archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 3. udfordring
  styringsenhed der kan binde informationerne sammen så de kan indgå i modeller til varsling og beredskab Styringsenheden skal lagre og sammenkoble data og være i stand til at lære og forstå med henblik på fremtidig planlægning som er tilpasset det enkelte opland Det vil være en fordel hvis styringsenheden kan modulere realtidsdata Et sikkert realtids varsel giver mulighed for at sætte et beredskab i værk af styrbare komponenter fx pumper stemmeværker sluser overløbsbygværker eller vandbremser der kan tilbageholde eller styre vandet derhen hvor det giver bedst mening Aarhus eller Vejles slusebyggerier kan inspirere som gode eksempler på innovative løsninger der forebygger vandskader og sparer penge link til info om eksempel Det er vigtigt at løsningerne er tilpasset brugerne som primært er driftsenheder i forsyningsselskaber Vi opfordrer producenter af virkemidler samt rådgivere og softwareudviklere til at byde ind med løsninger Uddybning Der knytter sig en række udfordringer til styring af de meget store vandstrømme der kan forekomme i vandløb som vi gerne ser forslag til løsninger på Hvordan kan data fra vejrmeldinger vandstandsmålinger og magasineringsvolumener indsamles lagres og være omdrejningspunkt til den videre styring af styrbare komponenter Hvordan kan styring og automatisering af styrbare komponenter i og langs vandløb integreres og

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vandet-fra-landet/de-fem-udfordringer/3-udfordring.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • 4. udfordring
  klima for pengene Det er især vigtigt at løsningen er målrettet de planlæggere og beslutningstagere der skal bruge den Vi har derfor brug for udvikling af en løsning der på overskuelig vis gerne visuelt illustrerer valgmuligheder ved belysning af fx vandeffekt merværdi og økonomiske konsekvenser En anden mulighed er udviklingen af et værktøj der med afsæt i en række kriterier kan fungere som tjekliste i forbindelse med valg af virkemiddel Det er vigtigt at værktøjet er tilpasset brugerne som primært er ansatte og beslutningstagere i offentlige forvaltninger Vi opfordrer rådgivere konsulenter og andre der arbejder med værdisættelse og beslutningsgrundlag samt softwareudviklere der arbejder med formidling af komplekse problemstillinger gennem visualisering og interaktion til at byde ind med løsninger Uddybning Der er brug for at understøtte prioriteringen af klimatilpasningstiltag på tre niveauer Sammenligning vand til vand Værktøjer der kan synliggøre sammenhængen mellem investeringer og opnået vandeffekt for den givne lokalitet Den primære målgruppe her er personer der arbejder professionelt med vand Sammenligning vand til andre værdier Værktøjer der kan gøre det muligt at sammenligne investeringer i klimatilpasning med andre offentlige investeringer eksempelvis hvordan bidrager klimatilpasning til en række overordnede politiske målsætninger i sammenligning med investeringer i ældrepleje etc Den primære målgruppe

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vandet-fra-landet/de-fem-udfordringer/4-udfordring.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • 5. udfordring - Intelligent styring af vandstrømme
  eksisterende data og nye data i en forud defineret pakke som kan anvendes af forskellige modeltyper Det kunne fx dreje sig om sammenkoblingen af data for klima topografi afstrømningsværdier vandløbsprofil og forløb jordbund og grundvand Udfordringen er også at disse data ofte findes i mange forskellige formater da de er indsamlet til forskellige systemer og på forskellige tidspunkter Geodatastyrelsens samling og distribution af fælles offentlige data kan inspirere som eksempel på et enkelt og værdiskabende system for brugerne Læs mere her Det er vigtigt at løsningerne er tilpasset brugerne som primært er specialister i offentlige forvaltninger og forsyninger der skal bruge datapakken som inddata og randbetingelser i forbindelse med analyser af hvilke løsninger der skal prioriteres Vi opfordrer softwareudviklere rådgivere og andre der arbejder med håndtering af data til at byde ind med løsninger Uddybning Ønskerne til dataintegration går ud over det at samle data det indeholder også to andre vigtige dimensioner Den De facto standardisering der vil opstå omkring data kvalitet og mærkning vil skabe et godt afsæt for tværgående samarbejder og udvikling af projekter når alle bygger deres modeller på de samme datakilder Der må forventes øget efterspørgsel på data med kvalitetsmærkning ganske som det er sket med

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/vandet-fra-landet/de-fem-udfordringer/5-udfordring.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Betonmur holdt rekordhøj vandstand ude af Lemvig
  er fra 2012 og består af betonelementer der er sat sammen med låseplader og fæstnet i et dybt fundament Oven på muren er der placeret møbler der gør muren brugbar for havnens brugere til daglig Siden opførelsen er murens porte blevet lukket op til seks gange om året for at sikre byen mod forhøjet vandstand Muren i Lemvig blev etableret efter at byens tidligere højvandssikring langs havnen blev vurderet til at være utilstrækkelig Den sikrede byen og havnen mod en vandstand på 1 75 meter mod den nye murs 2 1 meter Ifølge prognoserne ville vi have haft oversvømmelser ned i byen alt for ofte Hvis vi stadig havde haft den gamle mur ville byen have været oversvømmet to gange inden for det seneste år selvom statistikken sagde at det kun ville ske hvert femte år siger Michael Seidelin Haustorp civilingeniør og planlægger i Lemvig Kommune Fotograf Mads Krabbe Lemvig Havn ved oversvømmelse i 2013 Forrige weekends vandstand kom ifølge DMI s tal op på 1 95 meter over normalen i Lemvig Hertil skal lægges bølger som ifølge Michael Seidelin Haustorp typisk når ca 30 centimeter over vandstanden Dermed var der ikke meget højde til overs da Egon og Dagmar

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/januar-2015/betonmur-holdt-rekordhoej-vandstand-ude-af-lemvig.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Tilpasser redningsberedskabet sig klimaet?
  Byggeri Energi Fiskeri Forsikring Kyst Landbrug Natur Plan Skov Sundhed Transport Vand Forside Sektorer Beredskab Borger Kommune Erhverv Beredskabet ved ekstremvejr Kommunens rolle Det statslige beredskab Lovstof Del Miljø og Fødevareministeriet Naturstyrelsen I samarbejde med en række ministerier styrelser og

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/beredskab/faq/extra-text-boxes/tilpasser-redningsberedskabet-sig-klimaet.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nationale klimatilpasningspolitikker i EU-landene
  er øget opmærksomhed om klimatilpasning i EU og en række lande er godt i gang med at implementere klimatilpasningspolitik viser en ny EU rapport I National adaptation policy processes in European countries 2014 gives for første gang et samlet overblik over klimatilpasning i EU Rapporten er udarbejdet i forlængelse af EU s klimatilpasningsstrategi fra 2013 og er baseret på frivillig tilbagemelding fra 30 medlemslande Rapporten konkluserer at klimatilpasningen i EU er fokuseret på særlige sektorer hvor risici er størst landbrug vand skov helbred og biodiversitet Task forces til koordination ligesom den vi havde i Danmark i 2013 og 2013 er almindeligt anvendt Kapacitetsopbygning kommunikation og informationskampagner har været vigtige værktøjer som har været med til at øge opmærksomheden om behovet for klimatilpasning og for at inddrage relevante partnere Manglende ressourcer og usikkerhed om fremtiden er ifølge spørgeskemaet de mest almindelige barrierer for succesfuld klimatilpasning Kun syv lande er på nuværende tidspunkt i gang med at implementere politikker for monitorering rapportering og evaluering I tabellen kan man se hvor langt de enkelte lande er kommet Tabel fra National adaptation policy processes in European countries 2014 Klik på tabellen for forstørrelse Klimatilpasning er i fuld gang i Europa I maj 2015 afholdes

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/december-2014/rapport-om-eu-landenes-klimatilpasningspolitikker.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Er din virksomhed klar til næste skybrud?
  skal hjælpe virksomheder med at håndtere skybrud Den nye dilemmaøvelse skal hjælpe offentlige og private virksomheder med at håndtere voldsomme regnhændelser Via øvelsen får virksomhederne svar på hvor udsatte de er i forhold til skybrud Vil strømforsyningen blive berørt af vandmasserne Er det muligt at komme til og fra arbejde Disse samt mange andre problemstillinger bliver belyst igennem forløbet Øvelsen indeholder en guide til facilitator et udkast til en invitation

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/oktober-2014/dilemmaoevelse-fra-dmi.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Digeprojekt på Sjællands Odde færdigt
  2008 Nyhedsbreve Del Sjællands Odde beskyttes mod havstigning 20 05 2014 Grundejerforening på Sjællands Odde samarbejder med kommunen om klimatilpasning Grundejerforeningerne Søgården og Sejer Strande har sammen med Odsherred Kommune etableret et dige der skal sikre lokalområdet mod oversvømmelser Flere store oversvømmelser blandt andet i december 2013 hvor 77 husejere i området blev ramt ligger til grund for anlægget Med etableringen af diget på 2 35 meter er et sommerhusområde vest for Gnibenvej på Sjællands Odde sikret mod 50 årshændelser IPCC vurderer at klimaforandringerne vil medføre havspejlstigninger på 25 cm over 50 år Med det nye dige skulle det konkrete område på Sjællands Odde være sikret mod indtrængning af vand DMI og GEUS vurderer at havniveauet omkring Danmark vil komme til at stige mellem 0 2 meter og 1 4 meter i dette århundrede Klik for at se større billede Digeprojektet der er 1 kilometer langt beskytter 140 ejendomme Sommerhusejerne financierer selv digebyggeriet og Oddherred Kommune har stillet en lånegaranti for lånene til etableringen De samlede udgifter beløber sig til ca 7 millioner kroner Anlæggets drift varetages af et særligt oversvømmelseslag hvor medlemskab er tinglyst på de involverede ejendomme Klik for at se større billede Med udbygningen af diget er

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2014/maj-2014/digeprojekt-paa-sjaellands-odde-er-faerdigt.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive