archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tivoli følger med klimaet
  indføjede nye afsnit om skybrud vi opstillede værnemidler til skybrud i beredskabsdepoterne og vi begyndte at tænke anderledes med hensyn til placering af el tavler kompressorer lagerrum byggematerialer mv Endvidere opgraderede vi vores centrale pumpeanlæg og fik indgået aftaler om leje af små dykpumper Alt sammen ting der var forholdsvis lette at gå til Processen hen mod en klimarobust have I Tivoli gik man også i gang med at identificere tiltag på den lidt længere bane Det er et arbejde der sker i tæt samarbejde med havens mange forskelligartede eksterne samarbejdspartnere Vi oplevede at vores faste samarbejdspartnere udviste stor imødekommenhed og hjælpsomhed i denne proces mens andre aktører som vi ikke har et fast dagligt samarbejde med generelt var sværere at komme i kontakt med forklarer Mogens Ramsløv I den forbindelse påpeger han at det er særlig vigtigt at være proaktiv og ikke skyde bolden videre og blot vente på at for eksempel kommunen tager hånd om problemet Derfor har han også følgende råd til andre i samme situation Sørg for at have klare aftaler med forsyningsselskaberne om hvad de kan og bør levere under ekstremhændelser sørg for at udarbejde klare forholdsordrer for begge parter til brug i situationen og pointér at I som virksomhed hellere vil have for mange advarsler end stå i en situation med utilstrækkelig reaktionstid over for ekstremhændelser Som eksempel på en erfaring fra 2 juli skybruddet nævner Mogens Ramsløv at der er udarbejdet en ny beredskabsplan for håndtering af strøm under skybrud Og der er indført en procedure som får el til at slå fra ved kontakt med vand Fremtidens udfordringer Ud over aftaler med myndigheder interessenter og leverandører var man i Tivoli via denne proces i stand til at identificere en række klare mål man fremover vil arbejde hen imod Opdate og uddanne eget personale Opgradere eget beredskab af pumper generatorer og øvrigt hjælpeudstyr Kommunikationskanaler Gøre Tivoli mindre sårbar gentænke brug af lokationer Udbygge egne stationære pumpesystemer Flytte el tavler krydsfelter og kommunikationsplatforme Udbygge kloaksystemer bruge stopventiler Lukke toiletter i kælderplan Flere vandtætte barrierer En række unikke forhold for Tivoli gør dog at det ikke bliver nogen nem opgave at opnå et tilfredsstillende resultat på alle punkter lige med det samme Teknisk kompleksitet Tivoli er en kompleks virksomhed der kan karakteriseres som en lille bydel i sig selv med mange små krinkelkroge Der er lejere med egne boder restauranter og Tivolis egne forlystelser Mange af bygningerne i Haven er bygget som sommerbygninger og løbende opgraderet på ad hoc basis Dermed er de i deres konstruktion i nogle tilfælde ude af stand til at modstå vandindtrængning ved særligt kraftige skybrud Haven er i alt kun 82 717 m² og må opfylde mange forskellige formål for de omkring fire millioner årlige gæster der har gjort den til Europas tredjemest besøgte forlystelsespark Hertil kommer at Tivoli ønsker at bevare hele det parklignende udtryk og mangfoldigheden Der skal med andre ord være meget på et ikke særlig stort areal og udvises mange hensyn i planlægningen Derfor har det

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases/items/tivolifolgermedklimaet.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Egedal får beredskabsplan mod oversvømmelser
  skal kommunens beredskab være klar til kampen mod store vandmasser Sådan lyder målsætningen i indsatsplanen som Egedals Brandvæsen er hovedarkitekten bag Det vil være indsatslederen hos Egedal Forsyning og Egedal Brandvæsen der sammen vil vurdere det varsel man får fra DMI Samtidig med det har vi her i Egedal vores egne vejrradarer som kan give et mere præcist billede af hvad der kan komme til at ske På baggrund af disse oplysninger vil der blive taget stilling til om man skal gå i aktion eller man skal vente siger Henrik Jørgensen der er beredskabschef hos Egedal Brandvæsen Vurderingen skal højest tage 15 minutter hvis uvejret forventes at ramme Egedal Herefter vil der i løbet af 30 minutter gives besked til de forskellige enheder der kan sætte ind overfor skybrudet Det kan eksempelvis være folk på Materielgården der kan rengøre kloakriste så vanden kan løbe uhindret ned Egedal Brandvæsen Materialgården og Egedal Forsyning vil i alt kunne sætte 100 mænd ind til at kæmpe mod vandmasserne Indsatsen vil blive styret fra Egedal Brandvæsens kontorer i Ølstykke hvor man har adgang til elektroniske kort over kommunen der kan støtte planlægningen af hvor man skal sætte ind Vi har masser af udstyr til

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/juli2012/egedalfaarberedskabsplanmodoversvoemmelser.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Forsinkelsesbassiner og kloakrenovering for 150 mio. kr. på Frederiksberg
  27 08 2012 Et 4 700 m3 stort forsinkelsesbassin skal i fremtiden bores eller udgraves på Frederiksberg for at beskytte lavtliggende områder På årsdagen for det store skybrud der oversvømmede store dele af København og Frederiksberg har Frederiksberg Forsyning besluttet at kaste 150 mio kr i kloakrenovering Frederiksberg Forsyning vil anlægge fem såkaldte bassin ledninger overdimensionerede kloakrør der kan bruges til at opbevare kloakvand under et skybrud så det ikke kommer op på overfladen Projektet til 50 mio kr betyder at der parallelt med kloakledningerne omkring den relativt højtbeliggende Femte Juni Plads skal bores eller graves 2 2 5 meter brede kloakrør ned der samlet kan indeholde 4 700 m3 vand Femte Juni Plads er valgt fordi det ligger højest af de områder der bliver belastet ved store regnskyl Vi kan aldrig gardere os 100 procent mod oversvømmelser ved helt ekstreme skybrud men vi kan forebygge og forsøge at begrænse skaderne Og ved at opsamle og tilbageholde vandet hér mindsker vi risikoen for at vandet løber videre og øger problemerne i de områder der ligger længere nede i systemet begrunder Nils Ole Heggland C formand for Frederiksberg Kloak A S samt Drifts og Forsyningsudvalget i en pressemeddelelse Projektet er en

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/august2012/klimatilpasningifrede.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Grønne skærme mellem veje og cykelstier skal tage vand fra skybrud
  ledet af Teknologisk Institut skal udvikle en fritstående multifunktionel grøn skærm til stærkt trafikerede indfaldsveje omkring København Skærmen vil begrænse generne fra trafikken og fungerer samtidig som et ekstra regnvandsbassin der kan opsamle overskudsvand fra skybrud Målet er at omdanne trafikkorridorer til grønne korridorer til glæde for gående cyklister og ikke mindst beboerne ud til de trafikerede veje Oveni får vi så fordelen at vi kan klimatilpasse områderne langs vejene så oversvømmelserne under skybrud kan begrænses siger arkitekt Jacob Borup Nørløv som har udviklet idéen Den grønne skærm består af en beplantet væg ud til vejen som fungerer som partikelfilter og støjskærm Bag skærmen lægges en præfabrikeret cykelsti med indbygget magasin med et rensningssystem til snavset vej og overflade vand Det rensede vand kan herfra pumpes med solcelledrevne pumper over i den grønne væg og fordampes via planterne Eller det kan udledes til nedsivning i parkanlæg gårdmiljøer eller bruges som sekundavand i toiletskyl fællesvaskerier m m Vi forventer at løsningen vil kunne bidrage til at reducere de negative effekter ved voldsomme regnskyl Desuden er der mulighed for massive energibesparelser ved at vi renser og udnytter vejvandet lokalt frem for at det skal pumpes ud til rensningsanlæg siger centerchef Ulrik Hindsberger Rørcenteret Teknologisk Institut De grønne skærme skal udvikles i et konsortium ledet af Teknologisk Institut og med deltagelse af bl a Københavns Universitet Boligforeningen 3B og Københavns Kommune I første omgang skal der udvikles og testes to elementer under kontrollerede former på Københavns Universitet og Teknologisk Institut I et efterfølgende anlægsprojekt vil et teststykke af den grønne skærm blive anlagt langs Folehaven en af de mest trafikerede indfaldsveje til København På Københavns Rådhus glæder teknik og miljøborgmester Ayfer Baykal sig til at få testet de grønne skærmes effekt på både trafikstøj og de stigende regnmængder Storbyer over hele verden står

