archive-dk.com » DK » I » IGOSDA.DK

Total: 95

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • igosda
  sà nu  Men det fortà ller lidt om hvorfor det er sà vigtigt at vi skal arbejde med tilknytningen nu og nà r vi kommer hjem 3 kommentarer indtil nu Klik her for at læs dem eller skriv en kommentar mar 12 2010 Nu er Emil vores Lagt på af john d 12 marts 2010 kl 13 36 Nu er Emil vores I formiddags var vi i retten her i Durban og nu er adoptionen officielt gennemfà rt Nu mangler vi kun et pas hvilket sker pà torsdag nà r vi skal pà den danske ambassade  Det hele forlà b stille og roligt og meget uformelt Bagefter spiste vi frokost med medarbejderne fra Durban Child Welfare samt Emil s plejemor siden september hvor han biologiske mor opgav ham Hende har vi à vrigt ogsà fà et et billede af  Vi er nu tilbage pà vores và relse Ligenu ligger Emil og sover pà sin mor s bryst 4 kommentarer indtil nu Klik her for at læs dem eller skriv en kommentar mar 11 2010 Endnu en begivenhedsrig dag Lagt på af john d 11 marts 2010 kl 22 15 Klokken er blevet mange nu men I skal ikke snydes for lidt om vores dag i dag Men billederne mà I have til gode fordi vi skal và re klar til morgen Der skal vi i retten og her sker den endelige adoptionsoverdragelse Sà er vi formelt Emil s forà ldre I formiddags blev vi hentet af kontaktpersonen hernede Hun kà rte os ud til den Township hvor Emil s biologiske mor kom fra Det var en meget speciel oplevelse Bagefter kà rte vi til downtown forbi hospitalet hvor Emil er fà dt samt det herberg hvor hun boede med ham efterfà lgende Puha det var uhyggeligt Vi har lige frivilligt skrevet et brev til hende hvor vi à nsker hende det bedste og lover at vi vil gà re alt for at tage os af det barn hun har bragt til verden Hertil aften har vi và ret til et gospel arrangement i en mindre kirke Vi blev kaldt op til alteret og velsignet mens alle bad for os meget bevà gende og fantastisk 4 kommentarer indtil nu Klik her for at læs dem eller skriv en kommentar mar 10 2010 Nà rmest en ferie dag Lagt på af lise d 10 marts 2010 kl 20 37 Efter 11 timers sà vn lukkede Emil sine à jne og mund op med et smil hvor hans smà hvide tà nder skindede i mà rket Vi là og hyggede alle tre i sengen i et godt stykke tid og Emil nussede vores kinder og holdt fast i vores hà nder pà skift Efter sin morgenflaske var han ikke helt tilfreds med at mor gik i bad sà han kom med ud i bad meeen vand synes han altsà ikke er helt trygt sà hurtigt over til far som kunne tà rre og nusse ham og som er blevet super til at skifte ble I dag er det sà à à varmt 30 grader og hà j luftfugtighed 82 sà allerede kl 8 var Emil fà rdig og klar til sin formiddags lur og det passede de nybagte forà ldre rigtig godt sà efter nà sten 2 timer pà langs for os alle tre pakkede vi taske og tog til dagens oplevelse uSharka seaworld et stort marineland  Vi ankom lige til det store delfin show er du vild en kà mpe oplevelse hà j festmusik og delfiner der hoppede og sprang rundt og folk huejede og klappede og stemingen var helt i top Emil sad trygt ved mor og kiggede og kiggede og klappede og klappede Det er et meget spà ndende sted som ligger lige ned til en stor surf strand det indiske ocean og med en flot og spà ndende udsigt Det har và ret en spà ndende dag for os alle Dejligt for os to voksne at opleve det hele igennem VORES sà ns à jne og ikke mindst opleve at han er tryg ved os Han holder à jne med os han griner til os han grà der hvis han slà r sig og er sulten eller trà t og synes det er sà dejligt at blive trà stet af os og ved at vi kommer med mad og drikke til ham Det virker nogen gange til at và re for godt til at và re sandt men han virker absolut ikke som om han tilpasser sig men er den han er pà godt og ondt sà nu mà vi se Vi har set Emil stà og klappe pà de kà mpe akvariers glas og smile over alt det han har set bag glasset Vi har và ret med til at opleve hans fà rste mà de med sand det var lidt sà rt og meget underligt at det sad fast pà fingerne pga varmen og vi har kà bt en hà ndtromme til ham med en zebra pà stedet vi bor betyder Zebra pà afrikansk og set hans glà de ved den  Vi har set hans glà de ved alt det forskelligt plastikdimselegetà j med lyd der er her pà stedet og som moren hader som I ved kà re kollegaer Det er Sà dejligt altsammen og nogen gange meget uforstà eligt Lige nu sover han og vi har taget billeder af de fà rste ti mà der at sove pà og vi hygger med den anden lille nye familie Det er rigtigt dejligt at have hinanden at dele denne oplevelse og sà dejligt at mà rke at vi har và ret igennem alle de samme tanker og oplevelser  Det er nà sten helt uforstà eligt at vi skal hjem til kolde danmark igen men samtidig glà der vi os helt vildt til at komme tà ttere pà alle jer dejlige mennesker der bare er her for os og et ps til Skrig nej ikke set giraffer endnu men hà ber pà at skulle pà babysafari nà r vi kommer til Jo burg sà send bare Nannas sutter sà aflevere jeg dem til giraffen pà afrikas savane 2 kommentarer indtil nu Klik her for at læs dem eller skriv en kommentar mar 09 2010 barnets navn Lagt på af john d 09 marts 2010 kl 21 35 Idag tog vi endelig beslutningen og vi var helt enige Og hvad skal han sà hedde   Hans fuldenavn er Emil Kwanele Almind Rà nsholt 15 kommentarer indtil nu Klik her for at læs dem eller skriv en kommentar mar 09 2010 Problemer med kommentarer Lagt på af john d 09 marts 2010 kl 20 11 Der er vist lidt problemer med kommentarer i à jeblikket De kommer ikke pà siden men vi fà r dem sà skriv endelig Vi sletter video en vi har lagt pà fordi den fylder meget og mà ske er det den der  giver problemer Vi là gger en ny pà snart Én kommentar indtil nu Klik her for at læs den eller skriv en kommentar mar 09 2010 Tirsdag aften Lagt på af john d 09 marts 2010 kl 17 52 Tusind tak for alle de mange hilsner Sà er det blevet tirsdag aften Dagen er fortsat lige sà godt som det hele startede i gà r Det fà rste mà de var fantastisk Al vores frygt for at han ville grà de og ikke have noget med os at gà re blev gjort til skamme Han er bare sà nem og 1000 gange dejligere end pà billederne Han smiler griner og uddeler kys og gà r som aldrig fà r uden sko I dag fik han sà sine fà rste sko og sà starter vi lige forfra men det skal nok gà stà rkt  han virker là renem kopiere os og er ikke bange Han er fantastisk Han kom i seng kl 18 30 og sov til kl 3 30 Der fik han en flaske hvor efter hans far legede med ham til han faldt siddende i sà vn mens vi kiggede i en bog Herefter sov han til kl 7 30  Formiddagen gik med hygge og en formiddagslur Han er en utà lmodig lille gut en gang i mellem der skal ske noget Sà om eftermiddagen var vi et stort shoppingcenter hvor vi kà bte shorts og sko Nu har han lige spist aftensmad og er ved at blive lagt i seng af hans mor Og sà er der lige det med hans navn  det kommer senere pà aftenen Hvis ellers internettet vil 6 kommentarer indtil nu Klik her for at læs dem eller skriv en kommentar mar 09 2010 Hjemme pà và relset Lagt på af john d 09 marts 2010 kl 10 13 Én kommentar indtil nu Klik her for at læs den eller skriv en kommentar mar 08 2010 Sà er vi bare forà ldre til jordens dejligste lille sà n Lagt på af lise d 08 marts 2010 kl 19 27 Vi har haft en helt fantastisk dag i dag og alt er gà et sà godt og lige nu ligger han i sin lille seng pà maven og snorker lige som sin far Kl 9 00 kom vores socialrà dgiver og fortalte os lidt om Kwanele liv indtil han kom hos Jenifer hans plejemor Vi hà rte ogsà om hvordan de havde valgt ham til os og det var meget rà rende og dejligt at hà re at vi bare er blevet specielt udvalgt til ham Der efter kà rte vi en kort tur i retten for at fà nogen papirer pà at han er pà vej til at blive vores lille dreng som vi skal have med os nà r vi gà r ud Og sà kà rte vi ud til ham Vi var meget spà ndte men egentlig ogsà mere rolige end vi havde forstillet os Vi glà dede os meget til at se ham og til at se hvordan han reagerede da han sà os Han sov da vi kom og Jenifer và kkede ham han kiggede lidt fortumlet op men ret hurtigt kom han op til sin far og synes faktisk det var helt fint Derefter rakte han sine smà arme ud efter sin mor som han ogsà accepterede dejligt Vi brugte meget tid med at lege med ham og de andre bà rn Han fà lte sig meget speciel og vidste godt det var ham det drejde sig om Han grinte og holdt sine smà arme omkring os charmede og var bare sà à là kker Udover Kwanele boede der en pige pà 19 mà neder og en drenge pà 10 mà neder hos Jenifer Pà et tidspunkt rakte pigen ud efter mig men det ville Kwanele ikke have han skubbende hende và k det var hans mor og ingen andre der skulle der op Der er mange ting vi kunne fortà lle og mange ting som vi bare har lyst til at I skal vide og và re med i men puha der er sà mange tanker der và lter rundt at det er svà rt helt at fà styr pà dem Vi fà ler os meget meget heldige og glà der os over at han er der i morgen ogsà  12 kommentarer indtil nu Klik her for at læs dem eller skriv en kommentar mar 07 2010 Sà ndag aften Lagt på af john d 07 marts 2010 kl 19 05 Sà er klokken blevet kvart i otte og vi sidder sammen med Kristina og Morten pà verandaen og har lige spist Turen herned gik som sagt fint Onkel Kenneth hentede os kl 15 og toget til CPH lufthavn var kun 5 minutter forsinket I CPH lufthavn mà dte vi Onkel Stefan der var pà vej hjem fra Amsterdam Kà benhavn Frankfurt gik ogsà problemfrit I Frankfurt mà dtes vi med Morten og Kristina rigtige sà de mennesker som vi hygger os med de skal ogsà til Durban for at hente en sà n pà 8 mà neder Efter lidt rod med pladser kom vi afsted med en Boing 747 mod Sydafrika Der blev serveret lidt aftensmad klokken halv et velbekom De efterfà lgende 10½ timer flà j vi over Sahara à kvator Juglen  Kalahari à rkenen Fantastisk Faktisik er vi tà ttere pà Australien og Sydpolen end Danamrk Det var en lang tur og vi sov ikke alle lige meget men faktisk mere end de hektiske pakkedage vi har haft Klokken 10 landede vi i Johannesburg Meget positivt En masse venlige mennesker Og hver gang vi ser et barn omkring et à r synker vi lige en ekstra klump  Kl 13 flà j vi videre mod Durban som er en fantastisk havneby der ligger ved det indiske ocean Mens vi lander kunne vi kigge ned og tà nke dernede er vores sà n Vi blev hentet af David som sammen med sin kone Tracy har IDUBE Bed breakfast  hvor vi skal bo IDUBE ligger i et villakvarter ikke langt fra havet og er et rigtigt dejligt sted Tracy og David er utrolige gà stfri og hjà lpsomme Imorgen kl 9 kommer den socialrà dgiver der skal kà re os ud til plejefamilien hvor Kwanele bor Omkring kl 10 kl 9 DK tid skulle vi sà ankomme og mà de ham for fà rste gang Utroligt Hvis alt gà r godt fà r vi ham med i morgen 9 kommentarer indtil nu Klik her for at læs dem eller skriv en kommentar mar 07 2010 Sà er vi i Sydafrika Lagt på af john d 07 marts 2010 kl 15 13 Sà har vi pakket ud og fà et skiftet til sommertà j det er 30 Rejsen her ned gik godt uden problemer og vi er nu indkvateret pà IDUBE Det er bare et rigtigt godt sted med nogle meget sà de og hjà lpsomme và rter Vi skal ned at handle nu men regner med at skrive lidt mere senere 5 kommentarer indtil nu Klik her for at læs dem eller skriv en kommentar mar 05 2010 Nà r vi kommer hjem Lagt på af john d 05 marts 2010 kl 21 24 Vi glà der os rigtig meget til stolt at vise vores sà n frem til jer alle men hvordan tager I bedst imod vores barn For at gà re vores hjemkomst som familie til en god oplevelse for alle har vi samlet lidt gode rà d til hvordan I bedst hjà lper os i den fà rste tid som familie I menu til hà jre har vi tilfà jet et nyt punkt der hedder Nà r vi kommer hjem Her kan I là se lidt om hvordan I kan hjà lpe os  nà r vi kommer hjem SMS er Nà r vi tager afsted vil vi và re glade hvis I vil benytte siden her til at sende beskeder til os og ikke SMS Det jo er os der betaler for SMS mellem Danmark og Sydafrika og der skulle jo gerne và re rà d til mad til familiens nye medlem Én kommentar indtil nu Klik her for at læs den eller skriv en kommentar mar 04 2010 Tusind tak Lagt på af john d 04 marts 2010 kl 22 16 Tusind tak for alle de sà de ord her pà siden i SMS er mails og ikke mindst alle de tà rer Det er fantastisk at dele de her dage med jer og tà nk det bedste er slet ikke kommet endnu Én kommentar indtil nu Klik her for at læs den eller skriv en kommentar mar 04 2010 Lige et par til Lagt på af john d 04 marts 2010 kl 21 02  Her er de sidste vi har fà et Kommentarer lukket til Lige et par til mar 04 2010 Puha Lagt på af john d 04 marts 2010 kl 20 52 Sà kom vi lige op til overfladen et à jeblik og fik tid til at skrive her pà igosda Det er meget hektisk lige i à jeblikket Huset roder med alt fra kufferter sommertà j barnestol take away mad og pà tà rrestativet hà nger tà j i en stà rrelse som er helt uvirkelig  Freja er heldigvis for hende flygtet til Silkeborg ellers havde hun vist fà et et hjertestop af alt det flytteagtige rod Nà ste à velse er at styre Lise sà hun ikke pakker 4 kufferter Puha Kommentarer lukket til Puha mar 02 2010 Flere billeder Lagt på af john d 02 marts 2010 kl 14 55    Der kommer flere billeder senere 7 kommentarer indtil nu Klik her for at læs dem eller skriv en kommentar mar 02 2010 BREAKING NEWS Nu sker det WOW Lagt på af john d 02 marts 2010 kl 13 30 Kl 9 45 blev vi ringet op af AC Bà rnehjà lp der kunne fortà lle at vores sà n venter pà os i Durban Han er fà dt d 10 januar 2009 pà vores bryllupsdag dvs han er lidt over 13 mà neder Han er 79cm hà j og vejer 11 kg Hans navn er Kwanele HAN ER BARE FOR FANTASTISK DEJLIG Vi skal rejse om fire dage sà vi har lidt travlt Der kommer flere billeder senere i dag 10 kommentarer indtil nu Klik her for at læs dem eller skriv en kommentar feb 23 2010 I bà rnehà jde Lagt på af john d 23 februar 2010 kl 17 00 AC har pà deres hjemmeside samlet en rà kke sà de og skarpe iagttagelser omkring adoption fra bà rn En af dem lyder Alba er knap tre à r gammel og fà dt i Nigeria Hun er ude at kà re med farmor og farfar Samtalen gà r pà hvordan det nu egentlig er med familierelationerne Det er lidt svà rt at forstà at farmor er mor til far  for farmor er jo bare farmor  AlbaÂ

  Original URL path: http://www.igosda.dk/adoption/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • igosda » Første uge hjemme
  12 04 Det ser ud til at I hygger og nyder hinanden men desvà rre bliver Emil jo nok nà d til at là re at holde af vinden for den er her jo mere eller mindre altid Knus og tanker Lisa Henriette d 27 mar 2010 kol 18 49 Hejsa Ja sà gik der lige en uge som du selv skrev og fà rst nu fà r jeg sagt velkommen hjem Dejlige billeder og spà ndende là sning her pà siden fortsà t I bare med det Emil ser ikke hel tilfreds ud med det danske vejr men skà nne billeder Skulle hilse mange gange fra Fredensbo tà serne de var her i gà r ja de gik sà fà rst kl 01 30 sà var lidt trà t da vi skulle til stà vne v 8 tiden med Line De har det alle godt Anja skal holde konfirmation i nà ste mdr hvor Anita og jeg skal hjà lpe til I mà ha en god pà ske jeg skal lige arbejde de 3 dage inden inden det bliver min tur Mange tanker og knus herfra Anja d 02 apr 2010 kol 09 05 Kà re alle Hvor er det dejligt at se og là se at i trives Jeg hà ber i mà fà en dejlig pà ske og glem nu ikke at lade Emil finde pà skeà g i haven lagt af pà skeharen Mange pà skehilsner Anja Laila d 03 apr 2010 kol 21 25 Hej med jer Allerfà rst et stort forsinket velkommen hjem Jeg blev glad da jeg sà hjemmesiden stadig var tilgà ngelig Dejligt at hà re at I er ved at finde rytmen Uh ja det mà virkelig và re koldt at komme hjem selvom forà ret er over os Hvor ser

  Original URL path: http://www.igosda.dk/adoption/?p=619 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • igosda » lise
  snart fà rdigt Igosda Links Igosda Webmail Kontrolpanel Admin Log ind Info Forsiden à nskeseddel Nà r vi kommer hjem Om igosda dk 1 AC Bà rnehjà lp AC Bà rnehjà lp Adoptionsprocessen fra A Z Besà g pà bà rnehjemmene Billeder af bà rn adopteret fra SA Kort om adoption fra Sydafrika Sidste Nyt fra AC Ventelisten 2 Vejret Vejret Sydafrika Vejrudsigt Durban Vejrudsigt Johannesburg 3 Sydafrika Facts Durban

  Original URL path: http://www.igosda.dk/adoption/?author=2 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • igosda » Herluf Trolles Vej
  og den danske mad er ogsà et hit Han à ver sig i at spise med gaffel og ske og drikke vand af en kop meget spà ndende ting alt sammen Han har và ret i bad og plasket sin far helt til med vand han har prà vet at bà rste tà nder med tandpasta og spist sin fà rste vitamin pille  Mange nye ting som han tager fat pà med gà pà mod Det eneste han indtil nu ikke er helt tilfreds med er vejret Han rynker munden sammen og kigger undrende op i himmelen uha han fryser Godt vi i det là ne tà j har fundet bà de flistrà je vinterstà vler flyverdragt hue og vanter Tà nk han er det fà rste barn som vi har oplevet ligefrem at rà kke hà nderne op mod vanterne nà r han ser dem Men nà r han fà rst er pakket godt ind suger han til sig af indtryk Heldigvis er Freja og han ogsà rigtig gode venner Freja startede med at give ham et slik i ansigtet og Emil kviterede med at kysse hende tilbage pà munden Det er ikke kun Emil der suger til sig af indtryk  ogsà os forà ldre er pà hele tiden og nyder nuet og ikke mindst prà ver at bearbejde de sidste 14 dage i Sydafrika Der er sket mange ting og vi fà ler nogen gange at vi har và ret và k rigtig là nge sà trà theden falder ogsà over os nà r Emil er puttet 5 kommentarer indtil nu Klik her for at læs dem eller skriv en kommentar 5 kommentarer til Herluf Trolles Vej Tove og Bjarne d 22 mar 2010 kol 20 59 Hej alle 3 Vi er glade for at hà re og se det gà r den rigtige vej Fortsà t bare derudaf Mange hilsner mormor og morfar LISA d 23 mar 2010 kol 09 18 jeg er bare glad for I er vel ankommet til det danske Emil er ikke den eneste som fryser jeg gà r ogsà tanker Lisa Susanne Iversen d 23 mar 2010 kol 13 23 Hej Lise og John Dejligt at hà re at i er kommet godt hjem og ja husker alt for godt en meget lang flyvetur med et barn der ikke sover alt for meget Og endnu et par skà nne billeder af Emil drengen hvem ville da ogsà andet end at trives og và re glad hos jer Nyd det dejlige forà rsvejr der er pà vej Mange knus fra Susanne fra Toppen PS vi har fà et helt styr pà sproggruppen fà et lavet en fed kuffert med mange gode sange rim remser osv og jeg huskede dine to du havde lavet Folderen blev super fin sà vi vil glà de os til at vise dig resultatet hvis du har mulighed for at komme til markedsdagen knus knus Kirsten Mott d 23 mar 2010 kol 19 37 Hej Lise John

  Original URL path: http://www.igosda.dk/adoption/?p=577 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • igosda » SÃ¥ er vi hjemme!!!
