archive-dk.com » DK » K » KLIMATILPASNING.DK

Total: 1433

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kolding kender konsekvenserne
  ekstreme regnskyl vil oversvømme de lavest liggende områder Klimaforandringer i form af øget vandstand stormfloder og ændret nedbørsmønster kommer til at få stor betydning for Kolding Kommune der ligger midt imellem Østersøen og Kattegat En projektgruppe har lavet et arbejdsnotat Klimaforandringer belysning af konsekvenserne der beskriver forholdene omkring risikoen ved oversvømmelser i Kolding Kommune samt stiller forslag om hvilke initiativer der bør iværksættes på kortere og længere sigt Rapporten er

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2008/25august2008.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive


 • Forventede ændringer i ekstremregn som følge af klimaændringer
  skal rådgive kommunerne om hvordan de kan ruster kloakkerne til fremtiden Af rapporten fremgår det at ekstremt regnvejr der statistisk set kun forekommer én gang hvert 100 år i fremtiden kan forekomme hvert 10 eller 15 år Ekstremregnen vil stille store krav til kommunernes og kloakforsyningers planlægning med hensyn til den fremtidige afvanding af større mængder regnvand Rapporten skal ses som et af flere værktøjer til at håndtere fremtidens stigende

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2008/13august2008.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Klimamodeller underestimerer ekstrem nedbør
  intensitet i 1 timesnedbøren og fundet en hidtil ukendt tærskel som overskrides når temperaturen stiger over 12 grader C dvs i sommerhalvåret på vore breddegrader Forskerne finder til deres overraskelse at over denne tærskel vokser 1 times nedbøren for de mest ekstreme hændelser med ca 14 for hver grad det bliver varmere Ud fra gældende teori skulle ekstremnedbøren blot øges med 7 for hver grad I relation til den danske

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2008/12august2008.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Bygge- og boligbranchen fokuserer på fremtidens klima.
  for fremtidens nybyggeri og renovering Klimatilpassede boliger og faskiner i baghaven KIBS projektet har til formål at bidrage til dialog kompetenceudvikling og innovation blandt regionen Sjællands virksomheder institutioner planlæggere og brugere og dermed ruste dem bedre til fremtidens energi og miljøkrav Projektet handler altså både om energieffektivisering og forebyggelse og tilpasning til et klima i forandring På projektets hjemmeside kan man blandt andet finde en eksempelsamling fra regionen Boligejernes videncenter

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2008/13juni2008.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • OECD: Øget kystbeskyttelse til København
  end at lade stå til over for klimaændringer mener OECD Storkøbenhavn er i dag generelt godt beskyttet mod oversvømmelse og stormflod Men der er fortsat behov for målrettede investeringer i fremtidig klimatilpasning da fremtidige vandstandsstigninger vil medføre væsentlige skadesomkostninger hvis der ikke foretages klimatilpasning i form af øget kystbeskyttelse Det er hovedbudskabet i rapporten Assessing Climate Change Impacts Sea Level Rise and Storm Surge Risk in Port Cities A Case

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2008/oecdstudieomkoebenhavn.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • Plant træer med klimarobust afstamning
  10 2008 Få hjælp til valg af klimarobuste træsorter på Skov og Naturstyrelsens hjemmeside De stigende temperaturer et ændret nedbørsmønster samt øget stormrisiko vil have negative konsekvenser for en række af de træarter og skovtyper som findes i de danske skove Der forventes markante ændringer indenfor levealderen af et ege eller bøgetræ mens de enkelte bevoksninger af skovfyrren kan miste deres lokale tilpassethed i takt med at klimaet ændrer sig Ustabil skov og skovdød kan forebygges med naturnær dyrkning og artsblanding Anvendelsen af de rigtige provenienser og frøkilder med stor genetisk diversitet kan øge den enkelte arts robusthed i forhold til klimaændringer og derved kan skabe mere stabile og robuste skove Proveniens betyder afstamning eller genetisk afstamning og er i praksis en angivelse af hvor er frøet høstet Det er ikke alle provenienser der klarer sig lige godt på forskellige lokaliteter og de er heller ikke lige følsomme overfor klimaændringer Det er derfor meget vigtigt at vælge de rigtige provenienser når der plantes I Danmark er der udført et stort og godt arbejde med at identificere særligt egnede provenienser hvor nogle af dem også er klimatilpassede gennem en eller flere generationer Der mangler dog stadig viden om hvordan visse voksne

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2008/plantklimarobuste-traeer.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • klimatilpasningprojekt i Kokkedal
  til Danmarks største klimatilpasningsprojekt i Kokkedal Onsdag den 6 november tager kommunen hul på første del af projektet der ud over klimatilpasningstiltag også indeholder en række rekreative tiltag Det første delprojekt består af et stisystem der skal føre ned til Usserød Å og en nærliggende vandlegeplads Arbejdet med vandlegepladsen bliver sat igang i foråret 2014 Endemålet med det 118 mio kr store klimatilpasningsprojekt er at 95 procent af det regnvand som falder i Kokkedal for fremtiden skal håndteres uden for kloaknettet og i stedet ledes hen til søer og lavninger hvor vandet kan nedsive af sig selv Hertil skal anlæggene sikre et nyt socialt miljø i Kokkedal Projektet er et godt eksempel på hvordan klimatilpasningstiltag kan have en synergi med socialpolitiske tiltag Det er et projekt borgerne i hele Kokkedal vil få glæde af fremover Det har så mange kvaliteter både arkitektonisk landskabeligt og socialt at jeg både håber og tror at de 118 millioner kroner der bliver brugt her vil være med til at give Kokkedal en ny start Jeg tror på at planerne når de bliver realiseret vil betyde en forskel i beboernes hverdag Jeg tror at Kokkedal bliver et bedre sted at bo og leve sagde borgmester

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2013/september-2013/klimatilpasningsprojekt-i-kokkedal.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive

 • 118 millioner kroner til klimatilpasning i Kokkedal
  boligsociale udfordringer og mangel på rekreative arealer Derfor har Fredensborg Kommune og Realdania iværksat et storstilet klimatilpasningsprojekt som skal vise hvordan lokal håndtering af regnvand og oversvømmelser kan kombineres med at skabe rekreative værdier og nye aktive steder hvor borgere kan mødes Arbejdet udføres med støtte fra Lokale og Anlægsfonden samt de to almene boligselskaber Ab Hørsholm Kokkedal og Boligforeningen 3B Visionen med projektet er blandt andet at vise hvordan en klassisk dansk forstad kan tilpasses fremtidens klima ved at udnytte vandet som en positiv ressource i udviklingen af nye møde og aktivitetssteder Direktør i Realdania Hans Peter Svendler siger Vi ser Kokkedal som et vigtigt demonstrationsprojekt for en stribe lignende forstadsområder i Danmark Sammen med Fredensborg Kommune kan vi vise nye veje i forhold til hvordan et klimatilpasningsprojekt ikke blot kan fungere som løsning på en akut klimamæssig udfordring men også kan skabe en rekreativ og social merværdi i en typisk forstad Fremtidens Kokkedal vil rumme unikke møde og aktivitetssteder og et oplevelsesrigt udemiljø som kan medvirke til at binde bydelens kvarterer sammen og skabe aktive fællesskaber på tværs af sociale grupper Samlet indsats med stort budget Projektet skal realiseres for 118 millioner kroner hvoraf Realdania bidrager med 44 5 mio kr Fredensborg Kommune med 33 6 mio kr Lokale og Anlægsfonden med 5 mio kr mens den resterende del finansieres gennem de almene boligselskaber De store investeringer skal ses i lyset af at projektet falder sammen med en igangværende og kommende renoveringer af de almene bebyggelser Formand for Ab Hørsholm Marianne Lundberg siger Sammen med renovering af vores boligafdelinger er det særdeles positivt at vi fra boligorganisationernes side i samarbejde med Fredensborg Kommune Realdania og Lokale og Anlægsfonden kan være med til at iværksætte initiativer som tager hånd om de klimamæssige udfordringer som har betydet store oversvømmelser i

  Original URL path: http://www.klimatilpasning.dk/aktuelt/nyheder/2012/januar-2012/storstiletklimatilpasningsprojektikokkedaltil118millionerkronerserdagenslys.aspx (2016-02-18)
  Open archived version from archive •