archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
  • Nyheder August 2011
    Nyheder oktober 2011 Nyheder november 2011 Nyheder december 2011 2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del Nyheder August 2011 Viser 1 5 ud af 5 Ny Klimakogebog fra DANVA 30 august 2011 DANVAS Klimakogebog En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer skal hjælpe kommuner og forsyninger med at være på forkant i forhold til klimatilpasning Nu har DANVA opdateret kogebogen fra 2007 Læs mere Håndsrækning til klimatilpasningen 24 august 2011 Der skal yderligere gang i samarbejdet om klimatilpasning og best practice skal udbredes Derfor lægger regeringen i forslaget til finansloven for 2012 nu op til en helt ny tilskudsordning til projekter om klimatilpasning Læs mere Dansk sommer i forandring 24 august 2011 Rapport fra DMI har kortlagt den nyeste forskning i fremtidens nedbørsændringer Det er svært at sige om de danske somre bliver vådere men en ting er sikkert Fremtiden byder på flere ekstreme nedbørshændelser og skybrud om sommeren Læs mere Vend nedløbsrøret 23 august 2011 Forskningscentret Skov Landskab opfordrer grundejere til at vende nedløbsrøret mod haven i stedet for mod kloakken så vandet kan afledes lokalt Men forhast ikke løsningen har en række forbehold som bør undersøges først Læs mere Regning for juli skybrud eksploderer 17 august

    Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/august2011.aspx (2016-02-18)
    Open archived version from archive


  • Nyheder September 2011
    Juni 2011 Nyheder Juli 2011 Nyheder August 2011 Nyheder September 2011 Nyheder oktober 2011 Nyheder november 2011 Nyheder december 2011 2010 2009 2008 Nyhedsbreve Del Nyheder September 2011 Viser 1 5 ud af 5 Region H udarbejder omfattende klimastrategi 28 september 2011 Hovedstadsregionen vil være Danmarks mest klimaforberedte region Det skal ske på basis af tværgående og regionale samarbejder og ved tætte partnerskaber mellem offentlige og private aktører Læs mere Skybrudsplan til København 21 september 2011 De seneste års kraftige skybrud har fået Københavns Borgerrepræsentation til at tage affære Kommunen har besluttet selv at investere i nye pumper rør og andet materiel som kan afværge oversvømmelser fra de kraftige regnskyl Læs mere Kystdirektoratet udgiver kystbeskyttelsesstrategi 20 september 2011 Kystdirektoratet har udgivet en strategi som skal sørge for at der tages hensyn til både naturmæssige økonomiske og rekreative interesser når der etableres kystbeskyttelse Læs mere Tour de Klimatilpasning fra vådt til hot 13 september 2011 Interessen for Videncenter for Klimatilpasning og KL s seminarer om klimatilpasning er blevet intensiveret i takt med antallet og omfanget af voldsomme regnskyl Læs mere Kom bag om sommerens skybrud over København 12 september 2011 To forskere fra DMI har analyseret meteorologien bag det historisk kraftige

    Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/september2011.aspx (2016-02-18)
    Open archived version from archive

  • Nyheder oktober 2011
    lavtliggende områder Bygningssagkyndige ønsker at risiko for oversvømmelse indføres i tilstandsrapporten Læs mere Sverige forbyder byggeri i udsatte kystområder 26 oktober 2011 Frygten for havspejlsstigninger får svenskerne til at indføre forbud mod byggeri i lavtliggende områder ud til Øresund Læs mere Storkøbenhavn vil bekæmpe skybrud 18 oktober 2011 17 kommuner i Storkøbenhavn indgår et formelt samarbejde for at forhindre skader der opstår efter skybrud Miljøminister nedsætter en hjælpende task force Læs mere Separatkloakering til danske kommuner 13 oktober 2011 Flere kommuner ønsker at udbygge og aflaste det nuværende kloaksystem ved at adskille regnvand fra spildevand Bornholms Regionskommune har afsat omkring 500 millioner kroner til at renovere og effektivisere øens kloaksystem Læs mere Handlingsplan mod oversvømmelser i Roskilde 12 oktober 2011 Roskilde Kommune vedtager en treårig plan der skal sikre Jyllinge mod fremtidige oversvømmelser Den nye handlingsplan omfatter både helt akut indsats og indsats på mellemlangt og langt sigt Læs mere Regeringsgrundlaget 2011 5 oktober 2011 Alle danske kommuner skal have en handlingsplan for klimatilpasning inden for to år Samtidig skal der oprettes en task force som skal udarbejde en handlingsplan for klimatilpasning og sørge for hurtig gennemførelse af EU s oversvømmelsesdirektiv Læs mere Tyskland har styr på regnvandet 4 oktober

    Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/oktober2011.aspx (2016-02-18)
    Open archived version from archive

  • Nyheder november 2011
    Klimatilpasning er flyttet til Naturstyrelsen 29 november 2011 Videncenter for Klimatilpasning er pr 21 november 2011 flyttet fra Klima og Energiministeriet til Miljøministeriet Det sker som led i den nye regerings oprustning på klimatilpasning Læs mere København tæt på oversvømmelse efter søndagens storm 29 november 2011 Søndagens storm pressede vandmasser fra Skagerrak og Kattegat ind i Øresund hvor vandstanden steg til mere end 1 5m over normalen I Nyhavn var vandet tæt på at nå over bredderne Læs mere Rossby Centre Day 2011 16 november 2011 Mere usikkert klima med bedre klimamodeller og robuste svenske skove i et fremtidigt klima Læs mere Nye penge til forskning i klimatilpasning 15 november 2011 På finansloven for 2012 bliver der afsat 40 millioner til forskning i miljøteknologier der kan optimere klimatilpasning Læs mere London får klimatilpasningsstrategi 15 november 2011 Londons nye klimatilpasningsstrategi Managing risks and increasing resilience skal sikre at bygninger og infrastruktur forbliver beboelige bæredygtige og økonomisk rentable Læs mere Vandpartnerskab skal sikre klimatilpasning 11 november 2011 Nordhavn skal være stedet hvor der udvikles og testes intelligente fremtidssikrede vandløsninger Københavns Kommune har afsat 0 5 millioner kroner i budgettet for 2012 Læs mere Ny lovgivning på vej om klimatilpasning 11 november 2011

    Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/november2011.aspx (2016-02-18)
    Open archived version from archive

  • Nyheder december 2011
    sommerhuse langs kysten i Hjørring Kommune Lodsejere ønsker hjælp til et sandfodringsprojekt Kommunen vil lade de berørte grundejere mødes og diskutere fælles finansiering af projektet Læs mere Tørke begrænser positive effekter af øget CO2 på plantevækst 15 december 2011 Forskere havde ventet at øget indhold af CO2 i atmosfæren ville resultere i øget plantevækst Men den positive effekt udebliver viser forskning fra Risø DTU Læs mere Afløbsteknik handler nu også om klimatilpasning 15 december 2011 Den nye 6 udgave af bogen Afløbsteknik beskriver nu forhold som klimaændringer og klimatilpasning i relation til afløbsvand og afløbssystemer Læs mere Ny vejledning til klimatilpasning i Wales 13 december 2011 Walisiske organisationer og virksomheder får nu hjælp til at klimatilpasse sig med vejledningen Preparation for a changing climate fra regeringen i Wales Vejledningen skal være med til at sikre at klimatilpasning integreres i beslutningsprocesser Læs mere Her får du styr på fakta om klimaforandringer 8 december 2011 Center for Klimaforskning i Norge og britiske UKCIP præsenterer på let overskuelig måde fakta om klimaforandringerne på to hjemmesider Læs mere AMO hæver temperaturen og havet 7 december 2011 En del af temperaturstigningen i Danmark de sidste 30 år har en naturlig årsag i en 60 90

    Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2011/december2011.aspx (2016-02-18)
    Open archived version from archive

