archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Få fradrag for klimatilpasning
  for klimatilpasning 17 11 2015 BoligJobordningen bliver mere grøn så danskerne kan få fradrag på op til 12 000 kr pr person for klimatilpasning i 2016 og 2017 Den 6 november indgik regeringen med et bredt flertal af Folketinget en aftale om udmøntningen af en ny mere grøn BoligJobordning Med ordningen er det muligt fra 1 januar 2016 at få fradrag for lønudgifter til klimatilpasning energironoveringer mv Der er tale om en grundlæggende omlægning af ordningen til en ny grøn profiil med henblik på at understøtte den grønne omstilling øget bæredygtighed og klimaindsatsen Aftalen medfører at fradragsretten fjernes for ikke grønne ydelser men til gengæld indføres fradragsretten for blandt andet udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger og sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse med skodder Klimatilpasningstiltag som man fra 1 januar 2016 kan få fradrag for Montering af tætsluttende skodder mv på yderdøre og vinduer Udskiftning af faste belægninger med permeable vandgennemtrængelige belægninger i fx indkørsel og terrasse Kloakarbejder på egen grund Udskiftning af kloakrør Fornyelse og etablering af dræn Udskiftning af opsamlingstank Nedsivningsanlæg Minirensningsanlæg Rodzoneanlæg Højvandslukkere Regnvandsfaskiner I 2015 kan man få fradrag efter en ordning der svarer til den der var i 2014 med et beløb

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/november-2015/faa-fradrag-for-klimatilpasning.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Klik Danmark under vand
  stormflod stigende vandstand i vandløb og langvarig silende regn Naturstyrelsen har udviklet kortene for at give kommunerne et godt udgangspunkt for at lave lokale klimatilpasningsplaner der viser hvor og hvordan man vil forebygge oversvømmelser Flere af kortene er nye mens andre er væsentligt forbedrede udgaver i forhold til tidligere Du kan finde kortene her Vi har nu det hidtil mest nuancerede billede af hvad klimaændringerne vil føre med sig Vi kan se hvor galt det kan gå ved at tilføje lag på lag af vand til det landkort vi kender Heldigvis er opgaven nu at gøre scenariet utænkeligt ved at lave planer der beskytter danskerne mod oversvømmelser siger kontorchef Kåre Svarre Jakobsen Naturstyrelsen De kommunale klimatilpasningsplaner skal være udarbejdet i 2013 Vandet ændrer landkortet Det nye kortmateriale er delt op i lag som kan tilføjes et ad gangen på computeren Lagene er opdelt efter følgende temaer Lavninger Når det regner kraftigt gennem lang tid samles vand der strømmer fra de højere jorder til de laveste Forskellige farvenuancer viser blandt andet dybden af vandet Strømmende vand Se hvor på overfladen vandet vil løbe når regnen bliver så kraftig at den ikke kan nå at sive ned i jorden Forskellige farver viser hvor stort et areal vandet kommer tilstrømmende fra Vandløb Man kan se hvor meget vandløbene oversvømmer terrænet når for eksempel intensiv regn får dem til at gå over deres bredder Stormflod På kortet kan man se hvordan de kraftige havvandsstigninger sandsynligvis vil ramme når landet med mange års mellemrum rammes af kraftig storm Ny version med bedre højdemodel Kortene giver overblik over sårbare områder Det kan dog stadig være nødvendigt med mere detaljerede analyser specielt indenfor kloakerede områder inden kommunerne kan beslutte konkrete tiltag mod oversvømmelser Sæt ind hvor risiko er størst Oversvømmelseskortene skal holdes op imod de værdier der

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/februar-2013/klik-danmark-under-vand.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Kulturarv sikres mod vandmasser
  Kulturarven kan være truet af klimaændringerne der giver højere vandstand og hyppigere oversvømmelser Derfor har Kulturstyrelsen og Kystdirektoratet i samarbejde med NIRAS afprøvet en XtremRisk metode der skal vise hvor slemt det står til Metoden skal bruges til at vise hvor udsat den danske kulturarv er i forhold til oversvømmelse fra havet Kulturarv kan eksempelvis være verdensarv som Kronborg i Helsingør og Roskilde Domkirke eller måske de flere end 9 000 fredede bygninger i Danmark Metoden og kortlægningen sker som en del af den risikoanalyse der arbejdes med i hele EU Arbejdet skal i første omgang være med til at give en vurdering af hvor den mest sårbare kulturarv er når havet bryder digerne og havnekajen oversvømmes Plan mod vandmasser Herefter kan kortlægningen og vurderingen af sårbarheden bruges i arbejdet med sikring af kulturarven Det sker i forbindelse med praktisk udmøntning af EU s oversvømmelsesdirektiv hvor berørte kommuner udvikler konkrete planer for beskyttelse af oversvømmelsestruede områder Vi er heldige at vi i Danmark har et godt overblik over fredede bygninger fortidsminder kulturmiljøer og kulturinstitutioner Vi arbejder med fem vurderingsklasser I de oversvømmelsesområder hvor kulturarven er mest sårbar skal sikringen og beredskabet gennemgås siger Morten Stenak konsulent i Kulturstyrelsen Metoden der

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/juni-2013/kulturarv-sikres-mod-vandmasser.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • sØnæs vinder KTCs innovationspris
  i træk KTC Kommunalteknisk Chefforening uddeler den kommunaltekniske innovationspris Prisen har i år særligt fokus på klimatilpasningsprojekter Formålet med prisuddelingen er at påskønne nyskabende løsninger i den kommunaltekniske sektor Det er KTCs medlemmer der har afgjort hvilket klimatilpasningsprojekt der fortjener prisen som Danmarks bedste I år går prisen til byparken sØnæs i Viborg som Viborg Kommune i fællesskab med Energi Viborg Vand A S har været bygherre på Projektet har

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/oktober-2015/soenaes-vinder-ktcs-innovationspris.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Klimasikret idrætspark vinder fornem pris
  kommunen skyldes især det ombyggede Gladsaxe Sportscenter hvor nyanlagte legepladser og tennis og skaterbaner fremover skal fungere som gigantiske vandreservoirer i tilfælde af skybryd Klimasikringen af Gladsaxe Sportscenter er et såkaldt VANDPLUS projekt der er blevet til i et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden Realdania og Naturstyrelsen Målet med de i alt fire VANDPLUS projekter har været at vise hvordan klimasikring kan gavne borgerne og give mere liv i byerne

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/oktober-2015/klimasikret-idraetspark-vinder-fornem-pris.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Tilskud til miljøteknologiske løsninger
  kan nu søge om tilskud til demonstration af miljøteknologiske løsninger i fuldskala fyrtårnsprojekter Projekterne skal omfatte et eller flere af hovedområderne Vand og klimatilpasning Forebyggelse og genanvendelse af ressourcer Renere luft Mindre støj Færre problematiske kemikalier Industriens miljøindsats Der kan søges om tilskud til såkaldte fyrtårnsprojekter Denne betegnelse dækker over større satsninger og projekter der skal kunne fungere som pejlemærker for fremtidens miljøløsninger og som er miljømæssigt bedre end reguleringen

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/juli-2015/tilskud-til-miljoeteknologiske-loesninger-i-fuldskala.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Verdens mest bæredygtige storby
  København og en række danske virksomheder besøgte politiske beslutningstagere fra New York City ved et rundbordsmøde med temaerne grøn vækst og bæredygtige storbyer One New York New York City lancerede i april byens mest ambitiøse klimaplan til dato kaldet One New York Planen ser på byens fremtidige udvikling og sætter fokus på byens udfordringer i forhold til klimaforandringer en voksende befolkning og en stigende ulighed På klimaområdet fastlægger planen blandt andet at New Yorks udledning af drivhusgasser skal reduceres med 80 procent i 2050 og at byen vil modvirke oversvømmelser som følge af ekstremnedbør og stormflod Dette skal gøres ved konkrete initiativer heriblandt udvidelse af den grønne infrastruktur og flere energieffektive bygninger Foruden konkrete tiltag lægger planen også vægt på lokalt engagement fra borgere og virksomhedsejere samt registrering og opfølgning af byens udvikling i forhold til klimaplanens målsætninger Med klimaplanen giver New York City deres bud på en omstilling til en grønnere økonomi som verdens mest bæredygtige storby Offentlig privat dialog Dagsordenen for den danske delegations besøg i New York var hvordan grøn udvikling kan sikre bæredygtig økonomisk vækst sammen med klimatilpasning i storbyer Både København og New York har for nyligt introduceret omfattende klimatilpasningsplaner Begge bystyrer har valgt en

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2015/maj-2015/verdens-mest-baeredygtige-storby.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Nyhedsbreve
  Klimatilpasning har videreudviklet portalen med nye sider og værktøjer til brug for virksomheder kommuner og borgere i Danmark Læs mere Klimatilpasning kræver strategisk og tværgående planlægning 6 december 2010 Strategisk planlægning og tværgående initiativer er nogle af de vigtigste hovedområder for kommunernes indsats for klimatilpasning Det peger to nye rapporter fra Skov og Landskab på Læs mere Konference om klimatilpasning skabte god debat og inspiration til det videre arbejde 12 november 2010 Håndtering af oversvømmelser er en udfordring der overskrider eksisterende grænser Dertil behøves helhedstænkning og mere integrerede løsninger på tværs af sektorer og kommunegrænser Også EU reguleringen må tages i ed Læs mere Klimatilpasning står højt på kommunernes dagsorden 1 juli 2010 Kommunerne er godt i gang med strategier for klimatilpasning og med at håndtere de øgede vandmængder Læs mere Undersøgelse skal skabe overblik over kommunernes klimatilpasning 27 april 2010 Videncenter for klimatilpasning undersøger i øjeblikket de danske kommuners arbejde med klimatilpasning Ministeren opfordrer borgmestrene til at bakke op Læs mere Spørg eksperterne om klimatilpasning 25 marts 2010 Videncenter for klimatilpasning lancerer en ny brevkasse med et ekspertpanel som kommuner borgere og virksomheder kan spørge til råds om klimatilpasning Læs mere Hvad betyder klimatopmødets beslutninger for vores kyster 10

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsbreve.aspx?page=2 (2016-02-18)
  Open archived version from archive