archive-dk.com » DK » J » JOBNET.DK

Total: 242

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Løntilskud (offentlige virksomheder)
  med løntilskud kan kombineres med uddannelse som introduktion til en fast ansættelse og med jobrotation Vi formidler kontakt mellem dig og en ledig Sådan gør du Kontakt dit lokale jobcenter Regler for ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere Offentlige virksomheder er ikke kun stat regioner og kommuner Det er også alle organisationer foreninger selskaber institutioner og lignende hvis driftsudgifter dækkes med mindst 50 af offentlige midler Inden et løntilskudsforløb kan sættes i gang skal både løntilskudspladsen og den ledige godkendes af jobcenteret Der skal være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere når virksomheden ansætter en person i jobtræning med løntilskud og der skal være et rimeligt forhold mellem ansatte med og uden tilskud Løn og arbejdsvilkår skal generelt følge overenskomsten på området Der er dog en fast timesats for lønnen svarende til 121 47 kr 2015 Den ledige kan højest få løn der svarer til pågældendes aktuelle individuelle forsørgelsesniveau dagpenge kontanthjælp Arbejdstiden fastsættes under hensyn hertil og for hele løntilskudsperioden Virksomheden udarbejder en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev med beskrivelse af løn og arbejdsvilkår og den forventede tilskudsperiode Jobcenteret bistår gerne Lønnen udbetales af den offentlige arbejdsgiver der modtager et tilskud pr time på månedsvis bagud En ledig som

  Original URL path: https://info.jobnet.dk/arbejdsgiver/fakta+om+jobcentrenes+tilbud/l%c3%b8ntilskud+%28offentlige+virksomheder%29 (2015-09-25)
  Open archived version from archive


 • Mentorfunktionen
  fleksjob Jobrotation og uddannelse af medarbejdere Assistance ved større afskedigelser Fastholdelse af handicappede Ofte stillede spørgsmål Link for arbejdsgivere Mentorfunktionen tilskud til indkøring af ny medarbejder En mentor er en person som har til opgave at hjælpe personer med at opnå eller fastholde et arbejde Mentoren kan være en af virksomhedens faste medarbejdere der frikøbes for et tidsrum eller det kan være en ekstern konsulent Mentorfunktionen kan også varetages af en ansat i kommunen Der kan gives mentorstøtte til personer der er ansat i ordinært arbejde er ansat i fleksjob er delvist raskmeldte deltager i kontaktforløb eller i beskæftigelsesrettede tilbud eller er selvforsørgende Det afgørende er at mentorfunktionen bruges til en indsats der ligger ud over hvad arbejdsgiveren sædvanligvis forventes at varetage og mentorfunktionen skal være afgørende for ansættelsen Tilskuddet til mentorfunktionen dækker lønomkostninger ved frikøb af en medarbejder der varetager mentorfunktionen i en periode Timetallet for mentorfunktionen fastsættes i samarbejde med arbejdsgiveren ud fra en konkret vurdering af behovet hos den ansatte der har brug for mentorstøtte Der kan ydes støtte til en mentorfunktion for flere personer hvor der fastsættes et timetal for mentorfunktionen pr plads i stedet for til den enkelte person Uddannelse af mentor Når mentor er

  Original URL path: https://info.jobnet.dk/arbejdsgiver/fakta+om+jobcentrenes+tilbud/mentorfunktionen (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • Virksomhedspraktik
  handicappede Ofte stillede spørgsmål Link for arbejdsgivere Virksomhedspraktik Virksomhedspraktik kan være en nem start når du søger nye medarbejdere Fordelene er Du får den ledige i praktik i en periode og skal hverken betale løn eller forsikring Du får mulighed for at vurdere om den ledige kan ansættes i et fast job eller med løntilskud umiddelbart efter virksomhedspraktikken Er der behov for kurser inden ansættelsen tilrettelægger du dem sammen med dit lokale jobcenter Jobcentret formidler kontakt mellem dig og en ledig Sådan gør du Overvej jobindholdet Hvad skal den ledige kunne fagligt og personligt Kontakt dit lokale jobcenter Fortæl os hvordan det er gået når praktikperioden er forbi Regler for virksomhedspraktik Virksomhedspraktik kan gives til alle målgrupper af ledige sygedagpengemodtagere og revalidender Virksomheden skal godkendes til virksomhedspraktik Praktikperioden for dagpenge og kontanthjælpsmodtagere kan vare op til 4 uger For kontanthjælpsmodtagere samt sygedagpengemodtagere og revalidender der ikke har erhvervserfaring har langvarig ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse med løntilskud kan perioden vare op til 13 uger med mulighed for yderligere forlængelse Den ledige er i virksomhedspraktikken ikke omfattet af de regler der er fastsat for lønmodtagere Dog gælder arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

  Original URL path: https://info.jobnet.dk/arbejdsgiver/fakta+om+jobcentrenes+tilbud/virksomhedspraktik (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • Tilskud til voksenlærlinge
  ufaglærte beskæftigede betyder det at beskæftigede med en uddannelse ikke længere kan benytte ordningen For ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse kan arbejdsgiver få tilskud til ordningen efter 2 måneders ledighed mens tilskuddet betinges af mindst 12 måneders forudgående ledighed for ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilskuddet hæves fra 30 kr i timen til 40 kr i timen for ledige og bevares uændret for ufaglærte beskæftigede dvs 30 kr i timen Tilskudsperioden udvides for de voksenlærlinge der kommer fra ledighed så virksomhederne kan få tilskud i hele uddannelsesforløbet og ikke kun i 2 år som det er tilfældet i dag Samtidig får virksomheder uanset branche mulighed for at modtage tilskud for de voksenlærlinge der kommer fra ledighed Ordningen for ledige afkobles således fra arbejdsmarkedsbalancen Aldersgrænsen for voksenlærlingeordningen fastholdes på 25 år hvilket er i overensstemmelse med aldersgrænsen for den nye erhvervsuddannelse for voksne Indgå en uddannelsesaftale med en ufaglært medarbejder eller en ledig Personen skal være over 25 år Så er du med til at sikre at der er den nødvendige faglærte arbejdskraft fremover Du kan få tilskud hvis ansættelsen sker inden for et fag hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder for voksenlærlinge der kommer fra ledighed er dette ikke et krav Hvilke fag og uddannelser kan der ydes tilskud til Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering udarbejder to gange om året en liste over de tilskudsberettigede uddannelser der skal anvendes for voksenlærlinge der kommer fra beskæftigelse Fordelene er Du får tilskud på 30 kr i timen til voksenlærlingens løn i praktikperioderne i de første 2 år af uddannelsen hvis voksenlærlingen kommer fra ufaglært beskæftigelse for de voksenlærlinge som kommer fra ledighed udgør tilskuddet 40 kr i timen og tilskudsperioden er for hele uddannelsesforløbet Du skal selv betale hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for

  Original URL path: https://info.jobnet.dk/arbejdsgiver/fakta+om+jobcentrenes+tilbud/tilskud+til+voksenl%c3%a6rlinge (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • Tilskud til ansættelse af person i fleksjob
  Venstre Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik den 30 juni 2012 Læs mere om de præcise ændringer på fleksjobområdet Hjemmesiden Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering lancerede hjemmesiden Fleks nu der skal gøre det lettere for især små og mellemstore virksomheder at søge information om og ansætte fleksjobbere til at løse mindre opgaver På hjemmesiden finder man tips tricks og gode eksempler på hvilke opgaver fleksjobbere kan løse og hvordan virksomheder kan have glæde af dem Blandt andet fortæller en række virksomheder på sitet at de oplever fleksjobbere som loyale og motiverede medarbejdere Også fleksjobbere har en god grund til at besøge Fleks nu På siden er der nemlig både samlet en række jobopslag og en lang række gode råd til fleksjobbere der er i gang med at søge job Hvad er en fleksjobber Hvis du mangler en deltidsmedarbejder gør de nye regler det nemt og attraktivt at ansætte en fleksjobber Fleks betyder fleksibel En fleksjobber er en fleksibel ansat der som loyal og stabil medarbejder på deltid kan hjælpe med at opfylde din virksomheds store eller små behov Med de nye regler på fleksjobområdet er det blevet nemt og attraktivt for alle typer virksomheder at ansætte folk i fleksjob nu også i stillinger med meget begrænset timetal Fleks betyder at du kun betaler for det arbejde der bliver udført Som arbejdsgiver skal du kun betale for det arbejde fleksjobberen udfører Fortalt med tal betyder det at ansætter du en fleksjobber 20 timer om ugen med en arbejdsintensitet på 50 betaler du timeløn for 10 timer Fleks betyder ingen ekstra administration Det administrative omkring ansættelsen er også blevet lettere at håndtere Du betaler løn for det udførte arbejde mens kommunen supplerer med et fleksløntilskud til fleksjobberen Du skal altså ikke bruge mere tid på administration end du skal for dine

  Original URL path: https://info.jobnet.dk/arbejdsgiver/fakta+om+jobcentrenes+tilbud/tilskud+til+ans%c3%a6ttelse+af+person+i+fleksjob (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • Jobrotation og uddannelse af medarbejdere
  i uddannelse i arbejdstiden mens ledige ansættes som vikarer i uddannelsesperioden Jobrotation er et fleksibelt redskab og dit jobcenter kan bistå på flere måder Alle medarbejdergrupper kan deltage i jobrotation og projekterne kan sammensættes efter behov Fra 1 januar 2015 ikke længere LVU ere Vi hjælper med at finde vikarer og sørger evt for at uddanne dem inden de starter Det styrker dine muligheder for at rekruttere nye medarbejdere fremover

  Original URL path: https://info.jobnet.dk/arbejdsgiver/fakta+om+jobcentrenes+tilbud/jobrotation+og+uddannelse+af+medarbejdere (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • Assistance ved større afskedigelser
  og uddannelse af medarbejdere Assistance ved større afskedigelser Fastholdelse af handicappede Ofte stillede spørgsmål Link for arbejdsgivere Assistance ved større afskedigelser Hvis du skal foretage større afskedigelser kan vi tilbyde hjælp til at få det bedste ud af situationen for virksomheden og medarbejderne Tilbuddet gælder virksomheder med mere end 20 medarbejdere og som er forpligtet til at varsle større afskedigelser til de regionale beskæftigelsesråd Se mere på beskæftigelsesregionernes hjemmesider Beskæftigelsesregion

  Original URL path: https://info.jobnet.dk/arbejdsgiver/fakta+om+jobcentrenes+tilbud/assistance+ved+st%c3%b8rre+afskedigelser (2015-09-25)
  Open archived version from archive

 • Fastholdelse af handicappede
  assistance til fysiske arbejdsopgaver læsning og skrivning hvis medarbejderen har nedsat syn eller er ordblind eller tegnsprogs tolkning på møder og kurser hvis medarbejderen har nedsat hørelse Tilskud til nyuddannede som har svært ved at få et job på grund af et handicap i op til 1 år Tilskuddet udgør op til 118 20 pr 1 januar 2007 kr pr time Andre ordninger som fx fleksjob Læs meget mere på hjemmesiden Fleks nu Sådan gør du Kontakt jobcentret hvis du ønsker at gøre brug af fleksjobordningen Få mere information på SFR dk Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Regler for løntilskudsordningen for nyuddannede handicappede Ordningen gælder for nyuddannede som har svært ved at få et job på grund af et handicap Der skal være tale om en normal jobfunktion på en almindelig arbejdsplads Ordningen omfatter nyuddannede med en uddannelse på mindst 18 måneder som mangler erhvervserfaring inden for uddannelsens arbejdsområde Den handicappede skal starte i jobbet senest to år efter at uddannelsen er afsluttet Virksomheden kan få tilskud på op til 118 20 pr 1 januar 2007 kr pr time i op til 1 år Tilskuddet kan over en periode på et år ikke overstige 60 af de samlede lønomkostninger Virksomheden

  Original URL path: https://info.jobnet.dk/arbejdsgiver/fakta+om+jobcentrenes+tilbud/fastholdelse+af+handicappede (2015-09-25)
  Open archived version from archive