  • Nyheder fra Januar 2010
    hav og fjorde skal vurderes 25 januar 2010 Bekendtgørelse om vurdering af risiko for oversvømmelser fra have og fjorde har været i høring Læs mere Vand i byer skal redde byer fra oversvømmelse 22 januar 2010 Et nyt partnerskab Vand i byer skal tilpasse danske byer til de øgede nedbørsmængder som klimaforandringerne truer med Læs mere Klimaplan i Odense Kommune 22 januar 2010 Odense Kommune har vedtaget et forslag til en kommunal klimaplan som skal sikre kommunen en position som en af de mest klimavenlige byer i Europa Læs mere Taggartnernes tag bliver snart grønt 19 januar 2010 Grønne tage har nu også i danske klimadebatter fået sit gennembrud En ny forening Danske Taggartnere sætter fokus på dette skriver Grønt Miljø Læs mere Nye sorter til dansk landbrug 19 januar 2010 Ændrede nedbørsmønstre og stigende temperaturer vil præge fremtidens klima Nu skal en række danske forskere finde frem til fremmede sorter der kan gøre det godt i fremtidens danske klima Det skriver Politiken Læs mere Nyt varslingssystem for pollenallergikere 15 januar 2010 Et forskningsprojekt med deltagelse af Institut for Folkesundhed og DMU Aarhus Universitet samt Astma Allergiforbundet skal lave forbedrede modeller for udbredelsen af pollen i Danmark Læs mere CONWOY

    Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2010/januar2010.aspx (2016-02-18)
    Open archived version from archive

  • Nyheder - februar 2010
    26 maj 2011 Sveriges første parkeringshus bygget af træ er indviet i Sverige Parkeringshuset er en del af et helt kvarter i byen som er nybygget og helt af træ Læs mere Kartofler rustes til fremtidens klima 26 februar 2010 Fremtidens varmere og tørrere somre kan blive et problem for dyrkningen af kartofler der er følsomme over for tørke Nu vil forskere udvikle nye sorter der er mere velegnede til tørkeforhold Læs mere Statsvejene forberedes på klimaændringerne 26 februar 2010 Fremtidens øgede regnmængder indgår i Vejdirektoratets arbejde når vejanlæg skal planlægges og projekteres Det skriver fagbladet Byggeteknik Læs mere Info møde om midler til forskning fra DSF 19 februar 2010 Den 16 og 17 marts afholdes informationsmøde om opslag om fremtidens energisystemer samt klima og klimatilpasning fra Det Strategiske Forskningsråd Læs mere Kæmpestrømper sikrer de danske jernbaner 19 februar 2010 Flere gange i de seneste år er jernbanedæmninger skredet sammen i forbindelse med ekstremregn Nu er Banedanmark i gang med en storstilet renovering det skriver fagbladet Licitationen Læs mere Miljø i byggeri og anlæg 2010 15 februar 2010 København Kommune har opdateret retningslinjerne for Miljø i byggeri og anlæg og tilpasset dem Københavns kommuneplan og klimaplan Læs mere Skrappere krav

    Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2010/februar2010.aspx (2016-02-18)
    Open archived version from archive

  • Nyheder fra marts 2010
    for hydrologi sætter lup på vandet veje 22 marts 2010 Et nyt hydrologisk observatorium skal give videngrundlag for fremtidens vandforvaltning skriver Berlingske Tidende Læs mere Klimaændringerne gør din have allergi fremkaldende 16 marts 2010 Klimaforandringerne kan blive årsag til langt flere pollenallergikere i fremtiden Dette kan koste samfundet flere milliarder kr Læs mere Politisk indgreb på vej til glæde for pollenallergikere 15 marts 2010 Bynke ambrosie hvis pollen er stærkt astmafremkaldende spredes i Danmark gennem import af fuglefrø Nu vil Christiansborg politikere stoppe invasionen Det skriver dr dk Læs mere Risiko for 1 m højere vandstand om 100 år 15 marts 2010 Ny dansk forskning peger på at udfordringen med klimatilpasning i kystzonen kan blive en større udfordring end hidtil antaget Læs mere Århus sikres mod oversvømmelse 13 marts 2010 Århus Byråd har nu vedtaget at bruge 44 mio kr på at klimasikret Århus mod fremtidige oversvømmelser skriver Århus Stiftstidende Læs mere Klimaet kan tvinge torsken ud af Østersøen 13 marts 2010 Klimaforandringer kan betyde at torsken er flygtet fra Østersøen om 30 år Det skriver Lolland Falsters Folketidende Læs mere ATP tænker klima i forhold til alle investeringer 11 marts 2010 ATP s klimahorisont udvides Klimaet vil fremover blive

    Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2010/marts2010.aspx (2016-02-18)
    Open archived version from archive  •