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/juni-2013/groenne-skaerme-mellem-veje-og-cykelstier-skal-tage-vand-fra-skybrud.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Radar kan styre kloakken
  styring af spildevandsanlæg som er udarbejdet af Krüger A S og Aalborg Universitet med støtte fra By og Landskabsstyrelsen viser hvordan radar på kloaksystemet kan forudse ekstremregn længere tid i forvejen end hvad hidtil har været muligt Herved får man i den lokale spildevandsforvaltning tid til at indrette kloaksystemerne så de er klar til den store mængde nedbør Det er nye meteorologiske beregningsmetoder der gør at radardata fra lokale radarer kan bruges proaktivt i forhold til spildevandsforvaltningen Informationerne om hvor meget regn der vil falde og derved også hvor højt vandet vil stå i afløbsrørene vil kunne komme en til to timer i forvejen så spjæld pumper og ventiler kan nå at indstilles så de er klar til den store mængde vand Systemet er baseret på Danmarks første radarbaserede spildevandsprognoser som i projektet er opstillet i byerne Aalborg Odense Århus Hvidovre og Holstebro De beregnede kurver stemmer fint med virkeligheden Det betyder at de matematiske modeller virker og man kan stille skarpt på de steder hvor kapaciteten i kloaksystemet skal forøges De store byer kan formentlig hurtigt få nytte af den nye teknologi fordi de allerede er radar dækket siger civilingeniør Bo Skovmark By og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Aalborg De fleste

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2009/september2009/vejrmeldingerkanstyrekloakken.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nyt varslingssystem skal ruste hovedstadsomr��det til oversvømmelser
  vil ske Projektet er et samarbejde mellem HOFOR BIOFOS DMI og Krüger og varslingsmodellen bliver testet på to oplande i henholdsvis Københavns Kommune og på Vestegnen Selve varslingsmodellen fungerer ved at tage regnprognoser og kombinere dem med en model for hele afløbssystemet i de to vandoplande DMI laver hver time en opdateret regnprognose der er tilpasset radarmålinger og via denne prognose opdateres modellen løbende Herved sker der en tidligere varsling ved skybrud end tidligere og det giver mulighed for at indstille pumper og spjæld til hurtigt at aflede vandet Ydermere får beredskabsenhederne også mere tid til at målrette indsatsen effktivt mod oversvømmelser Beregningssekvens for varslingsmodellen Projektet har en særlig force og et udviklingspotentiale ved at det udføres i tæt samarbejde mellem planlæggere og driftsoperatører i kommuner forsyninger og renseanlæg på den ene side og specialister i meteorologi hydraulik samt IT og formidling på den anden side udtaler projektleder Mette Kajhøj Krüger DMI s radarsystem dækker hele Danmark Det er normalt nødvendigt med data fra hele landet hvis vejrprognosemodeller skal forudsige nedbør seks timer frem En første udgave af vejrmodellen der assimilerer nye radardata hver time er lige på trapperne udtaler Bent Hansen Sass DMI Længden af varslet er helt afgørende for vores muligheder for at imødegå oversvømmelser med kloakvand Derfor bruger vi ikke blot øjebliksbilleder af hvor nedbøren rammer men prognoser som sætter os i stand til at agere forebyggende under hensyn til betids tømning af kritiske dele af afløbssystemet og omstilling af renseanlægget til regndrift Dette vil sikre at det sorte spildevand kommer gennem renseanlægget og kun den mindre belastede del af afstrømningen eventuelt kommer til overfladen kælder eller udledes til recipienten For at sikre dette bygger projektet på en integreret styring af kloaksystem og renseanlæg fortæller civilingeniør ved BIOFOS Helmer M Petersen Modellen kan også bruges som redskab

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/december-2014/omovast.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Strategisk klimatilpasning i Greve Kommune
  fra borgere Der udarbejdes desuden beredskabsplaner for ekstrem regn for alle byområder inden for de næste tre år Strategimodel Prioriteringen vil fremover blive kvalitetssikret med et prioriteringsværktøj kaldet strategimodellen som er udviklet til formålet Strategimodellen er en edb model der simulerer vandstande i vandløb og kloakker som følge af hhv langvarig kraftig nedbør og højintens kortvarig nedbør Strategimodellen er en kombination af en hydraulisk strømningsmodel og en terrænmodel der viser højderne i Greve Kommune I modellen kan man skrue op for vandføringen i vandløbet for at simulere langvarig ekstrem regn og skrue op for nedbøren for at simulere højintens regn Modellen viser så hvor der kommer oversvømmelser og hvornår Der er ved at blive lavet modeller for alle byområder i Greve Når modellerne er færdige vil de blive brugt til at vurdere den vedtagne prioritering Hvis det viser sig at prioriteringen ændrer sig væsentligt ved brug af modellerne vil der blive foretaget detaljerede vurderinger af det enkelte område og derefter vil prioriteringen evt blive foreslået ændret Modellerne vil også blive brugt til selve klimatilpasningen i de enkelte byområder Oversvømmelserne Kommunen har to gange i løbet af de sidste 10 år oplevet alvorlig oversvømmelser Første gang var i 2002 hvor der faldt 100 mm regn i løbet af 2 timer over Greve Midt Regnen førte til voldsomme oversvømmelser af bl a rådhuset gymnasiet flere skoler og private boliger Oversvømmelserne skyldtes at regnvandsledningerne ikke var store nok til at føre de ekstremt store regnmængder væk Anden gang var i juni og juli 2007 hvor der faldt 250 mm regn jævnt fordelt over hele Greve Kommune De store vandmængder fyldte grundvandsmagasinerne og den 5 juli var der ikke mere plads i jorden til at optage regnvandet Vandet løb derfor henover marker og gennem vandløb Vandføringerne i vandløbene blev ekstremt store og udløbene til

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases/items/strategisk-klimatilpasning-i-greve.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Stormflodsscenarier på nettet giver overblik
  se hvad deres situation er og tage deres forholdsregler når der er varsler om stormflod siger beredskabschef Søren Nørgaard Pedersen Kortet bygger på en forenklet model så det er enkelt og hurtig at orientere sig i for borgerne og det har vist sig at passe godt med virkeligheden Der vil selvfølgelig være nogle afvigelser fra virkelige hændelser For eksempel viser scenarierne ikke hvad der sker hvis der samtidig sker opstemning af regnvand i åer Men alt i alt virker de efter hensigten og borgerne er glade for at de har et sted hvor de selv kan holde sig orienteret Det betyder også at når der er optræk til storm og borgerne ringer herind så kan vi sende dem et link til kortet så de selv har overblikket siger Søren Nørgaard Pedersen Midlertidige diger af presenninger og sand Beredskabet i Kerteminde Kommune har brugt stormeflodsscenarierne til at udarbejde en indsatsplan på forskellige niveauer Indsatsplanen beskriver hvad vi skal gøre når DMI varsler højvande Planen er lavet ud fra stormflodsscenarierne der giver os mulighed for at se hvilke områder der kan blive ramt og hvad vi kan gøre ved det Hvis der varsles en vandstand over 1 3 meter indfører vi skærpet overvågning og når vandet over 1 4 meter aktiveres handlingsplanen der blandt andet består af udlægning af midlertidige diger af sand pakket ind i presenninger siger Søren Nørgaard Pedersen Presenningerne er indkøbt særligt til den slags krisesituationer For at undgå at presenningerne ikke bliver brugt til andre formål låses de inde og nøglen til hængelåsen smides væk så låsen må klippes af når der bliver brug for presenningerne Vi har også haft kig på andre typer af mobile dæmninger men indtil videre har de været for dyre at anskaffe Derfor beskytter vi for eksempel kommunale bygninger og infrastruktur med de midlertidige diger som har vist sig at fungere rigtig godt Efter ligebehandlingsprincippet må kommunerne ikke beskytte enkelte private ejendomme men vi kan lægge sække ud som folk selv kan fylde med sand hvis de vil Vi kan beskytte nogle vigtige områder op til en vandstand på omkring 1 7 meter hvis der ikke er store bølgeslag Kommer vandstanden yderligere op vil vi ikke kunne forhindre skader siger Søren Nørgaard Pedersen Hvis der varsles vandstande på mere en 130 cm over dagligt vande kan beredskabet i Kerteminde etablere midlertidige diger på udsatte steder Stormflodsscenarierne bruges til at udpege relevante steder Scenarierne udpeger risikoområder Kertemindes anlægsafdeling har brugt stormflodsscenarierne til at beslutte hvilke tiltag man ville gøre i nær fremtid for at øge beskyttelsen mod oversvømmelser Blandt andet blev det besluttet at bygge et mindre jorddige for at beskytte de bagvedliggende huse Det første dige kommunen byggede i 2008 var op til 50 cm højt ca 120 meter langt og kostede 125 000 kroner Diget beskytter primært et plejecenter med tilhørende plejeboliger et lægecenter og også 20 25 parcelhuse og rækkehusboliger Området beskyttes mod oversvømmelse ved vandstande op til ca 170 cm over daglig vande Dertil er der hævet nogle vejtilslutninger med

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases/items/stormflodsscenarier-paa-nettet-giver-overblik.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive