archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tilpasning til ekstremregn på Kloakmessen 2014
  og veje der er sat under vand Derfor bliver der sat fokus på klimatilpasning og ekstremregn på Kloakmessen 2014 som afholdes 23 24 januar i Fredericia Vejrværten Peter Tanev besøger Kloakmessen i Messe C i Fredericia og vil fortælle om de flere og kraftigere nedbørshændelser der forventes at ramme Danmark i fremtiden Skybruddet i sommeren 2011 kan ses på en forsmag på den udfordring som særligt byerne vil stå overfor fremover når kloaknettet ikke kan håndtere de store vandmængder og derfor oversvømmer for eksempel kældre og veje Øgede nedbørsmængder kommer til at blive en udfordring men Peter Tanev vil også beskrive nogle af løsningerne på skybrud og ekstremregn På messen vil man også kunne opleve nogle af de tiltag der forsinker eller omdirigerer regnvand så presset på kloaksystemet bliver mindre Det kan ses både i form af udvikling inden for afløb rør og forsinkelsesbassiner men også ved grønne tage der kan forsinke regnen så kloaksystemet ikke i samme grad vil blive belastet Der foregår også en stor udvikling inden for belægninger på for eksempel parkeringspladser Permeable belægninger kan lede store mængder vand væk fra overfladen og tilbageholde eller omdirigere regnvandet for at mindske belastningen på kloaksystemet Læs mere om tilmelding

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/kalender/afholdte-arrangementer/tilpasning-til-ekstremregn-paa-kloakmessen-2014.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Konference hos IDAmiljø om beredskab
  helhed og gentænker betydelige dele af den kommunale forsyningsstruktur Klimatilpasningsplaner udarbejdes og implementeres Men er klimatilpasning tilstrækkeligt hvis vi skal håndtere ekstremregn og skybrud Svaret er nej Klimatilpasning tager lang tid og tilpasning til ekstreme nedbørshændelser er omkostningstunge I de senere år har ekstreme nedbørssituationer sat deres præg på det samlede byliv og der har været situationer hvor meget mere end fast ejendom og infrastruktur har været på spil Beredskabsstyrelsen peger i det Nationale Risikobillede 2012 på kraftig regn og skybrud som én af ti hændelsestyper som kan medføre større ulykker og katastrofer i Danmark Tiden er derfor inde til at sætte fokus på beredskab ved oversvømmelser og skabe forståelse for at beredskab ved oversvømmelser handler om meget mere end pumper og redningsberedskabets akutte indsats Oversvømmelser rammer bredt og kan true kritiske funktioner i samfundet og mange sektorer kan være under pres på samme tid for eksempel oversvømmede veje forurening med spildevand med sygdomsfremkaldende organismer vandskadede institutioner drikkevandsforurening og strømsvigt Beredskab handler derfor også om ledelse ansvarsfordeling kommunikation og prioritering På mødet vil man få indsigt i beredskabsplanlægning organisering af beredskabet behovet for ledelse og prioritering når flere sektorer rammes samtidigt ansvarsfordeling varslingssystemer ekstreme hændelser med de mange afledte konsekvenser

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/kalender/afholdte-arrangementer/konference-hos-idamiljoe-om-beredskab.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Hvordan skal vi
  Denne konference sætter fokus på de klimaændringer som vi står over for i Danmark På konferencen bliver klimaudfordringerne skitseret og der anvises veje til hvordan de kan håndteres Til kurset er der samlet eksperter som fra hver deres synsvinkel giver bud på håndtering af klimaændringer Konferencen giver overblik over hvad man kan forvente af vejret de kommende år og hvilke lovgivningsmæssige rammer man skal agere i Desuden gives helt praktiske eksempler på hvordan bygninger skal designes så de kan modstå fremtidens klimaændringer Emnet perspektiveres af professor i klima og økonomi Kirsten Halsnæs som fortæller om de økonomiske forhold omkring klimasikring Dagen byder også på præsentation af Københavns Kommunes klimatilpasningsplan som for nylig vandt verdens største designpris ligesom der præsenteres et storstilet klimatilpasningsprojekt i Middelfart På kurset kan man endvidere få mulighed for at møde leverandører der vil demonstrere praktiske løsninger på problemerne Målgruppe Konferencen er for beslutningstagere i kommuner der ønsker indsigt i og input til håndtering af klimaændringer Konferencen er desuden målrettet rådgivere og entreprenører der ønsker kendskab til området og konkret indsigt i hvordan bygninger kan designes i fremtiden så klimaændringerne håndteres optimalt P ris 3 500 eksklusiv moms Kursusdato 14 01 2014 09 30 17 00 Kursussted

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/kalender/afholdte-arrangementer/hvordan-skal-vi-i-nutidens-byggeri-og-anlaeg-tage-hoejde-for-fremtidens-klimaaendringer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Fremtidens klimarobuste by
  med et aktivt byliv biodiversitet og til et innovativt erhvervs og handelsliv Ud og Se med ViB tag med på cykel i båd eller med bus og oplev med egne øjne de gode eksempler på klimatilpasning i Danmark Selvkritik og status Hvad er gået godt hvad kunne vi have gjort bedre Klimatilpasning og kompas Hvor skal vi hen Hvilken løsninger og produkter mangler vi Borddiskussioner og clicker øvelser Styrk dit

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/kalender/afholdte-arrangementer/fremtidens-klimarobuste-by.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kom til infomøde om LIFE klima
  Programmet yder støtte til projekter der bidrager til at gennemføre EU s miljø og klimapolitik Programmet er en videreførelse af LIFE programmet der var aktivt 2007 13 Der er vedtaget en ny forordning for perioden 2014 2020 Nyt er først og fremmest et delprogram for klima som omfatter forebyggelse af klimaændring og klimatilpasning Budgettet for perioden 2014 17 er ca 8 milliarder kroner for Natur og Miljødelprogrammet ca 1 9 milliarder kroner for Klimadelprogrammet Yderligere oplysninger om LIFE findes her hvor der blandt andet kan findes følgende materiale som er relevant for potentielle ansøgere Arbejdsprogram for 2014 2017 Forordningsteksten PowerPoint præsentation af de vigtigste elementer i ordningen Ansøgning 2014 Der er indkaldt ansøgninger 16 juni 2014 med afleveringsfrist i oktober Indkaldelsen er offentliggjort her Informationsmøde om LIFE klima Der afholdes et informationsmøde rettet mod kommuner om LIFE klima onsdag den 25 juni 2014 kl 10 13 i Naturstyrelsens lokaler i Odense Nærmere informationer følger Dagsordenen kan ses her Kontakt LOADEMAIL dihol DOMAIN nst dk Ditte Holse Klimatilpasning vandsektor og grundvand Tlf 45 72 54 49 17 LOADEMAIL KGA DOMAIN nst dk Karsten Gasseholm Tilskud og Projekter Tlf 45 72 54 27 07 Præsentationer fra mødet Ditte Holse Muligheder for samfinansiering

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/kalender/afholdte-arrangementer/infomoede-om-life-klima.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • berlin konference
  Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research og The Helmholtz Association en stor klimakonference i Berlin Følgende temaer dækkes i løbet af konferencen Session 1 Regional climate system modelling Session 2 Sea level changes from global to regional and local scales Session 3 Arctic Change Session 4 The land surface in the climate system Session 5 Atmospheric composition and climate Interactions from global to regional scale Session 6

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/kalender/afholdte-arrangementer/our-climate-%E2%80%93-our-future,-regional-perspectives-on-a-global-challenge.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Markedsmodningsfondens klimatilpasningspartnerskab inviterer til informationsmøde
  af nye løsninger på håndteringen af øgede mængder regnvand i tæt bebyggede områder med en høj befæstelsesgrad På mødet kan interesserede og potentielle tilbudsgivere få mere information om den overordnende problemstilling som kommunerne og forsyningsselskaberne ønsker løst samt information og viden om udbudsmetoden prækommercielle indkøb PCP Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til den fremadrettede proces og til udbudsformen Informationsmødet har ikke til formål at gennemgå materialet men

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/kalender/afholdte-arrangementer/markedsmodningsfondens-klimatilpasningspartnerskab-inviterer-til-informationsmoede.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Klimaspring – Invitation til topmøde for klimatilpasningens forandringsagenter
  vært og hovedtaler ved arrangementet Topmødet vil sætte fokus på klimatilpasningens potentialer og belyse fire aktuelle Klimaspring projekter og fire centrale temaer gennem oplæg og diskussionsgrupper Topmødet er for alle udviklingsdrivende parter der arbejder for værdiskabende klimatilpasning i Danmark hvad enten det er som virksomhed videnspart eller offentlig aktør Læs mere Program og yderligere information om mødet Tilmelding til arrangementet her eksternt link Læs mere om Klimaspring her eksternt link

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/kalender/afholdte-arrangementer/klimaspring-%E2%80%93-invitation-til-topmoede-for-klimatilpasningens-forandringsagenter.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive