archive-dk.com » DK » I » INSOLVENSADVOKATER.DK

Total: 34

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Danske Insolvensadvokater - Forside
  Man er normalt insolvent hvis man ikke kan betale sin gæld til tiden og den manglende betalingsevne ikke kun er midlertidig eller skyldes andre forhold f eks utilfredshed med et udført arbejde Læs mere Hvad er en tvangsopløsning Selskabsloven indeholder regler omkring tvangsopløsning af kapitalselskaber aktie og anpartsselskabet Herved menes en tvungen opløsning af et selskab f eks som følge af manglende regnskabsaflæggelse manglende lovpligtig ledelse eller revision eller hvis

  Original URL path: http://www.insolvensadvokater.dk/ (2015-08-06)
  Open archived version from archive


 • Danske Insolvensadvokater - Forside
  Man er normalt insolvent hvis man ikke kan betale sin gæld til tiden og den manglende betalingsevne ikke kun er midlertidig eller skyldes andre forhold f eks utilfredshed med et udført arbejde Læs mere Hvad er en tvangsopløsning Selskabsloven indeholder regler omkring tvangsopløsning af kapitalselskaber aktie og anpartsselskabet Herved menes en tvungen opløsning af et selskab f eks som følge af manglende regnskabsaflæggelse manglende lovpligtig ledelse eller revision eller hvis

  Original URL path: http://www.insolvensadvokater.dk/Default.aspx?ID=2 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danske Insolvensadvokater - Rekonstruktion
  noget krav til akkordprocentens størrelse og akkorden kan derfor også gå ud på at gælden helt bortfalder Begrebet virksomhedsoverdragelse forstås i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven Hvem kan begære rekonstruktionsbehandling En begæring om at tage skyldner under rekonstruktionsbehandling kan enten indgives af skyldner selv eller af en kreditor En begæring om rekonstruktion kan ikke tilbagekaldes efter at rekonstruktionsbehandlingen er indledt Det er derfor væsentligt at skyldner eller kreditor realistisk overvejer mulighederne for gennemførelse af rekonstruktion inden begæring indgives I visse situationer vil alternativet i form af en udenretlig ordning måske være mere hensigtsmæssigt Hvem kan undergives rekonstruktionsbehandling I princippet kan enhver fysisk og juridiske person undergives rekonstruktionsbehandling hvis personen vil kunne undergives konkursbehandling og den fornødne retlige interesse heri er til stede Særlovgivningen kan dog have regler for vise typer af virksomheder som medfører at de ikke kan tages under rekonstruktionsbehandling Hvad sker der under rekonstruktionen Ved rekonstruktion skal der altid beskikkes en eller flere rekonstruktører og tillidsmænd En begæring om rekonstruktion er uden virkning hvis den ikke indeholder forslag til beskikkelse af en rekonstruktør og tillidsmand Skifteretten er ikke bundet af forslaget i begæringen Rekonstruktøren vil typisk være advokat Rekonstruktøren e foretager sammen med ledelsen skyldneren en vurdering af om skyldners virksomhed isoleret set kan betragtes som levedygtig når der ses bort fra de aktuelle økonomiske vanskeligheder samt udarbejder en rekonstruktionsplan og efterfølgende et rekonstruktionsforslag vedrørende den rekonstruktion som foreslås gennemført for skyldneren Herudover skal rekonstruktøren bl a godkende væsentlige dispositioner som skyldner foretager tage stilling til hvad der skal ske med de aftaler som personen virksomheden har indgået og sammen med skyldner fremlægge forslag til rekonstruktionsplan og rekonstruktionsforslag To af de væsentligste nyskabelser er dels at rekonstruktøren kan beslutte at videreføre gensidigt bebyrdende aftaler herunder aftaler som er ophævet inden for de seneste fire uger forud for rekonstruktionen som følge

  Original URL path: http://www.insolvensadvokater.dk/Default.aspx?ID=12 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danske Insolvensadvokater - Konkurs
  derfor kun kurator som gyldigt kan disponere Kurator sælger alle skyldnerens aktiver og gennemgår passiverne og andre forpligtelser Når aktiverne er solgt og kurator har taget stilling til størrelsen af passiverne fordeles provenuet fra salg af aktiverne efter fradrag af omkostninger ved konkursbobehandlingen mellem kreditorerne i en bestemt rækkefølge konkursordenen Kurator har endvidere til opgave bl a at undersøge om der måtte være begået forhold som kan give anledning til politimæssig efterforskning og om der måtte være kreditorer som er blevet betalt eller på anden måde begunstiget kort tid før konkursens indtræden Straks efter konkursdekrets afsigelse sender kurator meddelelse til kreditorerne om at konkursdekret er afsagt Herefter sender kurator løbende redegørelser til kreditorerne for boets forhold og herunder om der kan forventes dividende og hvornår Anmeldelse af krav Kreditorer som har et tilgodehavende skal anmelde deres krav opgjort på dagen for konkursdekretets afsigelse til kurator Anmeldelserne skal være vedlagt dokumentation for kravet Hvis kurator ikke kan anerkende et anmeldt krav modtager kreditor besked herom og indkalder kreditor til et møde på kurator kontor Hvis der ikke kan opnås enighed om kravet må kreditor herefter anlægge sag mod boet inden for en nærmere angiven frist Konkursordenen I henhold til konkursloven betales når boets aktiver er realiseret først omkostningerne ved bobehandlingen Dernæst betales gæld som skyldneren evt har pådraget sig under en betalingsstandsning eller likvidation Herefter betales lønmodtagerkrav og dernæst visse afgiftskrav Når de nævnte krav er betalt betales de øvrige kreditorer i lige forhold Hvor længe kan en konkurs vare Konkursbehandlingen afsluttes med udarbejdelse af et boregnskab senest når alle aktiver er solgt og der er sket gennemgang af de anmeldte krav I visse situationer viser det sig imidlertid hurtigt at der ikke er aktiver i boet med en værdi som overstiger omkostningerne ved bobehandlingen Sådanne boer sluttes langt hurtigere og

  Original URL path: http://www.insolvensadvokater.dk/Default.aspx?ID=13 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danske Insolvensadvokater - Tvangsopløsning
  genetablering af selskabet ikke kan ske efter selskabslovgivningens regler udpeger skifteretten en likvidator der forestår tvangsopløsningen Hvis der under mødet fremkommer oplysninger som indikerer at selskabet ikke kan betale alle sine kreditorer vil skifteretten normalt i stedet tage selskabet under konkursbehandling og udpege en kurator Udpeges der en likvidator og finder likvidator efterfølgende ud af at selskabet ikke kan betale alle sine kreditorer vil likvidator indgive konkursbegæring mod selskabet Hvad

  Original URL path: http://www.insolvensadvokater.dk/Default.aspx?ID=21 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Ny Find insolvensadvokat
  Medlemskab Certificering Nyheder Arrangementer Om os Kontakt Links Medlemmer Søg efter en advokat du kan søge på navn firmanavn bynavn eller fritekst Danske Insolvensadvokater Vesterbrogade 32 1620 København V Tlf 33 43 70 00 Fax 33 43 70 01 E

  Original URL path: http://www.insolvensadvokater.dk/Default.aspx?ID=22 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Cert. medlemmer
  Arrangementer Om os Kontakt Links Certificerede medlemmer Her finder du en liste over de medlemmer af Danske Insolvensadvokater der er certificerede Se de certificerede medlemmer her Danske Insolvensadvokater Vesterbrogade 32 1620 København V Tlf 33 43 70 00 Fax 33

  Original URL path: http://www.insolvensadvokater.dk/Default.aspx?ID=25 (2015-08-06)
  Open archived version from archive

 • Danske Insolvensadvokater - Medlemskab
  Som medlem kan optages advokater med særlig interesse for og indsigt i konkursbehandling rekonstruktion og andre insolvensretlige områder Bestyrelsen tager stilling til anmodninger om optagelse Vil du være medlem koster det kr 1 000 Hvis du ønsker at blive optaget i foreningen sker det ved at indsende skemaet nedenfor til Pernille Bigaard på fax nr 33 12 00 14 eller pr e mail Tilmeldingsskema Danske Insolvensadvokater Vesterbrogade 32 1620 København

  Original URL path: http://www.insolvensadvokater.dk/Default.aspx?ID=16 (2015-08-06)
  Open archived version from archive •