archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Alle cases
  51 Sluseanlæg ved Aarhus Å minimerer risiko for oversvømmelser Teknologi bekæmper vand med vand i København Erritsø fik styr på regnen og fremtidssikret en sø Klimaløsning åbner Gladsaxe Idrætscenter for alle Leg uden oversvømmelse i Gentofte Lystrup sikret mod oversvømmelse Ny bydel klimasikrer Fredericias bymidte Nyt vådområde klimasikrer store dele af Hjørring Oversvømmelser i Fredensborg betød løft til hel bydel Vandrensning i Allerød inspireret af naturen Andelsboligforening i Gladsaxe holder

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases-overview.aspx?f=18023%2c18024%2c18036%2c18037%2c18040%2c18042%2c18050%2c18045 (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Avanceret måleteknologi afværger oversvømmelser
  til hvis de oplever problemer I skybrudsmånederne fra maj til oktober suppleres med en bagvagt som blandt andet skal holde øje med grundvandsstanden vandstanden i Køge Bugt vide hvor meget har det regnet de sidste 14 dage og hvordan vejrudsigten er for de kommende dage Bagvagten får automatisk sendt varsler fra måleprogrammet hvis vandstanden begynder at blive kritisk Greve Solrød Forsyning har desuden ansat en målemand der står for den praktiske etablering og drift af samtlige målere Han har blandt andet til opgave at tjekke målernes solceller og batterier så de altid fungerer optimalt Målerudstyret er placeret i betonrør langs vandløbene og ved regnvandssystemerne Nedbørsmålere stikker op som en lille beholder der opsamler regnvandet Måledata er gjort let tilgængelige For at kunne håndtere data fra målerne så hensigtsmæssigt som muligt anvender Greve Solrød Forsyning datasystemet Dynamic Integrated Monitoring System DIMS Det er et fleksibelt system hvor det er muligt at lagre og præsentere data og sende sms er ved forskellige kriterier Systemet kan også gennemføre beregninger på måletidsserierne i databasen til brug for analyser af de hydrauliske forhold I DIMS trækkes også måledata fra renseanlægget som opsamles i SRO systemet Styring Regulering Overvågning så det er muligt at analysere på sammenhængene mellem renseanlæg og spildevandsledningsnettet På denne måde sikres det at alle måledata der skal anvendes i beredskabssituationer er let tilgængelige Teknologien kan ikke stå alene Det avancerede måleprogram har mange fordele mener ingeniør Birgit Paludan fra Greve Solrød Forsyning der har været en af de drivende kræfter i opbygningen af systemet i Greve Solrød Forsyning Vi bruger data fra målerne til løbende at kalibrere de hydrauliske modeller så de i højere og højere grad kommer til at repræsentere virkeligheden Det har afgørende betydning når der er udfordringer ude i systemerne og der skal prioriteres og tages beslutninger om hvor der skal sættes ind for at undgå oversvømmelser Vi bruger tiden rationelt og slipper for at sende folk ud i alle retninger fordi vi hurtigt kan få et overblik ved at kigge på målingerne Vi har et rigtig godt samarbejde med beredskabet som vi laver øvelser med Det betyder at vi kender hinanden godt og ved hvad der skal gøres når der skal handles hurtigt Det er kæmpe fordel siger hun Greve Solrød Forsyning har et tæt samarbejde med beredskabet Overvågningen betyder at beredskabet kan rykke ud de rigtige steder når ekstremnedbøren kommer Samarbejdet med beredskabet er et godt eksempel på at teknologier som målere og modeller ikke kan stå alene Samtidig er det vigtigt at have mennesker ansat som har et detaljeret kendskab til de hydrauliske forhold En anden fordel ved at benytte sig af måleteknologi er at data opsamles og gemmes Man har dokumentation for hvad man gør Hvis man har haft en hændelse og kan dokumentere hvorfor man handlede som man gjorde så står man bagefter ret stærkt over for beslutningstagere i bestyrelsen og i byrådet Desuden gør man sig mindre sårbar over for tab af viden siger Birgit Paludan SMS service til borgerne Greve Solrød Forsyning

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases/items/avanceret-maaleteknologi-afvaerger-oversvoemmelser.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Alle cases
  47 Villavej i Brøndby Strand passer til klimaet Klimaløsning åbner Gladsaxe Idrætscenter for alle Oversvømmelser i Fredensborg betød løft til hel bydel Boligområder i Risskov sikrer badevandet Erritsø fik styr på regnen og fremtidssikret en sø Skybrudsløsning skaber nyt flot byrum på Østerbro Lokal afledning af regnvand på Bornholm Regnvands og aktivitetsbassin i Tommerup Andelsboliger i Valby klarer eget regnvand DANVA viser vandet frem i Skanderborg Filtermuld renser vejvand i

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases-overview.aspx?f=18023%2c18026%2c18028%2c18029%2c18033%2c18036%2c18041%2c18042%2c18050%2c18044%2c18045%2c18046 (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Middelfart Kommune er klar til klimatilpasning
  Eksempelvis var kommunen den første til at stille krav i lokalplanen om at regnvand skal håndteres på grunden De var også den første klimakommune på Fyn Desuden gennemfører man CO2 besparende energirenoveringer i egne bygninger og der findes et bygningsreglement for nybyggeri i energiklasse 1 Derfor lå det også ligefor at vi i forbindelse med strukturreformen hvor Middelfart Kommune Ejby Kommune Nørre Aaby Kommune blev lagt sammen begyndte at interessere os for klimatilpasning siger Morten Westergaard Inden vi gik i gang med arbejdet ville vi gerne have en udmelding fra staten om hvilket af FN s klimascenarier vi skal arbejde ud fra og om der allerede fandtes nogle brugbare værktøjer vi kunne anvende Der kan jo være tale om betydelige investeringer når man arbejder med klimatilpasning så det handler meget om at ikke at være forhastet eller at gøre noget dumt siger han Da klima og energiminister Lykke Friis senere meldte ud at kommunerne skal lægge sig op ad FN s klimascenarie A1B kontaktede Middelfart Kommune Videncenter for Klimatilpasning der er blevet etableret netop for at hjælpe både kommunerne borgere og erhvervsliv med at tilpasse sig fremtidens klima Videncentret hører til under DMI Efter nogle møder blev det aftalt at arrangere et seminar på Kulturøen i et samarbejde mellem kommunen Videncenter for Klimatilpasning og KL der er en af samarbejdspartnerne bag internetportalen klimatilpasning dk hvor centrets værktøjer til klimatilpasning ligger offentligt tilgængelige DMIs direktør Peter Aakjær tv åbnede seminaret i Middelfart og fik senere en guided tur rundt i Middelfart af Allan Bruus direktør for Middelfart Spildevand Her er de i Kongebrokvarteret Middelfarts gamle bykerne der ofte er plaget af oversvømmede kældre efter kraftig regn Klimatilpasning er en ny disciplin På selve seminardagen blev deltagerne præsenteret for flere af værktøjerne heriblandt Klimakortet Kystplanlæggeren og eksempler på hvordan en digital højdemodel kan bruges til at udpege områder som kan blive oversvømmet i forbindelse med ekstremregn Kommunen havde også selv på forhånd afprøvet et nyt værktøj Den lokale klimatilpasningsprofil der giver et overblik over hvor kommunen er særligt sårbar over for ekstreme vejrhændelser Dertil præsenterede klimaforsker Martin Drews fra Danmarks Klimacenter de nyeste informationer om forventningerne til klimaet i Danmark frem mod 2050 Udover at få en introduktion til videncentrets værktøjer var det også et formål med seminaret at finde ud af hvordan Teknik og Miljøforvaltningens forskellige områder i fællesskab skal arbejde sammen om klimatilpasningen Derfor var der lagt opgaver ind i programmet hvor deltagerne fik udleveret kortudsnit over nogle af kommunens sårbare områder og blev bedt om at tænke i løsninger til klimatilpasning Vi forsøger altid at arbejde helhedsorienteret i forvaltningen så det er ikke nyt for os at arbejde sammen på tværs Klimatilpasning er til gengæld en ny disciplin hvor vi skal være gode til at kommunikere problemets omfang til vores politikere så de kan træffe de rigtige beslutninger Lige nu handler klimatilpasning meget om vand men på lidt længere sigt kommer det også til at handle om de kraftige storme og om hvad det er for nogle afgrøder og

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases/items/middelfartkommuneerklartilklimatilpasning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Middelfart Kommune ruster sig til fremtidens klima
  indsatser skal sættes i gang Og hvordan kan de forskellige forvaltningsområder samarbejde om klimatilpasning Det var spørgsmål som seminaret søgte svar på På seminaret blev medarbejderne også præsenteret for nye metoder og de internetbaserede værktøjer som allerede er eller meget snart bliver tilgængelige her på sitet www klimatilpasning dk Et af værktøjerne giver blandt andet redskaber til at udpege områder i kommunen der er særligt sårbare over for stigende havspejl Et andet værktøj giver boligejerne hjælp til at ruste sig mod voldsommere regn Og et tredje screeningværktøj giver redskaber til kystplanlægning På seminaret gav klimaforsker Martin Drews fra Danmarks Klimacenter de nyeste informationer om forventningerne til klimaet i Danmark frem mod 2050 Og teknik og miljømedarbejderne fik demonstreret hvordan de på www klimatilpasning dk kan hente data om deres egne helt lokale forhold Dermed kan de få informationer som hjælper dem i forbindelse med byplanlægning vejbyggeri med videre Værktøjerne henvender sig både til virksomheder borgere og kommuner Det giver rigtig god mening at tage fat på arbejdet med at tilpasse os fremtidens ændrede klimaforhold i god tid så vi for eksempel undgår at borgerne skal døje med oversvømmede veje og kældre i fremtiden Det kommer naturligvis til at kræve nogle

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/april2011/middelfartkommunerustersigtilfremtidensklima.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Teknologi
  verdens storbyer ekspanderer bliver det sværere og sværere at finde plads til naturen Byggeriet Bosco Verticale i Milano er et spektakulært bud på hvordan problemet kan løses i fremtiden Læs mere Avanceret måleteknologi afværger oversvømmelser 29 november 2013 Greve Solrød Forsyning har siden 2003 anvendt avanceret måleteknologi i indsatsen mod oversvømmelser Læs mere Kalkholdigt filter renser regnvand 29 november 2013 Med dobbeltporøs filtrering er det muligt at rense og aflede regnvand fra veje og tage direkte til vandløb eller i havnen På den måde aflastes også kloakker og rensningsanlæg Opdateret Læs mere Stormflods scenarier på nettet giver overblik 3 oktober 2013 Kerteminde er en af de kommuner som har lagt webbaserede stormflodsscenarier på kommunens hjemmeside På den måde kan borgerne se hvilke områder som forventes at blive oversvømmet ved vandstandsstigninger i havet Værktøjet bruges af både beredskab borgere og anlægsafdelingen Opdateret Læs mere Augustenborg Et ta selv bord af tilpasnings løsninger 29 september 2013 I Malmø har man haft fokus på alternative løsninger på den kommunale vandforvaltning siden slutningen af 80 erne I projektet Eco City Augustenborg er en hel bydel omdannet til et udstillingsvindue for klimatilpasningsløsninger Opdateret Læs mere Er vejene rustet til mere vand 5 marts 2010 Nogle strækninger på det danske vejnet er ikke klar til fremtidens øgede vandmængder Andre er designet til dem Læs mere Københavns Kommune vil håndtere mere regnvand lokalt 14 januar 2010 I stedet for at betragte de stigende mængder regnvand som et problem vil Københavns Kommune fremover udnytte regnvandets potentialer ved hjælp af LAR Lokal Afledning af Regnvand Læs mere Klimatilpassede sygehuse kræver samarbejde 10 december 2009 Sygehusene skal være rustet til fremtidens klima Det kræver at arkitekter og ingeniører bliver bedre til at arbejde sammen Og at bygherrerne tænker langsigtet Læs mere Semiseparering et fleksibelt skridt på vejen i Herning 4

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases/categories/teknologi.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • VANDPLUS
  disse midler på tekniske løsninger under jorden viser VANDPLUS hvordan investeringerne kan tænkes sammen med udvikling af nye byrum På den måde tilpasser vi vores byer så de er robuste nok til at modstå skybrud og vi udvikler dem så de bliver bedre at leve i Klimatilpasning og livskvalitet på en og samme gang VANDPLUS er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden Realdania og Naturstyrelsen Partnerskabet har uddelt 12 millioner kroner til i alt fire projekter som på hver deres måde viser hvordan tankesættet bag VANDPLUS kan realiseres Fra januar 2013 og frem til udgangen af 2015 har de fire projekter arbejdet intensivt med at udvikle mulighederne for at skabe klimatilpasning med merværdi Det har krævet nye samarbejdsformer innovative arkitekter og ingeniører og ikke mindst hårdt arbejde VANDPLUS handler nemlig om at identificere de muligheder for synergi og dobbeltanvendelse der ligger i vores byrum Det handler ikke alene om at håndtere regnvand men om hvordan vi samtidig udvikler vores byer så de bliver mere sociale aktive og klimarobuste Her på siden kan du finde en præsentation af projekterne samt tre publikationer Publikationerne samler op på de gode erfaringer og udforsker de muligheder for samarbejde finansiering og dobbeltanvendelse der ligger i

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vandplus (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Københavns Ejendomme vurderer risikoen for oversvømmelse
  med at prioritere klimatilpasningsindsatsen for Københavns Kommunes ejendomsselskab er nu nået et stort skridt videre med hydraulisk modellering Data om Københavns Ejendommes bygninger er blevet sammenholdt med den allerede eksisterende oversvømmelseskortlægning af kommunen Dermed kan Københavns Kommune nu udpege de bygninger der har størst risiko for oversvømmelse Og kommunen kan målrette midler til klimatilpasningsinitiativer i mest udsatte ejendomme når det næste store skybrud rammer Den ny risikovurdering vil efter planen også blive tænkt ind i fremtidige renoveringsprojekter af kommunens bygninger Hvis en af kommunens institutioner skal renoveres og risikerer oversvømmelse kan bygningen blive klimasikret samtidig og det er med til at holde omkostningerne nede I 2010 blev risikoen for oversvømmelser i Københavns Kommune kortlagt ved hydraulisk modellering Den hydrauliske model MIKE FLOOD beregner både hvordan regnvand vil løbe på terrænoverfladen men den kan også tage højde for kloaksystemets kapacitet samt den belastning som enkelte områder i kloaknettet udsættes for under et skybrud Med denne hydrauliske model kan et skybrud beregnes fra start til slut og det giver viden om hvor vandet strømmer hen og hvor højt vandet står for eksempel omkring bygninger I kortlægningen af Københavns Ejendomme har der været særligt fokus på en række skoler der står over for

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/februar-2014/koebenhavns-ejendomme-vurderer-risikoen-for-oversvoemmelse.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive