaukrati men overvejer at lade kontingentet dække egne og Connie Meyers administrative udgifter fx printerpatroner osv Der blev spurgt til suppekøkkener til frivillige byggearbejdere Det støttes ikke for indeværende men bestyrelsen er hele tiden åben for at opgradere nye perspektivrige projekter og nedtone andre Fra kassereren lød en stor bøn om at oplyse navn eller medlemsnummer ved indbetaling af kontingent Regnskabet blev taget til efterretning Valg til bestyrelsen Morten Jørgensen der har stor erfaring med foreningsarbejde indenfor blandt andet præsenterede sig selv og blev valgt ind i bestyrelsen Anne Birte Jørgensen blev valgt som suppleant Der er nu fire medlemmer i bestyrelsen hvilket er uhensigtsmæssigt hvorfor man gerne optager et femte medlem Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at finde dette femte medlem blot skal dette medlem stadsfæstes ved næste generalforsamling Eventuelt Der blev udtrykt taknemmelighed for og ros til bestyrelsen der opfodres til at betone det positive i arbejdet Der blev stillet

  Original URL path: http://www.humancarerussia.dk/dan/referat-2011/ (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • HumanCare Russia - Referat af generalforsamling i HumanCare Russia 13. april 2013
  B lev læst af Jesper vil blive sendt rundt samt blive tilgængelig på hjemmesiden Jesper vil tage kontakt til Connie mht at lægge hilsenen på hjemmesiden 5 Beretning fra næst formanden Jesper berettede kort om det forgangne år Reaktion til lavt medlemstal evt oprettelse af Facebook gruppe eller Twitter Spørgsmål Cup cake donationen til Morozovskaja hospitalet vil formentligt gå til indkøb medicin HCR er ikke ramt af det øgede opsyn med NGOer i Rusland da foreningen ikke er registreret i Rusland og da Connie Meyer er inviteret som privatperson 6 Regnskab Kasserer Tatiana Priakhina kunne berette om et godt år der har budt på flere gaver projekter støttet med over 100 000 fra private og bevilling fra Tips og Lotto Årsregnskabet er opstillet efter råd fra revisor så drift og projekter opføres seperat Midler fra Tips og Lotto var øremærket driftsudgifter og er gået til statsautoriserede revisor tryk af kalender til at promovere foreningen samt til husleje telefon og en computer Generalforsamlingen udtrykte ros til foreningens prioritering af projekter HCR vil være repræsenteret på Danske Kirkedage Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen 7 Valg til bestyrelsen Formand André Østergaards udtræden taget til efterretning Kim rettede en varm tak til André Næstformand

  Original URL path: http://www.humancarerussia.dk/dan/referat-2013/ (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • HumanCare Russia - Referat af generalforsamling 2014
  Gormsen blev valgt som referent 4 Beretning fra formanden Jesper Gormsen berettede kort om det forgangne år Tatiana Priakhina kommenterede at bestyrelsen mødes med Connie Meyer når hun er I landet Ellen Margrethe Krabbe tilføjede at vi har fået nyt trykmateriale Beretningen blev godkendt 5 Regnskab Kasserer Tatiana Priakhina kunne berette faldende medlemstal Kontingentindtægterne er forblevet de samme grundet sidste års kontingentstigningen men de fremmødte blev bedt udbrede kendskabet til foreningen ved at lægge vores nye pjece og ved at synes om HCR på Facebook Ikke desto mindre får vi større donationer end før Samtidigt modtog HCR 48 000 kroner fra Danske Spil mod 36 000 i 2013 Disse penge er øremærket driftsudgifter og er gået til statsautoriserede en revisor samt til Connie Meyers udgifter til forsikringer husleje telefon internet mv Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen 6 Valg til bestyrelsen Hans Jørgen Hansen blev valgt ind i bestyrelsen N æstformand Ellen Margrethe blev sidste år valgt for en toårig periode og fortsætter Kasserer Tatiana Priakhina genopstillede og blev genvalgt 7 Valg af suppleant Anna Thoren fortsætter som suppleant og Ulla Carstensen blev valgt som suppleant Suppleanterne gav udtryk for gerne at ville deltage i bestyrelsesmøder 8 Evt Ellen Margrethe Krabbe

  Original URL path: http://www.humancarerussia.dk/dan/referat-2014/ (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • HumanCare Russia - Vedtægter
  ved medlemskontingenter donationer fondsansøgninger etc klausuler på donationer skal respekteres 5 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen Medlemskab opnås ved betaling af kontingent Stemmeberettiget er enhver der har været medlem af foreningen en måned 6 Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 højst 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen Bestyrelsen konstituerer sig selv Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år Genvalg kan finde sted Lige årstal er 2 af 3 2 af 5 medlemmer på valg Ulige årstal er 1 af 3 3 af 5 medlemmer på valg Der vælges 1 suppleant for 2 år Der vælges 1 registreret eller 2 valgte revisorer for 2 år Bestyrelsen afholder mindst 3 møder årligt samt så ofte det skønnes nødvendigt Undtagelsesvis kan møder afholdes som telefon skype møder Bestyrelsen informerer jævnligt medlemmerne om økonomi særlige behov og den aktuelle situation i Moskva gennem et informationsbrev primært via mail Medlemmer uden mail tilgodeses med almindelig post Bestyrelsen redigerer og vedligeholder foreningens hjemmeside 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes årligt og senest 30 april Indkaldelse til generalforsamling skal være medlemmerne i hænde via informationsbrev 3 uger før afholdelse 8 Foreningens regnskabsår er kalenderåret Revideret og underskrevet regnskab skal foreligge senest 15 marts 9 Foreningens daglige ledelse

  Original URL path: http://www.humancarerussia.dk/dan/vedtaegter/ (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • HumanCare Russia - Kontakt
  Meyer har mere end 20 års erfaring med humanitært arbejde i Rusland og står for den direkte kontakt formidling og organisering af HumanCare Russias initiativer i Moskva Koordinator i Moskva Connie Meyer Email connie moscow gmail com Telefon 7 916 677 76 48 Skype connie meyer2012 H umanCare Russias bestyrelse Connie Meyers frivillige arbejde i Rusland koordineres af HumanCare Russias bestyrelse Forma nd og kontaktperson Ellen Margrethe Krabbe Email emk7

  Original URL path: http://www.humancarerussia.dk/dan/kontakt/ (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • HumanCare Russia - Familieprojekt
  medicin og særlige hensyn Eksempler Anna 87 år og veteran fra 2 Verdenskrig er fast sengeliggende efter en hjerneblødning for 4 år siden Hun har besvær med hjertet Passes af sine 2 ugifte børn Familien behøver medicin bleer og stiklagner Enlig mor med 2 voksne sønner Moderen lider af ostereopose den ene hofte er delvist smuldret og hun halter Den ældste søn lider af autisme og behøver medicin der koster

  Original URL path: http://www.humancarerussia.dk/dan/familieprojekt/ (2016-04-28)
  Open archived version from archive