archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Global opvarmning kan redde liv i Danmark
  danskerne tilsyneladende heldige Ny forskning peger på at varmere temperaturer kan betyde færre dødsfald og indlæggelser i Danmark De globale klimaændringer truer livsgrundlaget for mennesker rundt om på kloden WHO vurderer at der allerede dør mere end 150 000 personer årligt som konsekvens af den globale opvarmning Et varmere klima i Danmark tyder dog på at kunne have en helbredsmæssig fordel da færre patienter i Danmark bliver indlagt med hjerte kar sygdomme i perioder med varmere vejr Det viser en ny undersøgelse foretaget af forskere fra Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser og Kræftens Bekæmpelse Forskerne har kortlagt sammenhængen mellem temperaturstigninger i København på den ene side og dødsfald og indlæggelser på den anden side Ifølge undersøgelsen påvirker temperaturstigninger indlæggelser og dødsfald inden for hjerte kar sygdomme luftvejssygdomme og sygdomme i hjernens blodkar En statistisk analyse viser at en temperaturstigning på en grad betyder en procent færre dødsfald og 1 1 procent færre indlæggelser for folk med hjerte kar sygdomme Den præcise årsag til at det nye klima kan være godt for hjerte kar patienter er stadig uklar men hænger formentlig sammen med at varmere temperaturer ændrer blodets cirkulation og blodkarrenes sammentrækning En tilsvarende undersøgelse fra 2008 undersøgte sammenhængen mellem temperatur og hjerte kar sygdomme i 15 europæiske storbyer fra 2008 I næsten alle lande voksede dødeligheden i takt med temperaturen Kun i Dublin har indbyggerne samme lyse fremtidsudsigter hvor klimaet kan sammenlignes med Københavns En lignende ny undersøgelse en del af det europæiske Climate Trap projekt indikerer et uændret antal klimarelaterede dødsfald i Skandinavien de næste 60 år Derimod forudses op til 40 procent flere dødsfald i lande som Spanien Frankrig og Belgien Det kolde nordiske vintervejr kan derimod have en større negativ indflydelse på dødeligheden i Danmark Det mener Steen Loft professor ved Institut fro Sundhedsvidenskab ved Københavns Universitet Derfor

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/november2011/globalopvarmningkanreddelividanmark.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Klimaændringer sender smittebærende insekter og sygdom nordpå
  Temperaturen afgør også hvor ofte myggene stikker Jo varmere det er desto mere aktivt stikker myggene Samlet set betyder temperaturstigninger at myg mere effektivt spreder smitte Sygdommene er allerede rykket nordpå Faktisk er vektorbårne sygdomme allerede rykket fra Afrika og Asien ind i Sydeuropa og videre nordpå Det har der været mange tegn på i de seneste 10 15 år og i de seneste år har vi haft udbrud af denguefeber og chikungunya i Sydeuropa Bluetongue virus hos kvæg og får har vi set flere udbrud af i Italien Spanien og Grækenland Bluetongue virus spredes af meget små myg kaldet mitter og da bluetongue virus pludseligt brød ud i Holland i den meget varme sommer i 2006 blev det klart at tingene ikke længere var som de plejede at være Får på Lolland og kvæg i Jylland og også i Sverige og Norge blev i 2007 ramt af bluetongue virus før en ny vaccine fik stoppet udbruddet Beregninger Skyldes spredning klimaændringer DTU Veterinærinstituttet har regnet på om spredningen af vektorbårne sygdomme er en effekt af klimaændringerne Konkret har DTU Veterinærinstituttet bygget matematiske modeller for smittespredning for fire infektioner malaria som skyldes en parasit i mennesker der spredes af malariamyg bluetongue som er en virus i drøvtyggere der spredes af mitter dirofilarier som er en parasitisk orm i hunde men som kan smitte til mennesker og spredes af myg afrikansk hestesyge som er en meget dødelig sygdom hos heste og spredes af mitter Har f eks givet to år langt udbrud i Spanien efter en zoologisk have importerede en zebra Konklusion Større potentiale for spredning Konklusionen på modelarbejdet er at potentialet for spredning af vektorbårne sygdomme bliver mere intenst som følge af klimaforandringer Potentialet udstrækker sig desuden over en længere periode om sommeren og når længere op i Skandinavien Især de lavtliggende kystnære områder langs den Botniske Bugt Sverige og Finland berøres Det kølige sydlige Norge slipper mere billigt I praksis er det største problem at somrene bliver længere Dermed bliver smitteperioden nemlig længere På den måde kan udbrud nå at vokse sig meget store inden efterårets og vinterens kulde stopper spredningen Problemet kan og skal håndteres Klimaforandringer vil gøre vektorbårne sygdommen til et reelt problem i Norden Sygdommene vil udgøre en reel og kostbar risiko for mennesker og især dyr hvilket udbrud af bluetongue epidemier allerede har demonstreret Men det betyder ikke at sygdommene er et uoverskueligt problem Panik er der ikke grund til For sygdommene er en risiko landbruget og sundhedsvæsenet vil kunne håndtere Men begge steder må man være forberedt på at skulle bekæmpe disse udbrud Akkurat som klimaændringerne på anden vis kræver investeringer i f eks kloaknet og diger Landbruget kan faktisk uden problemer håndtere sygdommene hvis der er vilje til det Det handler i høj grad om på forhånd at gøre sig klart hvad man kan og vil gøre under et udbrud så man undgår at udbruddet kommer ud af kontrol Man kan f eks vælge at vaccinere og undgå import af dyr fra områder med

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/november2011/vektorbaarne_sygdomme_nordem.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Mand død af Leptospirose efter skybruddet i København den 2. juli
  2011 har Statens Serum Institut fået kendskab til to tilfælde af leptospirose eller Weils sygdom blandt mænd bosiddende i Københavnsområdet I begge tilfælde drejer det sig om personer der har ryddet op i kælderen efter skybruddet Ved oprydningen er disse personer sandsynligvis kommet i kontakt med kloakvand der var forurenet med rotteurin som kan indeholde de bakterier der forårsager leptospirose Hvad er leptospirose Leptospirose er en sjælden sygdom som skyldes infektion med bakterier af arten Leptospira Disse bakterier findes i mange dyr men i Danmark er det som regel bakterier fra rotter der er årsag til sygdom Inficerede dyr udskiller bakterien i stort antal med urinen Hvordan smitter leptospirose Leptospirose erhverves ved at bakterierne trænger ind gennem små sår og skrammer i huden Sygdommen overføres ikke fra person til person ved kontakt med døde rotter ved rottebid eller gennem fødevarer drikkevand Smitte til mennesket forekommer enten via direkte kontakt med urin fra inficerede dyr eller indirekte fx via kontakt til ferskvand i åer i byområder eller lignende der er blevet kontamineret med inficeret urin Hvordan kan smitte undgås I forbindelse med oprydning og rengøring i kældre hvor der står vand efter oversvømmelsen er det vigtigt at beskytte sig selv ved at bruge værnemidler som gummistøvler og langskaftede gummihandsker Ved afsluttet arbejde bør man tage et bad tørre sig grundigt med et rent håndklæde og tage rent tøj på Det tøj man har båret under oprydningsarbejdet lægges direkte i vaskemaskinen og vaskes ved så høj temperatur som muligt helst over 80 grader Alternativt kasseres tøjet i en tillukket sort plasticpose og bortskaffes som almindeligt affald Symptomer på leptospirose Symptomerne på leptospirose er i starten af sygdommen ofte ukarakteristiske og kan minde om influenza Der kan ses høj feber hovedpine muskelsmerter særligt i læg og lænd og rødsprængte øjne I de alvorlige

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/juli2011/manddodafleptospiroseefterskybruddetikobenhavnden2juli.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • vektorbaarne_syg_bag
  mange vektorer der bider en smittet person eller et smittet dyr hver dag og følger disse kohorter af vektorer indtil den sidste vektor er død Dernæst bruger vi temperaturen til at regne ud hvor længe det tog før smitten nåede ud i spytkirtlerne på vektorer og også hvor mange gange vektorerne har stukket nye værter i den periode hvor de kunne bringe smitten videre På den måde kan vi estimere R0 der er meget forskellig for sted sygdomme og vektorarter og alt efter om smitten introduceres en varm sommerdag eller en kølig efterårsdag Derfor beregner vi R0 for hver time i et geografisk rudenet over hele Norden og lægger klimaændringerne til Vi bruger et gennemsnit af fem anerkendte klimamodeller vi har fået leveret af Klimacenteret på DMI Klimamodellerne beregner klimaændringerne 30 og 50 år ud i fremtiden og er nedskaleret til at beregne ændringerne måned for måned i samme geografiske grid Globaliseringen hjælper smitten Naturen er meget kompleks og det er vanskeligt præcist at beregne den sande R0 både for nutiden og for fremtiden Men modellerne er formodentligt ganske gode til at beregne hvor meget R0 ændrer sig forholdsvist Om R0 er steget fra 5 til 25 eller kun fra 1 til 5 er vanskeligere at sige men effekten af klimaændringerne er rimeligvis en faktor 5 På denne måde kan vi få en mere kvalificeret debat om klimaændringerne Modellerne forudsiger faktisk meget godt hvor vi havde malaria før i tiden og beskriver også bluetongue udbruddet i Skandinavien i 2008 nogenlunde Vi har lagt en del af resultaterne ud på en webside www nordrisk dk hvor vi har fokuseret på året 2008 og de fremtidige klimaændringer i forhold til dette år Vi har beregnet R0 for en række vektorbårne sygdomme givet at de introduceres hver uge gennem sommeren i 2008 Modellerne

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/juni2011/vektorbaarne_syg_bag.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Klimatilpassede sygehuse kræver samarbejde
  med at der tænkes i energibesparende foranstaltninger fortæller arkitekt Liane Timm Schwarz fra Bygningsafdelingen i Region Syddanmark Vi ved at indeklimaet og belysningsforholdene har stor betydning for trivslen på afdelingerne Projektet i Aabenraa viser også at det resulterer i at patienterne kan udskrives hurtigere end tidligere siger hun Energiforanstaltningerne gjorde anlægsbudgettet fem millioner kroner højere end der egentlig var afsat til udvidelsen men det blev afskrevet i besparelser over en kortere årrække i driftsbudgettet til ventilation varme og opvarmning af brugsvand Og så har vi slet ikke regnet på hvor store besparelser der er opnået ved at patienterne bliver hurtigere raske siger hun Klima skal tænkes ind fra starten Renoveringen af Aabenraa Sygehus var en del af EU projektet EU HOSPITALS hvor fem europæiske hospitaler deltog Esbensen der var teknisk koordinator af projektet arbejdede med metoden Integreret Energi Design IED der betegner en proces hvor man sikrer sammenhængen mellem form funktion arkitektur og minimeret energibehov Traditionelt er byggeprocesser baseret på at arkitekten først udfører sin del af opgaven hvorefter ingeniørerne tager over men i en IED proces arbejder de involverede parter med en fælles målsætning hvor alle har et ejerskab til processen Forudsætningen er at alle parter i projektforløbet involverer sig tidligt i processen I udgangspunktet handler IED processen i vid udstrækning om sund fornuft og at tænke sig godt om men i praksis kræver det nogle nye måder at tænke på for både arkitekter ingeniører og bygherre For ingeniøren og arkitekten handler det meget om at være proaktive og at turde stille nogle kritiske spørgsmål til hinanden tidligt i forløbet Og at sætte sig ned og tegne sammen så de nødvendige tekniske anlæg og arkitekturen kommer til at gå op i en højere enhed For bygherren er det især et spørgsmål om at indse at man får et mere tilfredsstillende slutresultat selv om det måske kræver et større engagement end normalt Til gengæld bliver der færre ting der skal laves om senere hen fortæller Olaf Bruun Jørgensen Automatisk udvendig solafskærmning for rytterlys i overdækket gårdrum Foto EU projektet HOSPITALS Det bliver ofte ved snakken Ved hjælp af denne arbejdsproces er der også større sandsynlighed for at konsekvenserne af klimaforandringerne bliver tænkt med i det endelige forslag vurderer han Derfor ærgrer han sig over at gode visioner om at skabe både bæredygtigt sygehusbyggeri alt for ofte ender ved snakken Der er desværre en tendens til at de gode intentioner bliver pillet ud når anlægsbudgettet skal prioriteres Derfor kan man ende med at få bygget nogle hospitaler der har overholdt budgettet men som ender med at blive langt dyrere i drift end de havde behøvet at være Dette er især kritisk fordi hospitalsbygninger er meget energitunge siger Olaf Bruun Jørgensen Ventilation belysning og køling er nogle af de tungere poster i energiregnskabet ikke mindst fordi arbejdsredskaber og behandlingsmetoder på sygehusene bliver mere og mere teknologisk præget Selv om hospitaler har meget skrappe krav til luftkvaliteten så vil man mange steder med fordel kunne anvende naturlig ventilation f eks i administrationslokaler almindelige

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/cases/items/casetilklimatilpasningdksygehuse.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Statsveje
  2 300 bygværker heraf 50 store broer og fire tunneller Statsvejene udgør kun 5 procent af det samlede offentlige vejnet men næsten halvdelen af al trafik i Danmark bliver afviklet via statsvejene Vejdirektoratet spiller derfor en vigtig rolle i at opretholde sikkerhed og fremkommelighed også når ekstreme nedbørshændelser rammer landet For Vejdirektoratet er tilpasning til klimaet en kendt problemstilling der har fået fornyet aktualitet og fokus som følge af de udfordringer som forandringer i klimaet giver os Vejdirektoratet har derfor gennem længere tid anlagt vejnettet med ekstra sikkerhed og er godt forberedt på fremtiden Vejdirektoratet har i 2013 udarbejdet en strategi for klimatilpasning Den fokuserer på følgerne af mere og intensiv nedbør med derved stigende grundvandsniveau og hvordan Vejdirektoratet kan forberede sin indsats så antallet af vejlukninger som følge af oversvømmelser kan minimeres Udvikling af nye metoder til klimatilpasning af veje Der har i de senere år været en stigning i antallet af ekstreme nedbørshændelser hvilket har øget antallet af oversvømmede veje blandt andet fordi de eksisterende drænforhold er blevet overbelastede I fremtiden kan der komme flere og kraftigere skybrud hvilket kan resultere i et øget antal oversvømmelser selv på vejstrækninger hvor der endnu ikke er registreret oversvømmelser Derfor er udviklingsprojekter inden for klimatilpasningen en vigtig metode til at imødekomme disse klimaudfordringer Et af disse udviklingsprojekter er Blue Spot projektet der skal udpege særligt udsatte strækninger i forbindelse med oversvømmelser på veje Med Blue Spot projektet har Vejdirektoratet kortlagt hvilke vejstrækninger der kan udgøre et problem i fremtiden så Vejdirektoratet kan tilpasse vejene til den større risiko for skybrud Vejdirektoratets definition af et blue spot er en strækning hvor risikoen for oversvømmelse er stor og hvor konsekvensen for trafikken samtidig er betydelig Med Blue Spot kortlægningen er det muligt at prioritere midlerne til klimatilpasning så de mest udsatte strækninger håndteres

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/transport/veje/statsveje.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kommunale veje
  grønne områder til opsamling af regnvand Opsamling af regnvand fra veje i grønne områder eller i mindre regnbede er effektive metoder til at sænke hastighederne og dermed øge trafiksikkerheden samt hindre oversvømmelser af bygninger der ligger i tilknytning til de kommunale veje Spildevandsselskaberne medfinansierer en række klimatilpasningsprojekter i tilknytning til kommunale veje der blandt andet tæller lokal afledning af regnvand LAR LAR betyder at overskydende regnvand bliver håndteret tæt ved kilden Det kan være gennem forsinkelse af vandet og senere nedsivning i jorden gennem fordampning udledning til arealer hvor vandet gør mindre skade eller ved at lede vandet til kanaler eller bassiner hvor det gavner oplevelsen af byen og samtidig skaber rekreativ værdi En anden mulighed for at håndtere regnvand fra de kommunale veje er at separatkloakere Det vil sige at spilde og regnvand bliver adskilt i to separate ledningssystemer På den måde undgår man oversvømmelser med blandet kloak og regnvand i kældre og stueplan hvis kapaciteten for regnvandshåndtering i kloakkerne bliver overskredet Derudover vil overløb til vandløb med separatkloakering også blive mindre problematiske fordi vandet ikke ville indeholde ildelugtende og sundhedsfarligt spildevand Blandt andre midler som kommuner tager i anvendelse for at undgå oversvømmelser af boliger og virksomheder og mindske belastningen på kloaksystemet er at anlægge gennemtrængelig belægning på veje og pladser Det er dog vigtigt at være opmærksom på at regnvand fra veje kan indeholde stoffer som kan forurene grundvandet ved nedsivning eller vådområder ved udledning De forurenende stoffer kommer blandt andet fra udstødningsgasser fra trafik afsmitning fra asfalt mm Forskellige rensemetoder er for tiden under udvikling og flere af disse metoder virker lovende Et andet aspekt som kommunerne har fokus på er glatførebekæmpelse med salt på veje Salt består af natriumklorid klorid kan både medføre forurening af grundvandet ved nedsivning og klorid kan være problematisk at udlede

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/transport/veje/kommunale-veje.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Metro
  er foretaget på baggrund af de eksisterende prognoser og de statistiske data der er til rådighed på tidspunktet for projekteringsfasen Det er Metroselskabets strategi at klimasikre metroanlæggene allerede i designfasen af ethvert nyt anlæg og efterfølgende kun at skulle foretage justeringer hvor det vurderes nødvendigt Driftsfasen I forbindelse med den eksisterende metro foretager Metroselskabet rutinemæssigt analyser af koterne på anlægget i forhold til de eksisterende prognoser og statistikker En af udfordringerne i arbejdet med at tilpasse metroanlægget til de fremtidige klimaforandringer er de ændrede prognoser fra FN s klimapanel IPCC gennem tiden som efterfølgende kan føre til ændrede vilkår i beregningsgrundlaget for designkoten For hver ekstrem begivenhed vurderer Metroselskabet nøje den hidtil forudsatte sikring af metroen og om fornødent justeres sikringen Skybruddet og stormfloden i henholdsvis 2011 og 2013 betød at Metroselskabet måtte justere opfattelsen af de ekstreme vejrforhold som der allerede i dag tages højde for Kraftigere skybrud IPCC forudsiger at mønsteret af regnskyl vil ændre sig og overordnet set vil der komme flere og kraftigere regnskyl Skybrud rammer meget lokalt og er svære at forudsige styrken af da de kan variere meget inden for kort distance Analysen af risiko i forhold til skybrud omfatter derfor hele metroanlægget hvor hver enkelt installation kræver en specifik vurdering Større mængder nedbør som falder intensivt over en kort periode kan for eksempel give udfordringer med afvanding af anlægget Metroselskabet har blandt andet fokus på de steder hvor bølgeeffekten fra vand fra vejtrafikken kan forårsage større vandmængder end beregningerne for selve skybruddet viser Kraftigere stormfloder En forventet stigning i middelvandstanden på 1 meter i Københavns Havn inden for de næste 100 år kombineret med kraftigere vindstyrker er medvirkende til at man forventer kraftigere stormfloder i fremtiden Både på den eksisterende metro på Cityringen og på Nordhavns og Sydhavnsafgreningerne er der kystnære stationer og

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/sektorer/transport/jernbaner/metro.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive



 •