  de hjemlige omgivelser at kende KH Anne Mette Jytte d 21 mar 2010 kol 12 35 Hej alle 3 Et stort velkommen hjem til lille DK Det mà sandelig và re dejligt at và re hjemme i sit eget efter sà dan en fantastisk fà dsel smiler Nu skal alle indtrykkene fordà jes og i skal alle 3 finde hverdagen Jeg kan se at i er nà et rigtig langt fordi i har fà et sà dan en fantastisk lille dreng Jeg glà der mig utrolig meget til at se jer igen Det bliver jo nok fà rst nà r alle vi 3 Semi tà ser samles inden là nge hos jer Mange knus og tanker fra Jytte Rie d 22 mar 2010 kol 17 08 Velkommen hjem Knus fra os alle tre Igosda Links Igosda Webmail Kontrolpanel Admin Log ind Info Forsiden à nskeseddel Nà r vi kommer hjem Om igosda dk 1 AC Bà rnehjà lp AC Bà rnehjà lp Adoptionsprocessen fra A Z Besà g pà bà rnehjemmene Billeder af bà rn adopteret fra SA Kort om adoption fra Sydafrika Sidste Nyt fra AC Ventelisten 2 Vejret Vejret Sydafrika Vejrudsigt Durban Vejrudsigt Johannesburg 3 Sydafrika Facts Durban

  Original URL path: http://www.igosda.dk/adoption/?p=575 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • igosda » john
  mar 2010 Tirsdag aften 09 mar 2010 Hjemme pà và relset 07 mar 2010 Sà ndag aften 07 mar 2010 Sà er vi i Sydafrika 05 mar 2010 Nà r vi kommer hjem 04 mar 2010 Tusind tak 04 mar 2010 Lige et par til 04 mar 2010 Puha 02 mar 2010 Flere billeder 02 mar 2010 BREAKING NEWS Nu sker det WOW 23 feb 2010 I bà rnehà jde 22 feb 2010 To bà rn klar til adoption 19 feb 2010 Mens vi venter pà et opkald 15 feb 2010 Sà er ventelisten opdateret 12 feb 2010 Venteliste opdatering udsat 11 feb 2010 30 bà rn til vurdering hos AC s bà rnelà ger pà 10 dage 10 feb 2010 Ventelisten opdateres pà fredag 09 feb 2010 Nu gà r det stà rkt 08 feb 2010 4 barn klar til adoption 03 feb 2010 Par nr 5 i udbrud 31 jan 2010 Siddepose gynge 27 jan 2010 Statistik 2009 fra AC 25 jan 2010 Endnu et barn klar til adoption 23 jan 2010 Vores ansà gning er sendt til Sydafrika 22 jan 2010 Fà rste 2010 barn i forslag fra Sydafrika 18 jan 2010 VM i fodbold s betydning for adoption 16 jan 2010 Ventelisten opdateret 16 dec 2009 Ventelisten opdateret 15 dec 2009 Kommentar til ventelisten fra AC 17 nov 2009 Venteliste opdateret 16 nov 2009 Nyhedsbrev fra AC Stà rste formidling nogensinde 20 okt 2009 Venteliste opdateret 21 sep 2009 Venteliste opdateret 19 aug 2009 Ventelisten opdateret 03 aug 2009 Nyhedsbrev Flot formidling 08 jun 2009 Nyhedsbrev Formidlingen fortsat meget positiv Igosda Links Igosda Webmail Kontrolpanel Admin Log ind Info Forsiden à nskeseddel Nà r vi kommer hjem Om igosda dk 1 AC Bà rnehjà lp AC Bà rnehjà lp Adoptionsprocessen fra A Z Besà g pÃ

  Original URL path: http://www.igosda.dk/adoption/?author=1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • igosda » … og vi bringer en advarsel!
  og vi bringer en advarsel Comments are closed at this time Igosda Links Igosda Webmail Kontrolpanel Admin Log ind Info Forsiden à nskeseddel Nà r vi kommer hjem Om igosda dk 1 AC Bà rnehjà lp AC Bà rnehjà lp Adoptionsprocessen fra A Z Besà g pà bà rnehjemmene Billeder af bà rn adopteret fra SA Kort om adoption fra Sydafrika Sidste Nyt fra AC Ventelisten 2 Vejret Vejret Sydafrika

  Original URL path: http://www.igosda.dk/adoption/?p=559 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • igosda » DSC06881
  r vi kommer hjem Om igosda dk 1 AC Bà rnehjà lp AC Bà rnehjà lp Adoptionsprocessen fra A Z Besà g pà bà rnehjemmene Billeder af bà rn adopteret fra SA Kort om adoption fra Sydafrika Sidste Nyt fra AC Ventelisten 2 Vejret Vejret Sydafrika Vejrudsigt Durban Vejrudsigt Johannesburg 3 Sydafrika Facts Durban Historie og samfund Johannesburg Klima og geografi Nelson Mandela Southafrica com Sydafrika Kort Sydafrikas historie Turen

  Original URL path: http://www.igosda.dk/adoption/?attachment_id=560 (2016-05-01)
  Open archived version from archive •