archive-dk.com » DK » I » INKASSOADVOKATER.DK

Total: 97

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vejledning om omkostninger
  betale til dækning af kreditors udgifter ved at en sag tages til inkasso Det er en betingelse for at der kan opkræves inkassoomkostninger hos debitor at debitor modtager en skriftlig rykker med en betalingsfrist på mindst ti dage I rykkeren skal det udtrykkeligt angives at manglende betaling vil medføre at sagen overgives til inkasso og at der påløber yderligere omkostninger Hvis en rykkerskrivelse ikke opfylder kravene er debitor ikke forpligtet til at betale omkostninger ved inkasso Det betyder at kreditor selv må afholde udgifter til inkassobureau eller advokat Justitsministeriet har i en bekendtgørelse fastsat nogle takster for hvilke inkassoomkostninger man kan kræve af debitor før sagen eventuelt overgår til retslig behandling Der er indført takster for både egen inkasso hvis et advokatkontor for eksempel ikke har fået betaling for en regning til en klient og selv tager denne sag til inkasso og fremmed inkasso hvis et advokatkontor modtager en sag til inkasso fra en klient Det er væsentligt at være opmærksom på at de takstmæssige inkassoomkostninger ikke nødvendigvis dækker de faktiske udgifter til inkassoadvokatens bistand Renter For krav der er opstået efter den 1 august 2002 kan der altid beregnes renter senest 30 dage fra fremsendelsen af betalingsanmodning faktura Renten

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=45 (2015-08-06)
  Open archived version from archive


 • Hvad sker der i fogedretten?
  sikkert en fra et advokatfirma samt fogeden Mødet vil foregå ret uformelt Fogeden har efter loven pligt til at vejlede en skyldner der møder uden advokat Mødet vil dog gå ret hurtigt og blive afviklet under et vist tidspres Kreditors krav vil blive opgjort med de omkostninger som fremsendelse af sagen til fogedretten har medført På mødet vil skyldneren blive opfordret til at betale og hvis det ikke er muligt stilles en række spørgsmål om grunden til den manglende betalingsevne hvilke aktiver skyldneren ejer med henblik på at der kan foretages udlæg pant deri og endelig vil der blive drøftet en afdragsordning Skyldneren har pligt til at fortælle relevante oplysninger om sin egen og husstandens økonomi og har pligt til at oplyse hvad man ejer hus bil aktier indlån og tilgodehavender etc Kan skyldneren ikke betale straks og har skyldneren aktiver foretager kreditor med fogedens hjælp udlæg i disse aktiver Det betyder at skyldneren ikke må sælge aktiverne uden først at have indfriet kreditors gæld Udlægget er en panteret der kan tinglyses på fast ejendom og køretøjer Udlægget reserverer kreditor dækning i en købesum for det udlagte og hindrer salg uden kreditors accept Udlægget kan også bruges af kreditor til at begære auktionssalg over det udlagte aktiv Det sker dog kun når kreditor er ret sikker på at få sit krav helt eller delvis indfriet ved auktionssalget Auktionssalg er ikke muligt over løsøre hvis skyldneren i fogedretten tilbyder at betale gælden afdragsvis over maksimalt 10 måneder og overholder denne afdragsordning Så kan fogedretten nemlig bestemme at det udlagte aktiv ikke må sælges så længe Tvangsauktion over familiens bolig kan også undgås ved at afdrage efter en ordning fastsat af fogedretten Bliver skyldneren væk fra mødet i fogedretten vil sagen kunne overgå til politifremstilling Det betyder i værste fald at skyldneren vil kunne blive anholdt og bragt til fogedretten af politiet Men normalt får man et opkald fra politiet med besked på at møde på et bestemt tidspunkt og man bliver advaret mod at blive væk da man så risikere anholdelse Er man syg kan det være lovlig forfald men der kan evt kræves dokumentation der findes en blanket på domstol dk til brug herfor Man kan give en skriftlig fuldmagt til en anden Den befuldmægtigede må sættes ind i økonomien og bør kunne svare på relevante spørgsmål Visse sager kan foretages udkørende uden for dommerkontoret til eksempelvis skyldnerens bopæl Fogeden har ret til adgang og vil kunne tvinge sig ind for at finde udlægsegnede aktiver Dens slags fogedforretninger foretages ikke så ofte og normalt kun ved mistanke om at skyldneren ikke oplyser loyalt om sin økonomi Det er ikke alt der kan foretages udlæg i Som borger i Danmark har man krav på et hjem af en vis standard Denne standard fastsættes af lovgiverne og i retspraksis og kaldes trangsbeneficiet Man risikerer således ikke at sofaen eller sengen bliver udlagt og tvangssolgt hvis man ikke kan betale med mindre der er tale om helt specielt dyre møbler og så skal

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=80 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Forældelse
  forskellige love Den ene lov fastslog at der for almindelige fakturakrav gælder en forældelsesfrist på 5 år Denne frist regnes fra forfaldsdagen hvilket typisk vil være den betalingsfrist der er anført i fakturaen Fristen afbrydes ved skyldnerens erkendelse eller ved påbegyndelse af retsskridt typisk indlevering af stævning Den anden lov fastslog at der for krav hvor skyldneren erkendte eller der var opnået dom over skyldneren gælder en 20 årig forældelse Fristen i henhold til denne lov regnes fra kravets stiftelse typisk en aftales indgåelse Fristen kunne afbrydes ved almindelig påmindelse til skyldneren Kreditor kunne derfor holde sit tilgodehavende i live blot ved at sikre sig bevis for at der inden for de seneste 20 år var sendt skriftlig påmindelse til skyldneren De nye regler De nye regler er samlet i én lov lov nr 522 af 6 juni 2007 Se forældelsesloven her Begge de nye frister regnes fra forfaldstid dvs det tidspunkt hvor kreditor långiver kan kræve at debitor låntager skal betale den aftalte ydelse og afbrydelse kan fremover alene ske ved indlevering til retten eller ved skyldnerens erkendelse Fra 1 januar 2008 skal fordringer med dom således indsendes til fogedretten mindst hvert 10 år med mindre man forinden har

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=83 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Kreditstyring
  del af de driftsmæssige omkostninger på linie med svind og lignende men for mindre virksomheder kan et tab på en kunde komme helt uventet og i høj grad påvirke virksomhedens resultat og likviditet For at begrænse risikoen for tab på debitorer i Danmark og udlandet vælger flere virksomheder derfor at tegne en kreditforsikring En kreditforsikring indebærer at virksomheden betaler nogle promille af virksomhedens omsætning i forsikringspræmie mod at forsikringsselskabet dækker eventuelle tab på dårligere betalere Der er flere udbydere af kreditforsikring i både Danmark og udlandet Blandt de større og mest kendte kan nævnes EulerHermes og Atradius Kreditpolitik Det er Danske INKASSO advokaters erfaring at de erhvervskunder der har en egentlig politik for styring af debitorer også er dem der har mindst tab på debitorer På baggrund heraf foreslår vi nogle rammer for kreditpolitik Målsætning for debitorstyring Den gennemsnitlige fakturakredit må ikke overstige 30 dage 75 af løbende fakturering skal være betalt inden 20 dage Tab på debitorer skal budgetteres og må højst andrage 0 1 nettoomsætningen Generelt Der skal konsekvent gives en fast kort kredittid gældende for alle kunder Skal en kunde have yderligere kredit kræver det en kreditvurdering med et tilfredsstillende resultat Kunder der misligholder betalingsbetingelserne spærres øjeblikkelig for yderligere kredit og kan kun handle kontant Betalingstidspunkt og rentevilkår skal fremgå af fakturaerne Kunder der betaler for sent pålægges automatisk renter Fastsæt en ufravigelig politik om hvilke medarbejdere der kan bevilge kredit ud over det sædvanlige Målsætning for fakturering Fastsæt hvornår fakturering sker i forhold til leveringstidspunktet skal være generelt for alle kunder Fakturaen skal sendes samme dag som fakturadatoen Reklamationer skal behandles senest fire dage efter modtagelsen og kunden skal have tilsendt svar Kunden skal have faktura i original Fakturaen sendes altid til adressaten direkte Skal kunden faktureres til flere forretningsadresser skal der altid udstedes selvstændig faktura

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=10 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Foredrag
  inddrivelse Har din virksomhed forening eller lignende behov for at blive orienteret om vilkårene for inkasso herunder for eksempel de nyeste regler om rykkerprocedure renter gebyrer inkassoomkostninger og forældelse stiller Danske INKASSOadvokater gerne op med en kompetent foredragsholder Foredragsholderen vil være en advokat der beskæftiger sig dagligt med inkasso og inkassorelaterede retssager og som derfor er opdateret med udviklingen på inkassoområdet og relaterede emner Kontakt foreningens sekretariat Danske Advokater med

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=13 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Information
  rådighed om måneden efter at de faste og helt nødvendige udgifer er betalt Budgettet aktivlisten og kreditorlisten er dit vigtigste redskab for at kunne komme økonomisk på fode igen Hvis du ikke overholder en betalingstermin skal du regne med at der kommer gebyrer og strafrenter samt evt inkassoomkostninger oveni den allerede forfaldne gæld Derfor skal du sørge for at være på forkant Ved du at du ikke kan overholde en termin skal du sørge for i god tid at informere kreditor om din situation og få en dialog Gør du det og har du mulighed for at redegøre for dit budget vil du i langt de fleste tilfælde kunne få en aftale om udskydelse eller ændring af afdrag Får du en sådan aftale vil der være tale om et nyt gældsforhold derfor er du ikke længere i misligholdelse med dit gamle og du vil ikke kunne pålægges inkassoomkostninger En yderligere fordel ved at have en aftale med din kreditor om afvikling er at du ikke kan registreres i et offentligt skyldnerregister Skylder du mere væk end du kan betale kan det ikke nytte noget at love en kreditor en betaling du ikke kan overholde Under alle omstændigheder er det væsentligt at samtlige kreditorer informeres om din økonomiske situation uanset hvad de måtte tro eller tænke om samme Det bedste råd der kan gives er derfor at have en åben dialog med kreditor derved kan meget opnås Lad banken sørge for at afdragene bliver betalt Har du en eller flere afdragsordninger er det en god idé at få betalingerne lagt fast hos din bank eller PBS Ved at banken styrer betalingerne er du sikker på at betalinger sker til tiden og at du derved undgår yderligere misligholdelsesomkostninger Åbenhed og samarbejde med banken har yderligere den fordel at du får mulighed for

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=30 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • 5 gode råd
  nyt Det gør derimod et godt indtryk og kan berolige kreditor at der kommer et troværdigt og konstruktivt udspil fra skyldneren Det kan afværge inkassotiltag fra kreditor som typisk ikke har lyst til at smide gode penge efter dårlige 3 Skab overblik Der skal opstilles et troværdigt og fyldestgørende budget en fuldstændig oversigt over indtægter og udgifter Der skal laves en oversigt over alle gældsposter herunder kreditors data evt advokat gældens størrelse og om inkasso er iværksat med angivelse af aktuel status Alle rudekuverterne skal åbnes for de indeholder den information der skal bruges i denne sammenhæng Det skal undersøges om hver enkelt krav er berettiget og om opgørelsen er rigtig 4 Læg en plan og kontakt kreditorerne Hvad er muligt og realistisk Det er afgørende at skyldneren reelt yder efter bedste evne men det er også vigtigt at der ikke skabes urealistiske forventninger hos kreditor Orienter alle kreditorer samtidig og hold dem informeret Fortæl detaljeret om situationen Giv kreditorerne kopi af budget og kreditorliste med så megen dokumentation som det er muligt at skaffe Dokumentation giver troværdighed Informer loyalt og overhold aftaler Det er helt afgørende at troværdigheden fastholdes Så fortæl også de dårlige nyheder for eksempel hvis et aftalt afdrag ikke kan betales til tiden Giv kreditorerne hvad de har brug for Det vil kunne spare begge parter for mange gener og omkostninger En underskrevet skylderklæring med såkaldt eksekutionsklausul gør det overflødigt at indgive betalingspåkrav eller stævning Det vil give kreditor umiddelbar adgang til fogedretten men det vil kreditor opnå i sidste ende under alle omstændigheder Mød op i fogedretten som indkaldt første gang Hvis man udebliver kan man blive afhentet af politiet og tvinges til at give møde Det er en meget ubehagelig oplevelse I fogedretten skal man under strafansvar forklare sandfærdigt om sin økonomi Såfremt man

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=79 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Nyttige links
  advokatvagt klagevejledning m v www forbrugerraadet dk klageadgang m v www forbrug dk Forbrugerstyrelsen www domstol dk vejledninger blanketter www politi dk oversigt over autoriserede inkassobureauer klageadgang www advokatnaevnet dk god advokatskik klageadgang m v www nationalbanken dk procesrenten www dinretshjaelp dk retshjælp 01 03 2013 Ny procesrente Rentelovens regler om procesrenten er ændret med virkning pr 1 marts 2013 Ændringen betyder at pengekrav der forfalder den 1 marts 2013

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=87 (2015-08-06)
  Open archived version from archive •