archive-dk.com » DK » I » INKASSOADVOKATER.DK

Total: 97

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Danske INKASSOadvokater - Skylder du penge
  du foretager dig noget men blot lader rudekuverterne hobe sig op vil det som regel medføre at din gæld bliver større og større på grund af renter og omkostninger Har du hus vil eller andre genstande med friværdi må du forvente at blive indkaldt til fogedretten I fogedretten gøres der udlæg i dine værdier og hvis gælden stadig ikke bliver betalt kan værdierne blive hentet og solgt på auktion Ligeledes kan du forvente at en eller flere af dine kreditorer vil indberette dig til et skyldnerregister som dårlig betaler Ejer du ikke aktiver eller er din situation i øvrigt helt håbløs giver det stadig mening at forsøge at få en ordning med kreditorerne eventuelt med bistand fra en professionel rådgiver De fleste kreditorer og inkassoadvokater forstår godt at man ikke kan plukke håret af en skaldet men før de eventuelt kan gå ind på en længerevarende afdragsordning eller nedskrivnig af din gæld er de nødt til at kende din økonomiske situation Den bedste måde til at undgå rudekuverter og unødige inkassoskridt er derfor at du selv tager initiativet Læs mere om dine muligheder i venstre kolonne 01 03 2013 Ny procesrente Rentelovens regler om procesrenten er ændret med virkning pr

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=5&StyleID=1427 (2015-08-06)
  Open archived version from archive


 • Ny procesrente
  den 1 januar og den 1 juli med et tillæg på 8 mod tidligere 7 Men renteloven er indrettet sådan at de gamle regler om procesrenten stadig gælder for de krav der forfaldt til betaling før ændringen trådte i kraft I praksis betyder det at der gælder følgende procesrentesatser Diskontoen 5 p a for fordringer der forfaldt til betaling inden den 1 august 2002 Nationalbankens udlånsrente 1 1 og 1

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=5&M=News&PID=63&NewsID=955 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Et fast kompensationsbeløb på 310,00 kr.
  og med den 1 marts 2013 har kreditor ved forsinket betaling ret til at kræve et fast kompensationsbeløb på 310 kr til dækning af inddrivelsesomkostninger uden at det påvirker kreditors eventuelle krav på rykkergebyrer og udenretlige egen og eller fremmedinkassoomkostninger Kravet på dette kompensationsbeløb udløses uden videre af den omstændighed at betalingsmisligholdelse er indtrådt Det er ikke en forudsætning at der er rykket for betaling Ændringen træder i kraft den

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=5&M=News&PID=63&NewsID=954 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danske INKASSOadvokater - Nyhedsbrev
  til at kræve et fast kompensationsbeløb på 310 kr til dækning af in Læs mere 15 10 2012 Forældelse Kravene til bevis for at en påmindelse er kommet frem til skyldneren Den 15 oktober 2012 har Højesteret truffet afgørelse i to sager om afbrydelse af forældelse efter DL 5 14 4 ved fremsendelse af påkrav til skyldneren Læs mere 01 10 2011 Ny beløbsgrænse for forenklet inkasso Retsplejelovens regler om den forenklede inkassoproces blev ændret med virkning pr 1 oktober 2011 idet beløbsgrænsen blev hævet fra 50 000 kr til Læs mere 28 06 2010 Nye takster Vejledende takster for salæret til en advokat i sager som advokaten er tildelt som retsmægler Se takster Vejledende takster pr 1 Læs mere 10 06 2010 Pressemeddelelse Milliardbeløb vil gå tabt ved nytår Danske virksomheder risikerer at miste milliardbeløb hvis gamle tilgodehavender ikke søges inddrevet inden årets udgang Det fortæller advokat Ka Læs mere 04 06 2009 Forhøjede udenretlige inddrivelsesomkostninger pr 1 juni 2009 Fra 1 juni 2009 gælder nye forhøjede takster i bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen 2002 07 12 nr 601 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledni Læs mere 27 04 2009 Statusrapport om domstolsreformen Domstolsstyrelsen har netop offentliggjort statusrapporten for

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=8&StyleID=1427 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Ny procesrente
  den 1 juli med et tillæg på 8 mod tidligere 7 Men renteloven er indrettet sådan at de gamle regler om procesrenten stadig gælder for de krav der forfaldt til betaling før ændringen trådte i kraft I praksis betyder det at der gælder følgende procesrentesatser Diskontoen 5 p a for fordringer der forfaldt til betaling inden den 1 august 2002 Nationalbankens udlånsrente 1 1 og 1 7 med et tillæg

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=8&M=News&PID=68&NewsID=955 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Et fast kompensationsbeløb på 310,00 kr.
  marts 2013 har kreditor ved forsinket betaling ret til at kræve et fast kompensationsbeløb på 310 kr til dækning af inddrivelsesomkostninger uden at det påvirker kreditors eventuelle krav på rykkergebyrer og udenretlige egen og eller fremmedinkassoomkostninger Kravet på dette kompensationsbeløb udløses uden videre af den omstændighed at betalingsmisligholdelse er indtrådt Det er ikke en forudsætning at der er rykket for betaling Ændringen træder i kraft den 1 marts 2013 og

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=8&M=News&PID=68&NewsID=954 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Forældelse – Kravene til bevis for, at en påmindelse er kommet frem til skyldneren
  sag skal der træffes afgørelse om hvorvidt der er sket afbrydelse af forældelse før den 1 januar 2008 hvor lov nr 522 af 6 juni 2007 om forældelse af fordringer trådte i kraft Som følge af overgangsbestemmelsen i forældelseslovens 30 stk 3 skal der tages stilling til kravene til beviset for at en påmindelse med henblik på afbrydelse af forældelse efter DL 5 14 4 er kommet frem til skyldneren Forældelse efter DL 5 14 4 afbrydes bl a ved enhver henvendelse fra kreditor til skyldneren der har karakter af et påkrav eller en påmindelse og påmindelsen får virkning når den er kommet frem til skyldneren Det er kreditor der har bevisbyrden for at påmindelsen er kommet frem Kreditor bærer således forsendelsesrisikoen Der stilles ingen formkrav til kreditors påmindelse men hvis skyldneren bestrider at have modtaget denne må der foretages en vurdering af om kreditor har ført et tilstrækkeligt bevis for afsendelse og fremkomst af påmindelsen I denne bedømmelse kan f eks indgå kreditors redegørelse for sine rutiner for postafsendelse og modtagelse af returnerede breve ligesom der kan blive tale om fremlæggelse af kopi af afsendte breve og udskrift af journalnotater Der kan endvidere vise sig behov for en bevisførelse

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=8&M=News&PID=68&NewsID=953 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Ny beløbsgrænse for forenklet inkasso
  01 10 2011 Ny beløbsgrænse for forenklet inkasso Retsplejelovens regler om den forenklede inkassoproces blev ændret med virkning pr 1 oktober 2011 idet beløbsgrænsen blev hævet fra 50 000 kr til 100 000 kr Det bemærkes at beløbsgrænsen for småsagsprocessen

  Original URL path: http://www.inkassoadvokater.dk/Default.aspx?ID=8&M=News&PID=68&NewsID=952 (2015-08-06)
  Open archived version from archive •